AdmitereFssp 2017

 

Metodologia de Admitere Licenţă 2017     Click pentru LICENŢĂ FSSP 2017

Metodologia de Admitere Master 2017      Click pentru MASTER FSSP 2017

Afis Admitere SEPTEMBRIE 2017 Licență

 Afis Admitere SEPTEMBRIE 2017 Masterat

 

Calendarul de înscriere a candidaţilor pentru studii universitare de licenţă:


Calendarul concursului de admitere sesiunea septembrie 2017

 Înscrierea candidaților: 7-9 septembrie (9:00 – 18:00) (Amfiteatrul “Mihail Kogălniceanu”, Corp A, UAIC; online aici)

Afișarea rezultatelor: 11 septembrie (Amfiteatrul “Mihail Kogălniceanu”, Corp A, UAIC; online)

Confirmarea locurilor*: 12-13 septembrie (9:00 – 17:00) (Amfiteatrul “Mihail Kogălniceanu”, Corp A, UAIC)
* în ziua de 14 septembrie (9:00 – 17:00) se va organiza o sesiune de confirmare a locurilor pentru candidaţii admişi în urma revizuirii listelor.

Atenție: neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

 


Calendarul de înscriere a candidaţilor pentru studii universitare de master:


Calendarul concursului de admitere sesiunea septembrie 2017

 

Înscrierea candidaților: 7-9 septembrie (9:00 – 18:00) (Amfiteatrul “Mihail Kogălniceanu”, Corp A, UAIC; online aici)

Interviuri și afișarea rezultatelor: 11 septembrie (Amfiteatrul “Mihail Kogălniceanu”, Corp A, UAIC; online)
Vezi planificarea interviurilor (pdf)

Confirmarea locurilor*: 12-13 septembrie (9:00 – 17:00) (Amfiteatrul “Mihail Kogălniceanu”, Corp A, UAIC)
în ziua de 14 septembrie (9:00 – 17:00) se va organiza o sesiune de confirmare a locurilor pentru candidaţii admişi în urma revizuirii listelor.

 

Programarea interviurilor pentru admiterea la programele de masterat
sesiunea septembrie 2017

Atenţie: Prezenţa la interviu este obligatorie

 

Vezi planificarea interviurilor (pdf)

Programarea interviurilor pentru admiterea la programele de masterat
sesiunea septembrie 2017

DOMENIU

PROGRAM MASTERAT

DATĂ, LOCAŢIE INTERVIURI

Filosofie

Filosofie aplicată şi management cultural

11 septembrie 2017,
ora 10:00
D308, Corp D, UAIC

Sociologie

Securitate comunitară şi controlul violenţei

11 septembrie 2017,
ora 9:00
D1, Corp D, UAIC

Asistenţă
socială

Familia şi managementul resurselor familiale

11 septembrie 2017,
ora 12:00
D1, Corp D, UAIC

Masterat european de protecţie a drepturilor copilului

Probaţiune, mediere şi asistenţa sociala a victimelor infracţiunilor

Supervizare şi planificare socială

Ştiinţe ale
 comunicării

Relaţii publice şi publicitate

11 septembrie 2017,
ora 11:00
D2, Corp D, UAIC

Ştiinţe
politice

Politici publice şi management instituţional

11 septembrie 2017,
ora 10:00
D2, Corp D, UAIC

Studii de dezvoltare internaţională (en)

11 septembrie,
ora 10:00
II8, Corp A, UAIC

Studii europene de integrare şi securitate

11 septembrie,
ora 10:30
II8, Corp A, UAIC

 

Atenție: neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

 

 

Taxă de înscriere:

250 LEI pentru fiecare specializare și formă de învățământ

Taxa de înscriere se achită prin ordin de plată, de la orice sucursală BRD din ţară. Este suficient să mergi la o sucursală a băncii BRD unde vei putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, menţionând numele Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, numele Facultăţii de Filosofie și Științe Social-Politice si forma de învățământ (licență / masterat și zi / învățământ la distanță) la care urmează să îţi depui dosarul. Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) o anexezi dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului; altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.

Nu recomandăm plata prin online banking (există un singur cont pe toată univeristatea, motiv pentru care este îngreunată foarte mult confirmarea plății).

Nu uita să ceri chitanță pentru fiecare taxa de înscriere pe care o plătești, dacă te înscrii la mai multe specializări!

Pe ordinul de plată trebuie să treci următoarele informații:

 • Titular cont: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Nr. cont: se completează de către casierul BRD (Cod IBAN: RO68 BRDE 240 SV 895 344 524 00);
 • Suma: 250 lei;
 • Depunător: Nume, Inițiala tatălui, Prenume candidat, CNP candidat;
 • Detalii operațiune: admitere FSSP, licență / master.

Te rugăm să te asiguri că pe chitanța pe care o primești apar și următoarele informații:

 • Cod taxă școlaritate: 28 (taxa admitere);
 • Cod formă de învățământ: licență zi - 1251; licență ID - 2204; master zi – 2406.

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

 • 3000 LEI

  

Actele necesare înscrierii şi alte informaţii specifice găsiţi pe paginile LICENŢĂ şi respectiv MASTER

  

Depunerea dosarului de admitere

 • în toate clădirile universității vor fi puncte de informare de unde se pot obţine informaţii inclusiv despre sălile de înscriere unde se depune dosarul de admitere;
 • Înainte de a depune dosarul verifică încă o data dacă ai toate actele necesare înscrierii;
 • În sală vei primi cererea de înscriere și instrucțiuni privind modul de completare a acesteia. Fii foarte atent mai ales când trebuie sa-ți completezi datele pe baza cărora se calculează media de admitere.

 

Informaţii suplimentare:

Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi şi în ordinea opţiunilor depuse la înscriere, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul.

Eventualele contestaţii se depun în maxim 48 de ore, începând cu data și ora afișării rezultatelor sesiunii de admitere. Rezultatul contestaţiilor se comunică în cel mult 2 zile după încheierea termenului de depunere a acestora. Contestaţiile se pot aproba numai în limita locurilor finanţate de la buget sau pe locuri finanţate din resurse proprii fiecărei facultăţi.

Candidaţii declaraţi admiși la una sau mai multe facultăţi/domenii din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” au obligaţia să-și precizeze opţiunea pentru un singur domeniu sau un grup de domenii (unde este cazul), conform calendarului stabilit de fiecare facultate.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele în original, de a semna Contractul de studii şi de a achita taxa de înmatriculare care este de 50 lei. Aceasta nu se restituie în cazul renunţării la şcolarizare.

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să achite cel puţin 500lei reprezentând 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2017/2018 şi să semneze Contractul de studii. După acest termen, candidaţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere, sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune.

Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de şcolarizare.

Pentru candidaţii admişi în sesiunea din iulie: Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de studii, li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Dacă cererea de retragere se va face după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (vezi calendarul admiterii), candidaţilor li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.

Pentru candidaţii admişi în sesiunea din septembrie: Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de studii li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Dacă cererea de retragere se va face după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, dar înainte de începerea anului universitar li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.

Candidaţilor admişi la învăţământ cu frecvenţă care se retrag după începerea anului universitar nu li se mai restituie taxa de şcolarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului. În cazul studenţilor înmatriculaţi la ID, în ceea ce priveşte restituirea taxelor după începerea anului universitar, se respectă prevederile Contractului de studii.

Go to top