ORGANIZARE  DE  SIMPOZIOANE ŞI CONFERINŢE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE:

Organizarea simpozionului Ioan Petru Culianu, interpret al culturii tradiţionale şi moderne  Iaşi, Univ. „Al. I. Cuza”, 23-24 nov. 2001

Conferinţa Kabbala şi practicile hermeneutice susţinută de prof. Moshe Idel, Universitatea Ebraica din Ierusalim,24 februarie,2004, la Iasi;

Simpozionul internaţional Interesul public, democraţia şi religia, Iaşi, 25 septembrie, 2004;

Organizarea „Şcolii Sociologice Internaţionale Franco-Romăne  de Vară” (Ecole Franco-Roumaine de Methodologie en Sciences Sociales, 5-eme edition, 6-9 septembrie, Iaşi, 2006) cu tema Individu et Societe a L* Epoque de la Globalisation. Activitatea Şcolii Sociologice  Internaţionale de la Iaşi a avut loc sub înaltul patronaj al Agence Universitaire de la Francophonie (AUF); Institutului Social Roman (ISR); Universite des Sciences et Technologies de Lille 1 (USTL); Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi (UAIC); INSOMAR Bucureşti, Fundaţiei Academice AXIS, Asociaţiei Franco-Romane Villeneuve D*Ascq (AVAI); Centre Culturel Francais Iaşi, Primăriei Villeneuve D*Ascq şi al Primăriei Municipiului Iaşi.

Organizarea Zilelor Universităţii „Al.I.Cuza” la Facultatea de Filosofie, 26-28 octombrie 2006. Coordonarea sesiunii de comunicări cu tema (In)toleranţa  şi fundamentalismele religioase, 28 octombrie 2006, orele 10-12.

Organizarea  lansării cărţilor academicianului Mircea Maliţa în cadrul Tărgului de Carte LIBREX 2007, 19 aprilie, 2007. Prezentarea volumului Între război şi pace, Bucureşti, Editura C-H-Bek, 2007.

Organizarea  conferinţei academicianului Mircea Maliţa cu tema Unde merge lumea? Unde mergem noi? susţinută în Aula Mihai Eminescu a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, joi, 19 aprilie, 2007, ora 14.

Organizarea  conferinţei d-lui conf. univ. dr. Sorin Şipoş, Universitatea din Oradea, cu tema: Naşterea şi evoluţia Bisericii Greco-Catolice din Transilvania. Joi, 31 mai 2007, ora 14, sala D1, corpul D.

Organizarea  conferinţei d-lui Andrei Oişteanu (Muzeul Naţional al Literaturii Romăne şi Universitatea din Bucureşti) cu tema Satana şi bunul Dumnezeu. Istoria dualismului religios de la Gaster şi Haşdeu la Eliade şi Culianu. Ea a fost urmată de lansarea cărţii lui Andrei Oişteanu, Religie, politică, mit, Iaşi, Editura Polirom, 2007. Evenimentul a a vut locvineri, 9 noiembrie, 2007, ora 17, în Aula Magna „Mihai Eminescu”a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Organizarea  conferinţei d-lui Andrei Oişteanu (Muzeul Naţional al Literaturii Romăne şi Universitatea din Bucureşti) cu tema Satana şi bunul Dumnezeu. Istoria dualismului religios de la Gaster şi Haşdeu la Eliade şi Culianu. Ea a fost urmată de lansarea cărţii lui Andrei Oişteanu, Religie, politică, mit, Iaşi, Editura Polirom, 2007. Evenimentul a a vut locvineri, 9 noiembrie, 2007, ora 17, în Aula Magna „Mihai Eminescu”a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Organizarea, în calitate de preşedinte, a celei de-a XVI-a ediţii a International Philosophy Olympiad, Iaşi, 18-22 mai 2008. Instituţii organizatoare: Federation Internationale des Societes de Philosophie, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

Co-organizarea  conferinţei „Actualitatea gândirii de tip energetist: Constantin Rădulescu Motru şi Ştefan Lupaşcu”, Iaşi, 23-24 mai 2008.  Instituţii organizatoare: Fundaţia Internaţională „Ştefan Lupaşcu” Iaşi, Facultatea de Filosofie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şe Patrimoniu Iaşi.

Organizarea conferinţei internaţionale ,, The Limits of the Knowledge Society,,, 6-9 octombrie 2010. Instituţii organizatoare: Academia Română, Filiala Iaşi.

Co-organizarea  Seminarului festiv „Trecut, prezent şi viitor în gândirea filosofică moldavă ”, Iaşi, 21 octombrie 2010.  Instituţii organizatoare: Fundaţia Internaţională „Ştefan Lupaşcu” Iaşi, Facultatea de Filosofie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

Organizarea conferinţei internaţionale ,,Remaking the Social. New Risk and Solidarites,, 2-4 decembrie 2010. Instituţii organizatoare: UBB, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Societatea Sociologilor din România.

Organizarea Triunghiularului Sociologie-Asistenţă Socială: Iaşi-Bucureşti-Cluj, ediţia I, 28-30 aprilie, 2011.Instituţii organizatoare: Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, din Iaşi.

Organizarea conferinţei internaţionale ,,Rethinking Politics for the Knowledge Society,, 30 noiembrie – 4 decembrie 2011. Instituţii organizatoare: Academia Română, Filiala Iaşi.

Organizarea  conferinţei „Recent Trends in Social Sciences: Qualitative Theories and Quantitative Models (RTSS)”, Iaşi, 23-25 september 2012.  Instituţii organizatoare: University ,,G.Dannunzio,, Chieti-Pescara, Italy, Departament of Letters, Arts and Social Sciences şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială. Prezentarea lucrării Social Significance of religious fundamentalism şi moderarea primei sesiuni.

Organizarea conferinţei internaţionale ,,Unity and Diversity in Knowledge Society,, 27-30 septembrie 2012. Instituţii organizatoare: Academia Română, Filiala Iaşi.

Organizarea  dezbaterii şi a lansării cărţii coordonată de Mihaela MIROIU, Ideologii politice actuale, Iaşi, Editura Polirom, 2012, în Sala Senatului UAIC, 16 noiembrie 2012 .

