Gheorghe Ilie FÂRTE

 

DATE PERSONALE

 

Data naşterii: 19.07.1967

Locul naşterii: Fărcaşa, judeţul Maramureş

Adresa: Str. Al.O. Teodoreanu, nr. 16, bl. B4-2, sc. b, et. 2, ap. 4, 700156-Iaşi, România

Telefon:

0040-232-201 281; 0040-770-520 033

0040-232-201154

Email: farte@uaic.ro

 

 

EDUCAŢIE

 

STUDII:

15 iunie 1993-15 mai 1999: stagiu de doctorat în filosofie (specialitatea logică) la Universitatea „Al.I. Cuza“ Iaşi;

15 septembrie 1988-30 iunie 1992: student la Facultatea de Istorie şi Filosofie (din 1990, Facultatea de Filosofie) din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza“ din Iaşi;

1983-1985: elev la Liceul industrial nr. 9, secţia filologie-istorie, Baia Mare (MM);

1981-1983: elev la Liceul de matematică-fizică „Gheorghe Şincai“, Baia Mare (MM);

1973-1981: elev la Şcoala cu clasele I-VIII din satul Tămaia (MM).

 

STAGII DE CERCETARE SAU SCHIMB DE EXPERIENŢĂ ÎN STRĂINĂTATE:

07-19.11.2011: The Ludwig von Mises Institute Auburn (USA);

14-20.03.2011: Öbreo University (SE)

21-26.03.2010: VIA University College Viborg (DK);

17-28.08.2009, 01.06-31.07.2002, 15.05-15.08.1996: Universität Konstanz (D);

01-30.11.2003: Universitatea Neuchâtel (CH)

01 Iunie – 31 Iulie 2002 – stagiu de specializare la Universitatea din Konstanz (Germania)

2000 – Doctor în filosofie al Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, specializarea logică

15 Mai – 15 August 1996 – stagiu de specializare la Universitatea din Konstanz (Germania)

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

 

Poziţia actuală: Din octombrie 2007 Conferenţiar universitar la Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi.

octombrie 2004 – septembrie 2007: conferenţiar la Catedra de Logică, Filosofie sistematică şi Ştiinţe ale comunicării din cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii „Al.I. Cuza“ din Iaşi

februarie 1998 – octombrie 2004: lector la Catedra de Logică şi Semiologie din cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii „Al.I. Cuza“ din Iaşi

februarie 1995 – februarie 1998: asistent la Catedra de Logică şi Semiologie din cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii „Al.I. Cuza“ din Iaşi

februarie 1993 – februarie 1995: preparator la Catedra de Logică şi Semiologie din cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii „Al.I. Cuza“ din Iaşi

iunie 1987 – august 1988: tâmplar la I.P.L. Zalău

ianuarie 1986 – mai 1987: soldat în armata română

decembrie 1985 – ianuarie 1986: stenodactilograf la I.P.L. Zalău

 

Afilieri: Membru al Seminarului de Logică Discursivă, Teoria Argumentării şi Retorică, Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, Membru al Communication and Natural Logic International Society (Communalis).

Cursuri predate:

1.    Fundamente ale relaţiilor publice II, în Comunicare socială şi Relaţii publice, ID, anul III, semestrul I, Editura Universităţii „Al.I. Cuza“ Iaşi, 2005, p. 81-120

2.    Comunicare politică, în Filosofie şi Ştiinţe politice, anul III, semestrul II, Învăţământ la Distanţă, Editura Universităţii „Al.I. Cuza“ Iaşi, 2004, p. 161-224;

3.    Teoria comunicării II, în Comunicare socială şi Relaţii publice, anul I, semestrul II, Învăţământ la Distanţă, Editura Universităţii „Al.I. Cuza“ Iaşi, 2004, p. 5-62;

4.    Teoria comunicării I, în Comunicare socială şi Relaţii publice, anul I, semestrul I, Învăţământ la Distanţă, Editura Universităţii „Al.I. Cuza“ Iaşi, 2003, p. 5-101;

5.    Discursul colocvial în asistenţa socială, în Comunicare socială şi Relaţii publice, anul IV, semestrul I, Învăţământ la Distanţă, Editura Universităţii „Al.I. Cuza“ Iaşi, 2003, p. 321-377;

6.    Elemente de teoria comunicării, în Comunicare publică şi asistenţă socială, anul I, semestrul II, Învăţământ la Distanţă, Editura Erota, Iaşi, 2001, p. 211-271;

 

