Universitatea  "Al. I. Cuza" Iaşi

 Facultatea de Filosofie

Viorel ŢUŢUI
 

Viorel ŢUŢUI (n. 1979) este lector universitar doctor la Departamentul de Cercetare al Facultăţii de Filosofie din cadrul Universităţii "Al. I. Cuza". Deţine titlul de Doctor în Filosofie din anul 2009 (coordonator prof. univ. dr. Constantin Sălăvăstru) cu o teză despre problema apriorismului în epistemologia contemporană. Este membru al Seminarului de Logică Discursivă, Teoria Argumentării şi Retorică şi membru al colegiului de redacţie al revistei Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" - Ştiinţe ale comuniării. A publicat articole de epistemologie şi filosofie politică.

 

Contact

                Adresa: Bd. Carol I, nr. 11, Iaşi

                Telefon: (40) 232 201 054

                Email: tutuiviorel@yahoo.com

               

Texte online

1. "Religious Identity in Democracy: the Difficulties of the Two-Way Protection Theory", in ArgumentumJournal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, volume 11, issue 1, 2013, pp. 105-118, http://www.fssp.uaic.ro/argumentum/Numarul%2011%20issue%201/07_Tutui_tehno.pdf

2. „Truth and Democracy: A Problematic Relation”, in ArgumentumJournal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, volume 10, issue 2, 2012, , pp. 45-65, http://www.fssp.uaic.ro/argumentum/Numarul%2010%20%282%29/Articol%20Tutui.pdf  .

3. „How Should We Deliberate? Between the Argumentative and the Representative Dimensions of Democratic Deliberation”, în ArgumentumJournal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, volume 10, issue 1, 2012, , pp. 71-81, http://www.fssp.uaic.ro/argumentum/Numarul%2011/Articol%20Viorel%20Tutui.pdf  .

4. „Dialogical Democracy and the Problem of Deep Politics”, in ArgumentumJournal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, volume 9, issue 2, 2011, pp. 71-83, http://www.fssp.uaic.ro/argumentum/Numarul%2010/06_Tutui_tehno.pdf  .

5. „The Epistemic Standards of Public Reason”, in ArgumentumJournal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, volume 9, issue 1, 2011, pp. 169-183, http://www.fssp.uaic.ro/argumentum/numarul%209/09_Tutui%202_tehno.pdf .

6. „Between the Spheres of Justice and the Right to Citizenship: The Limits of the Communitarian Theory of Michael Walzer”, in Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy, vol. III, No. 1, June 2011, pp. 130-140, http://www.metajournal.org//articles_pdf/130-140-v-tutui-meta5-tehno.pdf .

7. „Robert B. Talisse, Democracy and Moral Conflict”, in Logos&Episteme, vol. II, Issue 2, 2011, pp. 313 – 318, http://logos-and-episteme.proiectsbc.ro/sites/default/files/Robert%20B.%20Talisse%20-%20Democracy%20and%20Moral%20Conflict.pdf.pdf  .

8. „Democratic Deliberation Procedures: Theoretical and Practical Issues”, in ArgumentumJournal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, volume 9, issue 1, pp. 121-134, 2011, http://www.fssp.uaic.ro/argumentum/numarul%209/06_Tutui_tehno.pdf .

9. „Cory Juhl,  Eric Loomis, Analyticity ”, in Logos & Episteme, volume I, issue 2, 2010, pp. 379-386,http://logos-and-episteme.proiectsbc.ro/sites/default/files/Cory%20Juhl%20&%20Eric%20Loomis%20-%20Analyticity.pdf .

 

bulletLink-uri utile

             Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu", Iaşi

             Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti

             David Chalmers' Homepage

             The Stanford Encyclopedia of Philosophy

 

  Înapoi