Mentalităţi şi ritualuri magico-religioase. Studii şi eseuri de sociologie a sacrului

mentalitati ritualuri

 

 

„Poți recunoaște ușor o bună disponibilitate sau chiar o anumită îndrăzneală în paginile scrise de Nicu Gavriluță. Ca să vorbești de însemnele utopice ale mentalității ortodoxe ( când te situezi în chiar spațiul acestei mentalități), ca și despre extensiunea nelimitată a unor maladii sociale (cum sunt diagnosticate frica, servitutea și prostia), despre supozițiile metafizice ale isihasmului, hermeneutica fractaliilor și motivația simbolică a morții unui important interpret (cu referire la Ioan Petru Culianu), nu este un lucru convențional astăzi.”


Ștefan AFLOROAEI

 

 

Culianu, jocurile minţii şi lumile multidimensionale

culiani jocurile

 

 

„Cartea domnului Nicu Gavriluță este prima expunere detaliată, incisivă și bine documentată a diferitelor aspecte ale teoriilor academice ale lui Culianu, cu un interes deosebit pentru evoluția gândirii târzii a acestuia. Tinând seama de câteva discuții și analize excelente ale gândirii lui Culianu care au avut loc recent în România, această lucrare aruncă lumină asupra celor mai importante teme și inovații metodologice propuse de Ioan Petru Culianu”

Moshe IDEL

 

Imaginarul social al tranziţiei româneşti. Simboluri, fantasme, reprezentări

imaginarul social

 

 

„Cine este Nicu Gavriluță? Un tânăr cărturar ieșean specializat mai ales în antropologia, istoria și sociologia sacrului, dar și, printr-o fericită extensie a ariei de interes, în studiul mentalităților. (…) Nicu Gavriluță nu mi se pare nici un optimist incorigibil și inconștient, nici un pesimist irevocabil. El pare, mai degrabă, un sceptic înțelept însoțit de un optimist discret, un optimism al „marilor distanțe”, ca să spun așa (…). Nicu Gavriluță este un om care a știut să transmută alchimic un accident biografic în șansă, un intelectual care nu se lasă bătut de întâmplările nefericite, ci știe să le transforme în semne binefăcătoare ale destinului.”


Liviu  ANTONESEI

 

Fractalii şi timpul social

fractalii timpul social 

 

„Timpul social nu mai este perceput, la noi și în Occident, ca o succesiune de temporalități dominante. Nu mai poți astăzi generaliza relativa dominanță a timpului muncii sau a loisir-ului ; a timpului sacru sau cuaternar. Toate acestea coexistă. Timpul social românesc are actualmente o realitate foarte mobilă, schimbătoare. Are, cu alte cuvinte, o structură fractalică. Faptul acesta ne provoacă interesul și curiozitatea științifică, orientându-ne către o perspectivă de cercetare inter-, trans- și multidisciplinară. Probabil ea va defini, ordona și articula viața social a mileniului trei.”


Nicu GAVRILUȚĂ

 

 

Hermeneutica simbolismului religios

hermeneutica sr

 

 

„Cred că există cel puțin un motiv comun al tuturor textelor selectate în această carte: simbolismul religios. Recunoașterea lui obligă la interpretare și înțelegere. Este ceea ce mi-am propus aici, folosindu-mă de hermeneutică ca artă a interpretării. Descoperirea unui sens (de cele mai multe ori religios), dincolo de aparenta absență a oricărui sens, este nu numai un inegalabil deliciu spiritual, dar, mai ales, o formă de terapie a maladiilor mentale și sociale care parazitează din plin începutul noului mileniu.”

 

Nicu GAVRILUȚĂ

 

Mişcări religioase orientale. O perspectivă socio-antropologică asupra globalizării practicilor  yoga

miscari religioase

 

 

„Trăim un timp al provocării mișcărilor religioase orientale și al spectaculoaselor metamorfoze ale practicilor  yoga. Din solitudinea ashramului indian, yoga coboară în lume globalizându-se în versiuni populare, pe gustul publicului (post)modern: zen muncitoresc, biofeedback, nazi-yoga, sofrologie și terapii New Age de salon.”


Nicu GAVRILUȚĂ

 

 

România în starea bardo. Publicistică şi dialoguri culturale

romania sb

 

 

„Amestecul (post)modern de mentalități și credințe, legi și norme sociale, mode și practici culturale, evenimente și stiluri de viață prezent în acestă carte este o expresie a stării Bardo prin care trece astăzi România. Să sperăm că această moarte, mai mult sau mai puțin simbolică, va fi preludiul unei fericite renașteri.”