Mobilităţi de predare ERASMUS:

 

08-09.04.2015: Universitŕ di Corsica Pasquale Paoli

07-10.04.2014: Université Paul Valéry Montpellier III

07-10.05.2013: Universidade da Beira Interior Covilhã

17-18.04. 2012: EFAP L’Ecole des Métiers de la Communication Paris

05-07.04 2011: Philological School of Higher Education Wroclaw

26-29.04. 2010: Arteveldehogeschool Gent

21-25.09.2009: Université Paul Sabatier III Toulouse

15-18.04.2008: Arteveldehogeschool Gent

 

Domenii de competenţă:

                                 Logică tradiţională

Teoria cuantificatorilor

Teoria actelor de limbaj

Ştiinţele comunicării

Relaţii publice

 

PUBLICAŢII

 

a) Volume de autor

(1999) Regimuri ale cantităţii în logica formală (Iaşi: Editura Fundaţiei „Ştefan Lupaşcu”)

(2004) Comunicarea. O perspectivă praxiologică (Iaşi: Demiurg)

 

b) Participări la volume colective

(1995) „Conotaţie şi interlocuţiune” în Limbaje şi comunicare, (Iaşi: Institutul European) pp. 86-91;

(1996) „Despre entimeme” în Ştefan Afloroaei (ed.), Petre Botezatu. Itinerarii logico-filosofice (Iaşi: Ankarom) pp. 136-144;

(2002a) „Jocurile de limbaj şi înţelegerea progresivă a expresiilor” în Mircea Flonta şi Gheorghe Ştefanov (eds.), Ludwig Wittgenstein în filosofia secolului XX, (Iaşi: Polirom) pp. 43-48;

(2002b) „Repere ale ştiinţei comunicării” în Şt. Celmare, C. Sălăvăstru (eds.), Existenţă, cunoaştere, comunicare (Iaşi: Editura Universităţii „Al. I. Cuza”) pp. 169-266.

(2006a)  Traits de la participation politique dans la société roumaine contemporaine, în Démocratie participative en Europe, LERASS, Toulouse, 2006, p. 208-224

(2006b) Către o revoluţie conservatoare în comunicarea de masă, în Adela Rogojinaru (ed.), Relaţii publice şi publicitate. Tendinţe şi provocări, Editura Tritonic, Bucureşti, 2006, p. 93-103;

(2007a) Criterii şi forme de evaluare a activităţilor de relaţii publice, în Delia Cristina Balaban şi Flaviu Călin Rus (eds.), PR Trend, Editura Tritonic, Bucureşti, 2007, p. 61-74;

 (2007b) Interculturalitate şi globalizare. Promovarea dialogului intercultural prin afirmarea diferenţei, în Adela Rogojinaru (ed.), Comunicare, relaţii publice şi globalizare, Editura Tritonic, Bucureşti, 2007, p. 271-279;

(2008a) In der Öffentlichkeit lebendig sein, în Delia C. Balaban und Flavius C. Rus, Medien, PR und Werbung in Rumänien, Mittweida Hochschulverlag, 2008, p. 167-175.

(2008b)Locul şi rolul relaţiilor publice în cultivarea reputaţiei publice, în Flaviu Călin Rus şi Mihai Deac (eds.), PR Trend III: Teorie şi practică în ştiinţele comunicării, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2008, pp. 52-60.

 

 

c) Studii şi articole

(1993) „Cantitate şi modalitate în calculul predicatelor de ordinul întâi” în Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» din Iaşi, Seria Filosofie, tomul XXXIX, nr. 1-2, 1993, pp. 197-204;

(1997a) „Monoleme şi polileme” în Anuarul Fundaţiei Academice «Petre Andrei», tomul VII: Ştiinţe Socio-Umane, Iaşi, 1997, pp. 96-99;

(1997b) „Sens şi semnificaţie în logica opiniilor” în Anuarul Fundaţiei Academice «Petre Andrei», tomul VII: Ştiinţe Socio-Umane, Iaşi, 1997, pp. 99-103;

(1998) „Câteva consideraţii cu privire la problema existenţei din perspectiva logicii libere” în Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» din Iaşi, Seria Filosofie, tomul XLIII-XLIV, 1997-1998, pp. 108-114;

(1999) „O proiectare sistemică a silogisticii cu ajutorul funcţiei de cardinalitate” în Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» din Iaşi, Seria Filosofie, tomul XLV, 1999, pp. 74-78;

