Constantin SĂLĂVĂSTRU

 

 

DATE PERSONALE

 

Data naşterii: 09.05.1956

Locul naşterii: Truşeşti, judeţul Botoşani

Adresa: Bd. Carol I nr. 11, Iaşi

Telefon: (40) 232 279 454

Email: csalav@uaic.ro

 

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI SPECIALIZĂRI

 

Oct. 1996 – Feb. 1997 – stagiu la Centre de Recherches Sémiologiques de l’Université de Neuchâtel, Elveţia

Mai-Iunie 1996 – stagiu la Université „Charles de Gaulle”, Lille 3, Franţa

1993 – Doctor în filosofie, specializarea logică al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi cu o teză privind aplicaţiile logicii în domeniul educaţiei

1981 – Licenţiat al Facultăţii de Filosofie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

 

Poziţia actuală: Profesor universitar la Catedra de Logică şi Filosofie Sistematică, Facultatea de Filosofie a Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi

Afilieri: Directorul Seminarului de Logică Discursivă, Teoria Argumentării şi Retorică, Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi

Membru asociat al Centre de Recherches Sémiologiques de l’Université de Neuchâtel, Elveţia

Cursuri predate: Retorică (Filosofie, anul IV, Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi)

Direcţii în logica actuală (Filosofie, anul IV, Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi)

Retorica discursului politic (Ştiinţe politice, anul III, Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi)

Domenii de competenţă: Logică discursivă

Logică fuzzy

Retorică

Teoria argumentării

Semantică logică şi aplicaţiile ei

 

 

DISTINCŢII ACADEMICE

 

1995 – Premiul „Ion Petrovici” al Academiei Române pentru volumul Logică şi limbaj educaţional (Bucureşti, 1995)

 

 

PUBLICAŢII

 

a) Volume de autor

(1995) Logică şi limbaj educaţional (Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, Colecţia „Idei pedagogice contemporane”) 312 p.

(1996a) Modele argumentative în discursul educaţional (Bucureşti: Editura Academiei Române) 246 p.

(1996b) Raţionalitate şi discurs – perspective logico-semiotice asupra retoricii (Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică) 346 p.

(1997) Antinomiile receptivităţii – încercare de pragmatică logică (Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică) 295 p.

(1998) Identité et alterité: les avatars de la rhétorique contemporaine (Neuchâtel: CdRS, Université de Neuchâtel) 90 p.

(1999) Discursul puterii – încercare de retorică aplicată (Iaşi: Institutul European) 358 p.

(2001) Critica raţionalităţii discursive. O interpretare problematologică a discursului filosofic (Iaşi: Polirom) 213 p.

(2003) Teoria şi practica argumentării (Iaşi: Polirom) 416 p.

(2004) Rhétorique et politique - le povoir du discours et le discours du pouvoir (Paris: L'Harmattan, Collection Psychologie politique) 217 p.

(2006) Mic tratat de oratorie, Editura Universităţii „Al.I.Cuza“ Iaşi, 2006, 419 p.;

(2007) Logique, argumentation, interprétation, Collection «Epistémologie et philosophie des sciences», Editions L’Harmattan, Paris, 235 p.

(2009) Arta dezbaterilor publice, Editura Tritonic, Bucureşti, 2009, 430 p.

(2010) Essai sur la problématologie philosophique, Collection «Commentaires philosophiques», Editions l’Harmattan, Paris, 2010, 218 p.

 

 

b) Volume editate

(2002) Existenţă, cunoaştere, comunicare (Iaşi: Editura Universităţii „Al.I. Cuza”), împreună cu Ştefan Celmare

(2002) Comunicare, argumentare, discurs mediatic, Editura Fundaţiei Academice AXIS, Iaşi, 108 p.;

(2003) Ipostaze ale construcţiei discursului filosofic, Editura Fundaţiei Academice AXIS, Iaşi, 156 p.;

(2005) Problematologie şi discursivitate, Editura Fundaţiei Academice AXIS, Iaşi, 120 p.;

(2010) Limbaj şi democraţie, Editura Fundaţiei Academice AXIS, Iaşi, 138 p.;

 

Ion Petrovici (1996) Probleme de logică (Iaşi: Agora)

Ion Petrovici (1998) Teoria noţiunilor (Iaşi: Polirom)

Ion Petrovici (2000) Curs de logică (Iaşi: Institutul European)

 

c) Participări la volume colective

(1994) „Logicile non-standard şi intervenţiile educative” în Petru Ioan ed. Logică şi educaţie (Iaşi: Junimea) pp. 63 - 120 ;

