UAIC   

Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi

 

Facultatea de Filosofie şi Şiinţe Social Politice

 

Colectivul de Ştiinţe ale Comunicării

 

      

Proiect IDEI cod CNCSIS 80, 2009-2011

 

Limbajul democraţiei participative: o cercetare a comportamentului verbal Ón relaţia putere-cetăţeni la nivel local

 

 

Seminarul de Logică Discursivă, Teoria Argumentării şi Retorică

English version

Ultima actualizare: 22 Iunie 2010

 

 

 

 

 
 

1. Membrii echipei de cercetare

2. Teme de cercetare:

3. Stagii de cercetare:

4. Manifestări ştiinţifice:

5. Publicaţii: