foto g bondor

 

 

Prof. univ. dr. George Bondor

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV academic


Profesor în cadrul Departamentului de Filosofie, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Susține prelegeri de Filosofie contemporană, Fenomenologie, Cercetări hermeneutice actuale, Exegeză și argumentare în filosofie.
Conducător de doctorat în domeniul Filosofiei contemporane (cu accent pe Fenomenologie, Hermeneutică, Istoria metafizicii). Tematică: http://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/domenii-si-specializari/filosofie
Editor fondator al revistei Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy, din anul 2009 (www.metajournal.org).
Coordonator al colecţiei Sophia, Editura Universităţii "Al.I. Cuza", Iaşi http://www.editura.uaic.ro/colectii.php?colectie=sophia
Director științific al Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie și Filosofie practică. Inițiator și coordonator al colocviilor lunare și anuale ale Centrului.
Membru al Societății Române de Fenomenologie (www.phenomenology.ro).
Stagii doctorale la universităţile din Konstanz (2001) și Lille (2003). Stagii de cercetare postdoctorală la universităţile din Freiburg (2004, 2005, 2006-2007, 2009, 2011) și Heidelberg (2011).
Bursier al Alexander von Humboldt-Stiftung (2006-2007, Albert Ludwigs-Universität Freiburg).
Redactor-șef al revistei de cultură contemporană TIMPUL (2015-2017).

Cărți publicate:
Locul metafizic al străinului (în colaborare cu Ștefan Afloroaei și Corneliu Bîlbă, Axis, 2003)
Dansul măștilor. Nietzsche și filozofia interpretării (Humanitas, 2008). Premiul "Ion Petrovici" al Academiei Române și premiul de debut acordat de Ziarul de Iași. http://www.humanitas.ro/bondor-george
Dosare metafizice. Reconstrucție hermeneutică și istorie critică (Editura Universității "Al.I. Cuza", 2013). http://www.editura.uaic.ro/fisa-carte.php?ctg=ultimele_aparitii&id_c=1105

Volume coordonate:
Imagine şi text (în colaborare cu Cristian Nae, Editura Universității "Al.I. Cuza", 2012)
Sensuri ale corpului (Editura Universității "Al.I. Cuza", 2011)
Adevăr hermeneutic şi locuri obscure (în colaborare cu Corneliu Bîlbă, Editura Universității "Al.I. Cuza", 2008)

Articole în reviste de specialitate și în volume colective (a se vedea CV-ul și lista de lucrări).
Traduceri: Pierre Hadot, Ce este filosofia antică? (în colaborare cu Claudiu Tipuriță, Polirom, 1997).

Proiecte de cercetare:
- Responsabil pentru UAIC al proiectului PATCULT#RO (Platformă pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și non-tangibil din România,PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0686);
- Director de proiect: Constituirea spaţiului public. O abordare fenomenologico-hermeneutică, CNCSIS – IDEI, nr. contract 788, cod 2104, 2009-2011;
- Membru în proiectul internaţional Etat de droit et conflit des sources normatives. L'Europe et les Balkans, grant al Agence Universitaires de la Francophonie, programul "Aspects de l'Etat de droit et démocratie", 2007-2008, director de proiect lect. dr. Corneliu Bîlbă;
- Membru în proiectul de cercetare Ideea europeană în filosofia românească. Dificultăţi în reconstrucţia ei actuală, tip A, nr. 1/2004-2006, cod CNCSIS 646, director de proiect prof. dr. Ştefan Afloroaei;
- Membru în proiectul de cercetare Reprezentarea Străinului în filosofia românească postbelică, tip A, nr. 4/2000 cod CNCSIS 824, şi continuările nr. 51/2001 cod CNCSIS 413, nr. 38/2002 cod CNCSIS 307, director de proiect prof. dr. Ştefan Afloroaei;
- Iniţiator şi responsabil al proiectului L'idée d'université. Éducation, tradition, émancipation, finanţat de Agence Universitaire de la Francophonie, programul "Renforcement de l'excellence universitaire, parteneriats, relation avec les entreprises", 11 mai 2012 – 31 decembrie 2012, contract nr. 56115 CQ 211.

Premii:
1) Premiul Ion Petrovici al Academiei Române, acordat în 2010 pe anul 2008, pentru lucrarea Dansul măştilor. Nietzsche şi filozofia interpretării, Humanitas, Bucureşti (http://www.acad.ro/com2010/pag_com10_1216.htm; http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Main/N1101100934)
2) Premiul de debut al Ziarului de Iaşi, pentru cea mai bună carte de debut ieşean pe anul 2008, acordat în mai 2009
3) Premiul "Profesor Bologna", acordat de ANOSR, 12-13 mai 2012

Go to top