Lect. univ. Alexandru-Cosmin Apostol

CV Academic RO

 

Alexandru-Cosmin Apostol este doctor în sociologie (teza cu titlul Practici de consum și producție culturală în mediul educațional) și lector universitar în cadrul Departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. În 2019 a publicat volumul Practici culturale în rândul adolescenților: de la forme tradiționale la new-media, la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”. Între domeniile sale de interes se regăsesc: sociologia practicilor culturale, sociologia educației, sociologia timpului liber, impactul noilor tehnologii asupra practicilor culturale, metodologia cercetării sociale etc. A contribuit, în calitate de autor și coautor, la elaborarea de rapoarte de cercetare, studii publicate în jurnale de specialitate și capitole de volume. În decursul activității sale ca sociolog, a participat în calitate de cercetător la implementarea mai multor proiecte în domeniul social, cu finanțare publică sau privată.

Alexandru-Cosmin Apostol has a Phd in sociology (thesis title: Cultural consumption and production practices in the educational field) and is assistant professor in the Department of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi. In 2019 has published the volume entitled Practici culturale în în rândul adolescenților: de la forme tradiționale la new-media, at "Alexandru Ioan Cuza" Publishing House, Iași. His main area of interest are: sociology of cultural practices, sociology of education, sociology of leisure, the impact of new technologies on cultural practices, social research methodology etc. He is author or co-author of a number of research reports, studies published in scientific journals and book chapters.  During his activity as a sociologist, he participated as a researcher in the implementation of several projects in the social field, with public and private funding.

Go to top