VOLUME DE AUTOR:

 • Mentalităţi şi ritualuri magico-religioase. Studii şi eseuri de sociologie a sacrului, cuvânt înainte de Ştefan Afloroaei, Iaşi, Ed. Polirom, 1998, ISBN 973-683-175-4, 263 p.
 • Culianu, jocurile minţii şi lumile multidimensionale, prefaţă de Moshe Idel, Iaşi, Ed. Polirom, 2000,  ISBN 973-683-567-7, 192 p.
 • Imaginarul social al tranziţiei româneşti. Simboluri, fantasme, reprezentări, prefaţă de Liviu Antonesei, Cluj, Editura Dacia, 2001, ISBN 973-35-1156-0, 200 p.
 • Fractalii şi timpul social, Cluj, Editura Dacia, 2003, ISBN 973-35-1618-X, 240 p.
 • Hermeneutica simbolismului religios, Iaşi, Editura Fundaţiei Axis, 2003, ISBN 973-86494-0-4, 212p.
 • Mişcări religioase orientale. O perspectivă socio-antropologică asupra globalizării practicilor  yoga, Iaşi, Editura Fundaţiei Axis, 2006, ISBN 978-973-7742-42-1, 220p.
 • România în starea bardo. Publicistică şi dialoguri culturale, Cluj-Napoca, Editura Provopress, 2006, ISBN 973-87225-7-8, ISBN 978-87225-7-6, 208 p.
 • Antropologie socială şi culturală, Iaşi, Ed. Polirom, 2009, ISBN 978-973-46-1392-2, 288 p.
 • Mama proştilor e mereu gravidă. Sociologia patologiilor cotidiene, Editura Institutul European, Iaşi, 2010, ISBN 978-973-611-683-4, 208 p.
 • Sociologia  religiilor. Credințe, ritualuri, ideologii, Iaşi, Editura Polirom, 2013,         ISBN 978-973-46-3239-8, 256 p.
 • Mit, magie și manipulare politică, Iași,Editura Institutul European, 2015, ISBN 978-606-24-0113-0, 180 p.

 

 

VOLUME ÎN CURS DE APARIȚIE

 • Religie și violență în Europa seculară (în colaborare cu Nicu DIMA și Sorin MIHALACHE), Iași, Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza‘‘ Iași,

 

VOLUME ÎN COLABORARE :

 • Sociologia sportului. Teorii, metode, aplicaţii, (în colaborare cu Cristina GAVRILUȚĂ) Iaşi, Editura Polirom, 2010, ISBN 978-973-46-1598-6, 256 p.

VOLUME COORDONATE :

