CURRICULUM VITAE

 

NICU GAVRILUŢĂ


DATE BIOGRAFICE: Născut în 18 noiembrie 1963, Forăşti, jud. SUCEAVA
STUDII: Licenţiat al Facultăţii de Filosofie, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, promoţia 1987-1992


TEZA DE DOCTORAT:

 • "Reprezentări moderne ale timpului social", coordonator prof. univ. dr. Vasile Miftode, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi. Pe baza ei mi s-a conferit titlul de doctor în sociologie, începînd cu 10.VI.2003.
 • Teza a fost publicată în volumul Fractalii şi timpul social, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2003.   

TITLUL DIDACTIC:

 • 1992-1996  - Preparator
 • 1996-1999  - Asistent
 • 1999-2003  - Lector
 • 2003-2007  - Conferenţiar
 • 2007          - Profesor

SPECIALIZĂRI ÎN STRĂINĂTATE:

 • Universitatea din Lille (Franţa), 1992, 1993, 1997, 2009;
 • Universitatea din Liège (Belgia), 1993;
 • Universitatea din Perugia (Italia), 1994, Roma (Italia), 2011, Pescara (Italia), 2012;
 • Universitatea din Atena (Grecia), 1996.

 

ACTIVITATE DIDACTICĂ

ACTIVITATE PROFESIONALĂ. CURSURI:

 • Sociologia religiilor;
 • Antropologie socială şi culturală;
 • Sociologia stilurilor de viaţă;
 • Mentalităţi sociale

DOMENII DE COMPETENŢĂ:

 • Istoria şi sociologia religiilor;
 • Antropologie socială şi culturală;
 • Sociologia stilurilor de viaţă;
 • Mentalităţi sociale

CURSURI:

 • Sociologia sportului, curs ID pentru anul III, semestrul I, la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, 2007, 67 pp.
 • Antropologie socială şi culturală, curs ID pentru anul I, semestrul II, la Facultatea de Filosofie, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, 2005,  pp. 397 - 464
 • Hermeneutica formelor simbolice, curs ID pentru anul V, semestrul I, la Facultatea de Filosofie, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, 2008,  pp. 133 - 198

 

ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA

 

CERCETĂRI  SOCIOLOGICE  NAŢIONALE:

 • Coordonarea cercetării sociologice privind Percepţia opiniei publice ieşene cu privire la candidaţii PNL la funcţia de primar şi la alegerile locale din 2004 .
 • Coordonarea cercetării sociologice privind elaborarea manualului Un ghid mic pentru o carieră mare, ghid de consiliere vocaţională redactat de Adrian Liviu Măgurianu în colaborare cu Asociaţia Alternative Sociale. Realizarea lui a fost posibilă graţie sprijinului acordat de USAID/Creative Associates International Inc.-SUA. Cercetarea a avut loc în şcolile şi liceele din Fălticeni, Suceava şi Botoşani, în perioada 15 nov.-15 dec. 2004.
 • Coordonarea cercetării privind Evaluarea sociologică instituţională 2007: Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, în colaborare cu Asociaţia Antropos. Perioada: 15 noiembrie – 28 decembrie 2007.

 

DIRECTOR ŞI CO-COORDONATOR DE PROIECT/ GRANT:

 • Coordonarea, în calitate de director de proiect, a seminariului internaţional The   Challenges of Multiculturalism in Central and Eastern Europe, Universitatea  "Al.I.Cuza", Iaşi, mai 2004- februarie 2005.. Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul unui grant finanţat de Open Society Foundation, Programul East – East "Partnership beyond Bordes", contract nr. B-603-04-10036.
 • Coordonarea în calitate de co-coordonator a grantului Iniţiativă de reitegrare în muncă a foştilor deţinuţi din penitenciarul Iaşi/ THE FORMATION , QALIFICATION AND WORKING REINTEGRATION PROJECT FOR THE PRISONERS FROM IASI PENITENCIARY, implementat de Asociaţia Alternative Sociale în perioada 2002-2003 şi finanţat de Economic and Business Development Program Of the Open Society Institute – New York (www. alternativesociale. ro).

 

 • Coordonarea în calitate de co-coordonator a grantului Prevenirea exploatării sexuale, a exploatării prin muncă şi a traficului de copii/ PREVENTION CHILD SEXUAL EXPOITATION, LABOUR EXPLOITATION AND CHILD TRAFIKING, desfăşurat în perioada 2004-2005, administrat de Asociaţia Alternative sociale şi finanţat de Agenţia de Dezvoltare Internţională a Statelor Unite ale Americii (USAID), Creatice Associates Inc. USA ((www.alternativesociale.ro)
 • Coordonarea în calitate de co-coordonator pe Regiunea Nord – Est a proiectului finanţat de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane (POSDRU),  Egalitate la angajare şi la locul de muncă – campanie de informare şi conştientizare în vederea schimbării atitudinii sociale şi stereotipurilor la angajare şi la locul de muncă. ID: 41.911. Parteneri: 1) Universitatea Bucureşti; 2) Asociaţia Grupul de Economie Aplicată Bucureşti; 3) Fundaţia Agenţia de Dezvoltare Comunitară "Împreună" Bucureşti; 4) Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj_Napoca; 5) Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi; 6) Blocul Naţional Sindical Bucureşti. Perioada 2010-2011. Director de proiect: prof. univ.dr. Marian Preda.

