Viorel ŢUŢUI

 

 

DATE PERSONALE

 

Data naşterii:  13.09.1979

Locul naşterii: or. Panciu, jud. Vrancea

Adresa: Iaşi, Romania

Telefon: -

Email: tutuiviorel@yahoo.com

            viorel.tutui@uaic.ro

 

 

EDUCAŢIE

 

2010-2011 a fost bursier post-doctoral al Academiei Romane, Filiala Iaşi

2009 a primit titlul de Doctor în Filosofie.

2006 (Septembrie) i s-a aprobat Proiectul de cercetare pe baza căruia a început Programul de Cercetare Doctorală.

2005-2006 cursurile Şcolii doctorale din cadrul Facultăţii de Filosofie, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi.

2003-2005 cursurile master-ului de Teorii ale interpretării din cadrul Facultăţii de Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.

1999-2003 cursurile Facultăţii de Filosofie, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi.

1998-2003 cursurile  Facultăţii de Drept, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi. 

1994-1998 Liceul „Al.I. Cuza” din oraşul Focşani.

 

 

PUBLICAŢII

 

Cărţi şi capitole în carţi:

Apriorismul contemporan – dezbateri epistemologice, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 2011, 414 p., ISBN: 978-973-703-563-9.

„Democraţia deliberativă” în volumul Concepte şi teorii social-politice, coord. Eugen Huzum, Editura Institutul European, 2011, pp. 9-37

 

Articole/studii publicate in extenso în reviste din circuitul internaţional:

 

1. "Religious Identity in Democracy: the Difficulties of the Two-Way Protection Theory", in Argumentum Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, volume 11, issue 1, 2013, pp. 105-118, http://www.fssp.uaic.ro/argumentum/Numarul%2011%20issue%201/07_Tutui_tehno.pdf

2.„Truth and Democracy: A Problematic Relation”, în ArgumentumJournal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, volume 10, issue 2, 2012, , pp. 45-65 (revista este indexată in prestigioasa bază de date EBSCO şi în alte BDI, vezi http://ebscohost.com/titleLists/ufh-coverage.htm ).

3. „How Should We Deliberate? Between the Argumentative and the Representative Dimensions of Democratic Deliberation”, în ArgumentumJournal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, volume 10, issue 1, 2012, , pp. 71-81 (revista este indexată in prestigioasa bază de date EBSCO si în alte BDI, vezi http://ebscohost.com/titleLists/ufh-coverage.htm ).

4. „Dialogical Democracy and the Problem of Deep Politics”, în Argumentum Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, volume 9, issue 2, 2011, pp. 71-83, (revista este indexată in prestigioasa bază de date EBSCO şi în alte BDI, vezi http://ebscohost.com/titleLists/ufh-coverage.htm ).

5. „The Epistemic Standards of Public Reason” în Argumentum Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, volume 9, issue 1, 2011, pp. 169-183, (revista este indexată in prestigioasa bază de date EBSCO şi în alte BDI, vezi http://ebscohost.com/titleLists/ufh-coverage.htm ).

6. „Between the Spheres of Justice and the Right to Citizenship: The Limits of the Communitarian Theory of Michael Walzer”, în Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy, vol. III, No. 1, June 2011, pp. 130-140 (revista este indexată in prestigioasa bază de date SCOPUS şi în alte BDI, vezi).

7. „Robert B. Talisse, Democracy and Moral Conflict”, în Logos&Episteme, vol. II, Issue 2, 2011, pp. 313 – 318 (revista este indexată în BDI).

8. „Democratic Deliberation Procedures: Theoretical and Practical Issues”, în ArgumentumJournal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, volume 9, issue 1, pp. 121-134, 2011, (revista este indexată in prestigioasa bază de date EBSCO şi în alte BDI, vezi http://ebscohost.com/titleLists/ufh-coverage.htm ).

9. „Cory Juhl,  Eric Loomis, Analyticity ”, în Logos & Episteme, volume I, issue 2, 2010, pp. 379-386 (revista este indexată în BDI).

 

 

Articole/studii publicate in extenso în volumele conferinţelor internaţionale de specialitate:

 

„The Limits of the Epistemic Conception of Deliberative Democracy”, în volumul Limits of knowledge society. Anthropology and Cultural Studies (2). Ethics, Social and Political Philosophy. Proceedings of the International Conference. Iaşi, 6-9 October 2010,  Institutul European,  Iaşi, 2012. 221-229.

