ORGANIZARE  DE  SIMPOZIOANE ŞI CONFERINŢE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE:

Organizarea simpozionului Ioan Petru Culianu, interpret al culturii tradiţionale şi moderne  Iaşi, Univ. "Al. I. Cuza", 23-24 nov. 2001

Conferinţa Kabbala şi practicile hermeneutice susţinută de prof. Moshe Idel, Universitatea Ebraica din Ierusalim,24 februarie,2004, la Iasi;

Simpozionul internaţional Interesul public, democraţia şi religia, Iaşi, 25 septembrie, 2004;

Organizarea "Şcolii Sociologice Internaţionale Franco-Romăne  de Vară" (Ecole Franco-Roumaine de Methodologie en Sciences Sociales, 5-eme edition, 6-9 septembrie, Iaşi, 2006) cu tema Individu et Societe a L* Epoque de la Globalisation. Activitatea Şcolii Sociologice  Internaţionale de la Iaşi a avut loc sub înaltul patronaj al Agence Universitaire de la Francophonie (AUF); Institutului Social Roman (ISR); Universite des Sciences et Technologies de Lille 1 (USTL); Universităţii "Al.I.Cuza" din Iaşi (UAIC); INSOMAR Bucureşti, Fundaţiei Academice AXIS, Asociaţiei Franco-Romane Villeneuve D*Ascq (AVAI); Centre Culturel Francais Iaşi, Primăriei Villeneuve D*Ascq şi al Primăriei Municipiului Iaşi.

Organizarea Zilelor Universităţii "Al.I.Cuza" la Facultatea de Filosofie, 26-28 octombrie 2006. Coordonarea sesiunii de comunicări cu tema (In)toleranţa  şi fundamentalismele religioase, 28 octombrie 2006, orele 10-12.

Organizarea  lansării cărţilor academicianului Mircea Maliţa în cadrul Tărgului de Carte LIBREX 2007, 19 aprilie, 2007. Prezentarea volumului Între război şi pace, Bucureşti, Editura C-H-Bek, 2007.

Organizarea  conferinţei academicianului Mircea Maliţa cu tema Unde merge lumea? Unde mergem noi? susţinută în Aula Mihai Eminescu a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, joi, 19 aprilie, 2007, ora 14.

Organizarea  conferinţei d-lui conf. univ. dr. Sorin Şipoş, Universitatea din Oradea, cu tema: Naşterea şi evoluţia Bisericii Greco-Catolice din Transilvania. Joi, 31 mai 2007, ora 14, sala D1, corpul D.

Organizarea  conferinţei d-lui Andrei Oişteanu (Muzeul Naţional al Literaturii Romăne şi Universitatea din Bucureşti) cu tema Satana şi bunul Dumnezeu. Istoria dualismului religios de la Gaster şi Haşdeu la Eliade şi Culianu. Ea a fost urmată de lansarea cărţii lui Andrei Oişteanu, Religie, politică, mit, Iaşi, Editura Polirom, 2007. Evenimentul a a vut locvineri, 9 noiembrie, 2007, ora 17, în Aula Magna "Mihai Eminescu"a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

Organizarea  conferinţei d-lui Andrei Oişteanu (Muzeul Naţional al Literaturii Romăne şi Universitatea din Bucureşti) cu tema Satana şi bunul Dumnezeu. Istoria dualismului religios de la Gaster şi Haşdeu la Eliade şi Culianu. Ea a fost urmată de lansarea cărţii lui Andrei Oişteanu, Religie, politică, mit, Iaşi, Editura Polirom, 2007. Evenimentul a a vut locvineri, 9 noiembrie, 2007, ora 17, în Aula Magna "Mihai Eminescu"a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

Organizarea, în calitate de preşedinte, a celei de-a XVI-a ediţii a International Philosophy Olympiad, Iaşi, 18-22 mai 2008. Instituţii organizatoare: Federation Internationale des Societes de Philosophie, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi.

Co-organizarea  conferinţei "Actualitatea gândirii de tip energetist: Constantin Rădulescu Motru şi Ştefan Lupaşcu", Iaşi, 23-24 mai 2008.  Instituţii organizatoare: Fundaţia Internaţională "Ştefan Lupaşcu" Iaşi, Facultatea de Filosofie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şe Patrimoniu Iaşi.

Organizarea conferinţei internaţionale ,, The Limits of the Knowledge Society,,, 6-9 octombrie 2010. Instituţii organizatoare: Academia Română, Filiala Iaşi.

Co-organizarea  Seminarului festiv "Trecut, prezent şi viitor în gândirea filosofică moldavă ", Iaşi, 21 octombrie 2010.  Instituţii organizatoare: Fundaţia Internaţională "Ştefan Lupaşcu" Iaşi, Facultatea de Filosofie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi.

Organizarea conferinţei internaţionale ,,Remaking the Social. New Risk and Solidarites,, 2-4 decembrie 2010. Instituţii organizatoare: UBB, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Societatea Sociologilor din România.

Organizarea Triunghiularului Sociologie-Asistenţă Socială: Iaşi-Bucureşti-Cluj, ediţia I, 28-30 aprilie, 2011.Instituţii organizatoare: Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, din Iaşi.

Organizarea conferinţei internaţionale ,,Rethinking Politics for the Knowledge Society,, 30 noiembrie – 4 decembrie 2011. Instituţii organizatoare: Academia Română, Filiala Iaşi.

Organizarea  conferinţei "Recent Trends in Social Sciences: Qualitative Theories and Quantitative Models (RTSS)", Iaşi, 23-25 september 2012.  Instituţii organizatoare: University ,,G.Dannunzio,, Chieti-Pescara, Italy, Departament of Letters, Arts and Social Sciences şi Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială. Prezentarea lucrării Social Significance of religious fundamentalism şi moderarea primei sesiuni.

Organizarea conferinţei internaţionale ,,Unity and Diversity in Knowledge Society,, 27-30 septembrie 2012. Instituţii organizatoare: Academia Română, Filiala Iaşi.

Organizarea  dezbaterii şi a lansării cărţii coordonată de Mihaela MIROIU, Ideologii politice actuale, Iaşi, Editura Polirom, 2012, în Sala Senatului UAIC, 16 noiembrie 2012 .

Co-organizarea conferinţei internaţionale ,,Professional Development of Teachers from Kindergarten and Primary School,, 15-18 noiembrie 2012. Instituţii organizatoare: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,  Academia Română, Filiala Iaşi, prin Proiectul POSDRU 56815/E1859 – Societatea bazată pe cunoaştere. Cercetări, Dezbateri, Perspective.

Organizarea Simpozionului Naţional ,,Traficul de fiinţe umane, între secularizare şi politici publice de intervenţie,, 29 noiembrie 2012. Instituţii organizatoare: Ambasada SUA la Bucureşti, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice,  Societatea Sociologilor din Romania, Academia Română, Filiala Iaşi, Asociaţia Antropos, Asociaţia ,,Alternative Sociale".

Co-organizarea conferinţei internaţionale ,,Drepturile copilului şi migraţia. Aspecte psihosociale,, 11 decembrie  2012. Instituţii organizatoare: Alternative Sociale, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice,  Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Organizarea conferinţei şi dezbaterii  ,,Mistica islamică în Balcani. Antropologie vizuală şi rivalitate în sacru,, 18 decembrie  2012. Instituţii organizatoare: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

Organizarea lansării și a dezbaterii  cu tema ,,Libertatea religioasă, secularismul și drepturile omului,, 18 martie 2014. Instituţii organizatoare: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice și Asociația ,,Conștiință și Libertate,,

Organizarea workshop-ului cu tema ,,Bune practici în masteratele de sociologie, corelate cu cerințele pieței muncii,, 27 martie 2014. Instituţii organizatoare: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

Organizarea conferinţei naţionale a SSR ,,Provocări sociale: instituții, valori, tendințe,, Iași, 16-18 mai 2014. Instituţii organizatoare: UAIC, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice,, Societatea Sociologilor din România și Primăria Municipiului Iași.

Organizarea  conferinţei "Credințe și ritualuri magico-religioase în societatea românească actuală",Iaşi, Palatul Unirii, 23 mai 2014.  Instituții organizatoare: Academia Română Filiala Iași, Institutul de Filologie Română ,,A. Philippide,, Iași și Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi.

Susținerea lucrării Simbolistica magico-religioasă a nașterii și morții în cadrul Conferinței Naționale "Credințe și ritualuri magico-religioase în societatea românească actuală",Iaşi, Palatul Unirii, 23 mai 2014.  Instituții organizatoare: Academia Română Filiala Iași, Institutul de Filologie Română ,,A. Philippide,, Iași și Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi.

Organizarea și coordonarea conferinţei internaţionale ,,Interdisciplinary Research and Professional Development Within International Context,, 10-12 June 2015. Instituţii organizatoare: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

Organizarea  dezbaterii şi a lansării cărţii scrisă de Alexandru BOBOC, Semiotică și comunicare, Cluj-Napoca, Editura Tribuna, 2015, în Sala Ferdinand, UAIC, 23 noiembrie 2015.

Organizarea  dezbaterii şi a lansării cărţii scrisă de Bogumil LUFT, Românii în goană după happy-end, Iași, Editura Polirom, 2015, la Librăria TAFRALI, UAIC, 27 noiembrie 2015 .