Co-organizarea conferinţei internaţionale ,,Professional Development of Teachers from Kindergarten and Primary School,, 15-18 noiembrie 2012. Instituţii organizatoare: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,  Academia Română, Filiala Iaşi, prin Proiectul POSDRU 56815/E1859 – Societatea bazată pe cunoaştere. Cercetări, Dezbateri, Perspective.

Organizarea Simpozionului Naţional ,,Traficul de fiinţe umane, între secularizare şi politici publice de intervenţie,, 29 noiembrie 2012. Instituţii organizatoare: Ambasada SUA la Bucureşti, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice,  Societatea Sociologilor din Romania, Academia Română, Filiala Iaşi, Asociaţia Antropos, Asociaţia ,,Alternative Sociale”.

Co-organizarea conferinţei internaţionale ,,Drepturile copilului şi migraţia. Aspecte psihosociale,, 11 decembrie  2012. Instituţii organizatoare: Alternative Sociale, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice,  Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Organizarea conferinţei şi dezbaterii  ,,Mistica islamică în Balcani. Antropologie vizuală şi rivalitate în sacru,, 18 decembrie  2012. Instituţii organizatoare: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

Organizarea lansării și a dezbaterii  cu tema ,,Libertatea religioasă, secularismul și drepturile omului,, 18 martie 2014. Instituţii organizatoare: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice și Asociația ,,Conștiință și Libertate,,

Organizarea workshop-ului cu tema ,,Bune practici în masteratele de sociologie, corelate cu cerințele pieței muncii,, 27 martie 2014. Instituţii organizatoare: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

Organizarea conferinţei naţionale a SSR ,,Provocări sociale: instituții, valori, tendințe,, Iași, 16-18 mai 2014. Instituţii organizatoare: UAIC, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice,, Societatea Sociologilor din România și Primăria Municipiului Iași.

Organizarea  conferinţei „Credințe și ritualuri magico-religioase în societatea românească actuală”,Iaşi, Palatul Unirii, 23 mai 2014.  Instituții organizatoare: Academia Română Filiala Iași, Institutul de Filologie Română ,,A. Philippide,, Iași și Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

Susținerea lucrării Simbolistica magico-religioasă a nașterii și morții în cadrul Conferinței Naționale „Credințe și ritualuri magico-religioase în societatea românească actuală”,Iaşi, Palatul Unirii, 23 mai 2014.  Instituții organizatoare: Academia Română Filiala Iași, Institutul de Filologie Română ,,A. Philippide,, Iași și Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

Organizarea și coordonarea conferinţei internaţionale ,,Interdisciplinary Research and Professional Development Within International Context,, 10-12 June 2015. Instituţii organizatoare: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

Organizarea  dezbaterii şi a lansării cărţii scrisă de Alexandru BOBOC, Semiotică și comunicare, Cluj-Napoca, Editura Tribuna, 2015, în Sala Ferdinand, UAIC, 23 noiembrie 2015.

Organizarea  dezbaterii şi a lansării cărţii scrisă de Bogumil LUFT, Românii în goană după happy-end, Iași, Editura Polirom, 2015, la Librăria TAFRALI, UAIC, 27 noiembrie 2015 .

PARTICIPARE LA CONFERINŢE ŞI SIMPOZIOANE ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE :

Participare la Simpozionul internaţional „Les droits des l’homme – dimension spirituelle et action civique”, ed a II-a, Iaşi, 21-23 septembrie, 2000 cu lucrarea Cultele orientale din România anilor 90 şi drepturile omului;

Religia, factor al integrării europene, comunicare la sesiunea ştiinţifică „Integrare legislativă europeană”, 30 apr. - 1mai, 1999, Univ. „M.Kogălniceanu”, Iaşi;

Participare la Simpozionul naţional „Petre Botezatu”, 29-30 martie cu lucrarea Însemne româneşti ale mentalităţii utopice;

Conferinţă cu ocazia împlinirii a 10 ani de la moartea lui Mircea Eliadela Facultatea de Filosofie din Iaşi şi la liceul M. Sadoveanu, Iaşi;

Organizarea şi moderarea dezbaterii susţinute cu ocazia împlinirii a 7 ani de la moartea lui Ioan Petru Culianula Fundaţia “Prietenii Iaşului- Emil Alexandrescu”, 24 mai , 1998;

Conferinţa  Cult şi cultură în lumea contemporană, organizată de ASCOR Iaşi, 26, nov., 1998;

Conferinţa Eminescu interpretat de Ioan Petru Culianu, la Liceul “Mihai Sadoveanu”, Iaşi, ian., 2000;

Participare la Seminarul internaţional şi interdisciplinar “Giordano Bruno şi Renaşterea în perspectiva unei culturi europene fără frontiere”, Universitatea din Bucureşti, 3-5 dec.,2000 cu tema Renaşterea în viziunea lui Ioan Petru Culianu. Studiu de caz: « De vinculis in genere » de G. Bruno;

Participare la primul Congres naţional de Sociologie şi Asistenţă Socială din România, 14-16 dec., 2000, Bucureşti;

Participare la comemorarea lui Ioan Petru Culianu de la Liceul Vasile Alecsandri, Iaşi, 24 martie, 2001 cu tema Jocurile minţii şi lumile multidimensionale;

Conferinţa Ritmurile magico-religioase ale perioadei  pascale la Fundaţia culturală « Prietenii Iaşului – Emil Alexandrescu », 25 martie, 2001;

Conferinţa Familia şi limbajul sexual la Facultatea de Drept a Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, 28 mart., 2001;

Participare la dezbaterea Ce (mai) este omul? organizată de Centrul universitar de dialog interdisciplinar,  Univ. “Al. I. Cuza”, Iaşi, 24 apr. 2001;

Participare la sesiunea omagială “Arborele cunoaşterii,” consacrată împlinirii a 10 ani de la dispariţia lui Ioan Petru Culianu, 21 mai, Centrul de Presă al Socioetăţii Române de Radiodifuzune cu lucrarea Motive gnostice  în cultura contemporană în viziunea lui Ioan Petru Culianu;

