Mihaela LUPU

 

 

      

1. Date personale

Numele şi prenumele: Lupu Mihaela

Data naşterii: 08.11.1974

Locul naşterii: Huşi (jud. Vaslui)

Adresa profesională : Universitatea  "Al. I. Cuza", Facultatea de Litere, Catedra de Limba şi Literatura Franceză, Bd. Carol I n° 11, Iaşi, cod 700506, judeţul Iaşi.

Tel. : 0232.201052, 0232.201258. Fax : 0232.201152.

E-mail : mihlupu@yahoo.com

 

2. Studii

• din 2005: doctor în filologie, calificativul foarte bine, distincţia magna cum laude. Teza de doctorat Les anglicismes dans la presse française contemporaine a fost elaborată sub conducerea dnei prof. univ. dr. Valentina Agrigoroaiei.

 

• 2000-2001 : Diplôme d'Etudes Approfondies en Linguistique la Universitatea din Geneva.

 

• 1997-1998 : Studii aprofundate de Literatura franceză şi francofonă la Universitatea "Al. I. Cuza" din Iasi.

 

• 1993-1997 : Facultatea de Litere din Iaşi, Secţia Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză.

 

• 1989-1993 : Liceul Teoretic "Cuza-Vodă", Huşi.

 

 

3. Premii

• 1996 : Premiul I pentru rezultate deosebite în activitatea profesională din anul universitar 1995-1996.

 

• 1995 : Premiul I pentru rezultate deosebite în activitatea profesională din anul universitar 1994-1995.

 

• 1994 : Premiul I pentru rezultate deosebite în activitatea profesională din anul universitar 1993-1994.

 

• 1993 (clasa a XII-a) : Premiul III la Olimpiada naţională de Limba franceză, Piatra-Neamţ.

 

• 1992 (clasa a XI-a): Premiul I la Olimpiada naţională de Limba franceză, Suceava.

 

• 1991 (clasa a X-a): Premiul I la Olimpiada naţională de Limba franceză, Drobeta Turnu Severin.

 

 

 

 

 

4. Activitate profesională

 

• Din 2006, lector dr. la Universitatea « Alexandru I. Cuza » Iasi, Facultatea de Litere, Catedra de Limba şi Literatura Franceză. Cursuri / seminarii predate pâna în prezent : Gramatica comparata : conceptul de « interlangue », Franceza pentru obiective specifice, Morfosintaxa si sintaxa limbii franceze contemporane, Lexicologie, Istoria limbii franceze, Pragmatica cognitiva ; cursuri optionale de limba franceza; cursuri practice de traduceri.

 

• din 2009, membra in proiectul CNCSIS de cercetare exploratorie ID_80 "Limbajul democratiei participative: o cercetare a comportamentului verbal in relatia putere-cetateni la nivel local”, director : prof. univ.dr. Constantin Salavastru.

 

• din 2008, membra in proiectul european GALAPRO « Formation de Formateurs à l’Intercompréhension en Langues Romanes » (2007-3636/001-001 135470-LLP-1-2007-1-PT-KA2_KA2MP), director pentru echipa de la Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » : conf.dr. Doina Spita.

 

• 2002-2006 : asistent la Facultatea de Litere a Universităţii  « Alexandru I. Cuza », Catedra de Limba şi Literatura Franceză.

 

• 1999 - 2002 : preparator la Facultatea de Litere a Universităţii  "Al. I. Cuza" din Iaşi, Catedra de Limba şi Literatura Franceză.

 

 

 

5. Stagii de perfecţionare, participări la manifestări ştiinţifice, alte activitati academice

 

● 2-7 septembrie 2009 : participare la reuniunea din cadrul proiectului european GALAPRO « Formation de Formateurs à l’Intercompréhension en Langues Romanes » (2007-3636/001-001 135470-LLP-1-2007-1-PT-KA2_KA2MP), organizata la Universitatea din Cassino, Italia.

 

● 21 iulie – 10 august 2009, stagiu de cercetare la Institute of Education - University of  London si British Library in cadrul proiectului de cercetare exploratorie ID_80 "Limbajul democratiei participative: o cercetare a comportamentului verbal in relatia putere-cetateni la nivel local”, director : prof. univ.dr. Constantin Salavastru.