 

(1995) „Strategii perlocuţionare ale discursivităţii” în Limbaje şi comunicare (Iaşi: Institutul European) pp. 182 - 189 ;

 

(1996) „Integralitatea logicii în concepţia lui Petre Botezatu” în Ştefan Afloroaei ed. Petre Botezatu : Itinerarii logico-filosofice (Iaşi: Ankarom) pp. 96 - 107 ;

(1997) „Orientations analytiques dans la rhétorique contemporaine” în  Denis Miéville et Alain Berrendonner éds. Logique, discours et pensée, (Bern, Berlin, Frankfurt/M, New-York, Paris, Wien: Peter Lang) pp. 149 - 168;

 

(1999) „Sub semnul întrebării – avatarurile relaţiei dialogice” în Ştefan Afloroaei ed. Alternative hermeneutice (Iaşi: Cantes) pp. 64 - 72;

 

(2001) „Aplicaţii ale conceptului de interpretare în logică” în Ştefan Afloroaei ed. Limitele interpretării (Iaşi: Fundaţia Axis) pp. 83-108;

 

(2002) „Problema interpretării în logică: cum e posiblilă o identificare prin diferenţă” în Ştefan Celmare, Constantin Sălăvăstru eds. Existenţă, cunoaştere, comunicare, (Iaşi: Editura Universităţii „Al.I.Cuza”) pp. 119 - 168;

 

(2003) „Pragma-dialectică şi argumentare” în Vasile Ţapoc ed. Filosofia, sociologia, politica şi tânăra generaţie (Chişinău: CE USM) pp. 112-122;

(2007) Vasile Pavelcu sau deschiderea psihologiei spre filozofie şi logică, în Reconsiderări şi abordări interdisciplinare în ştiinţele psiho-pedagogice (coordonatori: T.Cozma, A.Gherguţ, D.Sălăvăstru), volum dedicat celei de-a 10-a aniversare a Facultăţii de Psihologie şi Stiinţele ale Educaţiei, Editura Universităţii „Al.I.Cuza“ , pp. 61-76;

(2008) Discursul politic şi legitimarea puterii, în Psihologia politică – o disciplină societală (coordonatori: Lavinia Betea, Alexandre Dorna), Editura Curtea Veche, Bucureşti, , pp. 158- 207;

(2009) Categorizare şi problematicitatei, în Studii de teoria categoriilor (I), (coordonatori: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan), Editura Academiei Române, Bucureşti,  pp. 113-144;

 

 

d) Studii şi articole

(1981) „Logica aproximaţiilor şi procesele deductive” în Cunoaştere, creativitate, comunicare, vol.I, Iaşi, 1981, pp. 79 - 83 ;

 

(1985) „Concepte fundamentale în logica aproximaţiilor” în Anuarul Centrului de ştiinţe sociale al Universităţii “Al.I.Cuza”, Iaşi, tomul II, 1985, pp. 158 - 165 ;

 

(1986) „Logica aproximaţiilor ca trecere de la discret la continuu” în Analele  Universităţii “Al.I.Cuza”, Iaşi, seria Filosofie, tomul XXXII, 1986, pp. 92 - 96 ;

 

(1987a) „Incercări asupra argumentării” în Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al.I.Cuza”, Iaşi, seria Filosofie, tomul XXXIII, 1987, pp. 22 - 23 ;

 

(1987b) „Fonctions aléthiques et inférentielles des modificateurs linguistiques” în Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al.I.Cuza”, Iaşi, seria Filosofie, tomul XXXIII, nr.2, 1987, pp. 37 - 41 ;

 

(1987c) „Virtuţile cognitive ale interdisciplinarităţii” în Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al.I.Cuza”, Iaşi, seria Filosofie, tomul XXXIII, nr.2, 1987, pp. 108 - 111 ;

 

(1988a) „Interdisciplinaritatea în ştiinţele umane” în Revista de filosofie, nr. 1, ianuarie - februarie, 1988, pp. 84 - 85 ;

 

(1988b) „Spiritul kantian şi receptivitatea discursului filosofic” în Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al.I.Cuza”, Iaşi, seria Filosofie, tomul XXXIV, nr.2, 1988, pp. 75 - 77;

 

(1989) „Petre Botezatu and the Propensity for Synthesis” în Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al.I.Cuza”, Iaşi, seria Filosofie, tomul XXXV, nr. 2, 1989, pp. 5 - 11 ;

