Gerard Leonid STAN

 

DATE PERSONALE

 

Data naşterii: 18.07.1970

Locul naşterii: Bacău

Adresa: Bd. Carol I nr. 11, Iaşi

Telefon: (40) 232 477 931

Email: gstan@uaic.ro

 

 

EDUCAŢIE

 

Nov. 2003 - stagiu de cercetare la Centre de Recherches Sémiologiques de l’Université de Neuchâtel (Elveţia)

2003 - Doctor în filosofie al Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi

1996 - Studii aprofundate, specializarea Filosofie şi spiritualitate răsăriteană, Universitatea "Al.I. Cuza", Iaşi

1995 - Licenţiat în filosofie, Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

 

Poziţia actuală: Conferenţial universitar la Catedra de Logică şi Filosofie Sistematică, Facultatea de Filosofie a Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi

Afilieri: Membru al Seminarului de Logică Discursivă, Teoria Argumentării şi Retorică, Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi

Cursuri predate:

(2003-2004) Filosofia ştiinţei (Filosofie, anul III) - programa analitică (.pdf)

(1998-2007) Filosofie analitică  (Filosofie, anul III) - programa analitică (.pdf)

(2000-2008) Pragmatism american , anul II, Master, specializarea Studii Americane, Facultatea de Litere,

(2000-2006) Reconstrucţia pragmatică a filosofiei  (Filosofie, Master TPI, anul II) - programa analitică (.pdf)

(2004-2005) (2007-2008)Teoria cunoaşterii, anul I, Comunicare şi relaţii publice , anul II Filosofie

(2004-2008) Filosofie. Exegeză şi argumentare, anul I, Comunicare şi relaţii publice

(2005-2007) Construcţia realităţii sociale, anul IV, Comunicare şi relaţii publice

(2007-2008) Cunoaştere şi comunicare, anul III, Comunicare şi relaţii publice

(2005-2008)Introducere în publicitate, anul II, Comunicare şi relaţii publice

 

Domenii de competenţă: Filosofia ştiinţei

                                         Epistemologie

        Filosofia limbajului

        Publicitate

        Branding

 

PUBLICAŢII

 

a) Volume de autor

(2004) Ordinea naturii şi legile ştiinţei (Iaşi: Editura Universităţii "Al.I. Cuza")

(2006) Cunoaştere şi adevăr, (Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”)

b) Volume în colaborare

(2002) cu Şt. Celmare, C. Sălăvăstru, Gh. I. Fârte, V. Mihuleac Existenţă, cunoaştere, comunicare (Iaşi: Editura Universităţii "Al. I. Cuza")

 

c) Studii şi articole

(1993a) "Dualitate sau schizofrenie. Coerenţa unei culturi", în Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi. Filosofie, tom XXXIX, 1-2, pp. 96-98.

(1993b) "Mitul – hierofanie şi hierofanizare", în Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi. Filosofie, tom XXXIX, 1-2, pp.272-274.

(1998) "Cunoaşterea şi jocurile de limbaj", în Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi. Filosofie, tom XLIII-XLIV, 1997-1998, pp. 116-118.

(1999a) "Tractatus Logico-Philosophicus. Interpretarea etică" în Şt. Afloroaei ed. Alternative hermeneutice (Iaşi: Editura Cantes), pp. 138-150.

(1999b) "Conceptul de lege a naturii. Accepţiuni moderne" în  Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi. Filosofie, tom XLV, pp. 66-69.

(2001a) "Conceptul de lege în filosofia lui Vasile Conta" în Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi.Filosofie,tom XLVII-XLVIII, 2000-2001, pp. 224-235.

(2001b) "Actualitatea filosofiei şi filosofia actualităţii" în Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi.Filosofie,tom XLVII-XLVIII, 2000-2001, pp. 282-284.

(2001c) "Limitele interpretării şi limitele limbajului" în Şt. Afloroaei ed. Limite ale interpretării (Iaşi: Editura Fundaţiei AXIS), pp. 227-244.

(2001d) "Dinamismul contradictoriu al stării T şi boala mentală", în Petru Ioan ed. Ştefan Lupaşcu: un gânditor pentru mileniul trei, vol. 2 (Iaşi: Editura “Ştefan Lupaşcu”), pp. 317-326.