„The Principle of Fairness in Deliberative Democracy: Procedural and Substantial Aspects”, în volumul Knowledge and Action within the Knowledge Based Society. Social and Political Philosophy, Ethics, Psychology and Educational Sciences. Proceedings of the International Conference „Knowledge and Action”, Baia Mare 9-12 Decembrie,  Institutul European,  Iaşi, 2012. 221-229.

 

 

Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice:

 

Articole publicate în reviste din circuitul ştiinţific naţional:

1. ”Între ‘sferele dreptăţii’ şi ‘dreptul la cetăţenie’. Limitele teoriei comunitariste a lui Michael Walzer, în Sfera Politicii, vol. 159, mai 2011, pp. 100-107 (o variantă în limba română a articolului „Between the Spheres of Justice and the Right to Citizenship: The Limits of the Communitarian Theory of Michael Walzer” publicat în revista Meta (vol. III, No.1) cu acordul editorilor).    

2. „Statutul epistemologic al adevărurilor logice şi matematice”, în Probleme de logică, volumul XIII, coord. Dragoş Popescu, Ştefan Dominic Georgescu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010, pp. 305-336.

3. „Virtuţile şi limitele deliberării: o analiză critică a «turnurii deliberative» din teoria democraţiei”, în ArgumentumJournal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, Nr. 8, 2009/2010, pp. 88-107.

4. „Teoria relevanţei cognitive în comunicare: o analiză critică”, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al.I.Cuza. Ştiinţe ale Comunicării, Tom 2 / 2009.

5. „Angčle Kremer-Marietti, Philosophie des sciences de la nature ”, în Revista de filosofie, Nr. 3-4/2009.

6. „Analitica prejudecăţii la Martin Heidegger”, în Jurnalul de Filosofie şi Artă, nr. 1, noiembrie 2008.

7. „Insuficienţa parităţii participative drept criteriu al dreptăţii sociale. Un comentariu critic asupra «dualismului perspectival» fraserian”, în Symposion, Tomul V, Numărul 2 (10), 2007, pp. 430-438.

8. „Psihanaliză si creaţie. Argumente pentru depaşirea dihotomiei biografie-opera”, în Dialog, serie noua, nr.1, vara 2005, pp. 70-72.

9. „Hilary Putnam, Raţiune, adevăr şi istorie”, în Symposion, Numărul 2, 2005, pp. 614-618.

 

 

Studii publicate în volume ale conferinţelor naţionale de specialitate:

„Critica proceduralismului pur cu privire la democraţia deliberativă”, în  volumul Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2010.

 

Comunicări ştiinţifice:

1. Critica proceduralismului pur cu privire la democraţia deliberativă, Conferinţa naţională “Idei și valori perene în științele socio-umane”, Secţiunea: Filosofie, B: Teorii social-politice, Iași, 16 septembrie 2010.

2. The Limits of the Epistemic Conception of Deliberative Democracy, Conferinţa internaţională „The Limits of the Knowledge Society”, Iaşi, 6-9 octombrie 2010

3. Liberalism and Deliberative Democracy, în cadrul mesei rotunde Developments and Recent Problems of Liberalism la Conferinţa internaţională Conferinţa: „The Limits of the Knowledge Society”, Iaşi, 6-9 octombrie 2010.

4. The Principle of Fairness in Deliberative Democracy: Procedural and Substantial Aspects în cadrul mesei rotunde The Ideal of Social Justice: Actions, Policies and Implementation Strategies la Conferinţa internaţională „Knowledge and Action”, Baia Mare 9-12 Decembrie.

5. Democraţia deliberativă. O analiză critică în cadrul Seriilor Concepte şi Argumente în Filosofia Social-Politică. Interpretări şi Dezbateri, la sediul Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române, 5.02.2011.

6. Liberalismul şi limitele dreptăţii  în data de 2 Aprilie 2010 la Institutul de Cercetari Economice şi Sociale Gh.Zane, Seria de colocvii Opere şi Idei Filosofice Contemporane (Michael Sandel, Liberalism and Limits of Justice, Cambridge: Cambridge Univ. Press; 2nd edition, 1998.

7. Ce ne datorăm unii altora? în data de 19 Martie 2010 la Institutul de Cercetari Economice şi Sociale Gh.Zane, Seria de colocvii Opere şi Idei Filosofice Contemporane (Thomas Scanlon, What We Owe to Each Other, Cambridge: Harvard Univ. Press, 1998).