Organizarea Conferinţei Internaţionale în Științele Socio-Umane, Durău, 10-13 decembrie 2015. Instituţii organizatoare: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza'' din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea ,,Babeș- Bolyai'' din Cluj-Napoca.

Organizarea şi moderarea dezbaterii Educaţie pentru cercetare, Iași, Biblioteca Central Universitară ,,Mihai Eminescu'', 22 aprilie 2016. Organizatori: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza'' din Iași.

Organizarea  dezbaterii şi a lansării cărţii scrisă de Alexandru BOBOC, ,,Stil și stiluri de gândire în cultura contemporană", Cluj-Napoca, Editura Tribuna, 2016, în Sala Ferdinand, UAIC, 5 mai 2017.

Moderarea dezbaterii  ,,Narcotice și sexualitate în cultura română. Invitat: Andrei Oișteanu", Iași, Cafeneua ,,Meru'', 6 octombrie 2017. Organizatori: FILIT 2017.

 

 

PARTICIPARE LA CONFERINŢE ŞI SIMPOZIOANE ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE :

Participare la Simpozionul internaţional "Les droits des l'homme – dimension spirituelle et action civique", ed a II-a, Iaşi, 21-23 septembrie, 2000 cu lucrarea Cultele orientale din România anilor 90 şi drepturile omului;

Religia, factor al integrării europene, comunicare la sesiunea ştiinţifică "Integrare legislativă europeană", 30 apr. - 1mai, 1999, Univ. "M.Kogălniceanu", Iaşi;

Participare la Simpozionul naţional "Petre Botezatu", 29-30 martie cu lucrarea Însemne româneşti ale mentalităţii utopice;

Conferinţă cu ocazia împlinirii a 10 ani de la moartea lui Mircea Eliadela Facultatea de Filosofie din Iaşi şi la liceul M. Sadoveanu, Iaşi;

Organizarea şi moderarea dezbaterii susţinute cu ocazia împlinirii a 7 ani de la moartea lui Ioan Petru Culianula Fundaţia "Prietenii Iaşului- Emil Alexandrescu", 24 mai , 1998;

Conferinţa  Cult şi cultură în lumea contemporană, organizată de ASCOR Iaşi, 26, nov., 1998;

Conferinţa Eminescu interpretat de Ioan Petru Culianu, la Liceul "Mihai Sadoveanu", Iaşi, ian., 2000;

Participare la Seminarul internaţional şi interdisciplinar "Giordano Bruno şi Renaşterea în perspectiva unei culturi europene fără frontiere", Universitatea din Bucureşti, 3-5 dec.,2000 cu tema Renaşterea în viziunea lui Ioan Petru Culianu. Studiu de caz: « De vinculis in genere » de G. Bruno;

Participare la primul Congres naţional de Sociologie şi Asistenţă Socială din România, 14-16 dec., 2000, Bucureşti;

Participare la comemorarea lui Ioan Petru Culianu de la Liceul Vasile Alecsandri, Iaşi, 24 martie, 2001 cu tema Jocurile minţii şi lumile multidimensionale;

Conferinţa Ritmurile magico-religioase ale perioadei  pascale la Fundaţia culturală « Prietenii Iaşului – Emil Alexandrescu », 25 martie, 2001;

Conferinţa Familia şi limbajul sexual la Facultatea de Drept a Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, 28 mart., 2001;

Participare la dezbaterea Ce (mai) este omul? organizată de Centrul universitar de dialog interdisciplinar,  Univ. "Al. I. Cuza", Iaşi, 24 apr. 2001;

Participare la sesiunea omagială "Arborele cunoaşterii," consacrată împlinirii a 10 ani de la dispariţia lui Ioan Petru Culianu, 21 mai, Centrul de Presă al Socioetăţii Române de Radiodifuzune cu lucrarea Motive gnostice  în cultura contemporană în viziunea lui Ioan Petru Culianu;

Participare la sesiunea ştiinţifică "Mircea Eliade – Ioan Petru Culianu. Tradiţie şi modernitate" organizată de Academia română , Institutul de Etnografie şi folclor, "Constantin Brăiloiu", 30 mai, 2001, cu lucrarea Mitologia lumii moderne la Mircea Eliade şi Ioan Petru Culianu;

Participarea la dezbaterea Culianu versus Eliade, organizată de "Grupul pentru Dialog Social" , Bucureşti, 19 febr. 2002

Participare la Simpozionul naţional Ioan Petru Culianu- univers epic, 2 martie, 2002, Liceul "V. Alecsandri", Iaşi;

Participare la Seminarul internaţional « Emanciparea din interior – spiritualitatea evrească în sec. 19 şi 20 », Bucureşti, Facultatea de Litere, 12-13 aprilie 2002, cu lucrarea Mitologia Golemului, jidovul rătăcitor şi emanciparea;

Participare la zilele Clubului UNESCO QUASAR, 24-26 mai 2002, cu lucrarea Fantapolitica românească;

Conferinţa Educaţia prin arta interpretării simbolului religios, în cadrul Simpozionului "Religia şi modernitatea întru uman" organizată de Universitatea de Ştiinţe agricole şi de medicină veterinară "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, 5 iunie, 2002;

Conferinţa Hermeneutica folclorului – o cale mascată spre lumea spirituală,  în cadrul manifestării "Vasile Lovinescu – interpret al culturii tradiţionale", Fălticeni, 16 oct., 2002;

Comunicarea  Ideologia satanizării şi delirul hermeneutic în cadrul Zilelor Univ. "Al. I. Cuza", Iaşi, 25-26 oct., 2002;

Conferinţa Fantapolitica şi scenariile revoluţiilor est-europene în cadrul Conferinţei Internaţionale « Filozofia, ştiinţa, politica », Chişinău, 28-29 nov. 2002;

Comunicarea Ioan Petru Culianu şi interpretarea fractalică a corpului, în cadrul Simpozionului naţional Ioan Petru Culianu –univers epic, Iaşi,2 mart., 2002;

Conferinţa Dialogul interreligios între orient şi occident, 17 apr., 2003, Univ. "Babeş Bolyai", Cluj-Napoca, Facultatea de Filosofie, SCIRI

Cultura populară în opera lui Ioan Petru Culianu. O analiză a metodei complexităţii multidimensionale, la Simpozionul « Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural  daco-românesc şi în diaspora », Iaşi, 23-24 mai, 2003

Participare la conferinţa internaţională « Delincvenţa juvenilă. Analize şi perspective », Iaşi, 31 iulie, 2003 cu tema Audit privind iniţiativa de reintegrare în muncă a foştilor deţinuţi în Municipiul Iaşi

Conferinţa Metoda binaro-fractalică în analiza fenomenelor socialesusţinută în cadrul « Şcolii sociologice franco-române », Iaşi, 10-14 sept., 2003

Conferinţa Clonarea –blasfemie sau binecuântare?Structuri mitico-religioase, controverse etice şi consecinţe sociale , Univ. "Babeş Bolyai", Cluj-Napoca, 31 oct. 2003

Conferinţa Despre suflet. Imagini, simboluri şi reprezentări, Compexul Muzeal Naţional Modova Iaşi, 20 mai, 2005

Participare cu lucrarea Religious minorities from Romania with an oriental base în cadrul Şcolii Internaţionale de Vară How to Teach  on Pluralism and Fundamantalism in Religious Studies, Univ. "Babeş Bolyai", Cluj-Napoca, 26 aug. – 9 sept. 2005

Participare cu lucrarea Religions History and Sociology în cadrul Şcolii Internaţionale de Vară How to Teach  on Pluralism and Fundamantalism in Religious Studies, Univ. "Babeş Bolyai", Cluj-Napoca, 26 aug. – 9 sept. 2005

Conferinţa Viaţa religioasă în România contemporană. Un studiu sociologic, susţinută în cadrul Şcolii Sociologice Franco - Române, Iaşi Univ. « Al. I. Cuza » Iaşi, 7- 10 sept. 2005.  

Participare la Seminarul internaţional Libertatea religioasă în context românesc şi european, Bucureşti, World Trade Center, Sala New York, 12- 13 sept. 2005. Organizatori: Ministerul Culturii şi Cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte, Asociaţia Naţională pentru Apărarea Libertăţii Religioase "Conştiinţă şi Libertate".

Participare cu lucrarea Coordonatele sociologice ale creştinismului românesc actual în cadrul Seminarului De la gândirea teologică la acţiunea socială – realitate românească şi standarde europene, Centrul Cultural Pastoral Durău, 27-30 oct. 2005. Organizatori : Parohia Stavropoleos, Fundaţia Konrad Adenauer Stiftung, Administraţia Prezidenţială a României, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Conferinţa Cultele religioase din România susţinută în cadrul Seminarului de Cercetare a Religiilor şi Ideologiilor, Galaţi, Univ. «Dunărea de Jos », 21 nov. 2005

Participare la conferinţa Codul lui Da Vinci - o viziune polemicăorganizată de Muzeul de Artă Cluj-Napoca şi Consiliul Judeţean Cluj, în 26 mai 2006.