Participare la sesiunea ştiinţifică “Mircea Eliade – Ioan Petru Culianu. Tradiţie şi modernitate” organizată de Academia română , Institutul de Etnografie şi folclor, “Constantin Brăiloiu”, 30 mai, 2001, cu lucrarea Mitologia lumii moderne la Mircea Eliade şi Ioan Petru Culianu;

Participarea la dezbaterea Culianu versus Eliade, organizată de “Grupul pentru Dialog Social” , Bucureşti, 19 febr. 2002

Participare la Simpozionul naţional Ioan Petru Culianu- univers epic, 2 martie, 2002, Liceul “V. Alecsandri”, Iaşi;

Participare la Seminarul internaţional « Emanciparea din interior – spiritualitatea evrească în sec. 19 şi 20 », Bucureşti, Facultatea de Litere, 12-13 aprilie 2002, cu lucrarea Mitologia Golemului, jidovul rătăcitor şi emanciparea;

Participare la zilele Clubului UNESCO QUASAR, 24-26 mai 2002, cu lucrarea Fantapolitica românească;

Conferinţa Educaţia prin arta interpretării simbolului religios, în cadrul Simpozionului “Religia şi modernitatea întru uman” organizată de Universitatea de Ştiinţe agricole şi de medicină veterinară ”Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, 5 iunie, 2002;

Conferinţa Hermeneutica folclorului – o cale mascată spre lumea spirituală,  în cadrul manifestării “Vasile Lovinescu – interpret al culturii tradiţionale”, Fălticeni, 16 oct., 2002;

Comunicarea  Ideologia satanizării şi delirul hermeneutic în cadrul Zilelor Univ. “Al. I. Cuza”, Iaşi, 25-26 oct., 2002;

Conferinţa Fantapolitica şi scenariile revoluţiilor est-europene în cadrul Conferinţei Internaţionale « Filozofia, ştiinţa, politica », Chişinău, 28-29 nov. 2002;

Comunicarea Ioan Petru Culianu şi interpretarea fractalică a corpului, în cadrul Simpozionului naţional Ioan Petru Culianu –univers epic, Iaşi,2 mart., 2002;

Conferinţa Dialogul interreligios între orient şi occident, 17 apr., 2003, Univ. “Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Filosofie, SCIRI

Cultura populară în opera lui Ioan Petru Culianu. O analiză a metodei complexităţii multidimensionale, la Simpozionul « Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural  daco-românesc şi în diaspora », Iaşi, 23-24 mai, 2003

Participare la conferinţa internaţională « Delincvenţa juvenilă. Analize şi perspective », Iaşi, 31 iulie, 2003 cu tema Audit privind iniţiativa de reintegrare în muncă a foştilor deţinuţi în Municipiul Iaşi

Conferinţa Metoda binaro-fractalică în analiza fenomenelor socialesusţinută în cadrul « Şcolii sociologice franco-române », Iaşi, 10-14 sept., 2003

Conferinţa Clonarea –blasfemie sau binecuântare?Structuri mitico-religioase, controverse etice şi consecinţe sociale , Univ. “Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca, 31 oct. 2003

Conferinţa Despre suflet. Imagini, simboluri şi reprezentări, Compexul Muzeal Naţional Modova Iaşi, 20 mai, 2005

Participare cu lucrarea Religious minorities from Romania with an oriental base în cadrul Şcolii Internaţionale de Vară How to Teach  on Pluralism and Fundamantalism in Religious Studies, Univ. “Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca, 26 aug. – 9 sept. 2005

Participare cu lucrarea Religions History and Sociology în cadrul Şcolii Internaţionale de Vară How to Teach  on Pluralism and Fundamantalism in Religious Studies, Univ. “Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca, 26 aug. – 9 sept. 2005

Conferinţa Viaţa religioasă în România contemporană. Un studiu sociologic, susţinută în cadrul Şcolii Sociologice Franco - Române, Iaşi Univ. « Al. I. Cuza » Iaşi, 7- 10 sept. 2005.  

Participare la Seminarul internaţional Libertatea religioasă în context românesc şi european, Bucureşti, World Trade Center, Sala New York, 12- 13 sept. 2005. Organizatori: Ministerul Culturii şi Cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte, Asociaţia Naţională pentru Apărarea Libertăţii Religioase “Conştiinţă şi Libertate”.

Participare cu lucrarea Coordonatele sociologice ale creştinismului românesc actual în cadrul Seminarului De la gândirea teologică la acţiunea socială – realitate românească şi standarde europene, Centrul Cultural Pastoral Durău, 27-30 oct. 2005. Organizatori : Parohia Stavropoleos, Fundaţia Konrad Adenauer Stiftung, Administraţia Prezidenţială a României, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Conferinţa Cultele religioase din România susţinută în cadrul Seminarului de Cercetare a Religiilor şi Ideologiilor, Galaţi, Univ. «Dunărea de Jos », 21 nov. 2005

Participare la conferinţa Codul lui Da Vinci - o viziune polemicăorganizată de Muzeul de Artă Cluj-Napoca şi Consiliul Judeţean Cluj, în 26 mai 2006.

Conferinţa Sportul şi minorităţilesustinută in cadrul Simpozionului Internaţional Sportul si minorităţile, organizat de Universitatea « Al.I.Cuza » Iaşi, Centrul cultural german Iaşi, Universitatea din Freiburg,  9 iunie,2006.

Conferinţa Motive gnostice în opera lui Mihai Eminescu susţinută la Universitatea «Yurii Fedkovici » în   din Cernăuţi, în 15 iunie 2006.Organizatori : Societatea pentru Cultură Romănească « Mihai Eminescu » Cernăuţi, Fundaţia de Binefacere Casa Limbii Romăne, Muzeul Memorial Mihai Eminescu, Consulatul General al Romăniei din Cernăuţi, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Iaşi.