 • Ioan Petru Culianu. Memorie şi interpretare, Iaşi, Editura T, 2002, ISBN 973-      99824-6-8, 285 p.
 • The Challenges  of  Multiculturalism  in  Central  and  Eastern  Europe (în colaborare cu Sandu Frunză şi Michael Jones), Cluj-Napoca, Editura Provopress, 2005, ISBN 973-87225-1-9, 300p.
 • Tinerii şi politica Împreună pentru o politică  mai bună (în colaborare cu Mihaela Frunză, Sandu Frunză şi Silviu Rogobete), Cluj-Napoca, Editura Provopress, ISBN (10) 973-87225-6-X, ISBN (13) 978-973-87225-6-9, 2006.
 • Knowledge and Action within the Knowledge Based Society. Philosophy of Science, Anthropology and Cultural Studies, Economic Theories and Practices (în colaborare cu Petru Dunca), Iaşi, Editura institutul European, 2011, ISBN 978-973-611-808-1, 300p.
 • Significance and Interpretation within the Knowledge Based Society. Anthropology and Cultural Studies, Psychology, (în colaborare cu Petru Dunca), Iaşi, Editura institutul European, 2012, ISBN 978-973-611-896-8, 300p.
 • Computational Engineering in Systems Applications. Proceedings of International Conference on Energy, Environment, Economics, Devices, Systems, Communications, Computers (în colaborare cu Răzvan Răducanu, Mihaela Iliescu, Hariton Costin, Nikos Mastorakis, Vladimir Olej, Jiri Strouhal, Alina Bărbulescu, Mihaela Costin), Published by IAASAT, 2011, volumul II,  ISBN 978-1-61804-014-5, 200p, volum indexat ISI, SCOPUS, ELSEVIER, EI COMPENDEX etc.
 • Recent Researches in Applied Economics.  Proceedings of the 3rd World Multiconference on Applied Economics, Bussines and Development (în colaborare cu Răzvan Răducanu, Mihaela Iliescu, Hariton Costin, Nikos Mastorakis, Vladimir Olej, Jiri Strouhal), Published by WSEAR Press, 2011, ISBN 978-1-61804-009-1, 215p, volum indexat ISI, SCOPUS, ELSEVIER, EI COMPENDEX etc.
 • Recent Researches in Computational Techniques, Non-Linear Systems and Control.  Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Mathematical Methods, Computational Techniques and Intelligent Systems (în colaborare cu Răzvan Răducanu, Mihaela Iliescu, Hariton Costin, Nikos Mastorakis, Vladimir Olej, Jiri Strouhal), Published by WSEAR Press, 2011, ISBN 978-1-61804-011-4, 312p, volum indexat ISI, SCOPUS, ELSEVIER, EI COMPENDEX etc.
 • Recent Researches in Educational Technologies.  Proceedings of the 7th WSEAS /IASME International Conference on Educational Technologies (în colaborare cu Răzvan Răducanu, Mihaela Iliescu, Hariton Costin, Nikos Mastorakis, Vladimir Olej, Jiri Strouhal), Published by WSEAR Press, 2011, ISBN 978-1-61804-010-7, 168 p, volum indexat ISI, SCOPUS, ELSEVIER, EI COMPENDEX etc.
 • Recent Researches in Environment, Energy, Planning and Pollution. Technologies.  Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Renewable Energy Sources (în colaborare cu Răzvan Răducanu, Mihaela Iliescu, Hariton Costin, Nikos Mastorakis, Vladimir Olej, Jiri Strouhal), Published by WSEAR Press, 2011, ISBN 978-1-61804-012-1, 257 p, volum indexat ISI, SCOPUS, ELSEVIER, EI COMPENDEX etc.
 • Retinking Politics for the Knowledge Society.Anthropology and Cultural Studies, Psychology and educational sciences & Economic theories and practices,(în colaborare cu Irina Frasin și Codrin Dinu Vasiliu), Iaşi, Editura Institutul European, 2013, ISBN 978-973-611-961-3, 300p.
 • Human Trafficking. Secularization and Public Policy Intervention (Cristina Gavriluță, Nicu Gavriluță eds.) Iași, Editura Institutul European, 2013, ISBN 978-606-24-0020-15, 245 p.
 • Guest Editor al Analelor de Sociologie si Asistență Socială, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, din Iași, tom 6/nr. 2/decembrie 2013, ISSN (print) 2065-3131; ISSN (online) 2066-8961, 180 p.

 

ARTICOLE ŞI STUDII  ISI PUBLICATE ÎN PERIOADA 2001-2015

 • „On Tolerance and Acceptance of the Other”, în Journal for the Study of Religions and Ideologies, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, nr. 3, 2002  (http://hiphi.ubbcluj.ro/ISRI); JSRI este prima revistă din România cuprinsă în The Arts and  Humanities Citation Index (www. isinet.com) şi Current Contents / Arts and Humanities .  JSRI este inclus şi în Directory of Open Access Journal (www. doaj. org.)
 • „Dialogul interreligios între Orient şi Occident”, în Journal for the Study of Religions, nr.5, 2003 (http://hiphi.ubbcluj.ro/ISRI);
 • „Clonarea între blasfemie şi binecuvantare.Structuri mitico-religioase, controverse juridice şi consecinţe sociale” în Journal for the Study of Religions and Ideologies, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, nr.8, 2004. (http://hiphi.ubbcluj.ro/ISRI)
 • „Actualitatea paradigmei Eliade-Culianu în analiza mitologiilor contemporane” în Journal for the Study of Religions and Ideologies, Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, nr. 15, 2006, pp.25-30.  (http://hiphi.ubbcluj.ro/ISRI);
 • „Abortion and Challenges of Applied Ethics” în Journal for the Study of Religions and Ideologies, Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, nr. 26, Summer 2010, pp.238-243.  (http://hiphi.ubbcluj.ro/ISRI);
 • „Science and religion in the New Age mentality” în European Journal of Science and Theology , Univ. Tehnică, Iaşi,vol. 8, nr.3, Septembrie 2012, pp. 65-73, f=0,60.