(2000) „Despre hiperpropoziţii şi paraconsistenţă” în Analele Ştiinţifice ale Institutului de Studii Europene «Ştefan Lupaşcu» – Iaşi, seria Secvenţe semio-logice, tomul II, nr. 1-2, 2000, pp. 103-107;

(2001) „Interpretarea, ca act de resemnificare” în Analele ştiinţifice ale Institutului de Studii Europene «Ştefan Lupaşcu», seria Secvenţe Semio-logice, tomul III, nr. 1-2, 2001, pp. 97-108;

(2002) „Pot fi transformate modalităţile aletice în valori logice?” în Revista de Filosofie, tomul XLIX, 3-4, 2002, pp. 275-280;

(2003a) „O analiză logico-semiotică a discursului jurnalistic” în Argumentum, nr. 1, 2002 / 2003, pp. 26-49;

(2003b) „Câteva consideraţii privind actele de comunicare” în Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» din Iaşi, Seria Filosofie, tomul L, 2003, pp. 297-305;

(2003c) „Niveaux et valeurs de l’interprétation d’un message” în Archive Ouverte en Sciences de l’Information et de la Communication,

 http://archiveSIC.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/07/39/index_fr.html, 2003;

(2003d) „Agenţii comunicării politice” în Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» din Iaşi, Seria Sociologie-Politologie, tomul VII, 2003, pp. 338-348;

(2003e) „Colocviul – mijloc terapeutic în asistenţa socială” în Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» din Iaşi, Seria Sociologie-Politologie, tomul VII, 2003, pp. 411-418; 

(2005a) Comunicarea politică: aspecte generale şi forme actuale“, în Argumentum, nr. 3, 2004 / 2005, p. 101-146;

(2005b) „Comportamentul presei scrise ieşene în campania pentru alegerile generale din 2004“, în Jurnalism & Comunicare. Revista Română de Ştiinţe ale comunicării, nr. 3, 2005;

(2006) „Semnificaţie şi înţelegere“, în Hermeneia. Revistă de studii şi cercetări hermeneutice, nr. 6, 2006, p. 27-34.

(2008) How Can We Evaluate Public Relations Activities?, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, serie nouă, Ştiinţe ale comunicării, tom I / 2008, pp. 37-48.

(2009) Mass media and European Cultural Citizenship, în „Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology“, 11: 22-33.

(2009) Public Relations Practitioners as Agents of Creative Destruction and Creative Cooperation, în Delia Cristina Balaban and Ioan Hosu (eds.), PR Trend: Society and Communication, Hochschulverlag Mitweida, pp. 48-59

(2010) Democratic Public Discourse in the Coming Autarchic Communities, în „Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy“, II (2): 386-409

(2013) Marketing Public Relations for Higher Education Institutions, în „Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric“, 11 (1): 57-71.

(2013) Emotion Management in Crisis Situation, în „Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric“, 11 (2): 59-70.

(2014), Rôles et activités dans la pratique des relations publiques, în „Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric“, 12 (1): 117-131.

(2014) Inférence traditionnelles comme n-lemmes, în „Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric“, 12 (2): 59-70.

(2015) The Principle of Peaceable Conduct as a Discrimination Tool in Social Life, în „Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric“, 13 (1): 95-111

(2015) On the Presence of Educated Religious Beliefs in the Public Sphere, în „Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric“, 13 (2) : 146-178

 

d) Recenzii

(1993a) „Angela Botez (ed.), Simetrie şi asimetrie în univers (Bucureşti: Editura Academiei Române, 1992)” în Revista de filosofie, nr. 5, tomul XL, 1993, pp. 511-513;

(1993b) „Crizantema Joja (ed.), Orientări contemporane în filosofia logicii (Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1991)” în Revista de filosofie, nr. 5, tomul XL, 1993, pp. 513-515;

(1994) „Angela Botez (ed.), Realism şi relativism în filosofia contemporană a ştiinţei (Bucureşti: DAR, 1993)” în Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» din Iaşi“, Seria Filosofie, tomul XL-XLII, 1994-1996, pp. 296-297;

(1995a) „Adrian Miroiu, Metafizica lumilor posibile şi existenţa lui Dumnezeu (Bucureşti: ALL, 1993)” în Revista de filosofie, nr. 1, tomul XLII, 1995, pp. 121-122;

(1995b) „Crizantema Joja şi Călin Candiescu (eds.), Probleme de logică, X (Bucureşti: Editura Academiei Române, 1993)” în Revista de filosofie, nr. 4, tomul XLII, 1995, pp. 463-464;