 

 • Coordonarea în calitate de co-coordonator a proiectului finanţat de http://fr.yahoo.com/Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane (POSDRU),  Program de formare a competenţelor de cercetare şi profesionale pentru masteranzii din domeniul ştiinţelor sociale. ID: 64.088. Parteneri: 1) Universitatea Bucureşti; 2) Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj_Napoca; 3) Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi. Perioada: 2011-2013. Valoare: 8.250.800 lei. Director de proiect: prof. univ. dr. Dan Dungaciu.
 • Manager al proiectului finanţat de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane (POSDRU),  Societatea bazată pe cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective ID: 56.815.Aplicant: Institutul de Științe Socio-Umane ,,Gheorghe Zane,, Iași, Academia Română. Partener: Universitatea de Nord din Baia – Mare. Perioada: 2010-2013.Valoare: 20.240.550 lei.

 

 • Coordonarea din partea Universității ,,Alexandru Ioan Cuza,, din Iași a proiectului finanţat de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane (POSDRU),  Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar și internațional. ID: 132400. Aplicant: Universitatea ,,Babeș Bolyai,, din Cluj-Napoca. Parteneri: 1) Academia Română – Filiala Cluj-Napoca; 2) Universitatea din București; 3) Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi; Universitatea de Vest Timișoara. Perioada: 2016-2016. Valoare: 12.767. 626, 20 lei. Manager de proiect: Gabriela CRIȘAN.
 • Coordonarea din partea Universității ,,Alexandru Ioan Cuza,, din Iași a proiectului finanţat de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane (POSDRU),  Calitate, excelență, mobilitate transnațională în cercetarea doctorală. ID: 155383. Aplicant: Universitatea ,,Babeș Bolyai,, din Cluj-Napoca. Parteneri: 1) Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi. Perioada: 2015. Valoare: ? lei. Manager de proiect: Gabriela CRIȘAN.

 

MEMBRU ÎN ECHIPA UNOR PROIECTE/ GRANTURI:

