Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi

 Facultatea de Filosofie

Constantin SĂLĂVĂSTRU
 

 

 

Constantin SĂLĂVĂSTRU (n. 1956) Este profesor la Catedra de Logică, Teoria Argumentarii si Retorica la Departamentul de Stiinte ale Comunicarii al  Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi prorector al Universităţii. A realizat stagii de specializare in strainatate: Universite de Sciences et Technologies de Lille (Franta 1996), Universite de Neuchatel (Elvetia, 1996-1997, 2004), Universite Paris X, Nanterre, (Franta 2006). Domenii de competenţă sunt logica discursivă, logica fuzzy, retorica, teoria argumentării, semantica logică şi aplicaţiile ei. Este prezent in The Philosopher's Index (Ohio, United States, vol 34, nr. 4, p. 226). Este directorul Seminarului de Logică Discursivă, Teoria Argumentării şi Retorică de la Universitatea Al. I. Cuza si al revistei Argumentum. Membru asociat al Centre de Recherches Sémiologiques de l’Université de Neuchâtel (Elveţia).

A publicat: Logică şi limbaj educaţional (Bucureşti, 1995 - premiul "Ion Petrovici" al Academiei Române), Raţionalitate şi discurs (Bucureşti, 1996), Modele argumentative în discursul educaţional (Bucureşti, 1996), Antinomiile receptivităţii (Bucureşti, 1997), Logique, discours et pensée (Berne, New York, 1997 - coautor), Identité et alterité: les avatars de la rhétorique contemporaine (Neuchâtel, 1998), Discursul puterii: încercare de retorică aplicată (Iaşi, 1999; Bucuresti, 2009), Critica raţionalităţii discursive: o analiză problematologică a discursului filosofic (Iaşi, 2001), Teoria şi practica argumentării (Iaşi, 2003), Rhétorique et politique - le pouvoir du discours et le discours du povoir (Paris, 2004), Mic tratat de oratorie (Iaşi, 2006),  Logique, argumentation, interprétation (Paris, 2007), Arta dezbaterilor publice (Bucureşti, 2009), Essai sur la problématologie philosophique,  (Paris, 2010) precum şi numeroase studii şi articole.

 

Contact

               Adresa: Bd. Carol I, nr. 11, Iaşi

               Telefon: (40) 0741070929

               Email: csalav@uaic.ro
Texte online

Cărţi (rezumate):

(1995) Logică şi limbaj educaţional (în engleză)

(1996a) Raţionalitate şi discurs (în engleză)

(1996b) Modele argumentative în discursul educaţional (în engleză)

(1997) Antinomiile receptivităţii (în engleză)

(1999) Discursul puterii (în franceză)

(2001) Critica raţionalităţii discursive (în franceză)

(2003) Teoria şi practica argumentării (în franceză)

(2004) Rhétorique et politique (în franceză)

(2006) Mic tratat de oratorie  (în franceză)

(2007) Logique, argumentation, interprétation  (în franceză)

(2009) Arta dezbaterilor publice (în engleză)

(2010) Essai sur la problématologie philosophique (în franceză)

Articole:

(2001) "Rationalité et manipulation: les sophismes dans le discours politique" Les C@hiers de Psychologie politique, Revue interactive d'information et de dialogue, No 1, 2001 (.htm)

(2002a) "La vocation antinomique des sciences humaines: commentaires à un débat" în Les C@hiers de Psychologie politique, Revue interactive d'information et de dialogue, No 2, octobre 2002 (.htm)

(2002a) "Thèmes néo-populistes dans le discours politique roumain: quand les leaders disent ce que l'auditoire voudrait entendre" în Les C@hiers de Psychologie politique, Revue interactive d'information et de dialogue, No 2, octobre 2002 (.htm)

(2003) "Cum trebuie să scrie filosofii", în Argumentum, nr.2, 2003-2004, pp. 7-14 (.pdf )

(2005a) "Quelques commentaires sur une complicité" în Les C@hiers de Psychologie politique, Revue interactive  d'information et de dialogue, No 6, janvier 2005 (.htm)

(2005b)"Despre gândirea problematologică: fundamente şi aplicaţii", în Argumentum, nr.4, 2005-2006, pp. 77-120 (pdf).

(2008) "Argumentation et débats publics", Les C@hiers de Psychologie politique, No 12, janvier 2008 (.htm)

Comunicări:

(2003) "La logique du pouvoir et la dynamique du discours politique", Première Conférence Internationale Francophone en Sciences de l'Information et de la Communication , Bucarest, octobre 2003 (.htm)

Informaţii pentru studenţi

Cursuri (2009-2010)

Logica (Comunicare şi relaţii publice, anul I)

Retorică (Filosofie, anul II, Comunicare şi relaţii publice, anul II ) - programa analitică (.pdf)...

Arta dezbaterilor publice (Comunicare şi relaţii publice, anul III) -

Retorica discursului politic (RISE, anul III) -

Oratorie (Relatii publice si publicitate, masterat, anul I)

Strategii logice utilizate in dezbaterile juridice (Drept, masterat, anul I)
Link-uri utile

Centre de Recherches Sémiologiques de l’Université de Neuchâtel (Jean-Blaise Grize, Denis Miéville).

Centre Européen pour l'Etude de l'Argumentation de la Université Libre de Bruxelles (Michel Meyer, Corinne Hoogaert).

The International Society for the Study of Argumentation de la Universiteit van Amsterdam (Frans van Eemeren, Rob Grootendorst).

LERASS (Laboratoire d'Études et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales)

Association française de psychologie politique

David Chalmers' Homepage

Brian Weatherson's Online Papers in Philosophy

The Stanford Encyclopedia of Philosophy