WEB Afis conf 10.30WEB Afis conf 15.00

 

PROGRAMUL CONFERINȚEI

Conferința plasează în context academic titlul cărții lui Dan C. Mihăilescu, propunând o abordare umanistă a cărţii, a cărei citire aduce revelaţii "fermecător-terapeutice", pe care dorim să le supunem reflecţiei. De la descoperirea tiparului încoace, citirea cărţilor este poate cea mai importantă activitate intelectuală a omului modern. Probabil că greşeala lui Don Quijote - unul dintre primii eroi ai romanului modern – de a citi intensiv o literatură menită a fi extensivă prin invenţia lui Gutenberg - a continuat să ne urmărească în ultimele patru sute de ani. Ce se întâmplă - şi mai ales ce se va întâmpla - atât cu cartea, cât şi cu cititul odată cu transferul cărţii în mediul digital? Cum va arăta omul și cultura în contextul transformărilor care afectează cartea, lectura și educația? Care este rolul cărții în viața noastră? Toate acestea sunt întrebări care invită la o dezbatere interdisciplinară despre era post-Gutenberg, așa cum numea umanitatea Marshall McLuhan încă din anii 60. Existența unui proiect de cooperare internațională, COST "Evolution of reading in the age of digitisation", iniţiat în 2014 şi la care Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi este partener, atestă preocuparea lumii academice pentru schimbările care încep să reconfigureze cartea ca depozitar al cunoașterii, dar și ca obiect ce reușește să-și depășească condiția materială, utilitară. Cartea generează cultură, înnobilează minți, deschide suflete și schimbă destine. Acestea sunt doar câteva motive care provoacă o întâlnire academică interdisciplinară despre "Cărțile care ne-au făcut oameni". Conferința se adresează profesorilor și cercetătorilor din diferite domenii, autorilor, traducătorilor și editorilor de carte, celor care se ocupă de gestionarea cărții și publicului larg, atent la dinamica schimbărilor în era noilor tehnologii.

 

 

 

 

 

Go to top