 • Coordonarea în municipiul Iaşi a proiectului Leaders of Tomorrow, Voters of Tomorrow: Together for a Better Politics, grant finanţat în cadrul programului Democracy Small Grants de către Departamentul de Stat al S.U.A., prin Ambasada S.U.A  în România. Perioada: 1oct. 2005-15 febr. 2006.
 • Membru în echipa de cercetare a Grantului CNCSIS  cod 646/ 2004-2.006 cu tema "Ideea europeană în filosofia românească.Dificultăţi în reconstrucţia ei actuală" . Director de proiect: prof. univ. dr. Ştefan Afloroaei, Universitatea "Al.I.Cuza" Iaşi. Perioada:  Martie 2004 – Iulie 2006.
 • Membru în echipa de cercetare a Grantului CNCSIS cod 1287/ 2005-2006 cu tema "Analiza fenomenului violenţei în sport. Identificarea unui posibil model cultural al educaţiei pentru toleranţă". Director de proiect: prof. univ. dr. Sorin-Tudor Maxim, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava.
 • Membru în echipa de cercetare a Grantului Fundaţiei "John Templeton", USA,   cu tema "Interpretation and Understanding: Approaches for Spiritual Growing!" în cadrul Programului "Science and Orthodoxy – Research and Education 2006-2009". ID "122 18". Director de proiect: prof. univ. dr. Ştefan Afloroaei, Universitatea "Al.I.Cuza" Iaşi.
 • Membru/expert universitar în echipa proiectului  Inovare şi dezvoltare în programele doctorale şi graduale universitare pentru adaptarea cercetării ştiinţifice la nevoile societăţii cunoaşterii. Contract nr. POSDRU/21/1.5/G/14722. Director de proiect: prof. univ.dr. Gheorghe Iacob, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi. Perioada: 1.04.2009-31.03.2011.
 • Membru/expert universitar în echipa proiectului PHARE  2006/018-147.05.01 – Quality Education for Labor Market, Adapterea activă a educaţiei universitare la cerinţele pieţei muncii. Parteneri: 1) Mott McDonald Limited; 2) SC Educaţia 2000+ 3) Consulting SRL şi 4) Fundaţia Centru Educaţia 2000+.  Director de proiect: prof. univ. dr. Mircea Korka. Perioada: 2009-2010.
 • Membru/expert universitar în echipa proiectului POSDRU (CCI): 2007ROO51POOO1 "Programe postdoctorale" ID proiect: 62259 cu tema Ştiinţe socio-umane şi politice aplicative. Program de pregătire postdoctorală şi burse postdoctorale de cercetare în domeniul ştiinţelor socio-umane şi politice. Parteneri:1) Universitatea din Bucureşti; 2) Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi; 3) Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române; 4) Universitatea degli Studi di Bari. Director de proiect: prof. univ. dr. Mircea Dumitru. Perioada: 17.06.2010 – 31.03.2013. Valoarea: 19.113.484 lei
 • Membru/expert universitar în echipa proiectului POSDRU/89/1.5/S/63663 cu tema Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei.Construcţie instituţională (Şcoala Postdoctorală) şi program de burse. Parteneri:1) Universitatea ,,Babeş – Bolyai,, Cluj-Napoca; 2) Universitatea de Vest din Timişoara; 3) Universitatea ,,Petru Maior,, din Târgu - Mureş; 4) Institutul de Filologie Română ,,Al. Philippide,, din Iaşi 5) Universitatea degli Studi di Genova, Italia. Director de proiect: conf. univ. dr. Dorin Popa. Perioada: 01.04.2010 – 31.03.2013.Valoarea: 14.864.102,20 lei.
 • Membru/expert universitar în echipa proiectului Modelul Economiei Sociale în România. Contract nr. POSDRU/69/6.1/S/33490. Director de proiect: Dr. Cătălin Luca, Asociaţia "Alternative Sociale" Iaşi. Perioada: 06.07.2011-06.07.2014.
 • Membru/expert în comunicare în cadrul proiectului SIPOCA 3, R7, Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii. Beneficiar: Ministerului Educației Naționale. Partener: Academia Română. Numărul de identificare al contractului: SIPOCA 3. Perioada 10.07.2017-1.02.2018. Director de grant: Merima PETROVICI.
 • Expert în orientare și consiliere în cadrul proiectului SIPOCA 3, R5, Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii. Beneficiar: Ministerului Educației Naționale. Partener: Academia Română. Numărul de identificare al contractului: SIPOCA 3, R5. Perioada 01.06.2018-30.11.2018. Director de grant: Merima PETROVICI.
 • Expert în în cadrul proiectului SIPOCA 3, R8, Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii. Beneficiar: Ministerului Educației Naționale. Partener: Academia Română. Numărul de identificare al contractului: SIPOCA 3, R8. Perioada 01.06.2018-30.11.2018. Director de grant: Merima PETROVICI.

MEMBRU ÎN COLECTIVE DE REDACŢIE:

 • Membru în colegiul ştiinţific al Analelor de Sociologie-Politologie din cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi ((indexată în baze internaţionale de date, acreditată CNCSIS, categoria B+)
 • Membru în redacţia Journal for the Study of Religions and Ideologies, revistă de specialitate cotată ISI., Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca
 • Membru în comitetul de redacţie al Revistei Universitare de Sociologie, Universitatea din Craiova.
 • Membru al Centrului de Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI), Universitatea din Bucureşti şi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu Bucureşti. CESI este primul Centru  de Excelenţă acreditat în România de CNCSIS în 2001.
 • Membru în colegiul ştiinţific al revistei Sociologie Românească (indexată în baze internaţionale de date CEEOL, Sociological Abstracts, acreditată CNCSIS, categoria B+)
 • Membru în consiliul ştiinţific/editorial al Revistei de Economie Socială, editată de Asociaţia Alternative Sociale, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, din Iaşi, Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România.
 • Membru în bordul editorial al revistei Journal for Communication and Culture, Universitatea ,,Babeş-Bolyai,, Cluj-Napoca,
 • Referent ştiinţific al Editurii Junimea, începând cu august 2012.
 • Membru în consiliul ştiinţific al Human and Social Studies, editată de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, din Iaşi, 2012.
 • Membru în comitetul științific al revistei Ratio Sociologica. Journal of Social Science: Theory and Application, Department of Social Sciences, University ,,G. D`Annunzio", Chieti-Pescara, Italia.