 

(1990a) „Fundamente şi perspective aplicative în logica aproximaţiilor” în Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al.I.Cuza”, Iaşi, seria Filosofie, tomul XXXVI, nr. 1-2,1990, pp. 62 - 74 ;

 

(1990b) „Formele prejudicative : interpretări aristotelice şi sistematizări actuale” în Revista de filosofie, nr. 1, tomul XXXVII, 1990, pp. 113 - 121 ;

 

(1990c) „Demnitatea semnului” în Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al.I.Cuza”, Iaşi, seria Filosofie, tomul XXXVI, nr. 1 - 2, 1990, pp. 150 - 155 ;

 

(1992a) „Ideea de formă logică la Ion Petrovici” în Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al.I.Cuza”, Iaşi, seria Filosofie, tomul XXXVIII, nr. 1 - 2, 1992,   pp. 136 - 143 ;

 

(1992b) „Vasile Pavelcu sau despre deschiderea psihologiei spre filosofie şi logică” în Revista de filosofie, tomul XXXIX, nr. 3, 1992, pp. 217 - 229 ;

 

(1992c) „Petre Botezatu” în Revue roumaine de philosophie, tome 36, Juillet - Décembre, no. 3 - 4, 1992, pp. 347 - 353 ;

               

(1993a) „Modelul semiotic al discursului retoric” în Revista de filosofie, tomul XL, nr.5, 1993, pp. 453 - 464 ;

 

(1993b) „L’idée de forme logique chez Ion Petrovici” în Revue roumaine de philosophie, tome 37, Nos 1 - 2, 1993, pp. 141 - 149 ;

 

(1993c) „Cognitif et pragmatique dans le discours rhétorique” în Noesis (Travaux du Comité Roumain d’Histoire et de Philosophie des Sciences), XIX, Editura Academiei, Bucureşti, 1993, pp. 97 - 109 ;

               

(1993d) „Sugestii logice în interpretarea actelor apreciative” în Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al.I.Cuza”, Iaşi, seria Psihologie -Pedagogie, tomul II, 1993, pp. 85 - 92 ;

 

(1993e) „Silogismul retoric şi argumentarea discursivă” în Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al.I.Cuza”, Iaşi, tomul XXXIX, nr. 1 - 2, 1993, pp. 167 - 174 ;

 

(1994a) „L’obsession de l’exactitude” în Noesis (Travaux du Comité Roumain d’Histoire et de Philosophie des Sciences), XX, Editura Academiei, Bucureşti, 1994, pp. 73 - 84 ;

 

(1994b) „Consideraţii asupra logicii aproximaţiilor” în Revista de filosofie, tomul XLI, nr. 4, 1994, pp. 445 - 457 ;

 

(1994c) „Dimensiunea lytică a argumentării” în Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al.I.Cuza”, Iaşi, Filosofie, tomul XL - XLII, 1994 - 1996, pp. 169 - 181 ;

 

(1995a) „Explication scientifique et discours méta-explicatif” în Noesis (Travaux du Comité Roumain d’Histoire et de Philosophie des Sciences), XXI, 1995, pp. 41 - 49;

 

(!995b) „Structures, formes et relations argumentatives” în Revue roumaine de philosophie, tome 39, Juillet - Décembre, Nos 3 - 4, 1995, pp. 271 - 294 ;

 

(1996a) „Forţa ideii - marginalii la o «retorică metafizică»” în Revista de filosofie, tomul XLIII, nr. 1 - 2, 1996, pp. 109 - 119 ;

 

(1996b) „Antinomiile receptivităţii” în Revista de filosofie, tomul XLIII, nr. 3 - 4, 1996, pp. 315 - 326 ;

 

(1996c) „Actualitatea logicii lui Ion Petrovici” în Revista de filosofie, tomul XLIII, nr. 5 - 6, 1996, pp. 427 - 439 ;

 

(1996d) „Timp şi destin ; cazul Ion Petrovici”, studiu introductiv la Ion Petrovici (1996) pp. 5 - 41 ;

 

(1997a) „Orientations analytiques dans la rhétorique contemporaine” în Noesis (Travaux du Comité Roumain d’Histoire et de Philosophie des Sciences), XXII, Editura Academiei Române, 1997, pp. 127 - 141 ;

 

(1997b) „Nae Ionescu - Logicitatea ca experienţă a gândirii întemeietoare” în Revista de filosofie, tomul XLIV, nr. 3, 1997, pp. 193 - 211 ;