Conferinţa Sportul şi minorităţilesustinută in cadrul Simpozionului Internaţional Sportul si minorităţile, organizat de Universitatea « Al.I.Cuza » Iaşi, Centrul cultural german Iaşi, Universitatea din Freiburg,  9 iunie,2006.

Conferinţa Motive gnostice în opera lui Mihai Eminescu susţinută la Universitatea «Yurii Fedkovici » în   din Cernăuţi, în 15 iunie 2006.Organizatori : Societatea pentru Cultură Romănească « Mihai Eminescu » Cernăuţi, Fundaţia de Binefacere Casa Limbii Romăne, Muzeul Memorial Mihai Eminescu, Consulatul General al Romăniei din Cernăuţi, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Iaşi.

Participare la Şcoala Internaţională de Vară  Summer Contact Session «Paradigms of Cohabitation, Tolerance and Interreligiosus Dialogue », Cluj.Napoca, 14-26 august 2006, cu tema «The Movement for Spiritual Integration In Absolut. Case Study MISA  ». Organizatoare a fost The Academic Society for the Research of Religions and Ideologies (SACRI), în colaborare cu următorii parteneri: Departament of Systematic Philosophy şi Faculty of Orthodox Theology de la Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj Napoca, Faculty of Philosophy de la Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi şi Faculty of Philosophy, Political Sciences and Communication, Universitatea de Vest Timişoara. 

(I)ntoleranţă şi fundamentalisme religioase, lucrare susţinută în cadrul « Şcolii Sociologice Franco-Romăne », ediţia a 5-a, Iaşi,2006 (vezi mai sus). 

Toleranţă şi fundamentalism islamic, comunicare susţinută în cadrul « Zilelor Universităţii « Al.I.Cuza » » Iaşi, 28 oct. 2006.

Conferinţa Filosofia şi dezvoltarea găndirii critice susţinută la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii «Babeş Bolyai » Cluj-Napoca, în cadrul sesiunii cu tema Rolul filosofiei în schimbarea mentalităţilor şi în democratizarea vieţii publice, 17noiembrie 2006.

Comunicarea Supravieţuiri magice în mentalul social contemporan susţinută în cadrul Simpozionului naţional Mihai Pop, la Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, 17-18 noiembrie 2006.

Participare cu lucrarea Cercetări sociologice practice privind viaţa religioasă din Romănia actuală la Colocviul Internaţional de Stiinţe Sociale « ACUM, 2006 », Universitatea Transilvania Braşov, Facultatea de Drept şi Sociologie, 23-25 noiembrie 2006. Moderarea secţiunii « Cercetări sociale recente ».

Conferinţa (In)tolerarea alterităţii religioase în diverse contexte culturale, susţinută în cadrul Simpozionului Internaţional Universitatea Europeană-Romănia interculturală, organizat de Universitatea Bucureşti, Centrul Educaţia 2000+, Agence Universitaire de la Francophonie, Guvernul Romăniei-Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Bucureşti, 26-30 noiembrie 2006.

Participare la Simpozionul Naţional Ioan Petru Culianu, ediţia a VI-a, 3 martie, 2007, Muzeul Literaturii Române, cu tema Jocul de smarald.

Comunicarea Simbol şi « hermeneutică creatoare » la Mircea Eliade susţinută în cadrul Simpozionului naţional Mircea Eliade.Un veac în căutarea sacrului, la Facultatea de Istorie şi Filosofie  a Universităţii « Dunărea de Jos » Galaţi, 16-17 martie 2007.

Conferinţa Mircea Eliade - Centenar 2007, susţinută în Aula Festivă a Liceului Roşca Codreanu din Barlad, în 23 martie 2007. Organizatori : Primăria Municipiului Bărlad şi Consiliul Local Bărlad.

Participare la Simpozionul Naţional Dialogul dintre Filosofie şi Teologie cu tema : « Antropologia şi provocările biotehnologiei. Cazul clonării » , Durău, 14-16 mai 2007. Organizatori :Ministerul Culturii şi Cultelor,  Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi, Universitatea din Bucureşti.

Conferinţa Mircea Eliade, un fenomen al culturii romăne  susţinută în Ateneul Popular " Maior Gheorghe Ghe. Pastia" Bărlad, joi 29 mai 2007. Organizatori : Ateneul şi Inspectoratul Judetean Vrancea.

Participare la Seminarul Naţional « Filosofie şi societate în secolul XXI »cu tema : « Biserica Scientologică, o provocare pentru filosofia secolului XXI » , Fălticeni, 2 iunie 2007. Organizatori : Grupul Şcolar « Mihai Băcescu » Fălticeni şi Cercul Metodico-Ştiinţific al Profesorilor de Ştiinţe Sociale din Zona Fălticeni-Gura Humorului.

Participare la Şcoala Internaţională de Vară  Summer Contact Session «Religion and Extremism in the Context of Globalization », Cluj.Napoca, 13-25 august 2007, cu tema «The Movement for Spiritual Integration In Absolut. Case Study MISA  ». Organizatoare a fost The Academic Society for the Research of Religions and Ideologies (SACRI), Cluj – Napoca.

Participare în cadrul "Şcolii Franco-Romăne de Metodologie în Ştiinţele Sociale"   (Ecole Franco-Roumaine de Methodologie en Sciences Sociales), 6-eme edition, 5-8 septembrie, Iaşi, 2007) cu tema Simboluri specifice partidelor politice romăneşti /Des symboles spécifiques des partis politiques roumains.Activitatea Şcolii Sociologice  Internaţionale de la Iaşi a avut loc sub înaltul patronaj al Agence Universitaire de la Francophonie (AUF); Institutului Social Roman (ISR); Universite des Sciences et Technologies de Lille 1 (USTL); Universităţii "Al.I.Cuza" din Iaşi (UAIC); INSOMAR Bucureşti, Fundaţiei Academice AXIS, Asociaţiei Franco-Romane Villeneuve D*Ascq (AVAI); Centre Culturel Francais Iaşi, Primăriei Villeneuve D*Ascq şi al Primăriei Municipiului Iaşi.

Conferinţa Mircea Eliade şi spiritualitatea indiană. O interpretare din perspectiva hermeneuticii binaro-fractalice  susţinută Casa de Cultura a Municipiului Tecuci în cadrul Colocviului anual de filosofie "Ion Petrovici" cu tema "Creaţia eliadescă între sacru şi profan". Vineri-sâmbătă, 16-17 noiembrie 2007.

Participare la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Integrarea europeană şi învăţământul universitar: aspecte filosofico-metodologice, Chişinău, Republica Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Asistenţă Socială, Sociologie şi Filosofie, 23-24 noiembrie 2007. Tema lucrării: "Alteritatea şi "noul umanism" în "hermeneutica creatoare" a lui Mircea Eliade.

Comunicarea Vârsta a 3-a.Tradiţii şi mentalităţi sociale  susţinută la Centrul Cultural Francez din Iaşi, 30 octombrie 2007, în cadrul dezbaterii cu tema: Pensionarii: generaţia sacrificată a tranziţiei.Organizator: Le Monde Diplomatique, ediţia română. 

Participare cu lucrarea Sociologia alterităţii între toleranţa pasivă şi reprezentările negative la Colocviul Internaţional de Stiinţe Sociale « ACUM  2007 », Universitatea Transilvania Braşov, Facultatea de Drept şi Sociologie, 29 noiembrie – 1 decembrie 2007.

Participare la Simpozionul Naţional Ioan Petru Culianu, ediţia a VII-a, 1 martie, 2008, Muzeul Literaturii Romăne Iaşi, Societatea Culturală Junimea * 90, cu tema Religia ca sistem în « Dicţionar al Religiilor ».

Participare la Seminarul finala al proiectului HESP ReSET "Religious Pluralism and Fundamentalism. Interdisciplinary Approaches of Religious Studies", Cluj.Napoca, 10-15 martie 2008 cu tema «Difuzionismul religios între tradiţie şi actualitate». Organizatoare a fost The Academic Society for the Research of Religions and Ideologies (SACRI), Cluj – Napoca.

Participare la cea de-a III-a ediţie a Zilelor Municipiului Paşcani în cadrul Simpozionului "Cartea versus televiziunea şi internetul". Organizator : Biblioteca Municipală Paşcani, 18 mai 2008.

Participare, împreună cu Cristian Adomniţei (Ministrul Educaţiei) şi Alex Gulei (Alternative Sociale), la dezbaterea « Mama e în Italia, eu ce fac ? Intrebările unei generaţii lăsate acasă ». Organizatori : RFI România şi ziarul  «Adevărul », Iaşi, 21 mai 2008. 

Participare la Simpozionul naţional Dialogul dintre Filosofie şi Teologie cu tema : « Ioan Petru Culianu. Motive teologico-filosofice », ediţia a II-a,Bucureşti, 19-20 iunie, 2008. Organizatori :Ministerul Culturii şi Cultelor,  Patriarhia Română, Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi, Universitatea din Bucureşti.

