Foto Roxana VASILIU

Roxana-Mihaela Vasiliu este doctor în Sociologie (teza cu titlul Capitalul educațional din perspectivă educațională) și lector în cadrul Departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. A fost bursier doctorand al Academiei Române, Filiala Iași (iunie 2014-septembrie 2015). Domeniile sale de interes vizează sociologia urbană, demografia, metodologia sociologică, sociologia educației, mobilitatea socială. A publicat volumul Capitalul educațional din perspectivă intergenerațională la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2019) și este autor sau coautor a mai multor rapoarte de cercetare pentru ONG-uri sau instituţii de specialitate.

Discipline predate (titular de seminar): Demografie și sociologia populației, Sociologie urbană, Metodologia cercetării în științele sociale, Metode de cercetare în științele comunicării, Introducere în sociologie, Elaborarea lucrării de licență, Practica de specialitate compactă.

 

Roxana-Mihaela Vasiliu has a PhD in sociology (thesis title Educational Capital from Intergenerational Perspective) and is teaching assistant in the Department of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi. She was a PhD Fellow at Romanian Academy Iasi Branch (June 2014 – September 2015). Her areas of interest include urban sociology, demography, sociological methodology, sociology of education, social mobility. She published the book Capitalul educațional din perspectivă intergenerațională at "Alexandru Ioan Cuza" University of Iași Publishing House (2019), and is the author or co-author of a number of research reports for NGOs or specialized institutions.

Disciplines (seminar holder): Demography and Population Sociology, Urban Sociology, Research methodology in social sciences, Research methods in communication sciences, Introduction to Sociology, Diploma Paper Preparation, Compact Speciality Training.

Go to top