Sorina CHIPER

  

 

              

 

 

 

 

 

 

                                                  CURRICULUM VITAE

 

 

          

INFORMAŢII PERSONALE:

 

Nume:             SORINA CHIPER

 

Data nasterii: 28.10.1976

 

Adresa:           Bd. Nicolae Iorga nr. 32 A, sc. A, et. 2, ap. 46, Iaşi.  

 

Telefon:          0746 437 938

 

Email:             sorinachiper@gmail.com; sorina.chiper@feaa.uaic.ro

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

1995 – 1999    Universitatea ,,AL. I. Cuza” Iasi, România, Facultatea de Litere

                        Licenţa în Limba şi Literatura engleză şi Limba şi Literatura franceză

                        Media anilor de studiu – 9.96. Media examenului de licenţă: 10

 

1999.2001                Universitatea ,,AL. I. Cuza” Iasi, România, Facultatea de Litere

Master în Studii Culturale Americane. Media disertatiei: 10.

 

2002.2004              Universitatea ,,AL. I. Cuza” Iasi, România, FEAA

Scoala Postuniversitară ELITEC

Master în Afaceri Internaţionale

 

2003-               Universitatea ,,AL. I. Cuza” Iasi, România, Facultatea de Litere

Student doctorand – Literatura americană. Tema cercetată: Novelists About Themselves: 20th Century American Literature.

 

 

EXPERIENŢǍ PROFESIONALǍ

 

2001.2004              Universitatea ,,AL. I. Cuza” Iasi, România, FEAA

Preparator universitar. Activităţi principale: predarea de seminarii de Limba engleză pentru afaceri (anii I şi al II-lea de studiu), şi seminarii de Corespondenţa comercială (anul al III-lea de studiu).

 

2004-2009       Universitatea ,,AL. I. Cuza” Iasi, România, FEAA

Asistent universitar. Activităţi principale: predarea de seminarii de Limba engleză pentru afaceri (anii I şi al II-lea de studiu), şi seminarii de Corespondenţa comercială (anul al III-lea de studiu). Predarea de cursuri de Limba engleză pentru afaceri (anii I şi al II-lea de studiu).

 

2009 - Universitatea ,,AL. I. Cuza” Iasi, România, FEAA

Lector universitar. Activităţi principale: predarea de seminarii de Limba engleză pentru afaceri (anii I şi al II-lea de studiu), şi seminarii de Corespondenţa comercială (anul al III-lea de studiu). Predarea de cursuri de Limba engleză pentru afaceri (anii I şi al II-lea de studiu).

 

2006                Universitatea California din Berkeley, Departamentul de limbi şi literaturi slave, scandinave şi italiană 

                        Lector de Limba română. Activităţi principale: predarea de cursuri de Limba română studenţilor masteranzi şi doctoranzi

 

ACTIVITATI ADMINISTRATIVE

 

2008-               Co-tutor al programului de Master Afaceri Internaţionale şi Strategii Interculturale, FEAA

 

 

BURSE SI STAGII DE PREGATIRE

 

2009                Institute of Education, London. Stagiu de cercetare finantat prin proiectul Idei cod 80, sef de proiect Prorector Constantin Salavastru, PhD

2007                Central European University, bursă pentru şcoala de vară “Media, Globalization and Eastern European Identities”

 

2005 – 2006    Fulbright junior grant la University California din Berkeley, în Departamentul de Lingvistică şi Departamentul de Antropologie.

 

2004                Bursa Cyrius, Copenhagen Business School (patru luni)

 

2004                DeXus 2.0 An International Discourse Studies Summer School, scoala de vara la Center for Discourse Studies, Aalborg University.

 

2001                bursa Democracy Fund, Universitatea Copenhaga (patru luni)

 

2001                bursă pentru şcoala de vară pentru limba neogreacă, Universitatea Aristotelis, Salonic (refuzată)

 

2000                bursa Erasmus Socrates, Universitatea Middlesex, Londra (cinci luni)

 

1998                stagiu de cercetare la catedra de limba engleză a Universităţii din Freiburg

 

 

 

DOMENII DE INTERES

 

Studii culturale, Lingvistică aplicată, ESP, Traductologie, Comunicare interculturală, Analiza discursului, Limbaj vizual, Marketing internaţional, Literatura americană, Antropologia lingvistică şi culturală, Studiul identităţilor

 

 

AFILIERI PROFESIONALE

ESSE, RAAS, American Anthropological Association, Western Coast Folklore Society

 

PARTICIPǍRI LA PROIECTE INTERNAŢIONALE

 

1. Proiect Leonardo, EC/2003/B/F 148105 EURANEC 2003-2006, in colaborare cu parteneri din Grecia, Spania şi Bulgaria, pentru crearea unui material interactiv de învăţare a limbii neogreceşti pentru afaceri.

