UAIC   

Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi

 

Facultatea de Filosofie şi Şiinţe Social Politice

 

Colectivul de Ştiinţe ale Comunicării

 

      

Proiect IDEI cod CNCSIS 80, 2009-2011

 

 

Stagii de cercetare

 

 

English version

Ultima actualizare: 22 Iunie 2010

 

 

 

 
 

Profesor Univ. Dr. Constantin SĂLĂVĂSTRU:

Universität Konstanz, 23.09.2009 - 10.10.2009.

Université de Neuchâtel, 22.11.2009 - 3.12.2009.

Université de Lausanne, 15.03.2010 - 31.03.2010.

Conferenţiar Univ. Dr. Gheorghe-Ilie FÂRTE:

Universität Konstanz, 18.08.2009 - 28.08.2009.

Lector Univ. Dr. Ioan-Alexandru GRĂDINARU:

Université de Caen, 1.11.2010 - 7.11.2010

Ghent University, 26.04.2010 - 29.10.2010

Lector Univ. Dr. Mihaela LUPU:

University of London - Institute of Education şi British Library, 21.07.2009 - 10.08.2009

Asistent Univ. Drd. Sorina CHIPER:

University of London - Institute of Education şi British Library, 21.07.2009 - 03.09.2009

Cercetător Ştiinţific Dr. Viorel ŢUŢUI:

Central European University - Budapest, Hungary, 02.11.2009 -  16.11.2009

 

Înapoi