Participare la Şcoala Internaţională de Vară  Summer Contact Session «Paradigms of Cohabitation, Tolerance and Interreligiosus Dialogue », Cluj.Napoca, 14-26 august 2006, cu tema «The Movement for Spiritual Integration In Absolut. Case Study MISA  ». Organizatoare a fost The Academic Society for the Research of Religions and Ideologies (SACRI), în colaborare cu următorii parteneri: Departament of Systematic Philosophy şi Faculty of Orthodox Theology de la Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca, Faculty of Philosophy de la Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi şi Faculty of Philosophy, Political Sciences and Communication, Universitatea de Vest Timişoara. 

(I)ntoleranţă şi fundamentalisme religioase, lucrare susţinută în cadrul « Şcolii Sociologice Franco-Romăne », ediţia a 5-a, Iaşi,2006 (vezi mai sus). 

Toleranţă şi fundamentalism islamic, comunicare susţinută în cadrul « Zilelor Universităţii « Al.I.Cuza » » Iaşi, 28 oct. 2006.

Conferinţa Filosofia şi dezvoltarea găndirii critice susţinută la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii «Babeş Bolyai » Cluj-Napoca, în cadrul sesiunii cu tema Rolul filosofiei în schimbarea mentalităţilor şi în democratizarea vieţii publice, 17noiembrie 2006.

Comunicarea Supravieţuiri magice în mentalul social contemporan susţinută în cadrul Simpozionului naţional Mihai Pop, la Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, 17-18 noiembrie 2006.

Participare cu lucrarea Cercetări sociologice practice privind viaţa religioasă din Romănia actuală la Colocviul Internaţional de Stiinţe Sociale « ACUM, 2006 », Universitatea Transilvania Braşov, Facultatea de Drept şi Sociologie, 23-25 noiembrie 2006. Moderarea secţiunii « Cercetări sociale recente ».

Conferinţa (In)tolerarea alterităţii religioase în diverse contexte culturale, susţinută în cadrul Simpozionului Internaţional Universitatea Europeană-Romănia interculturală, organizat de Universitatea Bucureşti, Centrul Educaţia 2000+, Agence Universitaire de la Francophonie, Guvernul Romăniei-Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Bucureşti, 26-30 noiembrie 2006.

Participare la Simpozionul Naţional Ioan Petru Culianu, ediţia a VI-a, 3 martie, 2007, Muzeul Literaturii Române, cu tema Jocul de smarald.

Comunicarea Simbol şi « hermeneutică creatoare » la Mircea Eliade susţinută în cadrul Simpozionului naţional Mircea Eliade.Un veac în căutarea sacrului, la Facultatea de Istorie şi Filosofie  a Universităţii « Dunărea de Jos » Galaţi, 16-17 martie 2007.

Conferinţa Mircea Eliade - Centenar 2007, susţinută în Aula Festivă a Liceului Roşca Codreanu din Barlad, în 23 martie 2007. Organizatori : Primăria Municipiului Bărlad şi Consiliul Local Bărlad.

Participare la Simpozionul Naţional Dialogul dintre Filosofie şi Teologie cu tema : « Antropologia şi provocările biotehnologiei. Cazul clonării » , Durău, 14-16 mai 2007. Organizatori :Ministerul Culturii şi Cultelor,  Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi, Universitatea din Bucureşti.

Conferinţa Mircea Eliade, un fenomen al culturii romăne  susţinută în Ateneul Popular “ Maior Gheorghe Ghe. Pastia” Bărlad, joi 29 mai 2007. Organizatori : Ateneul şi Inspectoratul Judetean Vrancea.

Participare la Seminarul Naţional « Filosofie şi societate în secolul XXI »cu tema : « Biserica Scientologică, o provocare pentru filosofia secolului XXI » , Fălticeni, 2 iunie 2007. Organizatori : Grupul Şcolar « Mihai Băcescu » Fălticeni şi Cercul Metodico-Ştiinţific al Profesorilor de Ştiinţe Sociale din Zona Fălticeni-Gura Humorului.

Participare la Şcoala Internaţională de Vară  Summer Contact Session «Religion and Extremism in the Context of Globalization », Cluj.Napoca, 13-25 august 2007, cu tema «The Movement for Spiritual Integration In Absolut. Case Study MISA  ». Organizatoare a fost The Academic Society for the Research of Religions and Ideologies (SACRI), Cluj – Napoca.

Participare în cadrul „Şcolii Franco-Romăne de Metodologie în Ştiinţele Sociale”   (Ecole Franco-Roumaine de Methodologie en Sciences Sociales), 6-eme edition, 5-8 septembrie, Iaşi, 2007) cu tema Simboluri specifice partidelor politice romăneşti /Des symboles spécifiques des partis politiques roumains.Activitatea Şcolii Sociologice  Internaţionale de la Iaşi a avut loc sub înaltul patronaj al Agence Universitaire de la Francophonie (AUF); Institutului Social Roman (ISR); Universite des Sciences et Technologies de Lille 1 (USTL); Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi (UAIC); INSOMAR Bucureşti, Fundaţiei Academice AXIS, Asociaţiei Franco-Romane Villeneuve D*Ascq (AVAI); Centre Culturel Francais Iaşi, Primăriei Villeneuve D*Ascq şi al Primăriei Municipiului Iaşi.

Conferinţa Mircea Eliade şi spiritualitatea indiană. O interpretare din perspectiva hermeneuticii binaro-fractalice  susţinută Casa de Cultura a Municipiului Tecuci în cadrul Colocviului anual de filosofie “Ion Petrovici” cu tema “Creaţia eliadescă între sacru şi profan”. Vineri-sâmbătă, 16-17 noiembrie 2007.

Participare la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Integrarea europeană şi învăţământul universitar: aspecte filosofico-metodologice, Chişinău, Republica Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Asistenţă Socială, Sociologie şi Filosofie, 23-24 noiembrie 2007. Tema lucrării: “Alteritatea şi “noul umanism” în “hermeneutica creatoare” a lui Mircea Eliade.

Comunicarea Vârsta a 3-a.Tradiţii şi mentalităţi sociale  susţinută la Centrul Cultural Francez din Iaşi, 30 octombrie 2007, în cadrul dezbaterii cu tema: Pensionarii: generaţia sacrificată a tranziţiei.Organizator: Le Monde Diplomatique, ediţia română. 

