UAIC   

Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi

 

Facultatea de Filosofie şi Şiinţe Social Politice

 

Colectivul de Ştiinţe ale Comunicării

 

      

Proiect IDEI cod CNCSIS 80, 2009-2011

 

Limbajul democraţiei participative: o cercetare a comportamentului verbal în relaţia putere-cetăţeni la nivel local

 

 

Seminarul de Logică Discursivă, Teoria Argumentării şi Retorică

English version

Ultima actualizare: 22 Iunie 2010

 

 

 

 

 
 

1. Membrii echipei de cercetare:

bulletProfesor Univ. Dr. Constantin SĂLĂVĂSTRU (Directorul grantului), Facultatea de Filosofie a Universităţii "Al. I.     Cuza" Iaşi, Colectivul de Ştiinţe ale Comunicării. (Email: csalav@uaic.ro)

bulletConferenţiar Univ. Dr. Gheorghe-Ilie FÂRTE, Facultatea de Filosofie a Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, Colectivul de Ştiinţe ale Comunicării. (Email: farte@uaic.ro)

bulletLector Univ. Dr. Ioan-Alexandru GRĂDINARU, Facultatea de Filosofie a Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, Colectivul de Ştiinţe ale Comunicării. (Email: alexgradinarutep@yahoo.com).

bulletLector Univ. Dr. Mihaela LUPU, Facultatea de Litere a Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, Catedra de Literatură Franceză

bullet Lector Univ. Drd. Sorina CHIPER, Facultatea de Litere a Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi.

bulletCercetător Ştiinţific Dr. Viorel ŢUŢUI, Facultatea de Filosofie a Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, Departamentul de Cercetare. (E-mail: tutuiviorel@yahoo.com)