Personal didactic asociat

PERSONAL DIDACTIC ASOCIAT

Anul universitar 2022-2023

 

CS III Dr. Ionel-Ciprian Alecu, Academia Română, Filiala Iași

Dr. Milka-Nicoleta Apostu, Psiholog, Cabinet Individual de Psihologie Rotaru Milka Nicoleta

Prof.Dr. Adriana Irina Athes

Prof.Univ.Dr. Emeritus Doina Balahur Dobrescu, Pensionar

AC Drd. Sergiu Bortoș, Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Dr. Loredana-Florentina Bozariu, Asistent social coordonator / expert motivațional, Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași

Dr. Ovidiu Bunea, Consilier superior, DGASPC Iași

Alexandru-Ionuț Ciornea

Livia Crivăț, Continental Automotive

Constantin-Doru Dănăilă, Antrenor înot (grupuri de inițiere / performanță)

Dr. Alina Frunză, Asistent social principal, DGASPC Iași

Drd. Mihaela Gălățanu, Director resurse umane, Antibiotice SA

Drd. Cristina Ghegheș, Jurist, Academia Română, Filiala Iași

Dr. Alexandra Gheorghiu

Prof.Dr. Sergiu Ghica, Colegiul Național Richard Wurmbrand Iași

Dr. Alexandru Gulei, Director executiv, Asociația Alternative Sociale

Dr. Ciprian Constantin Iftimoaei, Director executiv adjunct, Direcția Județeană de Statistică Iași - INS

Dr. Irina Cecilia Ignat, Inspector superior, DGASPC Iași - Serviciul Resurse Umane și Formare Profesională

Dr. Liliana Gabriela Ilie

Ioana Ilisei

Dr. Niculina Karacsony, Director general adjunct, DGASPC Iași

Dr. Corneliu Iulian Loghin, Președinte, asociat, senior consultant, Asociatia de Dialog și Solutionare a Disputelor

Dr. Cătălin Luca, Psiholog clinician principal, Cabinet Individual de Psihologie „Luca Cătălin”

Diana-Iuliana Marin, Human Resources Analyst, Dell Technologies

Dr. Ioana Maxim, HR Generalist, GoDaddy Services SRL

Luminița Munteanu, Director executiv, Primaria Municipiului Iași - Directia de Asistență Socială

Dr. Diana Nastasă, Consilier de probațiune, Serviciul de Probațiune Iași

Dragoș-Daniel Panainte, HR & Office Coordinator, Thoughtworks Romania SRL

Prof.Dr. Alexandra-Georgiana Poenaru, Colegiul Național „Roman-Vodă” Roman; Școala Gimnazială „Calistrat Hogaș” Roman

Dr. Andreea-Cornelia Scrumeda,

Prof.Univ.Dr. Emeritus Dumitru Stan, Pensionar

Dr. Cătălin Țacu, Șef serviciu control relații de muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași

Dr. Lorena Tarlion, Inspector judecător, Inspecția judiciară

Dr. Magda Țepoi, Administrator și asociat unic, AGAPE Coaching & Mentoring

CS Dr. Cristina Maria Tofan, Academia Română, Filiala Iași

Dr. Alexandru Toma, Consilier Juridic, Universitatea Apollonia din Iași, Editura Cartea Românească Educațional, Centrul Medical Domenico

Silvia Vartolomei, Șef centru, DGASPC Iași - Centrul de Primire în Regim de Urgență

Dr. Frăguța Zaharia, Redactor 1A, Editura Junimea

Dr. Mihaela Zaharia, Șef serviciu, DGASPC Iași – Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului

Go to top