Participare cu lucrarea Sociologia alterităţii între toleranţa pasivă şi reprezentările negative la Colocviul Internaţional de Stiinţe Sociale « ACUM  2007 », Universitatea Transilvania Braşov, Facultatea de Drept şi Sociologie, 29 noiembrie – 1 decembrie 2007.

Participare la Simpozionul Naţional Ioan Petru Culianu, ediţia a VII-a, 1 martie, 2008, Muzeul Literaturii Romăne Iaşi, Societatea Culturală Junimea * 90, cu tema Religia ca sistem în « Dicţionar al Religiilor ».

Participare la Seminarul finala al proiectului HESP ReSET “Religious Pluralism and Fundamentalism. Interdisciplinary Approaches of Religious Studies, Cluj.Napoca, 10-15 martie 2008 cu tema «Difuzionismul religios între tradiţie şi actualitate». Organizatoare a fost The Academic Society for the Research of Religions and Ideologies (SACRI), Cluj – Napoca.

Participare la cea de-a III-a ediţie a Zilelor Municipiului Paşcani în cadrul Simpozionului “Cartea versus televiziunea şi internetul”. Organizator : Biblioteca Municipală Paşcani, 18 mai 2008.

Participare, împreună cu Cristian Adomniţei (Ministrul Educaţiei) şi Alex Gulei (Alternative Sociale), la dezbaterea « Mama e în Italia, eu ce fac ? Intrebările unei generaţii lăsate acasă ». Organizatori : RFI România şi ziarul  «Adevărul », Iaşi, 21 mai 2008. 

Participare la Simpozionul naţional Dialogul dintre Filosofie şi Teologie cu tema : « Ioan Petru Culianu. Motive teologico-filosofice », ediţia a II-a,Bucureşti, 19-20 iunie, 2008. Organizatori :Ministerul Culturii şi Cultelor,  Patriarhia Română, Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi, Universitatea din Bucureşti.

Participare în cadrul „Şcolii Franco-Romăne de Metodologie în Ştiinţele Sociale”   (Ecole Franco-Roumaine de Methodologie en Sciences Sociales), 7-eme edition, 15-18 septembrie, Iaşi, 2008) cu tema Toleranţă şi intoleranţă în România contemporană /Tolerances et intolerances dans la Roumanie contemporaine.Activitatea Şcolii Sociologice  Internaţionale de la Iaşi a avut loc sub înaltul patronaj al Agence Universitaire de la Francophonie (AUF); Institutului Social Roman (ISR); Universite des Sciences et Technologies de Lille 1 (USTL); Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi (UAIC); INSOMAR Bucureşti, Fundaţiei Academice AXIS, Asociaţiei Franco-Romane Villeneuve D*Ascq (AVAI); Centre Culturel Francais Iaşi, Primăriei Villeneuve D*Ascq şi al Primăriei Municipiului Iaşi.

Conferinţa Umorul ca terapie socială susţinută laBiblioteca JudeţeanăNicolae Milescu Spătaruldin  Vaslui, vineri, 14 noiembrie 2008.

Participare la Conferinţa Naţională Text şi discurs religios, Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi, Facultatea de Litere, 5-6 decembrie 2008. Moderarea secţiunii « Retorica discursului religios ».

Participare la Simpozionul Naţional Ioan Petru Culianu, ediţia a VIII-a, 7 martie, 2009, Muzeul Literaturii Romăne Iaşi, Societatea Culturală Junimea * 90, cu tema «Revoluţia culturală continuă ».

Participare la dezbaterea pe marginea volumului, Ştefan Afloroaei, Metafizica noastră de toate zilele, Bucureşti, Editura Humanitas, 2009, Universitatea “Alexandru  Ioan Cuza”din Iaşi, Sala Senatului,  30 aprilie  2009.

Conferinţa internaţională La vie religieuse dans la Roumanie post-comunnistesusţinută la  Facultatea de Ştiinţe Economice şi Sociale din Lille, Franţa, in 14 mai 2009.

Conferinţa naţională Europa lui Noica, Europa noastră,susţinută în cadrul Zilelor Culturale ale Bârladului la Galeriile de Artă N. Toniza din Bârlad, 19 mai 2009.

Participare la Conferinţa Naţională Provocări ale secolului XXI: schimbare socială, globalizare şi identitate naţională, Universitatea « Dunărea de Jos » din Galaţi, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, 26-27 noiembrie 2009. Tema: „Globalizarea structurilor mitico-religioase în sportul contemporan”.

Conferinţa Agresivitate şi violenţă în sport, susţinută la Inspectoratul Judeţean al Jandarmeriei, Iaşi, 2 februarie, 2010.

Participare la Conferinţa Naţională România după 20 de ani. Schimbări şi probleme sociale. Calitatea vieţii, încotro?, organizată de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (Academia Română) şi Asociaţia Sociologilor din România, Bucureşti, 12-13 februarie 2010.Tema: „Rolul sociologiei religiilor şi a sociologiei mentalităţilor în societate”.

Participare la Simpozionul Naţional Ioan Petru Culianu, ediţia a IX-a, 6 martie, 2010, Muzeul Literaturii Romăne Iaşi, Societatea Culturală Junimea * 90, cu tema «Ioan Petru Culianu, azi ».

Participare la Colocviul Naţional Etnologia românească la început de mileniu, 8 mai, 2010, Academia Română-Filiala Iaşi, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Iaşi, Complexul Muzeal Naţional « Moldova » Iaşi, cu tema «Ion H. Ciubotaru, etnologul ».

Participare la Cursurile internaţionale de vară ,,România – Limbă şi civilizaţie,, , Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi, Facultatea de Litere, 23 iulie 2010, cu conferinţa  « Ipostaze ale mentalităţii sociale: frica, servitutea şi prostia ».

Participare la Conferinţa Naţională Diaspora în cercetarea ştiinţifică şi Învăţământul Superior din România, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, 22-23 septembrie 2010. Tema: « Cercetarea academică în ştiinţele sociale ».