Participare în cadrul "Şcolii Franco-Romăne de Metodologie în Ştiinţele Sociale"   (Ecole Franco-Roumaine de Methodologie en Sciences Sociales), 7-eme edition, 15-18 septembrie, Iaşi, 2008) cu tema Toleranţă şi intoleranţă în România contemporană /Tolerances et intolerances dans la Roumanie contemporaine.Activitatea Şcolii Sociologice  Internaţionale de la Iaşi a avut loc sub înaltul patronaj al Agence Universitaire de la Francophonie (AUF); Institutului Social Roman (ISR); Universite des Sciences et Technologies de Lille 1 (USTL); Universităţii "Al.I.Cuza" din Iaşi (UAIC); INSOMAR Bucureşti, Fundaţiei Academice AXIS, Asociaţiei Franco-Romane Villeneuve D*Ascq (AVAI); Centre Culturel Francais Iaşi, Primăriei Villeneuve D*Ascq şi al Primăriei Municipiului Iaşi.

Conferinţa Umorul ca terapie socială susţinută laBiblioteca Judeţeană "Nicolae Milescu Spătarul" din  Vaslui, vineri, 14 noiembrie 2008.

Participare la Conferinţa Naţională Text şi discurs religios, Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi, Facultatea de Litere, 5-6 decembrie 2008. Moderarea secţiunii « Retorica discursului religios ».

Participare la Simpozionul Naţional Ioan Petru Culianu, ediţia a VIII-a, 7 martie, 2009, Muzeul Literaturii Romăne Iaşi, Societatea Culturală Junimea * 90, cu tema «Revoluţia culturală continuă ».

Participare la dezbaterea pe marginea volumului, Ştefan Afloroaei, Metafizica noastră de toate zilele, Bucureşti, Editura Humanitas, 2009, Universitatea "Alexandru  Ioan Cuza"din Iaşi, Sala Senatului,  30 aprilie  2009.

Conferinţa internaţională La vie religieuse dans la Roumanie post-comunnistesusţinută la  Facultatea de Ştiinţe Economice şi Sociale din Lille, Franţa, in 14 mai 2009.

Conferinţa naţională Europa lui Noica, Europa noastră,susţinută în cadrul Zilelor Culturale ale Bârladului la Galeriile de Artă N. Toniza din Bârlad, 19 mai 2009.

Participare la Conferinţa Naţională Provocări ale secolului XXI: schimbare socială, globalizare şi identitate naţională, Universitatea « Dunărea de Jos » din Galaţi, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, 26-27 noiembrie 2009. Tema: "Globalizarea structurilor mitico-religioase în sportul contemporan".

Conferinţa Agresivitate şi violenţă în sport, susţinută la Inspectoratul Judeţean al Jandarmeriei, Iaşi, 2 februarie, 2010.

Participare la Conferinţa Naţională România după 20 de ani. Schimbări şi probleme sociale. Calitatea vieţii, încotro?, organizată de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (Academia Română) şi Asociaţia Sociologilor din România, Bucureşti, 12-13 februarie 2010.Tema: "Rolul sociologiei religiilor şi a sociologiei mentalităţilor în societate".

Participare la Simpozionul Naţional Ioan Petru Culianu, ediţia a IX-a, 6 martie, 2010, Muzeul Literaturii Romăne Iaşi, Societatea Culturală Junimea * 90, cu tema «Ioan Petru Culianu, azi ».

Participare la Colocviul Naţional Etnologia românească la început de mileniu, 8 mai, 2010, Academia Română-Filiala Iaşi, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Iaşi, Complexul Muzeal Naţional « Moldova » Iaşi, cu tema «Ion H. Ciubotaru, etnologul ».

Participare la Cursurile internaţionale de vară ,,România – Limbă şi civilizaţie,, , Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi, Facultatea de Litere, 23 iulie 2010, cu conferinţa  « Ipostaze ale mentalităţii sociale: frica, servitutea şi prostia ».

Participare la Conferinţa Naţională Diaspora în cercetarea ştiinţifică şi Învăţământul Superior din România, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, 22-23 septembrie 2010. Tema: « Cercetarea academică în ştiinţele sociale ».

Participare la Conferinţa Naţională a Societăţii de Antropologie Culturală din România, ediţia a VII-a, Bucureşti, 24-26 septembrie 2010, Casa Universitarilor. Teme lucrării invitate: ,,Antropologia şi manipulările genetice".

Participare la conferinţa internaţională ,,The Limits of the Knowledge Society",Iaşi, 6-9 octombrie 2010, cu lucrarea Anthropology and the Socio-cultural Provocations of Cloning.

Participare în cadrul "Şcolii Franco-Romăne de Metodologie în Ştiinţele Sociale"   (Ecole Franco-Roumaine de Methodologie en Sciences Sociales), 9-eme edition, 20-23 noiembrie, Iaşi, 2010) cu tema Mitologia religioasă în România actuală. Activitatea Şcolii Sociologice  Internaţionale de la Iaşi a avut loc sub înaltul patronaj al Agence Universitaire de la Francophonie (AUF); Institutului Social Roman (ISR); Universite des Sciences et Technologies de Lille 1 (USTL); Universităţii "Al.I.Cuza" din Iaşi (UAIC); INSOMAR Bucureşti, Fundaţiei Academice AXIS, Asociaţiei Franco-Romane Villeneuve D`Ascq (AVAI); Centre Culturel Francais Iaşi, Primăriei Villeneuve D`Ascq şi al Primăriei Municipiului Iaşi.

Participare la conferinţa internaţională ,, Knowledge and Action,,  9-12 decembrie 2010, Universitatea de Nord Baia Mare, cu lucrarea Social and Religious Pathologies in Contemporary Romania. Possible Solutions.

Participare la conferinţa internaţională ,, Knowledge and Action,,Iaşi, 11 decembrie 2010, Universitatea de Nord Baia Mare şi Memorialul Victimelor Comunismului şi Rezistenţei, Sighetul Marmaţiei,  cu lucrarea  Religious Persecutions and the Victims of Communism.

Participare la Simpozionul Naţional Ioan Petru Culianu, ediţia a X-a, 5 martie, 2011, Muzeul Literaturii Romăne Iaşi, Societatea Culturală Junimea * 90, cu tema «Magia în romanul ,,Tozgrec" »

Participare la Conferinţa Naţională Democratizare, descentralizare, asistenta sociala, susţinută la Universitatea ,,Ştefan cel Mare,, din Suceava, 5 – 7 mai 2011, cu tema Frica şi prostia în practicile de asistenţă socială, 05 mai 2011.

Participare la Conferinţa Internaţională de la Universitatea de Nord din Baia Mare, cu tema ,,Desacralizarea violenţei şi reinserţia pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile,,, 6 – 7 mai, 2011.

Participare la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Integrarea europeană şi învăţământul filosofic românesc, Chişinău, Republica Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, 20-21 mai 2011. Tema lucrării: "Pluralismul religios european".

Participare la Workshopul Politiciactuale privind cercetarea românească şieuropeană, desfăşurat în cadrul proiectului POSDRU 89/1.5/S/ID 56815 ,,Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective,, Academia Română, Filiala Iaşi, 10 – 12 iunie, 2011. Tema: ,,Politici actuale privind cercetarea românească şi europeană actuală".

Participare la Sesiunea Ştiinţifică Internaţională Metode şi instrumente de cercetare etnologică. Stadiul actual şi perspectivele de valorificare, Cluj-Napoca, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, 21-22 iulie 2011. Tema: ,,Interpretarea culturii populare din perspectiva metodei complexităţii multidimensionale".

Participare la Cursurile internaţionale de vară ,,România – Limbă şi civilizaţie,, , Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi, Facultatea de Litere, 7 - 29 iulie 2011, cu conferinţa  « Mitologii politice actuale ».

Participare în cadrul "Şcolii Franco-Romăne de Metodologie în Ştiinţele Sociale"   (Ecole Franco-Roumaine de Methodologie en Sciences Sociales), 10-eme edition, 19-22 octombrie, Iaşi, 2011) cu tema Clonarea. Structuri mitico-religioase şi consecinţe socio-juridice. Activitatea Şcolii Sociologice  Internaţionale de la Iaşi a avut loc sub înaltul patronaj al Agence Universitaire de la Francophonie (AUF); Institutului Social Roman (ISR); Universite des Sciences et Technologies de Lille 1 (USTL); Universităţii "Al.I.Cuza" din Iaşi (UAIC); SSR, Fundaţiei Academice AXIS, Asociaţiei Franco-Romane Villeneuve D`Ascq (AVAI); Centre Culturel Francais Iaşi, Primăriei Villeneuve D`Ascq şi al Primăriei Municipiului Iaşi.

Conferinţa Frica, servitutea şi prostia, susţinută la Librăria Humanitas, Iaşi, seria de Conferinte Humanitas,  4 noiembrie, 2011.

Participare la conferinţa internaţională ,,Significance & Interpretation", Universitatea de Nord Baia Mare, 27-30 octombrie 2011, Universitatea de Nord Baia Mare şi Memorialul Victimelor Comunismului şi Rezistenţei, Sighetul Marmaţiei,  cu lucrarea  Tolerance and Multiculturalism.

Participare la Conferinţa Naţională a Proiectului ,,Egalitate la angajare şi la locul de muncă" ,Universitatea din Bucureşti, 10 noiembrie 2011. Tema: ,,Stereotipuri, discriminare şi toleranţa la angajare şi la locul de muncă". 