 

(1997c) „Identitate şi diferenţă : cazul retoricii” în Revista de filosofie, nr.6,1997, Editura Academiei, 1997, pp. 611 - 629 ;

 

(1997d) „Exercices sur la déduction approximée” în Revue roumaine de philosophie, tome 41, Nos 1-2, 1997, pp. 187 - 202 ;

 

(1998a) „Les antinomies de la réceptivité” în Noesis (Travaux du Comité Roumain d’Histoire et de Philosophie des Sciences), XXIII, Editura Academiei Române, 1988, pp. 123 - 133 ;

 

(1998b) „Logicitatea ca experienţă a gândirii critice” studiu introductiv la Ion Petrovici (1998) pp. 7 - 26 ;

 

(1998c) „Logica discursivă şi pluralismul logic contemporan” în Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al.I.Cuza”, Iaşi, tomul XLIII-XLIV, 1997 - 1998, pp.105 - 108 ;

 

(1999a) „Divanul lui Cantemir. Interpretări retorice” în Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al.I.Cuza", Iaşi, Filosofie, tom XLVI, 1999, pp. 63 - 70;

 

(1999b) „La résurrection de la rhétorique – une analyse factorielle” în Noesis (Travaux du Comité Roumain d’Histoire et de Philosophie des Sciences), XXIV, 1999, pp. 75 - 89;

 

(1999c) „Modernitatea logicii clasice şi clasicitatea logicii moderne” în Revista de filosofie, tomul XLVI, Nr. 1-2, 1999, pp. 23 - 46;

 

(1999d) „Les sens actuels de la rhétorique” în Revue roumaine de philosophie, Tomes 42-43, 1998 - 1999, pp. 173 - 183;

 

(2000a) „Tradiţia cursurilor universitare în logica românească studiu introductiv la Ion Petrovici (2000) pp. 5 - 41;

 

(2000b) „La situation de la logique de notre siecle – une continuité ou une rupture” în  Noesis (Travaux du Comité Roumain d’Histoire et de Philosophie des Sciences), XXV, 2000, pp. 109 - 128;

 

(2000c) „Exerciţii de înţelegere: conceptul de situaţie problematologică în Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al.I.Cuza" - Iaşi, Filosofie, tomul XLVII - XLVIII, 2000-2001, pp. 79 - 86;

 

(2000d) „Exerciţii retorice în Divanul lui Cantemir” în Revista de filosofie, nr. 3-4, mai-august, 2000, pp. 215-222;

 

(2001a) „La logique du pouvoir: une interprétation logique de la relation de pouvoir” în Noesis (Travaux du Comité Roumain d’Histoire et de Philosophie des Sciences), XXVI, 2001, pp. 157 - 169;

 

(2001b) „Rationalité et manipulation: les sophismes dans le discours politique” Les C@hiers de Psychologie politique, Revue interactive d'information et de dialogue, No 1, 2001, Université de Caen (France) http://a.dorna.free.fr/CadresIntro.htm    12 p.;

               

(2001c) „Schiţă a unei problematologii filosofice: criteriile problematologicului” în Revista de filosofie, tomul XLVIII, 3 - 4, 2001, pp. 337 - 355;

 

(2001d) „O perspectivă integratoare asupra relaţiei dintre logică şi limbaj” în Revista de filosofie, tomul XLVIII, 3 - 4, 2001, pp. 427 - 431;

 

(2002a) „Virtuţile unui demers interdisciplinar”, cuvânt introductiv la Ştefan Celmare şi Constantin Sălăvăstru (2002) pp. 7 - 13;

 

(2002b) „La vocation antinomique des sciences humaines: commentaires à un débat” în Les C@hiers de Psychologie politique, Revue interactived'information et de dialogue, No 2, octobre 2002, Université de Caen (France)   http://a.dorna.free.fr/CadresIntro.htm   4 p.;

 

(2002c) „Thèmes néo-populistes dans le discours politique roumain: quand les leaders disent ce que l'auditoire voudrait entendre” în Les C@hiers de Psychologie politique, Revue interactive  d'information et de dialogue, No 2, octobre 2002, Université de Caen (France) http://a.dorna.free.fr/CadresIntro.htm   11p;

 

(2002d) „Patologia discursului jurnalistic: sofismele” în Argumentum: Caietele Seminarului de Logică discursivă, Teoria argumentării şi Retorică, Nr. 1, 2002/2003, Editura Fundaţiei Academice AXIS, Iaşi, octombrie 2002, pp. 50 - 97;