MEMBRU ÎN ASOCIATII SI ORGANISME RECUNOSCUTE NAŢIONAL SI INTERNATIONAL:

 • Membru fondator, vicepreşedinte (2008-2012, 2014-prezent) şi preşedinte (2012 - 2014)   al Societăţii Sociologilor din România.
 • Membru în colectivul de redacţie al revistei indexată ISI, Journal for the Study of Religions and Ideologies, (www.jsri.ro).
 • Membru evaluator în ARACIS, domeniul Sociologie, Comisia de Ştiinţe Sociale, Politice şi ale Comunicării, din 28 mai 2007.
 • Membru al Societăţii de Antropologie Culturală din România din 24 septembrie 2010
 • Membru / expert CNATDCU în Comisia de Sociologie, Ştiinţe Politice şi Administrative, Panelul 4, numit prin ,,Ordinul Ministrului nr. 4089 din  22.04.2011,, şi publicat în Monitorul Oficial în 29 aprilie 2011, până pe 4 septembrie 2012.
 • Membru / expert CNATDCU în Comisia de Abilitare Conducere Doctorat Sociologie, în 25 iunie 2012. Candidat: conf. univ.dr. Doru BUZDUCEA
 • Membru / expert CNATDCU în Comisia de Abilitare Conducere Doctorat Sociologie, în 25 iunie 2012. Candidat: conf. univ.dr. Liviu CHELCEA
 • Membru / expert CNATDCU în Comisia de Abilitare Conducere Doctorat Sociologie, în 1 iulie 2012. Candidat: conf. univ.dr. Valentina PRICOPIE.
 • Membru / expert în comisia de rezolvare a contestaţiilor CNATDCU, Comisia de Sociologie, Ştiinţe Politice şi Administrative, Panelul 4, numit prin ,,Ordinul Ministrului nr. 5744 din 12.09.2012,, şi publicat în Monitorul Oficial în 12 septembrie 2012.
 • Membru / expert CNATDCU în Comisia de Abilitare Conducere Doctorat Sociologie, în 20  septembrie 2013. Candidat: conf. univ.dr. Adrian HATOS.
 • Membru / expert CNATDCU în Comisia de Abilitare Conducere Doctorat Sociologie, în 18 octombrie 2013. Candidat: cercetător științific II dr. Sorin CACE, ICCV, București.
 • Membru / expert CNATDCU în Comisia de Abilitare Conducere Doctorat Sociologie, în 7 noiembrie 2013. Candidat: prof. univ. dr. Marian ZULEAN, UB,
 • Membru / expert CNATDCU în Comisia de Abilitare Conducere Doctorat Sociologie, în 7 noiembrie 2013. Candidat: prof. univ. dr. Ioan DURNESCU, UB
 • Membru al Uniunii Scriitorilor din România din 5 decembrie 2014.
 • Membru al Asociației de Științe Etnologice  din România din 20 noiembrie 2016.
 • Membru al Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iașilor, începând cu 19 mai 2018.
 • Delegat al Arhiepiscopiei Iașilor în Adunarea Națională Bisericească, începând cu 19 mai 2018.
 •  Membru în Consiliul Adunării Naționale Bisericești, 2018-2022.

         Evaluari realizate:

 • SNSPA (o licenţă şi două mastere în aprilie 2008),
 • Universitatea din Bucureşti (două mastere în 26 iunie 2008),
 • Universitatea de Vest din Timisoara (doua mastere în iulie 2008),
 • Universitatea de Vest din Timisoara ( o licenţă  în  23-24 septembrie 2008),
 • Universitatea de Vest din Timisoara ( o licenţă  în  23-25 octombrie 2008),
 • Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială (programul de licenţă în antropologie, aprilie 2009),
 • Universitatea de Vest din Timisoara ( Publicitate, licenţă  în  18 mai 2009),
 • Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială (programul de licenţă în asistenţă socială, reevaluare periodică, 22-23 mai 2009),
 • Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice (programele de licenţă Ştiinţe Politice, în limbile franceză şi engleză, 15 – 16 iunie 2009),
 •  Fundaţia "Lumina" Bucureşti (evaluare pentru transformarea fundaţiei în universitate, octombrie 2009),
 • Universitatea « Nicolae Titulescu » Bucureşti, (programul de licenţă Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, 10 – 11 noiembrie 2009),
 • Universitatea "Avram Iancu" Cluj-Napoca, (programul de masterat "Asistenţa socială a categoriilor defavorizate" rezolvare contestaţie, ARACIS, 4-5 martie 2010),
 • Academia Naţională de Informaţii « Mihai Viteazul » Bucureşti, programul de licenţă « Studii de Securitate şi Informaţii », 16 – 17 martie, 2010,
 • Universitatea « Babeş Bolyai » Cluj Napoca, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, reacreditare Antropologie, secţiile română şi maghiară, 18 – 20 martie, 2010,
 • Universitatea « Lucian Blaga » Sibiu, Facultatea de Ştiinţe, reacreditare Asistenţă Socială, 29 – 31 martie, 2010,
 • Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, programul de licenţă în resurse umane, autorizare provizorie, 25-26 mai 2010,
 • Universitatea ,,Dunărea de Jos,, din Galaţi , Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, programul de licenţă sociologie, autorizare provizorie, 10-12 februarie 2011.