Participare la conferinţa internaţională ,,Rethinking Politics for the Knowledge Society,, Iaşi, 30 noiembrie – 4 decembrie 2011, cu lucrarea Science and Religion in the New Age mentality. Instituţii organizatoare: Academia Română, Filiala Iaşi.

Conferinţa naţională Crăciunul din perspectiva antropologului şi sociologului, organizată de ASCOR Iaşi, 8 decembrie, 2011, în Aula Eminescu a Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza,, din Iaşi.

Conferinţa Crăciunul, între tradiţie şi consumerism, organizată la Muzeul Unirii din  Iaşi, 16 decembrie, 2011.

Conferinţa ,,Mai poate exista credinţa în Dumnezeu după Holocaust?,, , Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 31 ianuarie 2012.

Conferinţa ,,Iubirea, un atribut al sufletului uman,, , Universitatea « Apollonia » din Iaşi, Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării, 14 februarie 2012.

Participare la Simpozionul Naţional ,,Constantin Noica. La început era cuvântul,, ediţia a IV-a, 17-18 mai 2012, Academia Română, Universitatea ,,Ovidius,, din Constanţa, cu lucrarea  Despre (in)actualitatea modelului cultural european.

Conferinţa ,,Creativitatea românească în exil şi acasă. Mircea Eliade", Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » din Iaşi, Sala Senatului, 28 mai 2012.

Conferinţa internaţională Tolerance adn intolerance in social live, susţinută la  Universita Degli Studi ,,G. D'ANNUNZIO,, Facolta di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Scienze Sociali,  din Chieti-Pescara, Italia, in 19 iunie 2012.

Conferinţa internaţională The Interpretation of Religious Phenomenon in Terms of Multidimensional Complexity Method, susţinută la  Universita Degli Studi ,,G. D'ANNUNZIO,, Facolta di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Scienze Sociali,  din Chieti-Pescara, Italia, in 19 iunie 2012.

Conferinţa internaţională The Mythologies of the Current Word, susţinută la  Universita Degli Studi ,,G. D'ANNUNZIO,, Facolta di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Scienze Sociali,  din Chieti-Pescara, Italia, in 21 iunie 2012.

Conferinţa internaţională The Fear, The Bondaje and Stupidity, susţinută la  Universita Degli Studi ,,G. D'ANNUNZIO,, Facolta di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Scienze Sociali,  din Chieti-Pescara, Italia, in 21 iunie 2012.

Conferinţa  internaţională ,,La sociologie et l'anthropologie dans l'universite du XXIe siecle ,, , Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 12 iulie 2012, în cadrul Universite europeenne d'ete XIIe edition, cu tema L'IDEE D'UNIVERSITE: EDUCATION, TRADITION, EMANCIPATION.

Participare la Cursurile internaţionale de vară ,,România – Limbă şi civilizaţie,, , Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi, Facultatea de Litere, 9 - 30 iulie 2012, cu conferinţa  « Mit şi politică în România actuală ».

Participare la Simpozionul naţional Dialogul dintre teologie, filosofie şi ştiinţă,, cu tema : « Ipostaze ale timpului social. O abordare din perspectiva metodei complexităţii multidimensionale », ediţia a V-a, Durău, 13-16 septembrie, 2012. Organizatori :Ministerul Culturii şi Cultelor,  Patriarhia Română, Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi, Universitatea din Bucureşti.

Participare la conferinţa internaţională ,,Unity and Diversity in Knowledge Society,, Iaşi, 27-30 septembrie 2012, cu lucrarea Modele sociale ale relaţiei dintre stat şi Biserică. Instituţii organizatoare: Academia Română, Filiala Iaşi.

Cher pentru secţiunea ,,Ethics, Social and Political Philosophy,, din cadrul  conferinţei internaţionale ,,Unity and Diversity in Knowledge Society,, Iaşi, 27-30 septembrie 2012. Instituţii organizatoare: Academia Română, Filiala Iaşi.

Participare în cadrul "Şcolii Franco-Romăne de Metodologie în Ştiinţele Sociale"   (Ecole Franco-Roumaine de Methodologie en Sciences Sociales), 11-eme edition, 17-20 octombrie, Iaşi, 2012) cu tema Cum işi construiesc migranţii identitatea religioasă?Activitatea Şcolii Sociologice  Internaţionale de la Iaşi a avut loc sub înaltul patronaj al Agence Universitaire de la Francophonie (AUF); Institutului Social Roman (ISR); Universite des Sciences et Technologies de Lille 1 (USTL); Universităţii "Al.I.Cuza" din Iaşi (UAIC); SSR, Fundaţiei Academice AXIS, Asociaţiei Franco-Romane Villeneuve D*Ascq (AVAI); Centre Culturel Francais Iaşi, Primăriei Villeneuve D*Ascq şi al Primăriei Municipiului Iaşi.

Cher pentru secţiunea a II – a ,,Migraţia şi cercetarea interdisciplinară,, în cadrul "Şcolii Franco-Romăne de Metodologie în Ştiinţele Sociale"   (Ecole Franco-Roumaine de Methodologie en Sciences Sociales), 11-eme edition, 17-20 octombrie, Iaşi, 2012. Activitatea Şcolii Sociologice  Internaţionale de la Iaşi a avut loc sub înaltul patronaj al Agence Universitaire de la Francophonie (AUF); Institutului Social Roman (ISR); Universite des Sciences et Technologies de Lille 1 (USTL); Universităţii "Al.I.Cuza" din Iaşi (UAIC); SSR, Fundaţiei Academice AXIS, Asociaţiei Franco-Romane Villeneuve D*Ascq (AVAI); Centre Culturel Francais Iaşi, Primăriei Villeneuve D*Ascq şi al Primăriei Municipiului Iaşi.

Participare la colocviul naţional ,,Bestiarul puterii: discursuri, practici, manifestări,, Iaşi, 25-26 octombrie 2012, cu lucrarea Mitologii camuflate în bestiarul puterii. Instituţii organizatoare: Cercul de Hermeneutică, Fenomenologie şi Filosofie Practică din Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, Iaşi.

Conferinţa Sfârşitul lumii – o istorie fără sfârşit, 26 noiembrie, 2012, Universitatea "Babeş Bolyai", Cluj-Napoca, SCIRI, Facultatea de Filosofie şi Istorie, Facultatea de Stiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării.

Participare la conferinţa internaţională ,,Experience and Explanation in Knowledge Society,, Baia Mare, 14-17 martie 2013, cu lucrarea Ipostaze sociale ale șamanismului actual. Instituţii organizatoare: Universitatea de Nord din Baia Mare, Academia Română, Filiala Iaşi.

Cher în cadrul conferinţei internaţionale ,,Experience and Explanation in Knowledge Society,, Baia Mare, 14-17 martie 2013. Instituţii organizatoare: Universitatea de Nord din Baia Mare, Academia Română, Filiala Iaşi.

Conferinţa ,,Magicienii ,,focului sacru,,:Eliade & Culianu,, , Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » din Iaşi, Departamentul de Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Științelor Socio-Umane, Seminarul Științific ,,I.P.Culianu,, Sala Senatului, 26 martie 2013.

Conferinţa în plen ,,Metoda complexității multidimensionale. Fundamente teoretice și aplicații practice,, , Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » din Iaşi,  16 mai 2013.

Participare la Conferinţa Internaţională ,,Libertatea religioasă de la particular la general. O abordare în contextul mondializării,, București, Palatul Parlamentului, 17 iunie 2013, cu lucrarea Liberatea religioasă și acceptarea Celuilalt. Instituţii organizatoare: Parlamentul României, Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale, Asociația ,,Conștiință și Libertate.

Conferința Metoda complexității multidimensionale în studiul religiilor la Colloque International ,,La recherche sociologique – nouvelles debats, nouvelles methodes et techniques,, Iași, 17-18 octombrie 2013. Activitatea a avut loc sub înaltul patronaj al Universite des Sciences et Technologies de Lille 1 (USTL); Universităţii "Al.I.Cuza" din Iaşi (UAIC).

Conferinţa Sociologia religiilor – un pariu și o provocare, 14 noiembrie 2013, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Stiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării.

Participare la Conferinţa Internațională PHEADE 2013 Creativity, Entrepreneurship, Education & Spirituality in the Digital Era CEESDE -2013, Universitatea ,,Ştefan cel Mare,, din Suceava, 30 noiembrie – 1 decembrie 2013, cu tema Religious Romania in the Digital Era.

Moderatorul secțiunii ,,Creativity,, la Conferinţa Internațională PHEADE 2013 Creativity, Entrepreneurship, Education & Spirituality in the Digital Era CEESDE -2013, Universitatea ,,Ştefan cel Mare,, din Suceava, 30 noiembrie – 1 decembrie 2013.

Conferinţa ,,Mircea Eliade și Georges Dumezil. Convergențe spirituale,, Aula ,,Mihai Eminescu,, , Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » din Iaşi,  10 decembrie 2013.

Conferinţa ,,Intelectualii în societatea contemporană – o forță?,, organizată de Facultatea de Teologie Catolică, Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » din Iaşi, Episcopia Romano-Catolică din Iași, Asociația Studenților Catolici, Centrul Diecezan Caritas, Institutul Romano – Catolic Iași, 15 februarie, 2014.