               

(2002e) „Tendances actuelles dans la théorie de l’argumentation - Essai critique et systématique” în Noesis (Travaux du Comité Roumain d’Histoire et de Philosophie des Sciences), XXVII, Editura Academiei Române, 2002, pp. 13-45;

 

(2003a) „Cum trebuie să scie filosofii?” în Argumentum: Caietele Seminarului de Logică discursivă, Teoria argumentării şi Retorică, Nr. 2, 2003/2004, Editura Fundaţiei Academice AXIS, Iaşi, septembrie 2003, pp. 7 - 14;

 

(2003b) „Despre temeiurile dialogicii argumentative” în Revista de filosofie, tomul L, 3-4, mai-august 2003, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003, pp. 439 – 456;

 

(2004a) „Elemente pentru o logică a intenţionalităţii: logica puterii” în  Probleme de logică, XI, Ontologie, semantică, pragmatică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2004, pp. 234 – 264;

 

(2004b) „Modelul problematologic al dialogicii argumentative” în Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al.I.Cuza" - Iaşi, Filosofie, tomul L-LI, 2003-2004, pp. 35-46;

 

(2004c) „Deducţie problematologică şi interogativitate radicală” în Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al.I.Cuza" - Iaşi, Filosofie, tomul L-LI, 2003-2004, pp. 437-449;

 

(2005) „Quelques commentaires sur une complicité în Les C@hiers de Psychologie politique, Revue interactive  d'information et de dialogue, No 6, janvier 2005, Université de Caen (France) http://a.dorna.free.fr/CadresIntro.htm

 

(2005) The Critique of Formal Decision, Handbook of the First World Congress and School on Universal Logic, Edited by Jean-Yves Beziau and Alexandre Costa-Leite (www.uni-log.org);

 

(2006) Despre gândirea problematologică: fundamente şi aplicaţii, „Argumentum: Caietele Seminarului de Logică discursivă, Teoria argumentării şi Retorică”, Nr. 4,  pp. 77-120;

 

(2006) The critique of formal decision – are decision methods really methods of decission? „Noesis” („Travaux du Comité Roumain d’Histoire et de Philosophie des Sciences”), XXX- XXXI, 2005-2006, Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 87-98;

 

(2006) Le langage de la démocratie participative: une aproche du comportement verbal dans la relation pouvoir-citoyens  à Iasi (Roumanie), „Science de la société“, No 69, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse,  pp. 137 – 157;

 

(2007) Signe et monde: qu’est-ce qu’il y a au-dela du signe logique? – un débat en deux facettes : Russell et Carnap, „Noesis” („Travaux du Comité Roumain d’Histoire et de Philosophie des Sciences”), XXXII, 2007, Editura Academiei Române, Bucureşti,  pp.15-37;

 

(2008) Argumentation et débats publics, Les C@hiers de Psychologie politique, No 12, janvier 2008, Université de Caen; http://jflechard.free.fr/cahierspsypol ;

(2008) Expressivité et dénotation dans le langage philosophique, Dogma; http://dogma.free.fr

(2008) Destructuraea dezbaterilor publice: conceptul de moţiune, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza“ Iaşi, seria Ştiinţe ale comunicării, Iaşi, pp. 13-25;

(2008) Concertaţia şi formele simbolice, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza“ Iaşi, seria Ştiinţe ale comunicării, Iaşi, pp. 123-127;

(2009) Logica discursivă: genurile oratorice şi selecţia argumentelor, Probleme de logică, vol. XII, Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 35-50;

(2009) The Model of Conversational Cooperation and Public Debates, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza“ Iaşi, seria Ştiinţe ale comunicării, Iaşi, pp. 9-25 ;

(2009) Cum să convingi fără să manipulezi ?, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza“ Iaşi, seria Ştiinţe ale comunicării, Iaşi, pp. 173-177 ;

(2009) Despre gândirea problematologică şi extensiunile ei, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza“ Iaşi, seria Ştiinţe ale comunicării, Iaşi, pp. 178-183 ;

(2010) Langage et démocratie participative: Comment les élus parlent-ils avec les citoyens ? , Argumentum – Caietele Seminarului de Logică discursivă, Teoria argumentării şi Retorică, Editura Fundaţiei Academice AXIS, Iaşi, pp. 21-46 ;

(2010) Cicero şi subtilitatea descoperirii argumentelor, studiu introductiv la: Cicero, Topica. Despre argument, Editura Universităţii „Al.I.Cuza“, Iaşi, pp. 7-37;