 

ARTICOLE ŞI STUDII  PUBLICATE ÎN PERIOADA 2001-2015

 • „Arthur Weigall şi «globalizarea» unor motive precreştine în religia lui Iisus (1)”, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, seria Sociologie-Politologie, tomul IV-V, 2001-2002, pp. 103-111 ;
 • „Arthur Weigall şi «globalizarea» unor motive precreştine în religia lui Iisus (2). Orfism şi creştinism”, în Analele Ştiinţifice ale Universitătii “Al. I. Cuza” Iaşi, seria Sociologie-Politologie, tomul VI, 2002, pp. 115-123;
 • „Imagologia lui Andrei Oişteanu”, în Analele Ştiinţifice ale Universitătii “Al. I. Cuza” Iaşi, seria Sociologie-Politologie, tomul VI, 2002, pp. 161-169;
 • „The Golem Mythology and the Emancipation”, în Studia Hebraica, nr. 2, 2002, pp. 169-182;
 • „O carte eveniment: Catolicii din Moldova” în Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei, VII,  2002, pp.338-341.
 • „Avortul. Pledoarii  pozitiviste  şi  deconstrucţii creştine”, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, seria Sociologie-Politologie, tomul VII-VIII, 2003-2004, pp.245-254.
 • „Europa şi noul umanism” în Hermeneia, numar special, 2005, Iasi, Editura Fundatiei AXIS, pp.136-145.
 • „Ospitalitate metafizică şi discriminare negativă. Alteritatea islamică la Andre Scrima ” în Hermeneia, număr special 2006, Iaşi, Editura Fundaţiei AXIS, pp. 105-116.
 • „Hermeneutica sacrului şi profanului la Mircea Eliade” în Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei, VII,  2007, ISSN 1583-6819,  pp.171-185.
 • „Ciclul sărbătorilor de iarnă la catolicii din Moldova. Specificul cercetării etnologului Ion H. Ciubotaru” în Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei, X,  2010, ISSN 1583-6819, pp.379-387.
 • „Patologii sociale în România actuală. Posibile soluţii spirituale,, în Sociologie românească, nr. 4/2010, ISSN 1220-5389, pp. 13-16.
 • „Va muri Europa?‘‘ în Analele Colegiului ,,Costache Negruzzi‘‘Iași, Anul IV, Seria I, Nr. 4, Iași, Editura Sf. Mina, 2015, pp.7-9.

 