(2002a) "Wittgenstein şi problemele psihanalizei" în Mircea Flonta, Gheorghe Ştefanov eds. Ludwig Wittgenstein în filosofia secolului XX (Iaşi: Polirom), pp.49-59.

(2002b) "Interpretarea ideologică văzută ca hermeneutică ironistă" în Şt. Afloroaei ed. Ideologie şi interpretare (Iaşi: Editura Fundaţiei AXIS), pp. 102-115.

(2002c) "Cotitura pragmatică a filosofiei analitice" în Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi.Filosofie,tom XLIX, pp. 38-47.

(2003a) "Discursul filosofic ca modalitate de validare a unei «logici». Cazul Popper" în Argumentum nr. 2, 2003/2004, pp. 15-49.

(2004) "Problema adevărului în viziunea lui Petre Botezatu"în Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi.Filosofie,tom L-LI, 2003-2004, pp. 229-236.

(2005a) “Petre Botezatu şi cercetările asupra adevărului din epistemologia europeană”, în Hermeneia, Ideea europeană în filosofia românească, Număr special, 2005, pp. 63-72.

(2005b)“Sunt legile naturii relaţii necesare între universali?” în Symposion. Revistă de ştiinţe socio-umane, Tomul III, Nr. 1 (5), Iaşi, 2005, pp. 156-167.

(2005c) “Carnap şi proiectul vienez al unificării ştiinţelor naturii”, în vol. Filosofia austriacă: origini, specific, reprezentanţi, Constantin Stoenescu, Ion Tănăsescu (eds.), Editura Pelican, Bucureşti, 2005, pp. 118-134

(2006a) “Construcţia socială a legilor ştiinţei” în Hermeneia, Interpretarea fenomenului social, Nr. 6, 2006, pp. 80-93.

(2006b)“Tradiţie continentală versus tradiţie analitică în filosofia românească recentă”, în HermeneiaIdeea europeană în filosofia românească (II), Număr special, 2006, pp. 44-57.

(2006c) “Perspectiva deflaţionistă asupra adevărului”, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, Serie nouă, Tomul LII-LIII, 2005-2006, pp. 119-131.

(2006d) “Searle, Dennett şi mitul «intenţionalităţii originare»”, în Symposion. Revistă de ştiinţe socio-umane, Tomul III, Nr. 2 (8), Iaşi, 2006, pp. 155-164

 

d) Recenzii

(1998) Constantin Sălăvăstru, Raţionalitate şi Discurs, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi. Filosofie, tom XLIII-XLIV, 1997-1998, pp. 179-180.

 

 

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

 

(2001) "Wittgenstein şi problemele psihanalizei", la Simpozionul naţional „Ludwig Wittgenstein în filosofia secolului XX”, Bucureşti, 25-26 mai 2001, organizat de Facultatea de filosofie a Universităţii din Bucureşti.

(2004) "Carnap şi proiectul vienez al unificării ştiinţelor naturii", la Simpozionul naţional „Filosofia austriacă: origini, specific, reprezentanţi”, Bucureşti, 23-24 septembrie 2004, organizat de Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române în colaborare cu Catedra de Filosofie teoretică a Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti.

 

Proiecte de cercetare pe bază de contract (ca membru al echipei de cercetare)

 

 1. Reprezentarea străinului în filosofia românească (contract nr. 33531 / 2002, tema nr. 38, cod CNCSIS: 307), director de proiect prof. dr. Ştefan Afloroaei;

2. Ideea europeană în filosofia românească. Dificultăţi în reconstrucţia ei actuală (contract 33373 / 2004, tema nr. 1, cod CNCSIS 646 ), director de proiect prof. dr. Ştefan Afloroaei;

3. Ideea europeană în filosofia românească. Dificultăţi în reconstrucţia ei actuală II (contract 34700 / 2005 – 2006 act adiţional, tema nr. 1, cod CNCSIS 646), director de proiect prof. dr. Ştefan Afloroaei.

 

POZIŢII EDITORIALE

Redactor al Analelor ştiinţifice ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi.Filosofie 

 

Înapoi