Viorel ŢUŢUI

 

 

DATE PERSONALE

 

Data naşterii:  13.09.1979

Locul naşterii: or. Panciu, jud. Vrancea

Adresa: Iaşi, Bd. Carol I, nr. 44, bl. B1, ap. 25, 700503

Telefon: 0332/458257

Email: tutuiviorel@yahoo.com

 

 

EDUCAŢIE

 

2009 a primit titlul de Doctor în Filosofie.

 

2006 (Septembrie) i s-a aprobat Proiectul de cercetare pe baza căruia a început Programul de Cercetare Doctorală.

 

2005-2006 cursurile Şcolii doctorale din cadrul Facultăţii de Filosofie, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi.

 

2003-2005 cursurile master-ului de Teorii ale interpretării din cadrul Facultăţii de Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.

 

1999-2003 cursurile Facultăţii de Filosofie, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi.

 

1998-2003 cursurile  Facultăţii de Drept, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi. 

 

1994-1998 Liceul „Al.I. Cuza” din oraşul Focşani.

 

 

PUBLICAŢII

 

Analitica prejudecăţii la Martin Heidegger, în Jurnalul de Filosofie şi Artă, Nr. 1, 11.08.2008, http://jfa.ro/stiinte_umaniste.htm

 

„Insuficienţa parităţii participative drept criteriu al dreptăţii sociale. Un comentariu critic asupra <<dualismului perspectival>> fraserian”, in Symposion,

Tomul V, Numărul 2 (10), 2007, pp. 430-438.  

 

Psihanaliză si creaţie. Argumente pentru depaşirea dihotomiei biografie-opera”, in Dialog, serie noua, nr.1, vara 2005, pp. 70-72.

 

Hilary Putnam, Raţiune, adevăr şi istorie(recenzie), în Symposion, Numărul 2, 2005, pp. 614-618.

 

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

 

În primul semestru al anului universitar 2005-2006 a suplinit activităţile didactice  de seminar la disciplina Fundamente ale Comunicării iar în cel de-al

doilea semestru la disciplina Fundamente ale Relaţiilor Publice, pentru specializarea Comunicare Socială şi Relaţii Publice, anul I. În aceeaşi

perioadă a realizat şi activităţi tutoriale cu studenţii de la ID, la disciplinele Sistemul mass-media şi Comunicare cu Presa.

 

În primul semestru al anului universitar 2006-2007 a suplinit activităţile didactice  de seminar la disciplina Filosofie. Exegeză şi Argumentare pentru

specializarea Comunicare Socială şi Relaţii Publice, anul I. În aceeaşi perioadă a realizat activităţi tutoriale cu studenţii de la ID la disciplinele Filosofie.

Exegeză şi Argumentare, Sistemul mass-media şi Comunicare cu presa. În cel de-al doilea semestru a realizat activităţi tutoriale cu studenţii de la

ID la disciplinele Sistemul mass-media şi Comunicare cu presa.

 

În primul semestru al anului universitar 2007-2008 a suplinit activităţile didactice  de seminar la disciplina Filosofie. Exegeză şi Argumentare pentru

specializarea Comunicare Socială şi Relaţii Publice, anul I.

 

 

În primul semestru al anului universitar 2008-2009 a suplinit activităţile didactice  de seminar la disciplinele Logică şi Fundamente ale ştiinţelor sociale  pentru

specializarea Comunicare Socială şi Relaţii Publice, anul I.

 

POZIŢII EDITORIALE

 

Redactor al revistei Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" - Ştiinţe ale comuniării

 

 

Înapoi