RESURSE UMANE

ruSt

Domeniul resurselor umane se referă la o abordare strategică și coerentă a modului în care sunt gestionate cele mai valoroase active ale unei organizații: oamenii care muncesc în respectiva organizație și care contribuie, atât individual, cât și colectiv, la realizarea obiectivelor organizaționale.

Află cum poți deveni

Aici vei învăța despre strategii, politici, procese, practici și programe de resurse umane. Vei descoperi care sunt tainele selecției, evaluării, recompensării și dezvoltării personalului din organizații. În plus, vei avea o înțelegere mai largă asupra cadrului general de funcționare a organizațiilor și a grupurilor și vei dobândi competențele necesare cercetării.

Specializarea formează competențele și abilitățile profesionale necesare specialiștilor în domeniul resurselor umane și de personal în așa fel încât aceștia să poată furniza servicii legate de politicile de personal cum ar fi recrutarea sau dezvoltarea personalului, analize ocupaționale și orientare profesională.

Specialiștii în resurse umane își desfășoară activitatea atât în cadrul instituțiilor și companiilor publice, cât în cadrul companiilor private naționale și multinaționale.

După absolvire poți avea ocupații precum: manager resurse umane; specialist resurse umane; specialist în relații de muncă; specialist în dezvoltare organizațională; analist piața muncii; consultant resurse umane și alte ocupații asociate.

Specializarea de licență Resurse Umane face parte din domeniul fundamental „Științe sociale” și este gestionată de Departamentul de Sociologie și Asistență Socială.

 

Go to top