Conferinţa Sociologia și ,,știința religiilor,, susţinută la Galaţi, Univ. «Dunărea de Jos », 26  martie 2014.

Keynote Speaker la Conferinţa Internațională ,,Theory to Inquiry in Social Sciences,, Lumen International Conference, 10-12 aprilie 2014, cu tema Second Baptism – a Magic and Religious Ritual ?

Conferinţa Credințe, ritualuri, ideologii din perspectiva sociologiei religiilor, susţinută la Timișoara, Universitatea de Vest, 15 mai 2014.

Participare la Cursurile internaţionale de vară ,,România – Limbă şi civilizaţie,, , Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi, Facultatea de Litere, 8 – 29 iulie 2014, cu conferinţa  « Mitologii actuale ».

Participare la Simpozionul Național ,,Studiul Religiei în școală. Certitudini și provocări,, cu conferinţa  ,,Noul Umanism,, și importanța studierii Religiei în contextul multicultural și ecumenic actual.Organizatori: Inspectoratul Județean Iași, 10 februarie 2015.

Conferinţa în cadrul ,,Joii Junimii,, Manipularea politică a sacrului. Cazul Charlie Hebdo susţinută laBiblioteca Central Universitară "Mihai Eminescu" din  Iași, joi, 26 martie 2015. Organizatori: Societatea Junimea 90, Editura Junimea, Revista Scriptor.

Conferinţa Condiția socială a medicului în România, susţinută la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Gr.T.Popa,, din Iași, 28 martie 2015.

Participare la Simpozionul Național Artă și educație. Interfețe transcuriculare cu conferinţa  ,,Educația prin arta interpretării simbolurilor''. Organizatori: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, din Iași, Inspectoratul Județean Iași, Colegiul Național ,,Costache Negruzzi,, Iași, 22 mai 2015.

Participare la Simpozionul Naţional Ioan Petru Culianu, ediţia a XIV-a, 22 mai, 2015, cu tema ,,Magia și  manipularea maselor''.Organizatori Uniunea Scriitorilor, Fliala Iași și Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, din Iași.

Participare la conferinţa internaţională ,,Interdisciplinary Research and Professional Development Within International Context,, 10-12 June 2015, cu tema Manipularea magică a mulțimilor. Instituţii organizatoare: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

Conferința ,,De la teroarea istoriei la teroriștii istoriei'' în cadrul deznaterii internaţionale ,,Nae Ionescu și discipolii săi sub teroarea istoriei,, Iași, 16 iulie 2015. Instituţii organizatoare: Academia Română, Filiala Iaşi.

Participare la Simpozionul Naţional Modele de bune practici în asigurarea de servicii integrate, ediţia a II-a, 1-2 octombrie, 2015, Hârja, Bacău cu tema «Terapia spirituală în consilierea persoanelor vârstnice».Organizatori : Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Consiliul Județean Bacău, Bella România și Asociația ,,Sf. Voievod Țtefan cel Mare și Sfânt - Hârja''.

Keynote Speaker la Conferinţa Națională ,,Gheorghe Pavelescu – 100 de ani de la naștere,, Universitatea ,,Lucian Blaga'' din Sibiu. Am prezentat lucrarea ,,Magie și manipulare politică'' 

Participare la Simpozionul național ,,Valorile educației – educația valorilor'' , Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi, Facultatea de Litere, 28 octombrie 2015, cu conferinţa  Va muri Europa?.

Conferinţa Magia și viață politică în cadrul Conferinţei Internaţionale « Filozofia, ştiinţa, politica », Chişinău, 19 nov. 2015;

Participare la Colocviul Internațional de științe Sociale și ale Comunicării ACUM, 2015 și la Conferința Națională a Societății Sociologilor din România, Brașov, 19-21 noiembrie 2015 cu lucrarea America religioasă, Europa seculară. Dar România ?

Conferința Mutaţii, percepţii şi reprezentări în familia românească la Biblioteca Judeţeană ,,G.T.Kirileanu'' din Piatra Neamţ, 24 martie 2016. Instituţii organizatoare: Coaliţia pentru Familie, Piatra Neamţ.

Conferința Rolul încrederii sociale în dezvoltarea personalităţii. Studiu IRES, decembrie 2015  în cadrul ,,Sesiunii de comunicări ştiinţifice  dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Academiei Române'', Iași, 25 martie 2016. Instituţii organizatoare: Academia Română, Filiala Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza'' din Iaşi.

 

Conferința Criza spirituală şi terorismul tinerilor din Statul Islamic la Cinema ,,Capitol'' din Oneşti, în 28 martie 2016. Instituţii organizatoare: Protopopiatul Oneşti, Asociaţia ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt'' din Hârja şi Primaria municipiului Oneşti.

Conferinţa  Bătrânul din noi–un Altul decât eu însumi? susţinută la ,,Conferinţa internaţională Servicii de Îngrijire pe Termen Lung şi Schimbările Demografice", Predeal, 4-6 aprilie 2016. Organizatori: Asociaţia Bella România.

Participare la Congresul Internațional ,,World LUMEN Congress'', Iaşi, 12-17 aprilie 2016, cu tema Islamic Terrorism – Apocaliptyc Curse?

Conferința Simboluri tradiționale și ritualuri stranii ale ciclului pascal în cadrul Conferinței Naționale ,,Zilelor Academice Clujene'', Cluj-Napoca, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, 19 mai 2016. Instituţii organizatoare: Academia Română, Filiala Cluj-Napoca.

 

Conferința  Simboluri și ritualuri religioase în contextul secularizării susținută la Centrul Cultural Francez din Iași în cadrul programului ,,Religia în spațiul public'', 24 mai 2016. Organizatori: Fundația Culturală Timpul și Centru Cultural Francez din Iași.

Conferința  Specializare și oportunități de angajare  susținută în cadrul proiectului ,,Copiii din centre rezidențiale: de la risc la oportunități prosociale''. Organizatori: Asociația ,,Alternative Sociale'', Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, 26 mai 2016.

Participare la Simpozionul Naţional ,,Ioan Petru Culianu'', ediţia a XV-a, 30 mai, 2016, cu tema  Actualitatea lui Ioan Petru Culianu. Organizatori Uniunea Scriitorilor, Filiala Iași și Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, din Iași.

Conferința  Religion and Violence  susținută în cadrul Simpozionului Internațional ,,Inter-Religious and Inter-Cultural Dialogue in a Pluralistic World'', 1-2 iunie 2016, Constanța. Organizatori: University ,,Ovidius'' Constanța, Facultatea de Teologie, Institutul ,,Gheorghe Zane" Academia Romană, Filiala Iași, Arhiepiscopia Tomisului, Center for Studies and Interreligious and Intercultural Dialogue, București.

Conferința Religie și violență în Europa seculară, susținută la Colegiul Național din Iași, 10 iunie 2016. Organizatori: Inspectoratul Școlar al Județului Iași, Colegiul Național din Iași.

Conferința Paternitatea naturală, spirituală și duhovnicească în educația tinerilor de astăzi, susținută la Biserica ,,Sfântul Ioan" din Bacău, 11 iunie 2016. Organizator: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și Protopopiatul Bacău.

Participare la Simpozionul Naţional ,,Cultură și civilizație românească în Maramureș'', ediţia a VII-a, 14 august, 2016, cu tema Specificul simbolismului acvatic maramureșean din cadrul ciclului pascal. Organizatori Primăria Săliștea de Sus, Casa de Cultură Săliștea de Sus.

Conferința și lansare de carte cu temă Actualitatea și importanța viziunii buddhiste asupra vieții, susținută la Biblioteca Central Universitară din Iași, 17 septembrie 2016. Organizator: Editura Adenium și revista de cultură ,,Timpul''.

Keynote Speaker la Conferinţa Națională Anuală A.S.E.R. – a XII – a ediție, ,,Generații, proiecte, bilanțuri în cercetarea etnologică din România'', Universitatea din Craiova, 18-20 noiembrie 2016. Organizatori Asociația de Științe Etnologice din România și Universitatea din Craiova. Am prezentat lucrarea Metamorfozele sacrului. Ritualurile precreștine, arta manipulării fantasmelor și magia nolilor tehnologii.

Conferința Motive gnostice în procesul clonării, susținută la Academia Română, Filiala Iași, 10 octombrie 2016.

 

Conferința cu temă Educația prin arta interpretării simbolurilor, susținută la ,,Sesiunea Națională de Comunicări Științifice a Profesorilor'', Iași, 19-23 mai 2015. Organizator: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza'' din Iași; Inspectoratul Școlar Județean Iași și Colegiul Costache Negruzzi'' din Iași.

Conferința cu temă ,,Noul umanism'' și importanța studierii religiei în contextul multicultural și ecumenic actual  susținută la Colegiul Național de Artă ,,Octav Băncilă'' Iași, 10 februarie 2015. Organizator: Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar Județean Iași și Colegiul Național de Artă  ,,Ovtav Băncilă''.

Conferința Arta de a îmbătrâni frumos, susținută la evenimentul cu tema ,,Directorii de Centre Rezidențiale. Competențe, responsabilități și limite în exercitarea profesiei'', Iași, 3-4 februarie 2016. Organizator: Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice'', Asociația Directorilor Instituțiilor pentru Vârstnici, Bella România, Asociația ,,Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja''.

