fotoAntonAdamut

 

 

 

Prof. univ. dr. Anton Adămuț

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 CV academic

 

 

 

Profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Departamentul de Filosofie. Susţine prelegeri de Filosofie Medievală şi Istoria şi Filosofia Religiilor (la specializarea Filosofie, studii de licenţă), Raţiune şi Credinţă (la specializarea Filosofie, studii masterale), Europa Religiilor (la specializarea Studii Europene de Integrare şi Securitate, studii masterale), Ordinea Socială şi Violenţa Religioasă (la specializarea Securitate Comunitară şi Controlul Violenţei, studii masterale) Teorii ale interpretării (la specializarea Filosofie, Şcoala doctorală). Conducător de doctorat. Domeniul fundamental de doctorat: Ştiinţe Umaniste / Domeniul de doctorat: Istoria Filosofiei.

 

Prodecan al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Face parte din colegiul de redacţie al unor reviste: Convorbiri literare,  Analele Ştiinţifice ale Universităţii din Craiova (secţiunea Filosofie), Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava  (secţiunea Filosofie), European Journal of Science and Theology. Este membru în Consiliul Ştiinţific al Editurii Institutul European din Iaşi şi face parte din Consiliul Ştiinţific al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” din Iaşi.

 

     Cărţi publicate: Schiţă pentru o istorie subiectivă a filosofiei,  Editura Junimea, Iaşi, 1999; Filosofia substanţei, Editura Institutul European, Iaşi, 1997; Literatură şi Filosofie Creştină, Editura Fides, Iaşi, 1997; Filosofie, Editura Polirom, Iaşi, 1997. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi, 1999; Filosofia Sfântului Augustin, Editura Polirom, Iaşi, 2001; Filosofie. Teste-grilă pentru bacalaureat, Editura Polirom, Iaşi, 2003 (coautor); Filosofie. Sinteze, comentarii, teste grilă, Editura Polirom, Iaşi, 2006, (coautor); [Şi] Filosofia lui Camil Petrescu, Editura Timpul, Iaşi, 2007/2008; Cum visează filosofii, Editura ALL, Bucureşti, 2008; Filosofie şi Teologie la Sfântul Augustin, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009; Fenomenologia celuilalt (Cazul Platon - Banchetul), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011.

Membru în granturi :

  1. Grant cod CNCSIS 1205/2006: Fontes Historiae Daco – Romanae Christianitatis. Izvoarele Istoriei Creştinismului Românesc. Perioada: 2006 – 2008.
  2. Grant cod CNCSIS Idei / 2029 / 2008: Origen: fundamente ale spaţiului filosofic european (comentariul corpusului bilingv adnotat al interpretării origeniene la Hexateuh).  Perioada: 2009 – 2011.
  3. Titlul proiectului: Modelul Economiei Sociale în România. Cod: POSDRU / 69/6.1/S/33490. Expert pe termen scurt. Perioada: 2013.
  1. Titlul proiectului: Cercetători competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE). Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/140863. Expert ştiinţific. Perioada: 2014-2015.

 

 

 

Go to top