Participare la Conferinţa Naţională a Societăţii de Antropologie Culturală din România, ediţia a VII-a, Bucureşti, 24-26 septembrie 2010, Casa Universitarilor. Teme lucrării invitate: ,,Antropologia şi manipulările genetice”.

Participare la conferinţa internaţională ,,The Limits of the Knowledge Society”,Iaşi, 6-9 octombrie 2010, cu lucrarea Anthropology and the Socio-cultural Provocations of Cloning.

Participare în cadrul „Şcolii Franco-Romăne de Metodologie în Ştiinţele Sociale”   (Ecole Franco-Roumaine de Methodologie en Sciences Sociales), 9-eme edition, 20-23 noiembrie, Iaşi, 2010) cu tema Mitologia religioasă în România actuală. Activitatea Şcolii Sociologice  Internaţionale de la Iaşi a avut loc sub înaltul patronaj al Agence Universitaire de la Francophonie (AUF); Institutului Social Roman (ISR); Universite des Sciences et Technologies de Lille 1 (USTL); Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi (UAIC); INSOMAR Bucureşti, Fundaţiei Academice AXIS, Asociaţiei Franco-Romane Villeneuve D`Ascq (AVAI); Centre Culturel Francais Iaşi, Primăriei Villeneuve D`Ascq şi al Primăriei Municipiului Iaşi.

Participare la conferinţa internaţională ,, Knowledge and Action,,  9-12 decembrie 2010, Universitatea de Nord Baia Mare, cu lucrarea Social and Religious Pathologies in Contemporary Romania. Possible Solutions.

Participare la conferinţa internaţională ,, Knowledge and Action,,Iaşi, 11 decembrie 2010, Universitatea de Nord Baia Mare şi Memorialul Victimelor Comunismului şi Rezistenţei, Sighetul Marmaţiei,  cu lucrarea  Religious Persecutions and the Victims of Communism.

Participare la Simpozionul Naţional Ioan Petru Culianu, ediţia a X-a, 5 martie, 2011, Muzeul Literaturii Romăne Iaşi, Societatea Culturală Junimea * 90, cu tema «Magia în romanul ,,Tozgrec” »

Participare la Conferinţa Naţională Democratizare, descentralizare, asistenta sociala, susţinută la Universitatea ,,Ştefan cel Mare,, din Suceava, 5 – 7 mai 2011, cu tema Frica şi prostia în practicile de asistenţă socială, 05 mai 2011.

Participare la Conferinţa Internaţională de la Universitatea de Nord din Baia Mare, cu tema ,,Desacralizarea violenţei şi reinserţia pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile,,, 6 – 7 mai, 2011.

Participare la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Integrarea europeană şi învăţământul filosofic românesc, Chişinău, Republica Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, 20-21 mai 2011. Tema lucrării: “Pluralismul religios european”.

Participare la Workshopul Politiciactuale privind cercetarea românească şieuropeană, desfăşurat în cadrul proiectului POSDRU 89/1.5/S/ID 56815 ,,Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective,, Academia Română, Filiala Iaşi, 10 – 12 iunie, 2011. Tema: ,,Politici actuale privind cercetarea românească şi europeană actuală”.

Participare la Sesiunea Ştiinţifică Internaţională Metode şi instrumente de cercetare etnologică. Stadiul actual şi perspectivele de valorificare, Cluj-Napoca, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, 21-22 iulie 2011. Tema: ,,Interpretarea culturii populare din perspectiva metodei complexităţii multidimensionale”.

Participare la Cursurile internaţionale de vară ,,România – Limbă şi civilizaţie,, , Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi, Facultatea de Litere, 7 - 29 iulie 2011, cu conferinţa  « Mitologii politice actuale ».

Participare în cadrul „Şcolii Franco-Romăne de Metodologie în Ştiinţele Sociale”   (Ecole Franco-Roumaine de Methodologie en Sciences Sociales), 10-eme edition, 19-22 octombrie, Iaşi, 2011) cu tema Clonarea. Structuri mitico-religioase şi consecinţe socio-juridice. Activitatea Şcolii Sociologice  Internaţionale de la Iaşi a avut loc sub înaltul patronaj al Agence Universitaire de la Francophonie (AUF); Institutului Social Roman (ISR); Universite des Sciences et Technologies de Lille 1 (USTL); Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi (UAIC); SSR, Fundaţiei Academice AXIS, Asociaţiei Franco-Romane Villeneuve D`Ascq (AVAI); Centre Culturel Francais Iaşi, Primăriei Villeneuve D`Ascq şi al Primăriei Municipiului Iaşi.

Conferinţa Frica, servitutea şi prostia, susţinută la Librăria Humanitas, Iaşi, seria de Conferinte Humanitas,  4 noiembrie, 2011.

Participare la conferinţa internaţională ,,Significance & Interpretation”, Universitatea de Nord Baia Mare, 27-30 octombrie 2011, Universitatea de Nord Baia Mare şi Memorialul Victimelor Comunismului şi Rezistenţei, Sighetul Marmaţiei,  cu lucrarea  Tolerance and Multiculturalism.

Participare la Conferinţa Naţională a Proiectului ,,Egalitate la angajare şi la locul de muncă” ,Universitatea din Bucureşti, 10 noiembrie 2011. Tema: ,,Stereotipuri, discriminare şi toleranţa la angajare şi la locul de muncă”. 

Participare la conferinţa internaţională ,,Rethinking Politics for the Knowledge Society,, Iaşi, 30 noiembrie – 4 decembrie 2011, cu lucrarea Science and Religion in the New Age mentality. Instituţii organizatoare: Academia Română, Filiala Iaşi.

Conferinţa naţională Crăciunul din perspectiva antropologului şi sociologului, organizată de ASCOR Iaşi, 8 decembrie, 2011, în Aula Eminescu a Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza,, din Iaşi.

Conferinţa Crăciunul, între tradiţie şi consumerism, organizată la Muzeul Unirii din  Iaşi, 16 decembrie, 2011.

Conferinţa ,,Mai poate exista credinţa în Dumnezeu după Holocaust?,, , Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 31 ianuarie 2012.

