Universitatea  "Al. I. Cuza" Iaşi

 Facultatea de Filosofie

Gheorghe-Ilie FÂRTE
 

Gheorghe-Ilie FÂRTE (n. 1967) este doctor în filosofie al Universităţii "Al. I. Cuza", specializarea logică, din anul 2000 cu o teză privind teoria cuantificatorilor. În prezent este conferenţiar universitar la Catedra de Ştiinţe ale Comunicării şi Şef al Catedrei de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Filosofie, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Domeniile sale de competenţă sunt logica tradiţională, teoria cuantificatorilor, teoria actelor de limbaj, ştiinţele comunicării, relaţiile publice.. Este membru Seminarului de Logică Discursivă, Teoria Argumentării şi Retorică.

Este autorul volumelor Regimuri ale cantităţii în logica formală (Iaşi: Editura Fundaţiei "Ştefan Lupaşcu", 1999) şi Comunicarea. O perspectivă praxiologică (Iaşi: Editura Demiurg, 2004). A publicat articole de logică,  teoria comunicării şi relaţii publice.

bullet Contact

               Adresa: Bd. Carol I, nr. 11, Iaşi

               Telefon: (40) 332 401 743

               Email: farte@uaic.ro

 
bullet Texte online

Niveaux et valeurs de l’interprétation d’un message”, comunicare la Première Conférence Internationale Francophone en Sciences de l’Information et de la Communication (CIFSIC), Bucureşti, 28 iunie-02 iulie 2003, prin  Archive Ouverte en Sciences de l’Information et de la Communication (în franceză).

Discursul ideologic ca instrument de acţiune politică, în Argumentum, no. 3, 2004/2005, pp. 7-10 (.pdf).

„Comunicarea politică: aspecte generale şi ipostaze actuale”, în Argumentum, no3., 2004/2005, pp.  101-146 (.pdf).

 

bulletInformaţii pentru studenţi

Fundamente ale relaţiilor publice programa analitică (.pdf)

Teoria comunicării programa analitică (.pdf)

Comunicare politică programa analitică (.pdf)

 
bullet Link-uri utile

             

              Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu", Iaşi

              Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti

              Facultatea de Filosofie a Universităţii din Konstanz (Germania)

             David Chalmers' Homepage

             Brian Weatherson's Online Papers in Philosophy

             The Stanford Encyclopedia of Philosophy   

        

   Înapoi