2. Proiect Leonardo e-INDELO   Development of e-self-training tools for professionals in local development (e-INDELO Dezvoltarea unei platforme de invatare a limbii engleze in sistem elearning pentru sectorul administratiei locale)  ES/06/B/F/LA- 149475 oct 2006-nov 2008

3. Proiect Leonardo YSGA (You Speak Greek Already) 2007-3634 / 001-001, oct 2007-nov 2009

 

PARTICIPǍRI LA PROIECTE NAŢIONALE

1. IDEI 80 Limbajul democratiei participative: o cercetare a comportamentului verbal in relatia putere-cetateni la nivel local, manager de proiect: Prof. Dr. Constantin Salavastru, Prorector Universitatea Al. I. Cuza, Iasi

 

LISTA PUBLICATIILOR

Carţi

1. Luminiţa Andrei-Cocârţă, Anca Irina Cecal, Sorina Chiper, Elena Cojocaru, Athes Haralambie Business English Grammar Practice. Workbook I.  Editura Demiurg: Iasi, 2008.

 

2. Luminita Andrei, Olesia Lupu, Simona Mitocaru, Sorina Chiper, Episodes in Business Communication- Exercise Book,  Editura Sedcom Libris: Iasi, 2004 .

 

3. Luminita Andrei, Olesia Lupu, Simona Mitocaru, Sorina Chiper, Episodes in Business English- Exercise Book,  Editura Sedcom Libris: Iasi, 2003 .

 

Volume editate

Conference Proceedings – 1st LSP International conference: Cultural and Linguistic Diversity in a World of Global Pluralism”, Iasi: Editura Timpul, 2008 (co-editat cu Luminita Andrei Cocarta)

 

 

Articole

- în publicaţii internaţionale

1. ”Translating Academic Texts from Romanian ino English: A Bird’s Eye View”, in Translation and Country Studies: An International Volume of Scholarly Papers, UFA: BSU EPC, 2009, pp. 23-37.

2. ”Swoosh Identity: Recontextualizations in Haiti and Romania”, în Visual Communication. 2007, Februarie, Londra: Sage Publications, pp. 5-18 (co-autor); republicat in Lees-Maffei, Grace,  Houze, Rebecca (eds), The Design History Reader, Berg Publishers.

3. ”The Discourse of Romanian Universities”, în Journal of Organizational Change Management, număr special ,,Romania: Untapped Intellectual and Spiritual Capital” Vol. 19, no. 6, Noiembrie 2005, Emerald Group Publishing.

4. ”Teaching English in Romanian Business Schools”, lucrările conferinţei Northern American and English Studies, 2004, Aarhus, http://www.hum.au.dk/engelsk/naes2004/papers.html

5. ”Business Translation”, în Perspectives: Studies in Translatology. vol. 10: 3, 2002. Clevedon: Multilingual Matters Ltd, pp. 215-233.

- în Romania

 

1. ”Language and Business at a Crossing,” în Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi, Vol. XLVII., 2001, Iasi: Editura Universităţii Al. I. Cuza, pp. 303-310.

2. ”Globalisation and the Teaching of Foreign Languages in Business Schools,” în Globalizarea şi educaţia economică universitară, 2002, Iaşi: Sedcom Libris, pp. 126-130.

 3. ”Postmodern Historiography: J. Barnes’ A History of the World in 10 ˝ Chapters and J. Champion’s The Piano,” 2002, în Annales Universitatius Apulensis, Philologica, 3, Alba Iulia: Editura Universitatii “1 Decembrie 1918,” pp. 233-236.

4. ”Sources of Risk in Professional Communication,” în A. D. Sarpe (ed.). A VII-a conferinţă internaţională Riscul în economia contemporană, REC 2002, 8 – 9 noiembrie Galaţi: Editura Academica, 2002, pp. 311-315.

5. ”Communication in Business – An Interdiscourse Approach,” în Studii de limbi şi literaturi moderne, Timişoara: Editura Mirton, 2002, pp 2-10.

6. ”Orientalism and Occidentalism in Business,” în Globalizare si comunicare in afacerile internationale. Comunicarile simpozionului pe tema Relatiile economice externe ale Romaniei in context Euro-Atlantic. Bucuresti: Editura ASE, 2003, pp. 58-62.