REFERENT ŞTIINŢIFIC:

 • Elena Cozma, Istoria religiilor, Iaşi, Editura Polirom, 2000;
 • Lucia Berdan, Totemism românesc, Iaşi, Editura Universitătii "Al. I. Cuza", 2000;
 • Dan Lungu, Incursiuni în sociologia artelor, Iaşi,  Editura Universităţii  "Al.I.Cuza", 2005 ;
 • Gabriel Hacman, Filosofie. Manual pentru clasa a XII-a, Piteşti, Editura Paralela 45, 2007 ;
 • Dan Dascălu, Comportamentul consumatorului, Suceava, Editura Universităţii din Suceava, 2007;
 • Mona Maria Pivniceru, Cătălin Luca (coord.), Deontologia profesiei de magistrat. Repere contemporane, Bucureşti, Editura Hamangiu, 2008 ;
 • Oana Rusu, Sociologia educaţiei fizice şi sportului, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2008 
 • Adina-Lucia Nistor, Vorchristliches und Christliches Sonnwend-Brauchtum im Deutschen Sprachgebiet, Iaşi, Editura Sedcom Libris, 2008
 • Geta Mitrea, Fondurile structurale și Consorțiul Universitaria, Iași, Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza,,, 2013
 • Adrian Poruciuc, Sub semnul Pământului Mamă. Rădăcini preistorice ale unor tradiții românești și sud-est europene, Iași, Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza,,, 2013
 • Referent științific al Editurii Junimea din Iași
 • Constantin Iulian Damian, Convertirea în contextul noilor mișcări religioase, Sibiu, Editura Astra Museum, 2014,
 • Dumitru Stan, Maladii ale socialului. Teorii explicative, cercetări și remedii posibile, Iași, Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza,, din Iași, 2015.
 • Petru Ioan, Theodor Codreanu sau izbânda criticii totale, Iaşi, Editura ,,Ştefan Lupaşcu'', 2015.
 • Maria Sandu, Efectele secularizării asupra relațiilor părinți-copii, Iași, Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza'' din Iași, 2016.
 • Adina Hulubean, Ioana Repciuc (coordonatori), Riturile de trecere astăzi, Iași, Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza'' din Iași, 2016.
 • Cristina Gavriluță (coordonator), Sociologia la Alma Mater Iassiensis, Iași, Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza'' din Iași, 2017.
 • Nicoleta Ungureanu, Valori sociale în comunitățile multiconfesionale, Iași, Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza'' din Iași, 2018.

COORDONĂRI  SERII  ŞTIINŢIFICE :

 • Coordonarea seriei Antropologie a colecţiei Academica de la Editura Institutul European Iaşi, începînd cu anul 2008 ;

PARTICIPARE LA 243 COMISII DE DOCTORAT DIN UNIVERSITATE ȘI DIN ȚARĂ,  ÎN CALITATE DE PREȘEDINTE SAU MEMBRU.

