Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi, Departmentul de Ştiinţe ale Comunicării

SEMINARUL DE LOGICĂ DISCURSIVĂ, TEORIA ARGUMENTĂRII ŞI RETORICĂ

 

 

Seminarul de logică discursivă, teoria argumentării şi retorică a fost înfiinţat  în anul 2000 în cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

Seminarul îşi propune:

1) Investigarea, în spaţiul românesc, a unor teme care privesc marile probleme ale argumentării, ale logicii discursive, teoriei argumentării, oratoriei clasice şi moderne şi sunt de interes atât pentru studenţi cât şi pentru publicul larg cu preocupări în domeniu (relaţiile dintre retorica clasică şi dezvoltările ei contemporane, tehnicile utilizate în discursul mediatic, aspectele logico-retorice ale publicităţii, particularităţile discursului televizual, discursul politic şi reevaluările lui actuale, specificitatea scriiturii filosofice, concepţia problematologică asupra dicursivităţii, jurnalismul on-line, propaganda între exigenţele teoretice şi acţiunea practică, relaţia dintre limbaj şi democraţie etc.).

2) Iniţierea şi dezvoltarea de contacte şi colaborări cu centre de cercetare internaţionale din aceste domenii prin schimburi de publicaţii, stagii de cercetare, editarea unor publicaţii în comun, participări la colocvii, conferinţe, congrese între parteneri: Seminarului: Communalis - Communication and Natural Logic International Society (Milton N. Campos); Centre de Recherches Sémiologiques de l’Université de Neuchâtel (Jean-Blaise Grize, Denis Miéville), Centre Européen pour l'Etude de l'Argumentation de la Université Libre de Bruxelles (Michel Meyer), The International Society for the Study of Argumentation de la Universiteit van Amsterdam (Frans van Eemeren), LERASS Laboratoire d'Études et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales  Université Paul Sabatier (Viviane Couzinet, Robert Boure, Stefan Bratosin), Association française de psychologie politique Université de Caen (Alexandre Dorna).

3) Iniţierea, organizarea  şi desfăşurarea de colocvii, conferinţe, congrese naţionale şi internaţionale în domeniile logicii discursive, teoriei argumentării şi retoricii care să pună în valoare activitatea de cercetare a Seminarului, rezultatele meritorii ale membrilor săi, dialogul şi confruntarea de idei  raprot cu marile probleme ale teoriei discursivităţii si cu tendinţele de astăzi ale domeniului; iniţierea şi propunerea de cursuri si activitati practice pe aceste domenii in cadrul programelor de licenţă, masterat şi doctorat. privind aceste probleme în cadrul programelor de masterat.

4) Dezvoltarea unor programe de cercetare în domeniile sus-menţionate care să asigure coordonarea integrată a granturilor aprobate şi a celor propuse  in viitor; iniţierea unei publicaţii a Seminarului care să gazduiască cele mai importante rezultate a activităţilor de cercetare ale membrilor şi colaboratorilor centrului.

bulletContact

                       Adresa: Bd. Carol I, nr. 11, Iaşi

                       Telefon: (40) 232 201 054

                       Fax: (40) 232 201 154

                       E-mail: csalav@uaic.ro

 bulletMembrii Seminarului

Profesor univ. dr. Constantin SĂLĂVĂSTRU (directorul centrului), Facultatea de Filosofie a Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării si Relaţii Publice. (Email: csalav@uaic.ro)

Conferenţiar univ. dr. Gheorghe-Ilie FÂRTE, Facultatea de Filosofie a Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării si Relaţii Publice. (Email: farte@uaic.ro)

Conferenţiar univ. dr. Dan STOICA, Facultatea de Litere a Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, Secţia Jurnalism. (Email: dstoica_ro@yahoo.com).

Conferenţiar univ. dr. Gerard STAN, Facultatea de Filosofie a Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării si Relaţii Publice. (Email: gstan@uaic.ro).

