Argumentum  Caietele Seminarului de Logică discursivă, Teoria argumentării si Retorică

 

 

§  Pagina principală

§  Colectivul redactional

§  Numărul curent

§  Arhiva

§  Informaţii despre autori

 

 

English version Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\prof1\Documents\argumentum\en.gif 

Ultima actualizare: 31 Ianuarie 2024

 

Revista este indexată în următoarele baze de date:
 

EBSCO

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Index Copernicus

 

Ulrichsweb (Periodicals Directory)

Philosopher's Index

 

 

 

 

Descriere generală

         Argumentum reprezită publicatia Seminarului de Logică discursivă, Teoria argumentării şi Retorică, centru de cercetare înfiinţat în anul 2000 în cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice a Universitaţii „Al.I. Cuza”, Iaşi. Este o revistă de tip "open access". Toate articolele sunt publicate in conformitate cu Creative Commons Licence (Attribution-NoDerivs: CC BY-ND)

Periodicitate

         Fondată în anul 2002, revista apare bianual la Editura Fundaţiei Academice AXIS din Iaşi.

Data publicării

31 Iulie

31 Ianuarie

Politica editorială

         Revista publică articole originale din domeniul logicii, teoriei argumentării, retoricii şi ştiinţelor comunicării si recenzii despre carţi de specialitate aparute recent. O conditie necesara pentru acceptarea spre publicare este aceea ca articolul sa nu fi aparut anterior în alte reviste sau volume. Republicarea unui articol deja aparut se face doar în cazuri exceptionale.

         Articolele sunt supuse unei proceduri de peer-review (Peer Review Form)

         Limbile în care pot fi publicate textele sunt engleza şi franceza.

         Opiniile exprimate în textele publicate aparţin autorilor si nu reprezintă punctele de vedere ale editorilor, redactorilor sau ale membrilor colegiului redacţional. Autorii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru ideile exprimate.

Distribuţie

         Revista este distribuită pe baza de schimb naţional în numeroase biblioteci universitare. Varianta electronică a revistei este accesibilă gratuit pe acest site.

Drepturile de autor

         Drepturile de autor ramân în proprietatea autorilor. Aceştia au permisiunea de a republica materialele aparute în revistă, în forma originară sau prelucrate, cu mentionarea faptului ca ele au apărut pentru prima data în revista noastră.

 

 Editura Fundatiei Academice AXIS
B-dul Carol, Nr. 11, Iasi - Romania
Copyright © 2002 by Editura Fundatiei Academice AXIS
ISSN (print): 1583-2767

ISSN (online): 2069-573X

 

 

  

  Links

  Apel la contribuţii

Temenul limită pentru Volumul 22, numărul 2 / 2024 este 30 Mai 2024

 

Indicaţii pentru autori

Articolele trebuie fie trimise ca documente ataşate la un e-mail adresat editoritor la adresa: argumentumjournal@yahoo.com

Declaraţie privind etica publicării

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.