SOCIOLOGIE

SocioSt

 

Sociologia este studiul științific al vieții umane sociale, al grupurilor și al societăților. Este o știință îndrăzneață și de mare responsabilitate întrucât studiază chiar propriul nostru comportament ca ființe sociale. Sociologia studiază de la întâlnirile trecătoare între indivizi pe stradă, la procese sociale globale. Studiile sociologice îmbină diferite perspective teoretice cu cercetarea practică, de teren. Înscrie-te la specializarea Sociologie pentru a cunoaște și înțelege factorii care influențează și determină interacțiunile dintre indivizi în cele mai variate situații sociale. Dedică-ți timpul studiului și cercetării pentru a desluși legile ce guvernează modul de organizare a societății umane!

La sociologie vei studia metodele de cercetare, vei înțelege etnografia și vei afla cum să realizezi un interviu în profunzime sau un sondaj de opinie. Vei învăța cum să folosești programe specializate de statistică și cum să întocmești baze de date. Vei aborda ramuri dintre cele mai diverse ale sociologiei precum economia, organizațiile, calitatea vieții, sănătatea, politica, dezvoltarea urbană, devianța, religia și vei aprofunda și rolul familiei în societate. Vei descoperi care sunt mecanismele politicii, ale comunicării și opiniei publice și ale mesajelor publicitare.

Specializarea formează competențele și abilitățile profesionale necesare specialiștilor în sociologie în așa fel încât aceștia să se poată ocupa cu investigarea și descrierea structurii societăților, originii și evoluției acestora, precum și interdependența dintre condițiile de mediu și activitățile umane.

Sociologii oferă consiliere cu privire la aplicarea practică a rezultatelor studiilor în formularea politicilor economice și sociale în cadrul instituțiilor publice sau a companiilor și institutelor de cercetare private naționale și multinaționale. Sondajele de opinie și cercetările de piață realizate de sociologi stau la baza elaborării strategiilor de campanie electorală, de marketing și publicitate.

După absolvire poți avea ocupații precum: sociolog; cercetător în sociologie; cercetător în dezvoltare comunitară; cercetător marketing și studii de piață și alte ocupații asociate.

Specializarea de licență Sociologie face parte din domeniul fundamental „Științe sociale” și este gestionată de Departamentul de Sociologie și Asistență Socială.

 

Go to top