Nicu GAVRILUȚĂ

 

Antropologie socială şi culturală

antropologie culturala

 

 

„Volumul oferă studenților și specialiștilor informații esențiale prin abordarea unor teme clasice și moderne ale antropologiei sociale și culturale, propunând analogii între realități culturale, precum și interpretări ale formelor simbolice. Se analizează unitatea dintre arhaic și (post)modern în antropologie, aculturația păgânism/ creștinism și sursele clasice ale evoluționismului, relaționate cu realitățile sociale și culturale actuale. O secțiune aparte prezintă modul în care trei provocări importante ale lumii contemporane – transsexualismul, avortul și clonarea – modifică datele clasice ale mentalului social, structura familiei nucleare și alte configurații sociale.”


Nicu GAVRILUȚĂ

 

 

Mama proştilor e mereu gravidă. Sociologia patologiilor cotidiene

mama prostilor

 

 

„Nicu Gavriluță observă foarte bine cum în peisajul comun și aparent insignifiant al vieții noastre cotidiene irump forme derivate (ca să nu spun decăzute) ale sacrului. Se impun fantasme și simbolisme noi, unele chiar stranii, legate de acele sărbători laice care angajează omul mai ales în  „saturnalii” domestice, spectacole și petreceri în piață, shopping până la epuizare și show-uri pe ritmuri pop, cadouri swarovski și un vacarm popular organizat până în cele mai mici detalii. Se adaugă acestui peisaj prezența unor idoli de o săptămână și a unor vip-uri de o noapte, crăciunițe sexy, profeți de mahala, lideri apăruți oarecum din neant și vizionari ieftini ai balamucului general. Concluzia este una singură : „mama proștilor e mereu gravidă ”!


Ștefan AFLOROAEI

 

Sociologia  religiilor. Credințe, ritualuri, ideologii

sociologia religiilor

 

 

„Volumul se impune atenției specialiștilor și cititorilor pasionați de știința religiilor prin varietatea subiectelor, bogăția informațiilor și ineditul unor interpretări. Sunt folosite concepte, idei și teorii preponderent sociologice cu care sunt analizate temele clasice și actuale ale sociologiei religiilor: marile religii ale lumii contemporane, societățile secrete și noile mișcări religioase, toleranța și intoleranța, secularizarea și fundamentalismul religios. Scrisă clar, obiectiv și într-un limbaj accesibil, lucrarea se adresează studenților de la facultățile de sociologie, masteranzilor și doctoranzilor în științe socioumane, precum și publicului larg interesat de istoria și sociologia religiilor.”

Nicu GAVRILUȚĂ

 

 

Mit, magie și manipulare politică

mit magie

 

 

„Cele douăsprezece texte din acestă carte tratează fascinanta relație dintre mit, magie și manipulare politică / religioasă. Titlul volumului mi-a fost inspirat de anumite scrieri ale lui Ioan Petru Culianu, un autor preferat de care m-am ocupat în mod special. Metoda binaro-fractalică și arta manipulării cu ajutorul fantasmelor, inspirată din opera lui Ioan Petru Culianu, le-am aplicat analizei religiei, mitologiei, magiei și manipulărilor politice, cu trimiteri speciale la terorismul românesc din decembrie 1989 și la alegerea, în 2014, a lui Klaus Iohannis ca președinte al României. Cartea îmbină temele clasice de antropologie culturală și sociologie a religiilor (mitul, magia, camuflarea sacrului, alteritatea, filmul etnografic, simbolismul religios etc.) cu noutățile ce rețin acum atenția opiniei publice mondiale (formele actuale ale mișcării New Age, terorismul, cazul Charlie Hebdo).”


Nicu GAVRILUȚĂ

 

 

 

Religie şi violenţă în Europa seculară

religie si violenta

 

 

Tema principala a dialogurilor din aceasta carte este fenomenul religios, înfăţişat sub chipurile sale extrem de actuale: toleranţa şi intoleranţa alterităţii, terorismul şi patologiile religioase, Halloween-ul ca neopăgânism profitabil, familia şi substitutele moderne ale sacrului, secularizarea, fundamentalismul religios şi noua identitate a Europei, ciclul sărbătorilor pascale, maladiile şi splendorile singurătăţii. Dialogul s-a purtat între doi veritabili şi subtili teologi împătimiţi de analize sociologice aplicate, concrete, extrem de actuale şi un sociolog pasionat (şi) de hermeneutica teologică şi de metafizica formelor simbolice. Ne-am dorit toţi trei să rezulte o aprofundare teologică şi sociologică a unor situaţii cumplit de pragmatice şi actuale.


Nicu GAVRILUȚĂ

 

 

 

 

Sociologia sportului. Teorii, metode, aplicaţii

sociologia sporturilor

 

 

„Cartea noastră s-a născut dintr-o mare frustrare și dintr-o imensă pasiune. Mai precis, în cuprinsul nesfârșitelor campionate și competiții fotbalistice, când mai toată suflarea masculină este conectată la magia spectacolului sportiv, specia feminină, cea care nu s-a molipsit ( încă ?) de microbul fotbalistic, trăiește momente de maximă frustrare.
Cum se explică faptul că sportul exercită astăzi o puternică fascinație? Care sunt mecanismele sociale ale succesului în sport ? Cum pot fi interpretate efectele sociale generate de fenomenul sportiv? Volumul încearcă să răspundă la aceste întrebări și să rezolve, totodată, problema absenței unei analize de sociologie a sportului din circuitul lucrărilor de specialitate din România.


