Lector univ. dr. Nicoleta Moron

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV academic

 

Nicoleta Moron este doctor în sociologie (teza cu titlul Valori sociale în spațiul comunitar interconfesional: analiză comparativă asupra comunelor Iacobeni și Cacica) și asistent universitar în cadrul Departamentului de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Este autoarea volumului Valori sociale în comunitățile interconfesionale publicat la Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza" Iași. Principalele sale domenii de interes sunt: asistența socială a persoanelor vârstnice, dezvoltarea umană, sociologia valorilor.

Discipline predate (titular de seminar): Sistemul de asistență socială, Asistența socială a persoanelor cu nevoi speciale, Asistența socială a persoanelor vârstnice, Dezvoltare umană, Etnologie, Elemente de psihopatologie și asistența socială a bolnavului psihic.

 

Nicoleta Moron has a PhD in sociology (thesis title Social Values in the Interfaith Community Space: Comparative Analysis of the Iacobeni and Cacica Villages) and is teaching assistant in the Department of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iași. She is the author of the volume Social Values in Interfaith Communities published at "Alexandru Ioan Cuza" University Publishing House Iași. Her main fields of interest concern social work of the elderly, human development, sociology of values.

Disciplines (seminar holder): Social work system, Social work of the elderly, Social work of people with special needs, Human development, Ethnology, Psychopathology elements and social work of mental illness persons.

Go to top