MEMBRU ÎN COMISII NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

 • Membru în Comisia pentru învăţămănt a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Membru în Comisia pentru evaluarea cercetării ştiinţifice a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Membru în Comisia pentru dezvoltare instituţională a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Membru în Comisiile de evaluare a dosarelor de concurs pe postul de asistent Ioana Grancea (UAIC, februarie 2014).
 • Membru în Comisiile de evaluare a dosarelor de concurs pe postul de lector Romeo Asiminei (UAIC, septembrie 2013), Camelia Medeleanu (UAIC, septembrie 2013).
 • Membru în Comisiile de evaluare a dosarelor de concurs pe postul de conferenţiar a următorilor colegi: Gabriela Irimescu, Adrian Netedu, Daniela Tatiana Şoitu, Istvan Kosa (Universitatea Sapienţia, Miercurea Ciuc ), Cosima Rughiniş (Universitatea din Bucureşti), Brânduşa Gorea (Universitatea din Târgu Mureş), Daniela Cojocaru (septembrie 2012), Mihaela Lambru (Universitatea din Bucureşti, septembrie 2012), Gabriel Jderu (Universitatea din Bucureşti, septembrie 2012). ), Călin Cotoi (Universitatea din Bucureşti, septembrie 2012). ), Florin Lazăr (Universitatea din Bucureşti, septembrie 2012). ), Ioan Durnescu (Universitatea din Bucureşti, septembrie 2012). ), Ioan Hosu (Universitatea ,,Babeş Bolyai,, din Cluj Napoca, septembrie 2012), Alina Branda (Univ. ,,Babeş-Bolyai, februarie 2013), George Bondor (UAIC, februarie 2013), Nina Mihalache (UAIC, septembrie 2013), Cosmin Marian (UBB, septembrie 2013), Mirela Abrudan (UBB, februarie 2014), Tibor Zoltan (UBB, februarie 2014), Anca Stingaciu (UBB, februarie 2014), Laura Nistor (SAPIENTIA, Cluj, ianuarie 2015), Mihaela MURESAN (UBB, Cluj, ianuarie 2015), Mihaela RĂDOI (UAIC, iunie 2015), Romeo ASIMINEI (UAIC, iunie 2015).
 • Membru în Comisiile de evaluare a dosarelor de concurs pe postul de profesor (Dan Dungaciu, Universitatea din Bucuresti), Călin Hinţea (Univ. ,,Babeş Bolyai,, februarie 2013), Ştefan Cojocaru (UAIC, februarie 2013), Christian Tămaş (UAIC, Departament Socio-Umane, februarie 2013), Liviu Chelcea (UB, februarie 2013), Doru Buzducea (UB, februarie 2013), Valentina Pricopie (Universitatea ,,Valahia,, Târgovişte, februarie 2013), Dan Chiribucă (UBB, septembrie 2013), Elena Abrudan (UBB, septembrie 2013), Adrian Hatos (Universitatea din Oradea, septembrie 2013), Andra Seceleanu (Universitatea ,,Andrei Șaguna,, Constanța, 11 octombrie 2013), Daniela Șoitu (UAIC, februarie 2014), Daniela Cojocaru (UAIC, februarie 2014), Sandu Frunză (UBB, februarie 2014), Antonio Sandu (Universitatea ,,Ștefan cel Mare,, Suceava, februarie 2014), Claudiu Coman (Universitatea ,,Transilvania,, Brașov, februarie, 2014), Adrian Poruciuc (Academia Română, Filiala Iași), Conțiu Șoitu (UAIC, septembrie 2014), Luminita Roșca (UB, septembrie 2014), (Camelia BECIU, UB, ianuarie 2015), (Gabriel JDERU, UB, ianuarie 2015), (Mihaela LAMBRU, UB, ianuarie 2015), (Ioan DURNESCU, UB, Ianuarie 2015), (Adrian DUSA, UB, ianuarie 2015), (Dumitru STAN, UAIC, iunie 2015), (Ioan HOSU, UBB, iunie 2015), (Viorel STĂNICĂ, UBB, iunie 2015), (Silviu ROGOBETE, UVT, iulie 2015), (Cosmin GOIAN, UVT, iulie, 2015), (Călin COTOI, iulie, 2015).
 • Membru în comisii de abilitare: Ștefan COJOCARU (UAIC), Sandu FRUNZĂ (UBB), Sorin CACE (ICCV), Dan CHIRIBUCĂ (UBB, septembrie 2015), Antonio SANDU (Universitatea din Oradea, septembrie 2015).
 • Membru în Comisia de ştiinţe sociale, politice şi ale comunicării  ARACIS.
 • Membru  în Comisia de sociologie, ştiinţe politice şi administrative din cadrul Panelului 4, Ştiinţe Sociale, al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare publicată prin ,,Ordinul Ministrului,,  nr. 4089/22.04.2011 în Monitorul Oficial nr.299/29.04.2011.
 • Membru în Comisiile de evaluare a candiaților pentru funcția de inspector scolar. Candidați: Aura Țabără (ISJ Iași, iunie 2015), Elena Calistru (ISJ Iași, iunie 2015), Cristinel Iordăchioaia (ISJ Iași, iunie 2015), Cristina Nechifor (ISJ Suceava, iunie 2015)
 • Membru în Comisiile de evaluare a dosarelor de concurs pe postul de conferenţiar a următorilor colegi: Cornelia GĂȘPĂREL (iulie, 2016), Maria PANTEA (UBB, iunie, 2017).
 • Membru în Comisiile de evaluare a dosarelor de concurs pe postul de profesor:
  (Brândușa GOREA, iulie, 2016), (Dan SIMBOTIN, iulie, 2016), (Virgil STOICA, iulie, 2016), (Adrian NETEDU, iulie, 2016), (Cosmin IRIMIEȘ, UBB, 1 februarie 2017) (Cosmin MARIAN, UBB, iunie, 2017) (Caterina Daniela RĂDUCU, Academia Română, Filiala Iași, august, 2017) (Narcisa STIUCĂ, Facultatea de Litere, Universitatea din București, 25 iunie 2018) .

 

 

COORDONATOR DOCTORAT ÎN SOCIOLOGIE ÎN PERIOADA 2009-2015

1. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 20 octombrie 2009. Doctorand: Marius VASILUŢĂ ŞTEFĂNESCU, "Construcţia organizaţională în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană ".

2. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 15 noiembrie 2010. Doctorand: Iulia MODORANU, "Reintegrarea sociala a copiilor victime ale traficului de fiinte umane".

3. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 15 noiembrie 2010. Doctorand: Catalin LUCA, "Asistenta psihosociala a copiilor singuri acasa"

4. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 9 septembrie 2011. Doctorand: Felicia CORDONEANU, "Condiţia socială a femeii în ortodoxia românească contemporană".

5. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 9 septembrie 2011. Doctorand: Adina ŞANDRU, "Riturile de trecere în România contemporană. O perspectivă socio-antropologică".

6. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 23 septembrie 2011. Doctorand: Tamara PORUCIUC, "Deţinuţii. O perspectivă socio-juridică a reintegrării".

7. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 23 septembrie 2011. Doctorand: Daniela FERARU, "Religie şi migraţie în România contemporană. Studiu de caz: românii din Italia".

8. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 26 septembrie 2012. Doctorand: Geta NEPOTU/MITREA, "Impactul social al fondurilor structurale în cadrul Consorţiului UNIVERSITARIA ".

9. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 26 septembrie 2011. Doctorand: Florian SĂLĂJEANU, "Rolul social al Bisericii  în epoca modernă".

10. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 26 septembrie 2012. Doctorand: Liviu ZANFIRESCU, "Desacralizarea trupului şi traficul de fiinţe umane".

11. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 27 septembrie 2012. Doctorand: Cristina ABOBOAEI, "Religie şi putere în terorismul internaţional".

12. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 6 decembrie 2012. Doctorand: Valerica CIOBANU, "Dimensiuni sociale şi culturale ale Arhiepiscopiei Iaşilor".

13. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 6 decembrie 2012. Doctorand: Daniela RUSU MOCĂNAŞU, "Mentalităţi şi schimbare socială în comunităţile multietnice din postcomunismul romanesc".

14. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 11 martie 2014. Doctorand: Ana APOPEI, "Percepția publică și dinamica statutului socio-profesional al sociologului".

15. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 30 aprilie 2014. Doctorand: Oana ZIGMAN, "Violenţa împotriva femeii la locul de muncă".

16. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 17 iulie 2015. Doctorand: Teodora TOMPEA, "Mass media și schimbarea mentalităților sociale".

17. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 17 iulie 2015. Doctorand: Cristian LAZĂR, "Etica ortodoxă și valorile postmoderne în secolul XXI".

18. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 31 iulie 2015. Doctorand: Dora CANĂ, "Gândire și acțiune magică în societatea urbană contemporană".

19. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 31 iulie 2015. Doctorand: Alexandra GHEORGHIU, "Islamizarea Europei vs. Europenizarea islamului".

20. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 29 septembrie 2015. Doctorand: Maria Lorena ȚĂRUȘ, "Perspectivă sociologică asupra percepției reprezentanților BOR privind transplantul și donarea de organe".

21. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 30 septembrie 2015. Doctorand: Alexandru GULEI, "Reinserția socială a copiilor remigranți în România".

22. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 30 septembrie 2015. Doctorand: Maria MIHĂILĂ SANDU, "Efectele secularizării asupra parentalității și filiației".

23. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 8 septembrie 2016. Doctorand: Mihaela PITEA, "Reprezentări ale darului în sistemul sanitar românesc".

24. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 8 septembrie 2016. Doctorand: Cătălin FEDOR, "Identitate și alteritate. Studiu de caz asupra ceangăilor din Moldova".

25. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 9 septembrie 2016. Doctorand: Nicoleta UNGUREANU, "Valori sociale în spațiul comunitar interconfesional. Analiză comparativă asupra comunelor Iacobeni și Cacica".

26. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 9 septembrie 2016. Doctorand: Oana DUMITRESCU ISTRATE, "Valorile sociale și comportamentele tinerilor".

27. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de
Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 6 septembrie 2018. Doctorand: Dragoș PREUTESCU, "Instituții și dezvoltate socială". Coord.: prof. univ. dr. Nicu GAVRILUŢĂ.

28. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de
Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 7 septembrie 2018. Doctorand: Ilarion MÂȚĂ, "Perspectiva sociologică asupra consilierii spirituale a persoanelor vârstnice". Coord.: prof. univ. dr. Nicu GAVRILUŢĂ.

29. Conducătorul ştiinţific al comisiei de doctorat la Facultatea de
Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 7 septembrie 2015. Doctorand: Claudiu STAN, "Reprezentări ale criminalității organizate în mediul rural românesc". Coord.: prof. univ. dr. Nicu GAVRILUŢĂ.

 

 

PARTICIPARE ÎN COMISII PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC I

 • Coordonarea lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerera gradului didactic I cu tema : « Mircea Eliade-prozator şi interpret ». Autor : prof. Costică Toma, Liceul « Mihai Eminescu » Bărlad. Susţinerea a avut loc în 21 martie 2007.
 • Preşedintele comisiei de evaluare şi susţinere a lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerera gradului didactic I cu tema : « Statusuri şi roluri în instituţia şcolară ». Autor : prof. Cristina Nechifor, Colegiul Naţional « Nicu Gane» Fălticeni. Susţinerea a avut loc în  6 decembrie 2007.