TEXTE ÎN VOLUME COLECTIVE PUBLICATE ÎN PERIOADA 2001-2015

 • „Corpul şi sexualitatea în practicile de limită ale interpretării”, în Ştefan Afloroaei (coord.), Limite ale interpretării, Iaşi, Editura Axis, 2001, pp. 63-83 ;
 • „Culianu şi a patra dimensiune. Noi aplicaţii ale metodei complexităţii multidimensionale în hagiografia creştină, în autobiografia lui Jung şi în trei scrieri ale lui Mircea Eliade”, în Sorin Antohi (coord.), Religion, Fiction and History. Essays in Memory of Ioan Petru Culianu, Bucureşti, Editura Nemira, 2001, vol. II, pp. 389-416;
 • „La Renaissance dans la vision d’Ioan Petru Culiano. Etude de cas: «De vinculis in genere» de Giordano Bruno”, în Il Seminario Internazionale e il Rinascinento quale prospettivo verso una cultura europea senza frontiere, Bucarest, 3-5 decembre 2000, Atti, Editua Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2002, pp. 126-133 ;
 • „Ideologia ortodoxă contestară şi patologia interpretării”, în Şt. Afloroaei (coord.), Ideologie şi interpretare, Iaşi, Editura Fundaţiei Axis, 2002;
 • „Fantapolitica şi scenariile revoluţiilor est-europene”, în Vasile Ţapoc (coord.), Filosofie,  stiinţă, politică, Chişinău, 2003, pp. 80-86;
 • „Cultura populară în opera lui Ioan Petru Culianu”, în volumulLimba şi literatura română în spaţiul etnocultural daco-românesc şi în diaspora, Iaşi, EdituraTrinitas, 2003, pp. 510-515;
 • „Comunitate şi practică socială”, în volumul George Neamţu (coord.), Tratat de  Asistenţă Socială, Iasi, Ed. Polirom, 2003,pp.547-563;
 • „Toleranţă şi pluralism religios”, în volumul Sandu Frunză (coord.), Paşi spre integrare. Religie şi drepturile omului în România, Cluj, Ed.Limes, 2004, pp.50-57;
 • „Current Mutations in the Frame of  Multiculturalism”, în  volumul Sandu Frunză, Nicu Gavriluţă, Michael S. Jones (editors), The Challanges of Multiculturalism in Central  and Eastern Europe, Cluj-Napoca, Ed. Provopress, 2005, pp.134-141;
 • „Desacralizarea violenţei şi „sportul” pasiv la români” în volumul Sorin Maxim (coord.), Violenţa în sport,  Suceava, Editura Universităţii “Ştefan cel Mare”, 2006, ISBN 973-666-228-4, pp. 119-131;
 • “Magie, ştiinţă, vrăjitorie”, studiu introductiv la volumul Jean Servier, Magia, Iaşi, Editura Institutul European, 2001, pp. 5-20;
 • “Terorismul românesc din decembrie ’89. O analiză din perspectiva hermeneuticii de tip fractal”, studiu introductiv la volumul Jean Servier, Terorismul, Iaşi, Editura Institutul European, 2002, pp. 5-28;
 • „Mitologia şi simbolistica divinităţii. O perspectivă psihologică”, prefaţă la volumul Paul Diel, Divinitatea. Simbolul şi semnificaţia ei, Iaşi, Ed. Institutul European, 2002, pp. 7-17 ;
 • « The Sociology of  Sport – an Educational Necessity », in colaborare cu Eusebiu Ionescu, in Sorin Tudor Maxim, Ştefan Alexandru Băişanu (coord.), Secolul XXI.Orizonturi umaniste, Suceava, Editura Universităţii Suceava, 2004, pp.442-447.
 • ”Cercetări sociologice practice privind viaţa religioasă din România actuală”, în Claudiu Coman (coord.), Colocviul Internaţional de Ştiinţe Sociale  ACUM 2006, Braşov, 23-25 noiembrie 2006, Braşov, Editura Universităţii Transilvania Braşov, 2007, pp.303-311. 
 • „Religie, filosofie şi dialog intercultural ” în volumul Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (coord.), Dialogul între teologie şi filosofie,  Iaşi, Editura  Trinitas, 2008,  ISBN 978-973-155-049-7, pp.121-137.
 • „Critica gnosticismului la Ioan Petru Culianu ” în volumul Tudor Ghideanu      (coord.), Adversus Haereses. Filosofie creştină şi dialog cultural, vol. II, Iaşi, Editura  Lumen, 2008, fără ISBN, pp.145-157.
 • „Ioan Petru Culianu. Motive teologico-filosofice” în volumul Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (coord.), Dialogul între teologie şi filosofie 2,  Bucureşti, Editura  Basilica, 2009,  pp.15-35.
 • ,, La vie religieuse dans la Roumanie post-communiste. Une approche sociologique,, în volumul Nadji Rahmania (coord.), La Roumanie dans L* Europe: Integration ou Transition prolongee?, Paris, L* Harmattan, 2010, ISBN 978-2-296-11651-1,  pp.183-193.
 • „Ipostaze sociale ale sacrului contemporan. De la inefabilul trăirii la religia bio şi blogosfera ortodoxă”, prefaţă la volumul Mirel Bănică, Religia în fapt. Studii, schiţe şi momente, Cluj – Napoca, Editura Eikon, 2012, pp. 9-17 .
 • ,,Femeia ortodoxă – un fractal în spaţiul Hilbert,, prefaţă la Felicia Cordoneanu, Condiţia socială a femeii în ortodoxia actuală românească, Iaşi, Editura Lumen, 2012, pp. 13-17.
 • ,,Mitologii camuflate şi manipulări politice. Cazul benzilor desenate,, prefaţă la Gelu Teampău, Mit şi bandă desenată, Iaşi, Editura Institutul European, 2012, pp.7-9.
 • ,,Ce se întâmplă cu banii europeni în Consorțiul Universitaria?,, prefaţă la Geta Mitrea, Fondurile structurale și Consorțiul Universitaria, Iaşi, Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza,, Iași, 2013, pp.11-14.
 • ,,Sacred Rituals, the Bodys Religious Symbolism and Human Trafficking,, (în colaborare cu Cristina Gavriluță) în volumul Cristina Gavriluță, Nicu Gavriluță (eds.), Human Trafficking. Secularization and Public Policy Intervention, Iași, Editura Institutul European, 2013, pp. 11-23.
 • ,,Sărăcie și responsabilitate,, prefață la volumul Nina Mihalache, Sărăcia. Responsabilitate individuală și nivel de trai, Iași, Editura Institutul European, 2013, pp.7-12.
 • ,,Duhul Marii Mame în mitologiile sud-est europene,, postfaţă la Adrian Poruciuc, Sub semnul Pământului Mamă. Rădăcini preistorice ale unor tradiții românești și sud-est europene , Iaşi, Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza,, Iași, 2013, pp. 223-227.
 • ,,Antropologia sub semnul alterității și al gândirii dialogale,, prefață la volumul Marc Auge, Jean-Paul Colleyn, Antropologia, traducere de Camelia Grădinaru, Iași, editura Institutul European, 2013, pp. 7-19.
 • Prefață la volumul Calinic Botoșăneanul (coordonator), Părintele Hrisostom Dănilă – matematicianul vieții trăite în Hristos, Iași, Editura Doxologia, 2015, pp. 13-22.
 • ,,Terapia spirituală pentru vârstnici‘‘ prefață la volumul semnat de Ilarion Mâță, Terapia spirituală – necesitate și actualitate în tratarea și consilierea persoanelor vârstnice, Bacău, Editua Filocalia, 2015.
 • ,,Aproapele de aproape‘‘ în volumul Carmen Emanuela Rusu, Mihaela Mocanu, Magda Elena Samoilă (editori), Educație pentru comunicare. Volum omagial dedicat profesorului Laurențiu Șoitu, Iași, Editura Universitații ,,Alexandru Ioan Cuza‘‘ Iași, 2015, pp. 90-93.
 • ,,Virgil Nemoianu și o nouă provocare a mișcării New Age‘‘ în volumul Cassian Maria Spiridon (coordonator), Virgil Nemoianu - 75, Iași, Editura Timpul, 2015, pp. 39-45.

