UAIC   

Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi

 

Facultatea de Filosofie şi Şiinţe Social Politice

 

Colectivul de Ştiinţe ale Comunicării

 

      

Proiect IDEI cod CNCSIS 80, 2009-2011  

 

Teme de cercetare

 

 

English version

Ultima actualizare: 17 Septembrie 2011

 

 

 

   
Profesor Univ. Dr. Constantin SĂLĂVĂSTRU:

1. Limbaj şi democraţie participativă: cum comunică politicienii cu cetăţenii?

2. Tipuri de erori în discursul politic local.

3. Strategii de argumentare utilizate în dezbaterile politice (anul III de contract).

Conferenţiar Univ. Dr. Gheorghe-Ilie FÂRTE:

1. Mediatizarea politicii: un risc pentru democraţie.

2. Noi media şi noi publicuri în comunicarea politică.

3. Mărci discursive şi valori culturale într-o societate auto-guvernată.

Lector Univ. Dr. Ioan-Alexandru GRĂDINARU:

1. Referendum-ul ca formă a democraţiei participative.

2. Paradoxul neimplicării: limite teoretice şi aspecte practice.

3. Paradoxul participarii. Puterea dominaţiei şi puterea schimbării (anul III de contract).

Lector Univ. Dr. Mihaela LUPU:

1. Limbaj şi interacţiune socială la nivel local.

2. Controlul politic şi manipularea în relaţiile dintre putrere şi cetăţeni.

3. Resursele lingvistice şi rolul lor în strategiile stilistice şi argumentative din discursul politicienilor (anul III de contract).

Lector. Univ. Drd. Sorina CHIPER:

1. Puterea simbolică în democraţia participativă.

2. Genuri discursive utilizate de puterea locală în relaţiile dintre putere şi cetăţeni.
3. Deocraţia participativă la graniţele Europei: o abordare a sedinţelor de consiliu local din satele aparţinand zonei de Est a Romaniei.

4. Roşia Montană şi publicurile ei: guvernanţă şi democraţie participativă la nivel de comunitate şi la nivel de corporaţie (anul III de contract)

Cercetător Ştiinţific Dr. Viorel ŢUŢUI:

1. Problema "turnurii deliberative" în controversele din teoria democraţiei.

2. Proceduri ale deliberării democratice: aspecte teoretice şi practice.

3. Cum ar trebui să deliberăm? Între dimensiunea argumentativă şi cea reprezentativă a deliberării democratice (anul III de contract).

Înapoi