8. Critica interpretării distributiviste a dreptăţii sociale, 9 Octombrie 2009 - Seria de colocvii Opere şi Idei Filosofice Contemporane. Coordonator: Eugen Huzum (YOUNG, Iris Marion (1990), Justice and Politics of Difference, Princeton University Press).

9. Capabilismul şi limitele ideii de dreptate socială, 11 septembrie 2009 - Seria de colocvii Opere şi Idei Filosofice Contemporane. Coordonator: Bogdan Olaru (NUSSBAUM, Martha (2006), Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership, Belknap Press).

10. John Rawls. Dreptatea ca echitate, în data de 10 Aprilie la Institutul de Cercetari Economice si Sociale Gh.Zane în cadrul Seriei de colocvii Opere si Idei Filosofice Contemporane. Coordonator: Bogdan Olaru. Cu ocazia acestei întâlniri, a fost pus în discutie volumul Justice and Fairness. A Restatement, John RAWLS (2001), Belknap Press; 2nd edition.

11. Importanţa ideii de dreptate socială,  în data de 27 Martie 2009 la Institutul de Cercetari Economice şi Sociale Gh.Zane, Seria de colocvii Opere şi Idei Filosofice Contemporane. Coordonator: Eugen Huzum (BARRY, Brian (2005), Why Social Justice Matters?, Cambridge: Polity Press).

12. Virtuţile şi limitele deliberării: o analiză critică a «turnurii deliberative» din teoria democraţiei în cadrul manifestărilor ştiinţifice ocazionate de zilele Universităţii „Al.I. Cuza”, organizate de Colectivul de Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Facultăţii de Filozofie şi Ştiinţe Social – Politice, Octombrie 2009.

 

 

Proiecte de cercetare (membru):

1. „Limbajul democraţiei participative: o cercetare a comportamentului verbal în relaţia putere-cetăţeni la nivel local”, cod CNCSIS 80, 2008-2011, (director: Constantin Sălăvăstru), Universitatea „Al. I. Cuza”;

2. „Echitate, responsabilitate, solidaritate. Exigenţele reconstrucţiei morale în societatea românească post-aderare”, cod CNCSIS 1997, 2008-2011, (director Cercetător Bogdan Olaru), Institutul de cercetări economice „Gheorghe Zane” al Academiei Române.

3. „Societatea Bazată pe Cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective”, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ID 56815” în caliate de bursier post-doctoral al Academiei Române, Filiala Iaşi.

 

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

 

În primul semestru al anului universitar 2005-2006 a suplinit activităţile didactice  de seminar la disciplina Fundamente ale Comunicării iar în cel de-al

doilea semestru la disciplina Fundamente ale Relaţiilor Publice, pentru specializarea Comunicare Socială şi Relaţii Publice, anul I. În aceeaşi

perioadă a realizat şi activităţi tutoriale cu studenţii de la ID, la disciplinele Sistemul mass-media şi Comunicare cu Presa.

 

În primul semestru al anului universitar 2006-2007 a suplinit activităţile didactice  de seminar la disciplina Filosofie. Exegeză şi Argumentare pentru

specializarea Comunicare Socială şi Relaţii Publice, anul I. În aceeaşi perioadă a realizat activităţi tutoriale cu studenţii de la ID la disciplinele Filosofie.

Exegeză şi Argumentare, Sistemul mass-media şi Comunicare cu presa. În cel de-al doilea semestru a realizat activităţi tutoriale cu studenţii de la

ID la disciplinele Sistemul mass-media şi Comunicare cu presa.

 

În primul semestru al anului universitar 2007-2008 a suplinit activităţile didactice  de seminar la disciplina Filosofie. Exegeză şi Argumentare pentru

specializarea Comunicare Socială şi Relaţii Publice, anul I.

 

Din primul semestru al anului universitar 2008-2009 a suplinit activităţile didactice  de seminar la disciplinele Logică şi Fundamente ale ştiinţelor sociale  pentru

specializarea Comunicare Socială şi Relaţii Publice, anul I.

Din anul 2011 predă. cursurile de Logică şi Dreptul comunicării.

 

 

POZIŢII EDITORIALE

 

Redactor al revistei

Redactor al revistei Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" - Ştiinţe ale comuniării

 

 

Înapoi