 

 • Preşedintele comisiei de evaluare şi susţinere a lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerera gradului didactic I cu tema : « Urbanizarea – factor victimiar al delincvenţei juvenile». Autor : institutor Octavia Amariţei, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 12 Iaşi. Susţinerea a avut loc în  20 mai 2009.
 • Coordonarea lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerera gradului didactic I cu tema : « Dimensiunea politică a existenţei. Ideologie, mitologie şi comunicare ». Autor : prof. Ioan Caulea, Liceul « Mihail Băcescu » Fălticeni. Susţinerea a avut loc în 12 noiembrie 2009.

 

 • Coordonarea lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerera gradului didactic I cu tema : « Violenţa în şcoală. Cazul liceului Ştefan cel Mare Râmnicu Sărat ». Autor : prof. Florentina Huiu, Liceul « Ştefan cel Mare » Râmnicu Sărat. Susţinerea a avut loc în 16 februarie 2010.
 • Preşedintele comisiei de echivalare a doctoratului cu lucrarea metodico-ştiinţifică pentru obţinerera gradului didactic I cu tema : « Adevăr şi cunoaştere în raţionalismul critic ». Autor : prof. dr. Emilia Braiş Cloşcă, Colegiul Naţional « Gheorghe Vrânceanu», Bacău. Activitatea a avut loc în  18 martie 2010.

 

 • Preşedintele comisiei de evaluare şi susţinere a lucrării metodico-ştiinţifică pentru obţinerera gradului didactic I cu tema : « Analiza sociologică a violenţei în şcoală ». Autor : prof. dr. Felix Ilade, Colegiul Naţional « Miron Costin», Paşcani. Activitatea a avut loc în  24 martie 2010.
 • Preşedintele comisiei de evaluare şi susţinere a lucrării metodico-ştiinţifică pentru obţinerera gradului didactic I cu tema : « Condiția umană și temporalitatea la Martin Heidegger». Autor : prof. George TOMA, Grupul Școlar Industrial « Elie Radu», Botoșani. Activitatea a avut loc în  22  aprilie 2010.

 

 • Preşedintele comisiei de echivalare a doctoratului cu lucrarea metodico-ştiinţifică pentru obţinerera gradului didactic I cu tema : « Antropologia la Blaise Pascal». Autor : prof. dr. Oana CUCU, Colegiul Naţional « Vasile Alecsandri», Bacău. Activitatea a avut loc în  30 aprilie 2010.

 

 • Coordonarea lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerera gradului didactic I cu tema : « Rationalitatea actiunii sociale ». Autor : prof. Gabriela FLORIŞTEANU, Colegiul Tehnic de Transporturi, Brasov . Susţinerea a avut loc în 11 noeimbrie 2010.
 • Coordonarea lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerera gradului didactic I cu tema : « Relaţia familie - şcoală ». Autor : prof. Camelia TAMAŞ, Şcoala Generală ,,Titu Maiorescu,, , Iaşi. Susţinerea a avut loc în 23 martie 2011.

 

 • Coordonarea lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerera gradului didactic I cu tema : « Filosofia şi idealul pedagogic ». Autor : prof. Daniel CHICOŞ, Liceul din Târgu Frumos,,. Susţinerea a avut loc în 3 iunie 2011.

 

 • Preşedintele comisiei de evaluare şi susţinere a lucrării metodico-ştiinţifică pentru obţinerera gradului didactic I cu tema : « Filosofia stoică şi receptarea ei în cultura română ». Autor : prof. Cristina MUREŞAN, Colegiul Naţional «Mihail Sadoveanu», Paşcani. Activitatea a avut loc în  9 decembrie 2011.
 • Coordonarea lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerera gradului didactic I cu tema : « Fundamentele filosofice ale relaţiei individ-stat în teoriile politice moderne şi actuale ». Autor : prof. Daniel RUSU, Colegiul ,,Alexandru cel Bun,, din Gura Humorului. Susţinerea a avut loc în 16 februarie 2012.

 

 • Coordonarea lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerera gradului didactic I cu tema : «Atitudinea elevilor față de școală – de la curiozitate la dezinteres ». Autor : prof. Aura ȚABĂRĂ, Colegiul Național ,,Garabet Ibrăileanu,, , Iaşi. Susţinerea a avut loc în 15 mai 2013.

 

 • Coordonarea lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerera gradului didactic I cu tema : «Importanța eticii aplicate în formarea atitudinii morale a adolescenților». Autor : prof. Isabela Mioara MĂRGĂRIT, Liceul Teoretic ,,Ion Creangă,, ,Tulcea. Susţinerea a avut loc în 21 mai 2014.
 •  Preşedintele comisiei de evaluare şi susţinere a lucrării metodico-ştiinţifică pentru obţinerera gradului didactic I cu tema : « Consecințele migrației parentale asupra performanței școlare a elevilor ». Autor : prof. Laura CURALEȚ, Colegiul Tehnic «Mihail Eminescu», Dumbrăveni, județul Suceava. Activitatea a avut loc în  6 martie  2017.