Conferinţa ,,Iubirea, un atribut al sufletului uman,, , Universitatea « Apollonia » din Iaşi, Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării, 14 februarie 2012.

Participare la Simpozionul Naţional ,,Constantin Noica. La început era cuvântul,, ediţia a IV-a, 17-18 mai 2012, Academia Română, Universitatea ,,Ovidius,, din Constanţa, cu lucrarea  Despre (in)actualitatea modelului cultural european.

Conferinţa ,,Creativitatea românească în exil şi acasă. Mircea Eliade”, Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » din Iaşi, Sala Senatului, 28 mai 2012.

Conferinţa internaţională Tolerance adn intolerance in social live, susţinută la  Universita Degli Studi ,,G. D’ANNUNZIO,, Facolta di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Scienze Sociali,  din Chieti-Pescara, Italia, in 19 iunie 2012.

Conferinţa internaţională The Interpretation of Religious Phenomenon in Terms of Multidimensional Complexity Method, susţinută la  Universita Degli Studi ,,G. D’ANNUNZIO,, Facolta di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Scienze Sociali,  din Chieti-Pescara, Italia, in 19 iunie 2012.

Conferinţa internaţională The Mythologies of the Current Word, susţinută la  Universita Degli Studi ,,G. D’ANNUNZIO,, Facolta di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Scienze Sociali,  din Chieti-Pescara, Italia, in 21 iunie 2012.

Conferinţa internaţională The Fear, The Bondaje and Stupidity, susţinută la  Universita Degli Studi ,,G. D’ANNUNZIO,, Facolta di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Scienze Sociali,  din Chieti-Pescara, Italia, in 21 iunie 2012.

Conferinţa  internaţională ,,La sociologie et l’anthropologie dans l’universite du XXIe siecle ,, , Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 12 iulie 2012, în cadrul Universite europeenne d’ete XIIe edition, cu tema L’IDEE D’UNIVERSITE: EDUCATION, TRADITION, EMANCIPATION.

Participare la Cursurile internaţionale de vară ,,România – Limbă şi civilizaţie,, , Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi, Facultatea de Litere, 9 - 30 iulie 2012, cu conferinţa  « Mit şi politică în România actuală ».

Participare la Simpozionul naţional Dialogul dintre teologie, filosofie şi ştiinţă,, cu tema : « Ipostaze ale timpului social. O abordare din perspectiva metodei complexităţii multidimensionale », ediţia a V-a, Durău, 13-16 septembrie, 2012. Organizatori :Ministerul Culturii şi Cultelor,  Patriarhia Română, Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi, Universitatea din Bucureşti.

Participare la conferinţa internaţională ,,Unity and Diversity in Knowledge Society,, Iaşi, 27-30 septembrie 2012, cu lucrarea Modele sociale ale relaţiei dintre stat şi Biserică. Instituţii organizatoare: Academia Română, Filiala Iaşi.

Cher pentru secţiunea ,,Ethics, Social and Political Philosophy,, din cadrul  conferinţei internaţionale ,,Unity and Diversity in Knowledge Society,, Iaşi, 27-30 septembrie 2012. Instituţii organizatoare: Academia Română, Filiala Iaşi.

Participare în cadrul „Şcolii Franco-Romăne de Metodologie în Ştiinţele Sociale”   (Ecole Franco-Roumaine de Methodologie en Sciences Sociales), 11-eme edition, 17-20 octombrie, Iaşi, 2012) cu tema Cum işi construiesc migranţii identitatea religioasă?Activitatea Şcolii Sociologice  Internaţionale de la Iaşi a avut loc sub înaltul patronaj al Agence Universitaire de la Francophonie (AUF); Institutului Social Roman (ISR); Universite des Sciences et Technologies de Lille 1 (USTL); Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi (UAIC); SSR, Fundaţiei Academice AXIS, Asociaţiei Franco-Romane Villeneuve D*Ascq (AVAI); Centre Culturel Francais Iaşi, Primăriei Villeneuve D*Ascq şi al Primăriei Municipiului Iaşi.

Cher pentru secţiunea a II – a ,,Migraţia şi cercetarea interdisciplinară,, în cadrul „Şcolii Franco-Romăne de Metodologie în Ştiinţele Sociale”   (Ecole Franco-Roumaine de Methodologie en Sciences Sociales), 11-eme edition, 17-20 octombrie, Iaşi, 2012. Activitatea Şcolii Sociologice  Internaţionale de la Iaşi a avut loc sub înaltul patronaj al Agence Universitaire de la Francophonie (AUF); Institutului Social Roman (ISR); Universite des Sciences et Technologies de Lille 1 (USTL); Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi (UAIC); SSR, Fundaţiei Academice AXIS, Asociaţiei Franco-Romane Villeneuve D*Ascq (AVAI); Centre Culturel Francais Iaşi, Primăriei Villeneuve D*Ascq şi al Primăriei Municipiului Iaşi.

Participare la colocviul naţional ,,Bestiarul puterii: discursuri, practici, manifestări,, Iaşi, 25-26 octombrie 2012, cu lucrarea Mitologii camuflate în bestiarul puterii. Instituţii organizatoare: Cercul de Hermeneutică, Fenomenologie şi Filosofie Practică din Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, Iaşi.

Conferinţa Sfârşitul lumii – o istorie fără sfârşit, 26 noiembrie, 2012, Universitatea “Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca, SCIRI, Facultatea de Filosofie şi Istorie, Facultatea de Stiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării.

Participare la conferinţa internaţională ,,Experience and Explanation in Knowledge Society,, Baia Mare, 14-17 martie 2013, cu lucrarea Ipostaze sociale ale șamanismului actual. Instituţii organizatoare: Universitatea de Nord din Baia Mare, Academia Română, Filiala Iaşi.

Cher în cadrul conferinţei internaţionale ,,Experience and Explanation in Knowledge Society,, Baia Mare, 14-17 martie 2013. Instituţii organizatoare: Universitatea de Nord din Baia Mare, Academia Română, Filiala Iaşi.

Conferinţa ,,Magicienii ,,focului sacru,,:Eliade & Culianu,, , Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » din Iaşi, Departamentul de Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Științelor Socio-Umane, Seminarul Științific ,,I.P.Culianu,, Sala Senatului, 26 martie 2013.