 

● 24-31 ianuarie 2009 : curs de Grammaire comparée. Le concept d’interlangue, predat la Universitatea din Avignon, Master I – Didactique du FLE/FLS et éducation interculturelle.

 

10-14 noiembrie 2008 : participare la stagiul de formare de formatori Français sur objectifs spécifiques (Filières Universitaires Francophones), organizat si finantat de CREFECO, Sofia (Bulgaria), sub egida OIF.

 

1-30 noiembrie 2006: stagiu de cercetare-documentare la Universitatea din Geneva in domeniul lingvisticii / pragmaticii cognitive.

 

12-19 mai 2006 : stagiu Socrates la Université de Nancy 2. Prelegeri tinute pe tema anglicismelor în limba franceza contemporana.

 

29 august – 7 septembrie 2005 : Séminaire de Didactique Universitaire organizat de Universitatea din Constanţa (România) şi ACLIF. Formatori : prof. Catherine Fuchs (CNRS), prof. Pierre le Goffic (CNRS, Université de Paris 3) si prof. Henning NØlke (Universitatea din Aarhus).

 

23-27 mai 2005 : Stagiu de formare a traducătorilor de înalt nivel, in cadrul programului european Cocop, Iasi (în calitate de participant şi co-organizator);

 

● 11-12 septembrie 2004 : participare cu comunicarea Respect de la diversité linguistique dans une Europe plurilingue (aspects culturel et politique) la operaţiunea « 100 profs pour une Europe plurilingue » organizată la Paris de către Ministerul de Afaceri  Externe al Franţei.

 

● august 2004 : participare la Séminaire de Didactique Universitaire organizat de Universitatea din Constanţa (România) şi ACLIF. Formatori : prof. Lélia Picabia (Université Paris 8), prof. Robert Vivès (Université Paris 8) şi prof. Claude Muller (Université de Bordeaux).

 

● iunie 2004 : participare la Stage de formation des traducteurs et interprètes de haut niveau, Cluj-Napoca, organizat de Universitatea din Cluj-Napoca şi Universitatea Rennes 2 în cadrul programului COCOP ;

 

● decembrie 2003 : participare la Stage de formation des traducteurs et interprètes de haut niveau, organizat de Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Rennes 2 în cadrul programului COCOP ;

 

● august 2003 : participare la Séminaire de Didactique Universitaire organizat de Universitatea din Constanţa (România) şi ACLIF. Formatori : prof. Patrick Caudal (Paris VII), prof. Carl Vetters (Université du Littoral) şi prof. Liliane Tasmowski De Ryck (Université d’Anvers) ;

 

● 24-26 martie 2003 : participare la colocviul Journées de la Francophonie, ediţia a IX-a, cu  communicarea Mondialisation linguistique : quel avenir pour le français ?, Iaşi ;

 

● august 2002 : participare la Séminaire de Didactique Universitaire (Pragmatique-Sémantique-Grammaire) organizat de Universitatea din Constanţa (România) şi ACLIF. Formatori : prof. Patrick Caudal (Paris VII), prof. Anne le Draoulec (Toulouse le Mirail) şi prof. Caroline Masseron (Metz) ;

 

● iunie 2002 : participare la stagiul TEMPUS de formare a traducătorilor-terminologi organizat de Universităţile din Bucureşti şi Cluj-Napoca în colaborare cu Institutul Francez din Bucureşti ;

 

● 2000-2001 : Bursă de studii la Universitatea din Geneva, octombrie 2000 - iulie 2001. Diplôme d'Etudes Approfondies en Linguistique.

 

● iunie 2000 : Stagiu TEMPUS de traducere - terminologie organizat la Universitatea Babeş - Bolyai din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Universităţile din Rennes, Köln, Aston, Timişoara, Iaşi, Bucureşti şi Cluj-Napoca.

 

● martie 2000 ; participare cu comunicarea Les faux anglicismes dans la presse française la colocviul Journées de la Francophonie organizat la Iaşi, ediţia a VI-a;

 

● 1998 : Bursă de studii în cadrul programului TEMPUS de formare a traducătorilor-terminologi la Universitatea Rennes 2, Franţa (2 luni).

 

● 1996 : Bursă de Metodica predării limbii franceze la IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) din Reims, Franţa (o lună).

