UAIC   

Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi

 

Facultatea de Filosofie şi Şiinţe Social Politice

 

Colectivul de Ştiinţe ale Comunicării

 

      

Proiect IDEI cod CNCSIS 80, 2009-2011

 

 

PUBLICAŢII

 

 

English version

Ultima actualizare: 17 Decembrie 2009

Sugestii

 

 

 

 

 

 

 

Prof.dr. Constantin Sălăvăstru (director de proiect):

 

Carti:

1.Arta dezbaterilor publice, Editura Tritonic, Bucureşti, 2009, 430 p.;

 2.Discursul puterii- încercare de retorică aplicată, Editura Tritonic, Bucureşti, 2009, 321 p.;

 

Articole:

1. "Erreurs dans la communication argumentative entre les leaders locaux et les citoyens" (acceptat pentru publicare  : Argumentum, Caietele Seminarului de Logică discursivă, Teoria argumentării şi Retorică, Nr. 9, B+) ;

2."Critique de la problematologie" (publicat : Revue Internationale de Philosophie, No.3/2010/volume 64, No.253, Bruxelles-Belgique ; Revista ISI) ;

3. "Erori ale dezbaterilor publice : sistematizare şi aplicabilitate" (acceptat spre publicare: Probleme de logică, 2010);

4. "Sistematizări categoriale ale strategiilor de dezbateri publice" (acceptat spre publicare : Studii de teoria categoriilor, Editura Academiei, Bucureşti, 2010) ;

5. Conversational Cooperation and Public Debates, Noesis, XXXV/2010, pag.51-70, (“Travaux du Comité Roumain d’Histoire et de Philosophie des Sciences”), Editura Academiei Române,  Bucureşti, 2010 ; B) ;

6.„Langage et politique: comment parlent les leaders politiques avec les citoyens ?“ Argumentum, Caietele    

    Seminarului de Logică discursivă, Teoria argumentării şi Retorică, Editura Fundaţiei Academice AXIS,  Iaşi, 2010;

http://fssp.uaic.ro/argumentum/numarul%208/Constantin_SALAVASTRU_Argumentum_nr.8_2010.pdf

7. „Argumentation et débats publics“, Les C@hiers de Psychologie politique, No 12, janvier 2008, Université

   de Caen;  http://jflechard.free.fr/cahierspsypol;

8. „Destructuraea dezbaterilor publice: conceptul de moţiune“, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza“ Iaşi,  

   seria Ştiinţe ale comunicării, Iaşi, 2008, pp. 13-25;

9.„Concertaţia şi formele simbolice“, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza“ Iaşi, seria Ştiinţe ale comunicării, Iaşi, 2008, pp. 123-127;

10. Logica discursivă: genurile oratorice şi selecţia argumentelor“, Probleme de logică, vol. XII, Editura Academiei

     Române, Bucureşti, 2009, pp. 35-50;

11. The Model of Conversational Cooperation and Public Debates, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza“ Iaşi, seria Ştiinţe ale comunicării, Iaşi, 2008, pp. 9-25;

http://anale.fssp.uaic.ro/texte/pub3/themodelofconversationalcooperationandpublicdebates-constantinsalavastru.pdf

 

Conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte:

 

1.    "By autonomy and cultural norm to self-governing society" acceptat spre publicare în Cultura - Revistă internaţională de filosofia culturii şi axiologie, 2011..

2."Democratic public discourse in the coming autarchic communities", acceptat spre publicare în revista Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy, vol. II, nr. 2, 2010.

3.Acţiune civică şi comunicare publică într-o societate autoguvernată, în Argumentum, Caietele Seminarului de Logică discursivă, Teoria argumentării şi Retorică, Editura Fundaţiei Academice AXIS,  Iaşi, 2010;

http://fssp.uaic.ro/argumentum/numarul%208/Gheorghe-Ilie_FARTE_Argumentum_nr.8_2010.pdf

 4.„Mass media and European Cultural Citizenship“, în Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and

         Axiology, (revistă ISI), 11/2009, pp. 22-33, Print ISSN: 1584-1057, Online ISSN: 2065-5002 ;

 5 .Specialistul în relaţii publice: vector al distrugerii, respectiv al cooperării creatoare, în: Delia Balaban şi Ioan