7. ”Representations of the City in Jeanette Winterson’s Art and Lies and The Passion” In Annales Universitatius Apulensis, Philologica, 3, Alba Iulia: Editura Universităţii “1 Decembrie 1918,” 2003, pp. 193-196.

8. ”Business Attire,” în Analele stiintifice ale Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, tomul XLVIII-XLIX, Iasi: Editura Universitatii ,,Al. I. Cuza,” 2002-2003, pp. 470-476.

9. ”The Quest for Identity in the Postmodern (Auto)Biographical Form: Angela Carter’s Wise Children and Jeannete Winterson’s Art & Lies”, în Constructions of Identity (II), Cluj Napoca: Ed. Napoca Star, 2004, pp. 269-274.

10. ”Beautiful Mind: What Goes on in the Translating Process”. In Annales Universitatis Apulensis, Philologica, 5/2004, Tom 2, Alba Iulia, pp. 407-410.

11. ”Translation in International Advertising”, în Lucrarile conferinţei “-ISMs & -NESSes,” Constanţa: Ovidius University Press, 2004, pp. 426-433.

12. ”The Id in the Ad” în Analele ştiinţifice ale Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Tomul L/LI, 2004/2005, Editura Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, pp. 391-396.

13. ”The American Character in Henry Adams’ Eyes”, în Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica, 6, Tom 2, Alba Iulia, 2005, pp 91-96.

14. ”Henry James – A Phenomenological Perspective,” în Colocviile filologice gălăţene, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2005, pp. 130-135.

15. ”Educatie si cultura: Programul Leonardo da Vinci pentru limba neogreaca pentru afaceri. In Conference Proceedings – 1st LSP International conference: Cultural and Linguistic Diversity in a World of Global Pluralism”, Iasi: Editura Timpul, 2008.

16. ”’City of Culture. City of Cultures:’ Local and Global Dimensions in Sibiu 2007” in Conference Proceedings – 1st LSP International conference: Cultural and Linguistic Diversity in a World of Global Pluralism”, Iasi: Editura Timpul, 2008.

17. ”E-Indelo – An Exercise in Integrating ICT in the Learning Process”, in Strategies for Optimizing the Quality Standard in Higher Education ESP International Workshop, Cluj Napoca: Risoprint, 2009.

18. ”Fidelity in the Cinema Adaptation of Shakespeare,” în The Buletin of the Students' Seventh National Shakespeare Symposium, 2001, Galati: Universitatea Dunarea de Jos, pp. 36-41.

 

Traduceri

 

Charles Dickens Oliver Twist Adevarul Holding: Bucuresti. 2009 (co-traducatori: Maria Petrescu, Luminita Cocarta)

 

Dorin Popa For ever for never, Editura Fides: Iaşi, 2001 (co-traducatori: Ştefan Colibaba, Laura Ioana Cuţitaru (Leon), Eileen McFarren);

 

Lucrări prezentate la conferinţe

1. Martie 2002 Living on and Between the Borders, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi, The Color Purple: Making and Unmaking Stereotypes

2. 24-26 octombrie, 2002 Globalizarea şi Educaţia economică universitară, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Globalisation and the Teaching of Foreign Languages in Business Schools

3. 26-28 octombrie 2002 Colloquium on Translation, Yildiz Technical University, Istanbul, Translation in Business

4. 11-13 septembrie 2003 Translation Targets, Charles University, Praga, Interpreting for the Rroma: Bridging Multiple Gaps

5. 12-14 noiembrie 2003 DICOEN Second International Conference on Discourse, Communication and Enterprise, Universidade de Vigo, Spania, Under Western Eyes: Westernising the Discourse of Romanian Universities

6. 5-8 mai 2004 International Conference on Critical Discourse Analysis, Universitat de Valencia, In Black and White: Representations of the Roma in the Romanian Print Media 

7. 27-29 mai 2004 NAES, Ninth Nordic Conference for English Studies, Aarhus, Teaching English in Romanian Business Schools

8. 17-19 octombrie 2004, American Freedoms, American (Dis)Orders, Warsaw University, The Master’s Lesson: Freedom and (Dis)Order in The Education of Henry Adams

9. 19-21 noiembrie 2004 Messages, Sages, and Ages, Universitatea Stefan Cel Mare, Suceava, Romania, Questioning (American) Autobiography

10. 8-10 februarie 2005 The Language and Identity Tapestry Conference, Georgetown Linguistic Society, Georgetown University, Swoosh Identity: Recontextualizations in Haiti and Romania

11. 24-26 martie 2005 Tradition, Modernity, Postmodernity, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, The Education of Henry Adams