(1999) „Paul Hoyningen-Huene, Formale Logik. Eine philosophische Einführung (Reclam, Stuttgart, 1998)” în Revista de filosofie, nr. 1-2, tomul XLVI, 1999, pp.133-135;

(2001) „Denis Miéville (ed.), Travaux de logique, 13: Rôle et enjeux de la notion de catégorie en logique, (Université de Neuchâtel, septembre 1999)” în Revista de filosofie, tomul XLVIII, nr. 3-4, 2001, pp. 452-454;

(2002a) „Petru Ioan, Logica integrală, vol. I (Iaşi: Editura „Ştefan Lupaşcu“, 1999)” în Revista de filosofie, tomul XLIX, nr. 3-4, 2002, pp. 444-446.

(2002b) „Aliniamente logice şi retorice ale discursului politic. Constantin Sălăvăstru, Discursul puterii (Iaşi: Institutul European, 1999)” în Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» din Iaşi, Seria Filosofie, tomul XLIX, 2002, pp. 391-398;

(2003) „O abordare interdisciplinară a semnului. Ioan S. Cârâc, Teoria şi practica semnului (Iaşi: Institutul European, 2003)” în Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» din Iaşi, Seria Filosofie, tomul L, 2003, pp. 363-371;

 

e) Cursuri universitare

Elemente de teoria comunicării, în Comunicare publică şi asistenţă socială, anul I, semestrul II, Învăţământ la Distanţă, Editura Erota, Iaşi, 2001, pp. 211-271;

Discursul colocvial în asistenţa socială, în Comunicare socială şi Relaţii publice, anul IV, semestrul I, Învăţământ la Distanţă, Editura Universităţii „Al.I. Cuza“ Iaşi, 2003, pp. 321-377;

Teoria comunicării I, în Comunicare socială şi Relaţii publice, anul I, semestrul I, Învăţământ la Distanţă, Editura Universităţii „Al.I. Cuza“ Iaşi, 2003, pp. 5-101;

Teoria comunicării II, în Comunicare socială şi Relaţii publice, anul I, semestrul II, Învăţământ la Distanţă, Editura Universităţii „Al.I. Cuza“ Iaşi, 2004, pp. 5-62;

Comunicare politică, în Filosofie şi Ştiinţe politice, anul III, semestrul II, Învăţământ la Distanţă, Editura Universităţii „Al.I. Cuza“ Iaşi, 2004, pp. 161-224;

Fundamente ale relaţiilor publice II, în Comunicare socială şi Relaţii publice, ID, anul III, semestrul I, Editura Universităţii „Al.I. Cuza“ Iaşi, 2005, p. 81-120.

 

f) Proiecte de cercetare realizate prin contracte de finanţare:

(2011-2013) Universitate pentru viitor în societatea comunicării, POS DRU, Axa 1, DMI 1.2, ID64075

(2008-2010) Limbajul democraţiei participative: o cercetare a comportamentului verbal în relaţia putere-cetăţeni la nivel local, cod CNCSIS: 80 (director de proiect: Constantin Sălăvăstru)

(2007-2009) Guvernarea electronică în oraşele României, cod CNCSIS: 1355 (director de proiect: Virgil Stoica)

(2006-2008) MEDIAEC: Mijloace eficiente de dezvoltare-inovare a educaţiei şi cercetării interdiscipli-nare în formare, comunicare şi servicii, cod CNCSIS: 32 (director de proiect: Laurenţiu Şoitu)

(2005-2006) Discurs şi putere. Strategii discursive utilizate în discursul politic românesc contemporan, cod CNCSIS: 1414 (director de proiect: Constantin Sălăvăstru)

(2004) Parcursuri ale interpretării în cultura actuală: o analiză de tip semio-logic şi epistemologic, cod CNCSIS: 16/658 (director de proiect: Petru Ioan).

(2001) Reuşită şi eşec în actele de comunicare, cod CNCSIS: 165 (director de proiect: Gheorghe-Ilie Fârte).

