Biroul Consiliului Facultăţii

 

Prof. Univ. DrConţiu Tiberiu Şoitu
Prof.Univ.Dr. Anton Adămuţ
Conf.Univ.Dr. Bogdan Ştefanachi
Lect.Univ.Dr. Alexandru Grădinaru 
Prof. Univ. Dr. Petru Bejan
Conf. Univ. Dr. Romeo Asiminei
Prof. Univ. Dr. Virgil Stoica
Conf. Univ. Dr. Gheorghe Ilie Fârte
Prof. Univ. Dr. Marius Dumitrescu
Conf.  Univ. Dr. Mihaela Rădoi
 
 

Biroul Consiliului Facultăţii este format din Decan, Prodecani şi Directorii de Departamente. Biroul Consiliului Facultăţii poate invita la reuniunile sale şi alte persoane direct implicate în soluţionarea problemelor analizate. Aceste persoane au vot consultativ.

 Biroul Consiliului Facultăţii are următoarele atribuţii:

  • elaborează propuneri şi aplică hotărârile Consiliului Facultăţii;
  • coordonează activitatea departamentelor didactice din cadrul Facultăţii;
  • asigură conducerea curentă a facultăţii şi ia hotărâri în intervalul dintre şedinţele Consiliului Facultăţii;
  • răspunde la petiţii şi cereri;
  • avizează cererile de deplasare în străinătate în interes de serviciu şi aprobă cererile de finanţare pentru mobilităţi internaţionale;
  • realizează cooperarea cu instituţii şi organisme interne şi internaţionale;
  • organizează examenele de admitere şi licenţă;
  • exercită orice alte atribuţii date în sarcina sa de Consiliului Facultăţii.

Biroul Consiliului Facultăţii emite hotărâri care privesc problemele curente dintre şedinţele Consiliului Facultăţii, adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor.

Go to top