Cristina & Nicu GAVRILUȚA

 

Tinerii şi politica

tinerii politica

 

„Sperăm ca acest volum să se bucure de atenția celor cărora le este destinat: tinerii din viața politică, față de care așteptările sunt extrem de mari, tinerii votanți, fără de care nu se pot gândi viitoarele politici publice ale României; activiștii  din ONG-uri; tuturor celor care își propun să promoveze, într-un fel sau altul, dialogul, comunicarea instituțională și spiritual civic în România.”


Editorii

 

 

IOAN PETRU CULIANU - Memorie şi interpretare

ionpetruculianu im

 

„Volumul de față cuprinde  lucrările Sipozionului ieșean Ioan Petru Culianu. Sper ca ele să devină o mărturie vie a actualității operei, puse la lucru în varii domenii de specialitate. Puțini autori se pot bucura de un asemenea privilegiu. Cu certitudine, Ioan Petru Culianu este unul dintre ei.”  


Nicu GAVRILUȚĂ

 

 

The Challenges of Multiculturalism in Central and Eastern Europe

the challenges

 

 

„The present volume addresses several of the issues raised by the participants of the workshop titled The Challenges of Multiculturalism in Central and Eastern Europe. The topic and issues of multiculturalism represent a research subject in several categories of disciplines, including political science, sociology, philosophy, history, and others. At the same time, it constitutes the basic theory for many practitioners, ranging from politicians to representatives of  NGOs.”


Editorii

 

 

Human trafficking

human trafficking

 

 

„This work is, in fact, an illustration of the complex issue of human trafficking and its effects on society. These effects many manifest themselves in a straightforward from ( control of the body, violence and aggressiveness), as well as in more subtle ways (blackmail, fear, dependence, deceit, vain illusions). From this point of view, Human trafficking.Secularization and public policy intervention is one of the few existing works that manage to illustrate both the visible and invisible dimensions of this serious problem we are faced with nowadays.”


Cristina & Nicu GAVRILUȚĂ

 

Noile religii seculare

nis

 

 

„Am scris această carte cu profunda convingere, inspirată din scrierile lui Mircea Eliade, că negativitatea secularizării și crizele aferente pot fi învinse dacă decriptăm convingător miturile, simbolurile și motivele religioase camuflate în ideologii subversive, filosofii excentrice și tehnologii provocatoare. Am interpretat astfel trei dintre religiile seculare actuale: corectitudinea politică, noile tehologii și transumanismul.”


Nicu GAVRILUȚĂ

 

Globalizare şi identitate românească

nis

 

 

„Actuala Europă unită este – politic, financiar, economic – mai mult a unora decât a altora. În spirit european, noi susținem că există o Europă profundă care a supraviețuit timpului și încercărilor istorice. Este Europa culturală, cea despre care va fi vorba în această carte.  Îndrăznim să sperăm că ea va putea salva  (și) în viitor Europa de noile provocări ale istoriei. De ce? Pentru că mizăm și noi  pe soteriologia faptului cultural. ,,Cultura a fost marea și fericita subversiune a spiritului european împotriva propriei sale atomizări. Ea este emblema însăși a supraviețuirii noastre” (Andrei Pleșu). Cartea noastră este una a dialogurilor despre cultură, înțeleasă ca emblemă a supraviețuirii noastre.”

 

Nicu GAVRILUȚĂ & Ioan HOLBAN

 

Rethinking Politics for the Knowledge Society

rethinking politics

 

 

Volumul Rethinking Politics for the Knowledge Society. Anthropology and cultural studies, Psychology and educational sciences & Economic theories and practices, fost editat în cadrul proiectului Societatea Bazată pe Cunoaștere : cercetări, dezbateri, perspective POSTDRU /89/1.5/S /56815


Editorii

 

 

 

Knowledge and Action within the Knowledge Based Society

knowledge and action

 

 

 

Volumul Knowledge and Action within the Knowledge Based Society, a fost editat în cadrul proiectului Societatea Bazată pe Cunoaștere : cercetări, dezbateri, perspective POSTDRU /89/1.5/S /56815


Editorii

 

 

Significance and Interpretation within the Knowledge Based Society

significance and interpretation

 

 

Volumul  Significance and Interpretation within the Knowledge Based Society, fost editat în cadrul proiectului Societatea Bazată pe Cunoaștere : cercetări, dezbateri, perspective POSTDRU /89/1.5/S /56815


Editorii