   Hosu (eds.), PR Trend. Societate şi comunicare, Editura Tritonic, Bucureşti, 2009, pp. 57-72,

   ISBN13: 9789737333865;

 6.  "How Can We Evaluate Public Relations Activities?", în Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza  

    din Iaşi, serie nouă, Ştiinţe ale comunicării, tom I / 2008, pp. 37-48, ISSN: 2065-2917;

 7. "In der Öffentlichkeit lebendig sein", în Delia C. Balaban und Flavius C. Rus, Medien, PR und Werbung in

    Rumänien, Mittweida Hochschulverlag, 2008, pp. 167-175, ISBN: 978-3-9809588-0;

 

Lect.dr. Mihaela Lupu:
 

1."Langage et interaction dans la relation pouvoir - citoyens au niveau local"  ; acceptat spre publicare, în Argumentum – Caietele Seminarului de Logică discursivă, Teoria argumentării şi Retorică, nr. 9/2011.

2."Le langage politique : de la variété des fonctions à la dynamique des perceptions", in Argumentum: Caietele

   Seminarului de Logică discursivă, Teoria argumentării şi Retorică, Editura Fundaţiei Academice AXIS, Iaşi, 2010; http://www.fssp.uaic.ro/argumentum/numarul%208/Mihaela_LUPU_Argumentum_nr.8_2010.pdf

 

Lect.dr. Ioan Alexandru Grădinaru

  

1. "Surveiller et agir - cinq meditations sur le probleme de la survie de la democratie", acceptat spre publicare în Argumentum: Caietele Seminarului de Logică discursivă, Teoria argumentării şi Retorică nr. 9, 2011. Revista este cotată CNCSIS în categoria B+.

2. "Practicile democraţiei participative între experimentare şi voinţa de redefinire", Argumentum: Caietele Seminarului de Logică discursivă, Teoria argumentării şi Retorică, Editura Fundaţiei Academice AXIS, Iaşi, 2010;

http://fssp.uaic.ro/argumentum/numarul%208/Ioan-Alexandru_GRADINARU_Argumentum_nr.8_2010.pdf

3.."Instituţionalizarea comunicării şi iluzia participării: perspectiva critică a lui Stéphane Olivesi”, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, Serie Nouă, Ştiinţe ale Comunicării, Nr. 2/2009; pp. 57-66.                                                         http://anale.fssp.uaic.ro/texte/pub3/institutionalizareacomunicariisiiluziaparticipariiperspectivacriticaaluist%C3%A9phaneolivesi-ioan-alexandrugradinaru.pdf

 

Lect. Sorina Chiper

 

1."Innovation in Higher Education: Preparing Graduates for Participatory Democracy", acceptat spre publicare in Luminita Andrei Cocarta, Sorina Chiper, Ana Sandulovici (Ed) Language, Culture and Change, II, Higher Education between Tradition and Innovation, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza Iasi, ISBN 978-973-703-605-6.

2. "Participatory Democracy in Theory and Practice: Investigations into Self-Governance at Local Council Level", trimis spre publicare in Isan, Vasile (Ed.) Guvernare si guvernanta in context regional si global, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iasi, ISBN 978-973-703529-5 (volum in lucru)

3. "Unpacking Local Council Meetings: a Sociolinguistic Approach and Its Lessons for Participatory Democracy", acceptat spre publicare in Argumentum: Caietele Seminarului de Logică discursivă, Teoria argumentării şi Retorică, Nr.9, 2011.

 4. Language, Culture, Change. Cultural and Linguistic Challenges in a World of Economic Crisis. Iasi: Editura Timpul, 2009 (co-editat cu Luminita Andrei Cocarta si Simona Mitocaru).

