petru bejan 225

 

 

Prof. univ. dr. Petru Bejan


email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV academic RO   CV academic EN

 

Website personal


  

           Născut la 25 octombrie 1963, în Hălăuceşti, jud. Iaşi. Filosof, eseist și critic de artă. Studii: Liceul de filologie-istorie „Mihai Eminescu” din Iaşi (1978-1982), Facultatea de Filosofie (1984-1988) a Universităţii „Al. I. Cuza” şi Centre Européen Universitaire (1991-1992), Nancy, Franţa. „Doctor în filosofie” cu o teză de semiotică medievală (1988). În prezent este profesor la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, director al Departamentului de Filosofie.

            Domenii de interes: estetică, filosofia artei, critica de artă, hermeneutică, semiotică vizuală, retorică aplicată. Este vicepreședinte al ASPLF (Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française), preşedinte al Asociației Filosofice de Limbă Franceză din România, președinate al filialei Iași a Societăţii Române de Filosofie, președinte al Fundaţiei Axis, director al Editurii Fundaţiei Axis, editor al revistelor academice Hermenia (Review of Hermeneutics, Art Theory and Criticism) şi Argumentum. Este membru al AICA (International Association of Art Critics) și ISA (International Society of Aesthetic).

      Debutează în 1987 cu eseuri şi cronici în revista Dialog. În 1990 face parte din prima echipă editorială a revistei culturale Timpul, în calitate de redactor şi redactor şef-adj. Este autor al volumelor Istoria semnului în patristică şi scolastică (1999), Critica filosofiei pure (2000), Hermeneutica prejudecăţilor (2004), Amurgul frumosului (2012), Lumea artei. Tîrcoale critico-hermeneutice (2012), Spectrele criticii (2014), Estetica în cotidian. Itinerariu frivol (2014), El ocaso de lo bello (trad. spaniolă), Niram Art, Madrid, 2015. Colaborează la volumele Cultură şi personalitate (1991), Petre Botezatu. Itinerarii logico-filosofice (1996), Alternative hermeneutice (1999), Limitele interpretării (2001), Interpretare şi ideologie (2002), Adversus Heresis. Filosofie creştină şi dialog cultural (2007), Estetica și artele astăzi (Bucureşti, 2010), Knowledge and Action within the Knowledge Based Society (2011), La Géophilosophie de Gilles Deleuze. Entre esthetique et politique (Mimesis France, Paris, 2012), L’action. Penser la vie, „agir” la pensée (Librairie Philosophique Vrin, Paris, 2013), Vigne, vin et orders monastique en Europe. Une longue historie, Université de Bourgogne, Chaire UNESCO `Culture et Tradition du vin`, Dijon, 2013, The problem of Identities in South Eastern Europe and Human Rights, T.C. Maltepe University, Istanbul, 2014, Le filosofie del Mediterraneo e della Magna Graecia, FrancoAngeli, Milano, 2015.

            Îngrijeşte şi prefaţează trei din lucrările lui Vasile Lovinescu apărute la Institutul European din Iaşi (Monarhul ascuns, Incantaţia sîngelui, Mitul sfîşiat). Scrie prefeţe la cărţile unor autori contemporani: Horia Pătraşcu (Despre urît şi alţi demoni, 2005), Gh. Scripcaru, Valerius M. Ciucă, Călin Scripcaru (Psihanaliză şi hermeneutică juridică, 2005), Tiberiu Brăilean (Fundamentele filosofice ale economiei, 2008), Roger Pouivet (Ce este opera de artă?, 2009), Tudor Petcu (Les fenêtres de la pensée philosophique et théologique contemporaine), Matei Stîrcea-Crăciun (Tratat de hermeneutică a sculpturii abstracte, 2016). Este autorul a peste 30 de texte introductive sau referințe critice în albume și cataloage de artă contemporană.

            Publică studii, eseuri, cronici de artă şi interviuri în reviste de specialitate, atît în presa culturală ieșeană, cît și în cea națională. A vernisat peste 200 de expoziții în muzee și galerii de artă din țară și străinătate.

Go to top