Conferința cu temă Metoda complexității multidimensionale stimulează creativitatea, susținută la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi'' Iași, 6 aprilie 2017. Organizator: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza'' din Iași; Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi'' Iași; Universitatea Națională de Arte ,,George Enescu'' Iași.

Conferința cu temă Secularizarea și modernitățile multiple, susținută la Centrul de Cercetare Interdisciplinară al UAIC, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza'' din Iași, 24 aprilie 2017.

Conferința cu temă Creanga de aur – cheia interpretării operei lui Vasile Lovinescu, susținută la Conferința Națională ,,Dinastia Lovineștilor'', Fălticeni, 28-29 aprilie 2017. Organizatori: Institutul de Istorie și Teorie Literară ,,George Călinescu" al Academiei Române, Academia Română; Academia Română.

Participare la dezbaterea ,,Orașe magnet – IAȘI" în baza studiului ,,Ce pot face orașele românești pentru a fi mai atractive pentru oameni?", Iași, Primăria Municipiului Iași, 14 iunie 2017. Organizatori: Primăria Municipiului Iași, World Bank Group.

Conferința  Politica corectă – o ,,religie" seculară a lumii contemporane  susținută în cadrul Simpozionului Internațional ,,Religion în a Secular Society'', 19-20 iunie 2017, Constanța. Organizatori: University ,,Ovidius'' Constanța, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Arhiepiscopia Tomisului.

Participare la Cursurile internaţionale de vară ,,România – Limbă şi civilizaţie,, , Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iași, 14 iulie 2017, cu conferinţa  « Cum poate fi manipulat un om? Strategii eficiente, exemple semnificative și soluții reconfortante ».
Conferința  Hermeneutica secularizării în era ,,modernităților multiple"  susținută în cadrul Școlii de Vară ,,LOGOS.Traducere, exegeză, interpretare'', 15-20 septembrie 2017, Vatra Dornei. Organizatori: Arhiepiscopia Tomisului, University ,,Ovidius'' Constanța, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Iași.

 

Conferința Tinerii din România. Valori religioase, aspirații sociale și reprezentări ale vieții politico-administrative susținută în cadrul Simpozionului Internațional Tineri, conexiune, discernământ, Roman, 2 octombrie, 2017. Organizatori: Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan, Academia ,,Petru Tocănel" și Liceul Teologic Franciscan din Roman.

Conferința Simbolistica magico-religioasă a casei în spiritualitatea românească susținută în cadrul Cercului Pedagogic al Profesorilor de Științe Socio-Umane, Adjud, 13 noiembrie 2017. Organizatori: Ministerul Educației Naționale și Inspectoratul Școlar Județean Vrancea.

Conferința Reforma protestantă și cenzura imaginarului social susținută în cadrul Simpozionului Național 500 de ani de la Reforma lui Martin Luther, Iași, Ateneul Tătărași, 21 noiembrie 2017. Organizatori:

Conferința cu temă Cartea – o bună mijlocire spre Absolut, susținută în cadrul Simpozionului Ce (mai) citesc studenții? organizat de Facultatea de Litere și de Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza'' din Iași, 27 noiembrie 2017.

Conferința Săracii români bogați! susținută în cadrul programului de formare pentru mediul universitar ZSS 2018, Iași, 24 februarie 2018. Organizatori: Institutul Teologic Romano-Catolic ,,Sfântul Iosif" din Iași, Episcopia Romano-Catolică din Iași, Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Iași.

Conferința cu temă Filosofia, religia și știința despre esența realității și secretele minții susținută în cadrul Congresului Internațional Pregătim viitorul promovând excelența organizat de Universitatea ,,Apollonia'' din Iași, Academia Oamenilor de Știința din România, Filiala Iași, 2 martie 2018.

Participare la conferinţa internaţională ,,Timișoara Conference of Political Science 2018,, 22-23 march 2018, cu tema Corectitudinea politică – o religie seculară. Instituţii organizatoare: Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Ştiinţe Politice.

Conferința cu temă Transumanismul și stimularea creativității, susținută la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi'' Iași, 10 mai 2018. Organizator: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza'' din Iași; Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi'' Iași; Universitatea Națională de Arte ,,George Enescu'' Iași.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2174590219247724&set=pcb.609136079436976&type=3
Conferința cu temă Motive mitico-religioase și filosofice în opera lui Mihai Eminescu, susținută în cadrul Zilelor Culturale ale Bărlaului, 15 mai 2018. Organizatori: Episcopia Hușilor, Primăria Bârlad, Consiliul Local Bârlad, Centrul Mihai Eminescu Bârlad, Protopopiatul Bârlad.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjstLrm75jbAhVjMZoKHd1WAnAQtwIIMjAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSZuBemDCVZ4&usg=AOvVaw0UeXHWjFvccBeQECkWAAum

Conferința cu temă Bătrânețea – provocări actuale și terapii culturale, susținută în cadrul Conferinței Internaționale Recent Trends in Social Sciences. Innovative Practices in Long-Term Care. Organizatori: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza'' din Iași și Bella România. Parteneri: Universitatea "Gabriele d' Annunzio" Chieti-Pescara, Italia; Universitatea de Apărare, Brno, Republica Cehă; Universitatea "Pablo de Olavide", Sevilla, Spania; E.D.E. (Asociaţia Europeană pentru Directori şi Furnizori de Servicii de Îngrijire pe Termen Lung pentru Vârstnici / Reţeaua Europeană a Îmbătrânirii ) şi ADIV România (Asociaţia Directorilor de Instituţii pentru Vârstnici).
https://www.fssp.uaic.ro/despre-facultate/stiri-si-evenimente/rtss-ltc

Conferința Provocări actuale în contextul științelor socio-umane susținută la data de 16 mai 2018 în cadrul Cercului Pedagogic al Profesorilor de Socio-Umane din Iași, cu tema ,,Formal și nonformal în implementarea științelor socio-umane". Organizatori: Inspectoratul Școlar Județean Iași și Colegiul Agricol de Industrie Alimentară ,,Vasile Adamachi" Iași.  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIiYP5-JjbAhUoP5oKHcdUA58QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.colegiuladamachi.ro%2F&usg=AOvVaw0hk0yZAREq5axmoqs7hXZB

Conferința Eroii de ieri, eroii de astăzi susținută la Universitatea ,,Andrei Șaguna" din Constanța, joi, 17 mai 2018.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4scmr-ZjbAhVIjSwKHbjICKkQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.telegrafonline.ro%2Ffestivitate-de-absolvire-emotionanta-la-saguna&usg=AOvVaw2NxPBxPaso_yX5TO5_EoVH

 

Conferința Cartea și lumile magice ale străvechilor mitologii susținută la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iași, 26 mai 2018, în cadrul Conferinței Internaționale ,,Cărțile care ne-au făcut oameni". Organizatori: Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice și Facultatea de Litere.  
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/conferinta-cartile-care-ne-au-facut-oameni
Conferința Globalizare și identitate religioasă românească susținută la Uniersitatea ,,Ovidius" din Constanța, 18 iunie 2018, în cadrul Conferinței Internaționale ,,Identity and Alterity. Religion in Global Society", ediția a 4-a. Organizatori: Universitatea ,,Ovidius" din Constanța, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Arhiepiscopia Tomisului.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbzvnDnerbAhWMKCwKHeslDwkQFggtMAE&url=https%3A%2F%2Fconferencealerts.com%2Fshow-event%3Fid%3D197524&usg=AOvVaw2TqrTvK4ss1_9LrPujOS7T
https://conferencerks.wixsite.com/2018
Conferința Noile tehnologii și pericolele transumanismului susținută la Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Zane" din Iași, 28 iunie 2018, în cadrul Conferinței Internaționale ,,International Conference of Inventics", ediția a 22-a, 27-29 iunie 2018.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidzZeCmPfbAhWuhKYKHbPtAmUQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fini.tuiasi.ro%2Fsalon%2F&usg=AOvVaw1A9sbDvKnvNm8nPlvOKnUb

Conferința Magicul, expresia a creativității românești susținută în 28 iunie 2018, în cadrul Conferinței Internaționale ,,International Conference of Inventics", ediția a 22-a, 27-29 iunie 2018. Organizatori: Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice și Asociația Română de Studii Semiotice.
https://www.facebook.com/events/260959077814526/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
Participare la Cursurile internaţionale de vară ,,România – Limbă şi civilizaţie,, , Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iași, 9 iulie 2018, cu conferinţa  « Globalizare și identitate culturală românească ».

http://www.uaic.ro/studenti-si-cercetatori-din-17-tari-vor-participa-la-cursurile-de-vara-romania-limba-si-civilizatie/
Participare la a v-a ediție a conferinţei internaţionale ,,LIVING IN A LIQUID SOCIETY", 14-15 septembrie 2018, cu lansare de carte și tema Identitatea românească în societatea lichidă. Instituţii organizatoare: Societatea Sociologilor din România, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Ştiinţe Politice.
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz3PT_g7_dAhXOposKHa8lDE0QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fsocietateasociologilor.ro%2Fliving-in-a-liquid-society-rss-5th-conference-2018&usg=AOvVaw1P7gUa_21ufNya2qS6EAhL

Conferința Cine mai are nevoie de lectură astăzi? susținută la Târgul de Carte ,,Arca lui Gutenberg" din Iași, 4 octombrie 2018. Organizatori: Sedcom Libris și Primăria Municipiului Iași.