 5. Language, Culture, Change. II. Higher Education between Tradition and Innovation. Iasi: Editura Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza,” 2010 (co-editat cu Luminita Andrei Cocarta si Ana Sandulovici) (in curs de aparitie)  

       6. ”Translating Academic Texts from Romanian ino English: A Bird’s Eye View”, in Translation and Country Studies:  

       An International Volume of Scholarly Papers, UFA: BSU EPC, 2009, pp. 23-37;

 7. ”The Internationalization Potential of Romanian Higher Education in Economics and Business Administration,” in  China International Seminar for Universities.Papers Collection volume VIII, China Beijing Huaxia-Hull Research  Centre for International Education, 2008, pp. 450-461;

 8.”Swoosh Identity: Recontextualizations in Haiti and Romania”, în Visual Communication. 2007, Februarie,

    Londra: Sage Publications, pp. 5-18 (co-autor);

 9. E-Indelo - An Exercise in Integrating ICT in the Learning Process”, in proceedings of the Strategies for Optimizing the Quality Standard in Higher Education ESP International Workshop, Cluj Napoca: Risoprint, 2009.

 10.  The Use of ICT in Self-Study LSP Material Design: A Case Study on E-Indelo” in Language, Culture, Change no 1, Cultural and Linguistic Challenges in a World of Economic Crisis, ed. Luminita Andrei Cocarta, Sorina Chiper, Simona Mitocaru, Iasi: Timpul, 2009.

 11.  ”Fidelity in the Cinema Adaptation of Shakespeare,” în The Buletin of the Students' Seventh National Shakespeare Symposium, 2001, Galati: Universitatea Dunarea de Jos, pp. 36-41.

 12. “Richard Wright’s Black Boy: The Making of an Intellectual” in Mihaila, Rodica, Grigorescu Pana, Irina (ed), The Sense of America. Histories into Text, Bucuresti: Univers Enciclopedic, 2009, ISBN 978-973-637-192, pp. 551-566.

 13. “Meta-Autobiography in Philip Roth’s The Facts” in Borchin, Mirela, Fratila, Loredana, Cozma, Mihaela, Obrocea, Nadia (eds.) Caiet de Semiotica nr. 20/2009, Timisoara: Editura Universitatii de Vest, ISSN 1012-1471, pp. 25-34.

 14.  You Speak Greek Already: Innovative Methods in the Teaching of New Greek,  in Language, Culture, Change. II. Higher Education between Tradition and Innovation. Iasi: Editura Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza,” 2010 (co-editat cu Luminita Andrei Cocarta si Ana Sandulovici) (in curs de aparitie)  

 15. Innovation in Higher Education Curricula: Preparing Graduates for Participatory Democracy, in Language, Culture, Change. II. Higher Education between Tradition and Innovation. Iasi: Editura Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza,” 2010 (co-editat cu Luminita Andrei Cocarta si Ana Sandulovici) (in curs de aparitie)  

 16. Participatory Democracy in Theory and Practice : Investigations into City Council Meetings, in Isan, Vasile (Ed.) Guvernare si guvernanta in context regional si global, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iasi, ISBN 978-973-703529-5 (volum in lucru)

 

Cerc.st.dr. Viorel Ţuţui

 

1. Democratic Deliberation Procedures: Theoretical and Practical Issues”,  acceptat spre publicare în Argumentum – Caietele Seminarului de Logică discursivă, Teoria argumentării şi Retorică, nr. 9/ 2011. Revista este cotată CNCSIS la categoria B+.

2. (recenzie) Laurence Bouquiaux, Bruno Leclercq, Logique formelle et argumentation: compléments pédagogiques en ligne, acceptată spre publicare în Argumentum – Caietele Seminarului de Logică discursivă, Teoria argumentării şi Retorică, nr. 9/ 2011. Revista este cotată CNCSIS la categoria B+.

3. „Virtuţile şi limitele deliberării: o analiză critică a turnurii deliberative din teoria democraţiei”, în Argumentum. Caietele Seminarului de Logică discursivă, Teoria argumentării şi Retorică, Editura Fundaţiei Academice Axis, Iaşi, 2010; http://fssp.uaic.ro/argumentum/numarul%208/Viorel_TzUTzUI_Argumentum_nr.8_2010.pdf

4. „Teoria relevanţei cognitive în comunicare: o analiză critică, în Analele Ştiinţifice  ale    Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, Serie Nouă, Ştiinţe ale Comunicării, Nr. 2/2009; pp.120-128.

http://anale.fssp.uaic.ro/texte/pub3/teoriarelevanteicognitive%C3%AEncomunicareoanalizacritica-vioreltutui.pdf

 

 

 

Înapoi