fotoAntonAdamut

 

 

 

Prof. univ. dr. Anton Adămuț

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV academic

 

 

 

Profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Departamentul de Filosofie. Susţine prelegeri de Filosofie Medievală (la specializarea Filosofie, studii de licenţă), Raţiune şi Credinţă (la specializarea Filosofie, studii masterale), Europa Religiilor (la specializarea Studii Europene de Integrare şi Securitate, studii masterale), Ordinea Socială şi Violenţa Religioasă (la specializarea Securitate Comunitară şi Controlul Violenţei, studii masterale) Teorii ale interpretării (la specializarea Filosofie, Şcoala doctorală). Conducător de doctorat.

Domeniul fundamental de doctorat: Ştiinţe Umaniste / Domeniul de doctorat: Istoria Filosofiei.

Domenii de interes: patristică, scolastică, Filosofie românească.

Prodecan al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Face parte din colegiul de redacţie al mai multor reviste științifice și culturale:   Analele Ştiinţifice ale Universităţii din Craiova (secţiunea Filosofie), Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava  (secţiunea Filosofie), European Journal of Science and Theology. Este referent, recenzent și membru în bordul științific (domeniul Filosofie) al mai multor edituri din țară: Editura Eikon din Cluj, Editura Universității „Al. I. Cuza” din Iași, Editura Jumimea din Iași, Editura Universității de Vest din Timișoara, Editura Institutul European din Iași. Este membru în Consiliul Ştiinţific al Editurii Institutul European din Iaşi şi face parte din Consiliul Ştiinţific al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” din Iaşi, după cum este membru al Uniunii Scriitorilor din România. În anul 1999 a primit Premiul Academiei Române pentru lucrarea Filosofia substanței.

Cărţi publicate: Filosofia substanţei, Editura Institutul European, Iaşi, 1997; Literatură şi Filosofie Creştină, Editura Fides, Iaşi, 1997; Filosofie, Editura Polirom, Iaşi, 1997/1999; Schiţă pentru o istorie subiectivă a filosofiei, Editura Junimea, Iaşi, 1999; Filosofia Sfântului Augustin, Editura Polirom, Iaşi, 2001; Filosofie. Teste-grilă pentru bacalaureat, Editura Polirom, Iaşi, 2003 (coautor); Filosofie. Sinteze, comentarii, teste grilă, Editura Polirom, Iaşi, 2006, (coautor); [Şi] Filosofia lui Camil Petrescu, Editura Timpul, Iaşi, 2007/2008; Cum visează filosofii, Editura ALL, Bucureşti, 2008; Filosofie şi Teologie la Sfântul Augustin, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009; Fenomenologia celuilalt (Cazul Platon - Banchetul), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011; Amicus Plato sed magis amica veritas. Istoria spusei de la Homer la Tarski, Editura Institutul European, Iaşi, 2018.

 

Go to top