ŞTIINŢE POLITICE

stiPolStEști atras de sfera politicului și vrei să cunoști mecanismele scenei politice. Științele politice este specializarea unde poți studia și aprofunda procesele politice. Urmărește de-a lungul istoriei apariția și dezvoltarea instituțiilor politice și realizează comparații cu vremurile actuale. Observă modul în care valorile și societatea sunt influențate de viața politică și etapele de dezvoltare ale statului.

 

În cadrul acestei specializări vei studia de la ideologii politice la formarea și dezvoltarea partidelor politice. De asemenea, vei lua contact și cu obiecte ancorate în realitatea politică de la acest moment, dar și cu cele ce te vor ajuta să realizezi cercetări cantitative și calitative în sfera politicului.

Principalele domenii în care vei putea activa sunt cele din sfera diplomatică și cea academică, dar și în cea corporatistă. Nu te-ai întrebat vreodată cum ar fi să lucrezi în cadrul guvernului sau chiar în instituțiile din cadrul Uniunii Europene.

Specializarea Stiințe politice face parte din domeniul de licenţă “Științe sociale și politice” de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice.

Go to top