 

 

6. Diverse

- 2006-2007, redactor şef adjunct, Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă), Limbi şi Literaturi străine ;

- 2005, editor (cu prof. Eugen Munteanu) al volumului Signa in rebus. Studia semiologica et linguistica in honorem M. Carpov, Supliment al Analelor ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, secţiunile Lingvistică şi Limbi străine.

- 2004, secretar de redacţie, « Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza " », Iaşi, Serie nouă, Limbi şi literaturi străine.

 

 

7. Publicatii

 

·         Les degrés d’empruntabilité des parties du discours. Etude de cas : les anglicismes en français contemporain, in Hereditas antiqua, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, sub tipar, pp. 211-219.

 

·         De l’emprunt linguistique à la créativité lexicale, in « Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" » din Iaşi, Serie nouă, Limbi şi literaturi străine, t. X (2007), Editions de l’Université « Al. I. Cuza » Iaşi, pp. 53-61.

 

·         L’intégration lexicale des anglicismes en français contemporain, in Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă), Limbi şi Literaturi străine, t. VIII-IX, 2005-2006, pp. 327-340.

 

·         Du sens à l’expression, Editura Universităţii « Alexandru Ioan Cuza » Iasi, 2007, pp. 421-449 (unitate de curs destinată anului II Invăţămînt la distanţă, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, sem. II).

 

·         /score/ : aducerea la zi, in 2006, a informatiei etimologice si istorice a acestui anglicism, notita publicata de catre ATILF (TLF-Etym) pe Internet la adresa urmatoare : http://stella.atilf.fr/gsouvay/scripts/TLFEtym.exe?LETTRES_ENTREES;ISIS=isis_TLFEtym.txt;MENU=menu_base;OUVRIR_MENU=2

 

·         Grammaire, lexique et expression, Editura Universităţii « Al. I. Cuza » Iaşi, 2006, pp. 373-412 (unitate de curs destinată anului II Invăţămînt la distanţă, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, sem. I).

 

·         La masculinisation du lexique français : le rôle catalyseur des anglicismes, in « Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza"  » din Iaşi, Serie nouă, Secţiunea IIIe. Lingvistică, tomul LI, Editura Universităţii « Alexandru Ioan Cuza », Iaşi, 2005, pp. 261-271.

 

·         La dynamique du sens. Le cas des anglicismes en français, in « Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" » din Iaşi, Serie nouă, Limbi şi literaturi străine, t. VI-VII (2003-2004), Editura Universităţii « Alexandru Ioan Cuza », Iaşi, pp. 198-207.

 

·         Méthode de français juridique (în colaborare cu conf. dr. Oana Popârda), Editura Universităţii « Alexandru Ioan Cuza », Iaşi, 2005.

 

·         Cours de langue française (I): Morphosyntaxe, Editura Universităţii « Al. I. Cuza » Iaşi, 2004, pp. 507-554 (unitate de curs destinată anului III Invăţămînt la distanţă, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, sem. I).

 

·         Cours de langue française (II): Syntaxe, Editura Universităţii « Al. I. Cuza » Iaşi, 2004, pp. 407-457 (unitate de curs destinată anului III Invăţămînt la distanţă, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, sem. II).

 

·         Mondialisation linguistique : quel avenir pour le français ?, în « Actes du colloque Regards croisés sur le français d’aujourd’hui », 24-26 mars 2003, Journées de la Francophonie, IXème édition, Iaşi, Editions universitaires « Alexandru Ioan Cuza »,  2004, pp. 144-160.

 

·         Présence et fonctions de l’anglicisme dans la presse sportive, în « Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza"  » din Iaşi, Serie nouă, Secţiunea IIIe. Lingvistică, tomurile XLIX-L, Editura Universităţii « Alexandru Ioan Cuza », Iaşi, 2003-2004, pp. 305-321.

 

·         Concepts vagues et catégorisation, in Cahiers de linguistique française n° 25, Université de Genève, Faculté des Lettres, Département de Linguistique, 2003, pp. 291-304.

 

·         Les pseudo-anglicismes dans la presse française, în « Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza " » din Iaşi, Serie nouă, Limbi şi literaturi străine, tomul V, Editura Universităţii « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi, 2002, pp. 92-100.

 

 

 

 

Înapoi