Conferința Arta consilierii spirituale a bătrânilor în An Centenar, susținută la Simpozionul Național ,,Istorie socială gerontologică în An Centenar", ediția a VI-a, Hărja-Bacău, 13-14 octombrie 2018. Organizator: Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice'', Asociația Directorilor Instituțiilor pentru Vârstnici, Bella România, Asociația ,,Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja".
http://epr.ro/asociatia-sf-voievod-stefan-cel-mare-harja-organizat-simpozionul-national-istoria-sociala
Conferința Valori și normalitate – spre ce ne îndreptăm? susținută în 16 octombrie    2018, ora 16, la Librăria ,,Librarium" din Palas Mall, Iași.
Conferința Noile religii seculare susținută în 18 octombrie 2018, ora 10,  la Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română, București.
Conferința Secularizarea și provocările noilor religii susținută în 18 octombrie 2018, ora 16, la Institutul de Cercetare al Universității din București. Organizatori: ICUB și Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim4tPX8JXeAhWMMewKHW17AdgQFjACegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.unibuc.ro%2F2018%2Fevenimentul-noile-religii-seculare-la-sectiunea-de-stiinte-sociale-a-icub%2F&usg=AOvVaw3o9wmwYA2x9yNOjm35cCst

Conferința Referendumul, pelerinajul și provocările noilor religii seculare susținută în 18 octombrie 2018, ora 18, Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Stăniloaei" a Universității din București.
Conferința Cum mai poți fi astăzi român într-o lume globalizată? în cadrul Conferinței Naționale ,,Unitatea în diversitate a culturii tradiționale românești", ,,Zilelor Academice Clujene'', Cluj-Napoca, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, 26 octombrie 2018. Instituţii organizatoare: Academia Română, Filiala Cluj-Napoca.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2ub6KsPreAhUjiaYKHTZWBdAQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Facad-cluj.ro%2Fzilele-academice-clujene%2F&usg=AOvVaw04ajp07aHjgwWBBubZ9PlD

Conferința Secolul nostru de etnologie românească. O istorie și o geografie în cadrul Conferinței Anuale a Asociației de Științe Etnologice din România, Alba Iulia, Blaj, 14-16 noiembrie 2018.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii842btfreAhUFp4sKHWr8BHYQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fziarulunirea.ro%2Fprofesori-universitari-cercetatori-si-etnologi-din-tara-participa-la-alba-iulia-si-blaj-la-colocviile-nationale-de-etnografie-si-folclor-gheorghe-pavelescu-499365%2F&usg=AOvVaw34E8K8hOa_Xxxra6gT8np8

Conferința ,,Bolile trupului și terapiile transumaniste" în cadrul simpozionului Suferința pacientului – boala sufletului, boala trupului, Academia Română, Filiala Iași, 16 noiembrie 2018. Organizatori: Academia Română, Filiala Iași, Universitatea ,,Grigore T. Popa" din Iași, Unitatea de Bioetică UNESCO.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi56vnlsvreAhWGqIsKHeIlA3IQFjAFegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.acad.ro%2Fcom2018%2Fdoc%2Fd1005-programZAI2018.pdf&usg=AOvVaw0f7JEso4eUGcAtNA4usx7g
Conferința România în anul Centanarului. Tradiție vs. Globalizare susținută în 27 noiembrie 2018. Organizatori: Liga Studenților din Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice și Asociația Română de Studii Semiotice.
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cuzanet.ro%2Facademic%2Fgeneral%2Fconferinta-despre-traditie-si-globalizare-organizata-de-liga-studentilor-la-filosofie.html%3Ffbclid%3DIwAR3d38IdfkblzrRSUFGVXyXn553nPxyqUBM2ZLQ-65F_8k9vR3qMAlpc18Y&h=AT00io9_TDw-h0PLIsaVUfks-EcY2PeF5A4YqFWKuZKBLhjhE5zibr1-xNeEgxNC-9viXkWVUnVZv-mdVwTsD7XYCGPLBacfA22Pm9ppHq4hac42z7PRJ8S8HZpsjfrW_WBjhBRLniKlMmCF_ANv6ekHnNTKFIZ_kl_70I4MxT14xQoYJs-QiD1wOgdRPVxOVBeJUYg7ULQ_HtFI7yWQ8_xiiOXZ0GzILsRW3lKfgRJw7R8Ujp2gA4OqxRk6Lz4YBh64Dl9GjA0FNcc_waiHjDWp-LsSCfVEftCxlIDc9p7QfGRIXZSJi9Dr3-jkR8HZNAHD96dA3yc5s_RrTVpBwYt_qTsk5knNlAWdbNnL6ApxcSLC_OZDSW4RrXMcUICEyIaGMQrAdSijh3PE3HrDHK8h368MmwzV5WWnFYx-cweZs_kAqngY2yKSPVnfcChOjbMD0gBcvwI7y7uEWeMQ5h8VY3tdQ2sZU3gz91-0SrKKpwrYBPrpAAa6y5nfdT6QT_qPkp4bQRdEdt0dvzGjTOWeG7U5qm72xSmz-hlqL40GmZquTijGpb7UOgmkGOwZlwHad3g-ak1gSrCk_d6JUO5P26lIhcLMk5nDiF5v50PdCbeIMSMtzl05Pg3zOIH98yqf
Conferința Provocările secularismului, crizele senectuții și identitatea românescă susținută în 4 decembrie 2018. Organizatori: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Protoieria Onești
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv573uuJPfAhWCFywKHTySAjkQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fziarullumina.ro%2Fconferinta-si-lansari-de-carte-la-biblioteca-radu-rosetti-din-onesti-139736.html&usg=AOvVaw3HkhpHVbyvjtoI8LhtULbn
Conferința Provocările secularismului și identitatea românescă susținută în 7 decembrie 2018. Organizatori: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Protoieria Bacău și Biserica ,,Sfântul Gheorghe" din Bacău.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ_464tJPfAhXRh6YKHRZuCAEQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fepr.ro%2Fprofesorul-universitar-nicu-gavriluta-conferinta-la-bacau&usg=AOvVaw0I3oENziOdGpA1Xi1bCWFv
Conferința ,,Prezența noilor ideologii în sistemul de învățământ" susținută în cadrul dezbaterii Politică și ideologie în învățământ, Iași, Aula ,,Mihai Eminescu", Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iași, 15 decembrie 2018. Organizatori: Liga Studenților din Iași.
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdubWVtqvfAhXSCuwKHVOHAiUQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F754202114933320%2F&usg=AOvVaw2_0hDDK6r0oZkJGr2c6SXH
Conferința Corectitudinea politică, tehonologiile viitorului, transumanismul și identitatea românescă susținută în 18 decembrie 2018. Organizatori: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și Biserica Albă ,,Sfinții Voievozi" din Roman.
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixo7ngs6vfAhUJfiwKHbXaAIUQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fepr.ro%2Fconferinta-de-exceptie-si-lansare-de-carte-la-biserica-domneasca-din-roman%3Fpage%3D1&usg=AOvVaw3ytOBK758wc3i4LP6iGnCO

Conferința Rolul elitelor în societatea modernă susținută 21 ianuarie 2019 la Bibilioteca Central Universitară Iași. Organizatori: Academia Română, Filiala Iași, Marea Loja Națională a României, Bibiloteca Central Universitară Iași.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrg5_sh4HgAhVF6CwKHYqdBo0QFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ziaruldeiasi.ro%2Fstiri%2Fmarea-loja-nationala-din-romania-organizeaza-ciclul-de-conferinte-si-dezbateri-a-viitorul-romanieia--209403.html&usg=AOvVaw2lGblQs8p5046r12nVNteX
Conferința Ce sunt noile religii seculare? susținută 22 ianuarie 2019, la Bibilioteca Central Universitară Iași. Organizatori: Centrul de Cercetare în Medicină și Spiritualitate Providența, Centru de Cercetare Interdisciplinară în Religie, Filosofie și Știința de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iași.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp57WXiIHgAhVOiaYKHa6HD1oQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fiasifun.ziaruldeiasi.ro%2Fce-sunt-noile-religii-seculare-prelegere-sustinuta-de-prof-univ-dr-nicu-gavriluta%2F177058%2F&usg=AOvVaw0vkBD4Mfjg1GltUzv5oBGH
Conferința Quo Vadis Homo Sapiens? susținută 26 ianuarie 2019 la The Schuman Centre for Europen Studies. Organizatori: The Schuman Centre for Europen Studies și Muzeul ,,Mihail Kogălniceanu" din Iași.

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRw8nJiIzgAhUNKlAKHT8ZBT8QFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fpalatulculturii.ro%2Fexpozitii-si-evenimente%2Fconferina-quo-vadis-homo-sapiens-341&usg=AOvVaw0IR1QVvFnJ1gsiwRJowv7E