(2001) Tehnici de argumentare în discursul jurnalistic, cod CNCSIS: 17 (director de proiect: Constantin Sălăvăstru)

 

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

 

 a) La nivel internaţional

„Conotaţie şi interlocuţiune” la Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, Suceava, 15-17 octombrie 1993;

„Sens şi semnificaţie în logica opiniilor” la seminarul internaţional Centenarul Sociologiei Româneşti, secţiunea a IV-a: Orizonturi semio-logice în cunoaşterea faptului social, 09 mai 1997;

„Despre hiperpropoziţii şi paraconsistenţă” la Conferinţa Internaţională „Lupaşcu: 2000“, Iaşi, 16-17 octombrie 2000;

„Demokratisierung im Nahen Osten”, seminar organizat de KAAD, Erfurt, 13-17 iunie 2002; referenţi: dr. Carsten-Michael Walbiner (KAAD), prof.dr. Rainer Tetzlaff (Universitatea Hamburg) şi dr. Gudrun Krämer (FU Berlin)

„Niveaux et valeurs de l’interprétation d’un message” la Premičre Conférence Internationale Francophone en Sciences de l’Information et de la Communication (CIFSIC), Bucureşti, 28 iunie-02 iulie 2003;

„Die Pflichten der katholischen rumänischen Elite im Kontext der europäischen Integration” la Seminar der ehemaligen Stipendiaten vom KAAD, Cluj, 04-05 octombrie 2003;

„Actul uman – manifestarea unei voinţe libere şi responsabile” la simpozionul internaţional „Drepturile Omului. Dimensiune spirituală şi acţiune civică“, 04-05 mai 2004;

Marketing Public Relations for Higher Education Institutions, la conferinţa internaţională "Image building and brand equity through integrated communication", Antwerpen-Ghent, 15-17.04.2008

Mass media and European Cultural Citizenship, la conferinţa internaţională, la conferinţa "Media and European Diversity", Oradea, 16-17.10.2008.

 

b) La nivel naţional

„Despre entimeme” la Simpozionul Naţional „Petre Botezatu“, Iaşi, 29-30 martie 1996;

„Gramatica filosofică şi posibilitatea sensului” la simpozionul „Ludwig Wittgenstein în filosofia secolului XX“, Bucureşti, 25-26 mai 2001;

„Locul şi rolul purtătorului de cuvânt” la seminarul organizat la nivelul Prefecturii Iaşi cu purtătorii de cuvânt din administraţia publică locală pe marginea aplicării Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Iaşi, 07 noiembrie 2002;

„Factori de dezechilibru social în lumea contemporană” la seminarul Dezechilibre ale lumii contemporane organizat de Academia „Sf. Augustin“ Iaşi, 16 martie 2003;

 

c) La nivel de centru universitar

„Aliniamente ale unei logici circumstanţiale” la „Zilele Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi“, secţiunea Logică şi Semiologie, 23-25 octombrie 1992;

„Un inventar deschis de cuantori în logica predicatelor” la „Zilele Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi“, secţiunea Logică şi Semiologie, 23-25 octombrie 1993;

„Cuantificare-modalizare-evaluare” la „Zilele Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi“, secţiunea Logică şi Semiologie, 23-25 octombrie 1994;

„Despre silogistica singularelor” la „Zilele Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi“, secţiunea Logică şi Semiologie, 23-25 octombrie 1995;

„O formalizare predicaţională a judecăţilor «aristotelice»“la „Zilele Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi“, secţiunea Logică şi Semiologie, 23-25 octombrie 1996;

„Ce sunt clasele singulare?” la „Zilele Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi“, secţiunea Logică şi Semiologie, 23-25 octombrie 1997;

„Interpretări ale cuantorilor în logica actuală” la „Zilele Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi“, secţiunea Logică şi Semiologie, 23-25 octombrie 1998;

„Sistemul celor 81 de relaţii «bine determinate» care pot subzista între două noţiuni”, la „Zilele Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi“, secţiunea Logică şi Semiologie, 23-25 octombrie 1999;

„Aspecte ale logicii paraconsistente” la „Zilele Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi“, secţiunea Logică şi Semiologie, 23-25 octombrie 2001;

„Efecte pernicioase ale eşecurilor din comunicarea publică” la „Zilele Universităţii „Al.I. Cuza“ Iaşi, secţiunea Sociologie, 23-25 octombrie 2002;

„Interpretarea, ca resemnificare” conferinţă în cadrul Cercului de Logică al Facultăţii de Filosofie din Iaşi, Iaşi, 29 mai 2003.

 

 

POZIŢII EDITORIALE

Argumentum. Caietele Seminarului de Logică discursivă, Teoria argumentării şi Retorică (Iași)

(http://fssp.uaic.ro/argumentum/Colectivul%20redactional.htm)

Revista română de jurnalism și comunicare (București)

(http://www.jurnalismsicomunicare.eu/rrjc/redactia.html)

Journal of Media Research (Cluj-Napoca)

(http://cmedia.ubbcluj.ro/mediaresearch/?page_id=3)

 

 

Înapoi