Lect. univ. dr. Lucian Sfetcu

Poza LSfetcu

 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV Academic RO

Lucian Sfetcu este doctor în sociologie (teza cu titlul: Dezvoltarea organizaţională în cadrul organizaţiilor non-profit) şi lector universitar în cadrul Departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Principalele sale domenii de interes vizează dezvoltarea organizațională, leadership-ul, metodologia sociologică, economia socială și calitatea vieții. Este coautor al volumului Incluziunea femeilor și grupurilor roma excluse social. Paradigma „de jos în sus”. Bune practici ale economiei sociale. Este autor și coautor al mai multor rapoarte de cercetare, capitole de cărţi şi studii publicate în reviste de specialitate din țară și strainătate. Are o vastă experienţă ca cercetător în numeroase proiecte cu finanţare publică şi privată.
Lucian Sfetcu has a PhD in sociology (thesis entitled: Organizational development within non-profit organizations) and is a assistant professor in the Department of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi. His areas of interest include organizational development, leadership, sociological methodology, social economy and quality of life. He is co-author of the volume Incluziunea femeilor și grupurilor roma excluse social. Paradigma „de jos în sus”. Bune practici ale economiei sociale. He is author and co-author of several research reports, chapters of books and studies published in research journals in the country and abroad, has extensive experience as a researcher in numerous projects with public and private funding.

Go to top