Conferinţa în plen ,,Metoda complexității multidimensionale. Fundamente teoretice și aplicații practice,, , Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » din Iaşi,  16 mai 2013.

Participare la Conferinţa Internaţională ,,Libertatea religioasă de la particular la general. O abordare în contextul mondializării,, București, Palatul Parlamentului, 17 iunie 2013, cu lucrarea Liberatea religioasă și acceptarea Celuilalt. Instituţii organizatoare: Parlamentul României, Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale, Asociația ,,Conștiință și Libertate.

Conferința Metoda complexității multidimensionale în studiul religiilor la Colloque International ,,La recherche sociologique – nouvelles debats, nouvelles methodes et techniques,, Iași, 17-18 octombrie 2013. Activitatea a avut loc sub înaltul patronaj al Universite des Sciences et Technologies de Lille 1 (USTL); Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi (UAIC).

Conferinţa Sociologia religiilor – un pariu și o provocare, 14 noiembrie 2013, Universitatea “Babeş Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Stiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării.

Participare la Conferinţa Internațională PHEADE 2013 Creativity, Entrepreneurship, Education & Spirituality in the Digital Era CEESDE -2013, Universitatea ,,Ştefan cel Mare,, din Suceava, 30 noiembrie – 1 decembrie 2013, cu tema Religious Romania in the Digital Era.

Moderatorul secțiunii ,,Creativity,, la Conferinţa Internațională PHEADE 2013 Creativity, Entrepreneurship, Education & Spirituality in the Digital Era CEESDE -2013, Universitatea ,,Ştefan cel Mare,, din Suceava, 30 noiembrie – 1 decembrie 2013.

Conferinţa ,,Mircea Eliade și Georges Dumezil. Convergențe spirituale,, Aula ,,Mihai Eminescu,, , Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » din Iaşi,  10 decembrie 2013.

Conferinţa ,,Intelectualii în societatea contemporană – o forță?,, organizată de Facultatea de Teologie Catolică, Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » din Iaşi, Episcopia Romano-Catolică din Iași, Asociația Studenților Catolici, Centrul Diecezan Caritas, Institutul Romano – Catolic Iași, 15 februarie, 2014.

Conferinţa Sociologia și ,,știința religiilor,, susţinută la Galaţi, Univ. «Dunărea de Jos », 26  martie 2014.

Keynote Speaker la Conferinţa Internațională ,,Theory to Inquiry in Social Sciences,, Lumen International Conference, 10-12 aprilie 2014, cu tema Second Baptism – a Magic and Religious Ritual ?

Conferinţa Credințe, ritualuri, ideologii din perspectiva sociologiei religiilor, susţinută la Timișoara, Universitatea de Vest, 15 mai 2014.

Participare la Cursurile internaţionale de vară ,,România – Limbă şi civilizaţie,, , Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi, Facultatea de Litere, 8 – 29 iulie 2014, cu conferinţa  « Mitologii actuale ».

Participare la Simpozionul Național ,,Studiul Religiei în școală. Certitudini și provocări,, cu conferinţa  ,,Noul Umanism,, și importanța studierii Religiei în contextul multicultural și ecumenic actual.Organizatori: Inspectoratul Județean Iași, 10 februarie 2015.

Conferinţa în cadrul ,,Joii Junimii,, Manipularea politică a sacrului. Cazul Charlie Hebdo susţinută laBiblioteca Central UniversitarăMihai Eminescudin  Iași, joi, 26 martie 2015. Organizatori: Societatea Junimea 90, Editura Junimea, Revista Scriptor.

Conferinţa Condiția socială a medicului în România, susţinută la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Gr.T.Popa,, din Iași, 28 martie 2015.

Participare la Simpozionul Național Artă și educație. Interfețe transcuriculare cu conferinţa  ,,Educația prin arta interpretării simbolurilor‘‘. Organizatori: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, din Iași, Inspectoratul Județean Iași, Colegiul Național ,,Costache Negruzzi,, Iași, 22 mai 2015.

Participare la Simpozionul Naţional Ioan Petru Culianu, ediţia a XIV-a, 22 mai, 2015, cu tema ,,Magia și  manipularea maselor‘‘.Organizatori Uniunea Scriitorilor, Fliala Iași și Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, din Iași.

Participare la conferinţa internaţională ,,Interdisciplinary Research and Professional Development Within International Context,, 10-12 June 2015, cu tema Manipularea magică a mulțimilor. Instituţii organizatoare: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

Conferința ,,De la teroarea istoriei la teroriștii istoriei‘‘ în cadrul deznaterii internaţionale ,,Nae Ionescu și discipolii săi sub teroarea istoriei,, Iași, 16 iulie 2015. Instituţii organizatoare: Academia Română, Filiala Iaşi.

Participare la Simpozionul Naţional Modele de bune practici în asigurarea de servicii integrate, ediţia a II-a, 1-2 octombrie, 2015, Hârja, Bacău cu tema «Terapia spirituală în consilierea persoanelor vârstnice».Organizatori : Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Consiliul Județean Bacău, Bella România și Asociația ,,Sf. Voievod Țtefan cel Mare și Sfânt - Hârja‘‘.

Keynote Speaker la Conferinţa Națională ,,Gheorghe Pavelescu – 100 de ani de la naștere,, Universitatea ,,Lucian Blaga‘‘ din Sibiu. Am prezentat lucrarea ,,Magie și manipulare politică‘‘ 

Participare la Simpozionul național ,,Valorile educației – educația valorilor‘‘ , Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi, Facultatea de Litere, 28 octombrie 2015, cu conferinţa  Va muri Europa?.

Conferinţa Magia și viață politică în cadrul Conferinţei Internaţionale « Filozofia, ştiinţa, politica », Chişinău, 19 nov. 2015;

Participare la Colocviul Internațional de științe Sociale și ale Comunicării ACUM, 2015 și la Conferința Națională a Societății Sociologilor din România, Brașov, 19-21 noiembrie 2015 cu lucrarea America religioasă, Europa seculară. Dar România ?