 

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

 

(1990) „Actualitatea logicii lui Titu Maiorescu” la simpozionul “Titu Maiorescu şi ecourile sale în filosofia românească”, Iaşi, 25 - 28 octombrie 1990;

 

(1991) „Două tipuri de discurs : demonstraţia şi argumentarea” la simpozionul “Filosofia în dinamica  spiritualităţii  actuale - paradigme româneşti în arhitectonica filosofiei ştiinţei”, Iaşi, 7 - 9 noiembrie 1991;

 

(1992a) „Cognitiv şi pragmatic în discursul retoric” la simpozionul “Valorile ştiinţei contemporane”, organizat de Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei, Divizia de Logică, Metodologie şi Filosofia Ştiinţei a Academiei Române, Bucureşti, 8 - 9 decembrie 1992;

 

(1992b) „Ideea de formă logică la Ion Petrovici” la Sesiunea ştiinţifică “Filosoful Ion Petrovici”, Iaşi, 4 noiembrie 1992;

 

(1993) „Dimensiunea retorică a discursului ştiinţific” la simpozionul “Obiectiv şi subiectiv în cunoaşterea ştiinţifică”, organizat de Divizia de Logică, Metodologie şi Filosofia Ştiinţei a Academiei Române, 14 - 15 decembrie 1993;

 

(1993) „Intervenţiile educative şi logicile non-standard” la simpozionul “Cultură şi educaţie”, organizat de Catedra de Pedagogie a Universităţii “Al.I.Cuza” şi Comisia Naţională UNESCO pentru România, Iaşi, 1993;

 

(1995) „Forţa ideii - marginalii la o «retorică metafizică»” la Colocviul internaţional “Riscul în economia contemporană”, secţiunea Filosofie, Universitatea din Galaţi, 10 - 11 noiembrie 1995;

 

(1996a) „Tipuri de receptare a logicităţii” la Simpozionul naţional “Petre Botezatu : Itinerarii logico-filosofice”, organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii “Al.I.Cuza” din Iaşi, Academia Română, Fundaţia Academică “Petre Andrei”, Iaşi, 29 - 30 martie 1996;

 

(1996b) „Les antinomies de la réceptivité - la logique roumaine entre la réceptivité et la construction systématique”, Conferinţă la Universitatea din Neuchâtel (Elveţia), 4 decembrie 1996;

 

(1998) „Divanul - un exerciţiu retoric” la Simpozionul  “Cantemir - 300 ani de la tipărirea Divanului”, organizat de Comisia Naţională a României pentru UNESCO şi Catedra de Literatură Română a Facultăţii de Litere, Iaşi, 23 octombrie 1998;

 

(1999) „Situaţia logicii în secolul nostru. O continuitate sau o ruptură ?” la Sesiunea anuală  de comunicări ştiinţifice a Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii, Bucureşti, 13 - 14 octombrie 1999;

 

(2001) „A Logical Approach to Argumentation” (împreună cu dr. Dan Stoica) la International Workshop on Semantics, Pragmatics and Rhetoric, San Sebastian (Spain), 22-23 November 2001;

 

(2003a) „La logique de pouvoir et la dynamique du discours politique” la Première Conférence Internationale Francophone en Sciences de l'information et de la Communication; X-ème Colloque Bilatéral Franco-Roumain en Sciences de l'Information et de la Communication (Bucarest, 28 juin - 2 juillet 2003);

 

(2003b) „Unité et diversité de la rhétorique contemporaine” la Colloque international „Rhétorique et Aesthétique”, Centre Européen pour l'Etude de l'Argumentation, Université Libre de Bruxelles, 18 septembre 2003;

 

(2003c) „Cum trebuie să scrie filosofii?” la Colocviu internaţional „Secolul XXI: Orizonturi umaniste“, Universitatea din Suceava, 31 oct. – 2 nov. 2003;

 

(2004) „La logique du pouvoir”, Conferinţă la Universitatea din Neuchâtel (Suisse), 5 mai 2004;

 

(2005) First World Congress and School on Universal Logic (UNILOG’05), Montreux, Switzerland, March 26th – Aprilie 3rd  2005 (The Critique of Formal Deduction);

 

POZIŢII EDITORIALE

Redactor-şef al revistei Argumentum

Membru în colegiul ştiinţific al revistelor Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Filosofie¸Biblos.

 

 

Înapoi