12. 13-15 mai 2005 British and American Studies Conference, Universitatea de Vest, Timisoara, The Autobiography of Alice B. Toklas: Portrait of the Artist on a Willed Exile

13. 16-20 iunie 2005 CASA, University of Amsterdam, The Roma: Truly Anti-Global or Genuinely Global

14. 23-24 iunie 2005 Dilemmas of the Post-Communist Condition, History and Governance Research Institute, Wolverhampton University, Between Images: Representations of the Romanian Rroma in the Print Media

15. 7-9 iulie 2005 Language and Global Communication, Cardiff University, Unfinalizable Signs: The Avatars of Nike's Logo on the Outskirts of the Global Market (co-autor)

16. 8-10 septembrie, 2005 DICOEN, Third International Conference on Discourse, Communication and Enterprise, Rio De Janeiro, Brazil, Sacredization in a Marketplace of Signs: The Nike Swoosh on the Fringes of Global Capitalism (co-autor)

17. 29 nov – 4 dec. 2005 American Anthropological Association, Washington, Bringing the Past into the Present, The Wandering Roma: Hubris, Healing and Humility

18. 20-22 aprilie 2006 Western States Folklore Society, Exploring Current “Theoretical Directions” in the Field of Folkloristics, Berkeley, Roma Music Performance – from a Safe Distance

19. 14-19 noiembrie 2006 American Anthropological Association, Critical Intersections/ Dangerous Issues, San Diego, The “Gypsy” Music of the Roma

20. 17-19 mai 2007 British and American Studies Conference, Universitatea de Vest, Timisoara, Black Boy: A Portrait of the Artist

21. 8-10 septembrie 2007 Shifting Landscapes of Film and Media. Questioning Legacies, Navigating Critique. Bilgi Univesrity, Istanbul, Tales from the Golden Age: Romanian Cinema between Mnemosyne and Mercury

22. 24-27 octombrie 2007 IX Congreso Cultura Europa, Universidad de Navara. City of Culture. City of Cultures : Performing Nationhood and Europeanness in Sibiu

23. 25-27 octombrie 2007 Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Gypsy Music: the Local to Global Leap; Negotiating French American Cultural Styles in Business Management and Communication. A Game of Perception

24. 6-8 martie 2008 Sixteenth International Conference of Council for Europan Studies at Columbia University, Chicago. ”City of Cultures;” City Branding and Experiences of Culture in Sibiu

25. 11-12 aprilie 2008 First LSP International Conference, Cultural and Linguistic Diversity in a World of Global Pluralism,  Iasi: Educatie si Cultura: Programul Leonardo Da Vinci . Limba greaca pentru afaceri (co-autor); City of Culture, City of Cultures: Local and Global Dimensions in Sibiu 2007”

26. 10-11 mai 2008 BETA (Bulgarian English Teacher’s Association) conference, Sofia. Teaching English in a Business School: Cinderella’s Story

27. 15-18 mai 2008 Fulbright Conference, Bucuresti: Black Boy: The Making of an Intellectual.

28. 9-11 octombrie 2008. Translation Studies: Retrospective and Prospective Views. Universitatea Dunerea de Jos, Galati, Black Identity in Richard Wright’s Black Boy.

29. 14-16 octombrie 2008 – Eighth International Seminar for Universities, Beijing. The Internationalization Potential of Romanian Universities

30. 3-4 aprilie 2009 Cultural and Linguistic Challenges in a World of Financial Crisis, 2nd International Conference of the ESP Unit, FEAA, UAIC. E-Indelo. Developing Developers' Skills 

31. 14-16 mai 2009 BAS Conference, Universitatea de Vest, Timisoara. Philip Roth's The Facts: Autobiography as Meta-Autobiography.

32. 24-26 septembrie 2009 Expressions of the Self: Autobiography and Its Avatars, Universitatea Al. I. Cuza, The Education of Henry Adams: From Personal History to a Theory of History

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

 

Limbi străine:

Limba engleza – nivel C2

Limba franceza – nivel C1

Limba neogreaca – nivel B1

Limba germana – nivel A2

Limba portugheza – nivel A 1

Limba daneza – nivel A 1

 

 

Aptitudini şi competenţe de utilizare a calculatorului

Word, Excel, PowerPoint, internet, Project Manager

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Fire deschisă, comunicativă, flexibilă, uşor adaptabilă

 

 

Pasiuni

Muzica, poezia, chitara clasica, călătoriile

 

 

Alte calificări

-          traducător autorizat

-          ghid naţional autorizat

 

 

Înapoi