 

RECENZII  ȘI EMISIUNI RADIO TV LA CĂRŢILE PERSONALE (selectiv)

 • Alexandra Zigman, “Sociologia sportului.Teorii, metode,aplicaţii” în Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Sociologie şi Asistenţă Socială, tom III, 2010, pp. 239-241.
 • Ilie Rad, ,,A Mythcal-Religious Analysis of Some Pathologies of The Contemporary World,, în Journal for the Study of Religions and Ideologies, volume 9, no. 27, Winter 2010, pp.345-348.
 • Aurel Codoban, ,,The Journalist as a Sociologist,, în Journal for the Study of Religions and Ideologies, volume 9, no. 27, Winter 2010, pp.348-350.
 • Nicolae Creţu, ,,In Romania The Fools Mother: Alwais Pregnant,, în Journal for the Study of Religions and Ideologies, volume 9, no. 27, Winter 2010, pp.351-355.
 • Petru Ursache, ,,Fractalia,, în Antropologia, o știință neocolonială, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2014, pp. 111-116.
 • Bogdan Nechita, ,,Cunoaşterea şi acceptarea alterităţii religioase,, în Theologia Pontica, nr. 1-2, 2010, pp. 250-255.
 • Prezentare în Iordan DATCU, Dicţionarul etnologilor români. Autori. Publicaţii periodice. Instituţii. Mari colecţii. Bibliografii. Cronologie, Bucureşti, Editura Saeculum, 2006, pp. 411-412.
 • Prezentarea ,,Sociologiei religiilor,, la emisiunea Biserica azi, Trinitas TV, 6 noiembrie 2013 (I)
 • Prezentarea ,,Sociologiei religiilor,, la emisiunea Vocile Iașului, DIGI 24 IAȘI TV, 12 noiembrie 2013.
 • Prezentarea ,,Sociologiei religiilor,, la emisiunea Confesiuni literare, Apollonia IAȘI TV, 22 noiembrie 2013.
 • Prezentarea ,,Sociologiei religiilor,, la emisiunea Biserica azi, Trinitas TV, 28 ianuarie 2014, (II)
 • Larisa Bianca Pîrjol, ,,A sociology of magical-religious beliefs and rituals,, recenzie la Sociologie religiilor. Credințe, fantasme, ideologii, Iași, Editura Polirom 2013, în Journal for The Study of Religions and Ideologies, vol.13, no.37, 2014, pp.218-221.
 • Prezentarea cărții ,,Mit, magie și manipulare politică,, la emisiunea Lumina celui nevăzut, Trinitas TV, 24 septembrie 2015.
 • Ștefan Afloroaei, ,,Fantasmele mitico-religioase ale omului modern‘‘ în Cronica veche, septembrie, 2015, p. 12.

TEXTE ÎN CURS DE APARIŢIE

 • Religious Beliefs pentru Editura Springer, 2015
 • În colaborare cu Nicolae DIMA, Sorin MIHALACHE, Religie și violență în Europa seculară. Convorbiri la ,,Trinitas Tv”.
 • ,,Desăvârșirea rațiunii întru credință‘‘ prefață la volumul lui Ciprian Cloșcă, Rațiune și credință. Treptele rațiunii – treptele credinței, Bacău, Editua Filocalia, 2015.