UAIC   

Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi

 

Facultatea de Filosofie şi Şiinţe Social Politice

 

Colectivul de Ştiinţe ale Comunicării

 

      

Proiect IDEI cod CNCSIS 80, 2009-2011

 

 

ManifestĂri ştiinţifice

 

 

English version

Ultima actualizare: 25 Iunie 2010

 

 

 

 

   

 

Conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte:

1.Roluri ale comunicatorilor profesionişti în sfera publică, la workshop-ul „Jurnalism ştiinţific şi comunicare“, Bucureşti. 22-23 septembrie 2010.

2.PR’s Role in Managing Brand Equity, la colocviul „3rd International Marketing and PR Days: Image building and brand equity through integrated communication“, Antwerp-Ghent, 27-28 aprilie 2010

3. Communication, non-communication, anti-communication, în cadrul mobilităţii de predare Erasmus efectuate în perioada 21-25

   septembrie 2009 la Université Paul Sabatier III de Toulouse ;

4.Sur la participation politique dans une société démocratique, în cadrul mobilităţii de predare Erasmus efectuate în perioada 21-25 septembrie 2009 la Université Paul Sabatier III de Toulouse ;

 5.Specialistul în relaţii publice: vector al distrugerii, respectiv al cooperării creatoare, la conferinţa internaţională „PR Trend,

 ediţia a IV-a, 27-28 martie 2009;

 6.Marketing Public Relations for Higher Education Institutions, la conferinţa internaţională „Image building and brand equity through integrated communication“, Antwerpen-Ghent, 15-17.04.2008;

 7.Mass media and European Cultural Citizenship, la conferinţa internaţională „Media and European Diversity“, Oradea, 16-17.10.2008.

 

Lect.dr. Ioan Alexandru Grădinaru:

„Forţa contextului în comunicarea interpersonală – un model explicativ”, Iaşi, Zilele Universităţii „Al. I. Cuza”, 26.10.2008;

Lect.dr. Mihaela Lupu:
 

 

1.Participare la seminarul internațional GALAPRO organizat în cadrul Zilelor Universității « Al.I.Cuza » din Iași, 22-24 octombrie 2009, cu comunicarea: Parenté linguistique et interlangue : facteurs facilitateurs et écueils dans l’apprentissage du français par les étudiants roumains.

2. 2-7 septembrie 2009 : participare la reuniunea din cadrul proiectului european GALAPRO « Formation de Formateurs à l’Intercompréhension en Langues Romanes » (2007-3636/001-001 135470-LLP-1-2007-1-PT-KA2_KA2MP), organizată la Universitatea din Cassino, Italia.

3. 14 - 15 mai 2009 : participare la eCoLoMedia Workshops, "Multimedia in Progress: How to localise Flash Animations and Videos for the Deaf and Hard of Hearing, Subtitling”, organizat la Iași de Universitatea din Leeds, ISTI - Bruxelles, Universität des Saarlandes (proiect Leonardo);

 

Lect. Sorina Chiper

 

1. 3-4 aprilie 2009 Cultural and Linguistic Challenges in a World of Financial Crisis, 2nd International Conference of the ESP Unit, FEAA, UAIC. E-Indelo. Developing Developers' Skills

2.. 14-16 mai 2009 BAS Conference, Universitatea de Vest, Timisoara. Philip Roth's The Facts: Autobiography as Meta-Autobiography.

 3. 24-26 septembrie 2009 Expressions of the Self: Autobiography and Its Avatars, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi, The Education of Henry Adams: From Personal History to a Theory of History

4. 17 aprilie 2010 3rd LSP Conference, Higher Education between Tradition and Innovation. Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, Romanian Higher Education: Grassroots Assessment of the Status of Europeanisation

5. 20-22 mai 2010 BAS, Universitatea de Vest, Timisoara, Intercultural English Language Teaching in Practice: OfficeInteractors and the Power of Collaboration; Gertrude Stein in Autobiographical Mirrors.

Cercet.dr. Viorel Ţuţui

1. 7 Octombrie, 2010, The Limits of the Epistemic Conception of Deliberative Democracy, în cadrul Conferinţei Internaţionale, The Limits of the Knowledge Society, Academia Romană, Filiala Iaşi, 7 Octombrie 2010.

2. 7 Octombrie 2010, Compromisul dintre concepţia liberală şi cea deliberativă, în cadrul Conferinţei Internaţionale, The Limits of the Knowledge Society, Academia Romană, Filiala Iaşi, 7 Octombrie 2010.

3. Critica proceduralismului pur cu privire la democraţia deliberativă, în cadrul Conferinţei Zilele Academice Ieşene, Academia Romană, Filiala Iaşi, 16 Septembrie 2010.

4. Virtuţile şi limitele deliberării: o analiză critică a «turnurii deliberative» din teoria democraţiei, în cadrul manifestărilor ştiinţifice ocazionate de zilele Universităţii „Al.I. Cuza”, organizate de Colectivul de Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Facultăţii de Filozofie şi Ştiinţe Social – Politice, octombrie 2009.

 

 

Înapoi