Asistent univ. drd. Gheorghe VLASIE, Facultatea de Filosofie a Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării si Relaţii Publice. (Email: gvlasie@uaic.ro).

Lector univ. dr. Ioan-Alexandru GRĂDINARU, Facultatea de Filosofie a Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării si Relaţii Publice. (Email: alexandru.gradinaru@uaic.ro).

Cerc.st. dr. Camelia GRĂDINARU, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman.. (Email: ocamelia@yahoo.com)

Lector univ. dr. Viorel ŢUŢUI, Facultatea de Filosofie a Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, Departamentul de Cercetare. (E-mail: tutuiviorel@yahoo.com)

Înapoi

bulletTeme de cercetare care au fost iniţiate

1) Tehnici de argumentare utilizate în practica jurnalistică, grant aprobat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior (CNCSIS) pentru 2 ani (2001-2002). Manager de proiect: Constantin Sălăvăstru; membrii echipei: Gh. Fârte, Gh. Vlasie. Direcţii de investigaţie:

a) Structuri logico-argumentative care apar în practica jurnalistică (Gh. Fârte).

b) Patologia discursului mediatic (C. Sălăvăstru).

c) Tehnici de persuasiune utilizate în discursul jurnalistic (Gh. Vlasie)

Rezultatele cercetării sunt cuprinse în nr. 1 al revistei Argumentum.

 2) Ipostaze ale construcţiei discursului filosofic. Proiectul intenţionează să investigheze câteva modele exemplare de elaborare şi dezvoltare a analizei filosofice. Manager de proiect: Constantin Sălăvăstru; membrii echipei: G. Stan, C. Bîlbă, I.A. Grădinaru, C. Grădinaru.  Direcţii de cercetare:

a) Cum trebuie să scrie filosofii? (C. Sălăvăstru)

b) Discursul filosofic ca modalitate de validare a unei „logici”: cazul Popper (G. Stan)

c) Discursul filosofic ca reconstrucţie logico-lingvistică a ceea ce este: cazul Quine

     (I.A. Grădinaru)

d) Discursul filosofic ca tehnică de redescoperire a evenimentului: cazul Foucault

    (C. Bîlbă)

e) Discursul filosofic ca strategie de seducţie: cazul Baudrillard (C. Grădinaru)

Rezultatele cercetării sunt cuprinse în nr. 2 al revistei Argumentum.

3) Limbajul democraţiei participative. O cercetare a comportamentului verbal in relaţia putere-cetaţeni la nivel local. Manager de proiect: Constantin Sălăvăstru; membrii echipei: Gh. Fârte, S. Chiper, M. Lupu, I.A. Grădinaru, V. Ţuţui.  Direcţii de cercetare:

          a) Limbaj şi democraţie participativă: cum comunică politicienii cu cetăţenii? (C. Sălăvăstru)

          b) Acţiune civică şi comunicare publică într-o societate autoguvernată (Gh. Fârte)

          c) Practicile democraţiei participative între experimentare şi voinţa de redefinire (I.A. Grădinaru)

          d) Limbajul politic: de la varietatea funcţiilor la dinamica percepţiilor (M. Lupu)

          e) Virtuţile şi limitele deliberării: o analiză critică a "turnurii deliberative" din teoria democraţiei.

              (V. Ţuţui)

         

Rezultatele cercetării sunt cuprinse în nr. 8 al revistei Argumentum.

bulletPublicaţiile Seminarului

                   Revista Argumentum  

                    Revista Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al.I. Cuza - Ştiinţe ale comunicării

bulletPartenerii Seminarului

Communalis - Communication and Natural Logic International Society (Milton N. Campos).

Centre de Recherches Sémiologiques de l’Université de Neuchâtel (Jean-Blaise Grize, Denis Miéville).

Centre Européen pour l'Etude de l'Argumentation de la Université Libre de Bruxelles (Michel Meyer, Corinne Hoogaert).

The International Society for the Study of Argumentation de la Universiteit van Amsterdam (Frans van Eemeren, Rob Grootendorst).

Înapoi