facebookcrp

 

DEPARTAMENTUL DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială este cel mai mare departament al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, atât din punct de vedere al numărului de cadre didactice titulare (19 cadre didactice titulare), cât şi din punct de vedere al numărului de studenţi şi al programelor de licenţă şi masterat gestionate. Departamentul gestionează trei programe de licenţă (Sociologie, Resurse Umane şi Asistenţă Socială) şi cinci programe de masterat.

Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială a fost înfiinţată în anul 1991 şi condusă până în anul 2008 de Prof.Univ.Dr. Vasile Miftode. În perioada 2008 – 2016 conducerea catedrei / departamentului a fost asigurată de Prof.Univ.Dr. Dumitru Stan (în anul 2012 a fost adoptată organizarea sub forma Departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială). Din anul 2016 Directorul Departamentului este Conf.Univ.Dr. Romeo Asiminei.

În prezent Departamentul de Sociologie și Asistență Socială este structurat pe două colective: colectivul de sociologie și colectivul de asistență socială.

Slide1

Resursa umană de care dispune Departamentul de Sociologie și Asistență Socială este înalt calificată. Toate cadrele didactice au obținut titlul de doctor și au urmat stagii de pregătire și perfecționare la universități de prestigiu din străinătate. Nouă titulari au câștigat burse postdoctorale, iar patru titulari sunt abilitați să conducă teze de doctorat (Prof.Univ.Dr. Nicu Gavriluță. Prof.Univ.Dr. Doina Balahur, Prof.Univ.Dr. Ștefan Cojocaru și Prof.Univ.Dr. Cristina Gavriluță)

Slide2

În anul 1990 a fost înfiinţată specializarea Sociologie-Politologie din cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Specializarea Sociologie din cadrul Facultăţii de Filosofie s-a delimitat în anul 1997 şi a funcţionat pe baza autorizaţiei provizorii conform Hotărârii de Guvern nr. 535/1999.

Specializarea Asistenţă Socială a debutat în anul 1991 ca Şcoală Postliceală în cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, transformându-se chiar din anul imediat următor (1992) în specializare distinctă de licenţă. A funcţionat pe baza autorizaţiei provizorii conform Hotărârii de Guvern nr. 535/1999.

Din anul 2004 programul de licenţă Sociologie şi programul de licenţă Asistenţă Socială, au primit acreditarea prin Hotărârea Guvernului nr. 1609 din 2004 pentru modificarea anexelor nr.1-3 la H.G. nr. 410/2002 privind structurile şi specializările universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 950 din 18.10.2004. Conform hotărârii ARACIS din 22.07.2010 se menţine acreditarea celor două programe de licenţă şi calificativul încredere.

Începând cu anul 2012 în cadrul departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială, al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, a început să funcţioneze şi programul de licenţă Resurse Umane în baza autorizaţiei de funcţionare provizorie conform structurii instituţiilor de învăţământ superior de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 697 din 01.10.2011.

Slide3

În cadrul Departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială funcţionează cinci programe de masterat acreditate: Securitate Comunitară şi Controlul Violenţei (SCCV); Familia şi Managementul Resurselor Familiale (FMRF); Probaţiune, Mediere şi Asistenţa Socială a Victimelor Infracţiunilor (Prob); Masterat European de Protecţia Drepturilor Copilului (PDC); Supervizare şi Planificare Socială (SPS). Programele de masterat au fost acreditate conform „Metodologiei de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS” în conformitate cu prevederile OUG 75/2005, aprobată prin Legea 87/2006. (Avizul de acreditare numărul 241 din 17.01.2008). Hotărârea ARACIS din 31.10.2013 menţine acreditarea celor cinci programe de masterat şi calificativul încredere.

Slide4

http://www.coping-project.eu/

http://www.coping-project.eu/

COPING (Children of Prisoners, Interventions and Mitigations to Strengthen Mental Health) was a child-centred FP 7th fouded project which aimed to investigate the characteristics of children with imprisoned parents, their resilience, and their vulnerability to mental health problems.

http://profitpentruoameni.ro/

http://profitpentruoameni.ro/

Proiectul (POSDRU) Modelul Economiei Sociale în România este cofinanţat din Fondul Social European. Obiectiv principal al proiectului este dezvoltarea capacității strategice a sectorului economiei sociale pe aceeași linie cu dezvoltarea durabilă pentru sprijinirea creșterii economice și incluziunii sociale a grupurilor dezavantajate pe piața muncii.

http://stages.csmcd.ro/

 http://stages.csmcd.ro/

The STAGES (Structural Transformation to Achieve Gender Equality) project has been designed with the general aim of making the most of the unprecedented opportunity, provided by the European Commission, in the framework of the 7th Framework Programme for Research and Technological Development.

http://euprha.org

http://euprha.org

The EUPRHA (European Universities on Professionalization on Humanitarian Action) Project is a European effort to give a common response to the new trends on the Humanitarian sector.

http://sociologcautjob.ro/

http://sociologcautjob.ro/

Proiectul Program de formare a competenţelor de cercetare şi profesionale pentru masteranzii din domeniul ştiinţelor sociale este finanţat din Fondul Social European. Proiectul are ca grup ţină masteranzii din domeniul ştiinţelor sociale şi membrii ai structurilor de conducere şi comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/facultate si urmăreste să contribuie la îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi de cercetare ale acestora conform normelor impuse de Stategia Lisabona şi Stategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013.

http://societateasociologilor.ro/

http://societateasociologilor.ro/

Societatea Sociologilor din România (SSR) este o asociaţie a specialiştilor care, prin activitatea lor profesională, au contribuit şi contribuie la cunoaşterea ştiinţifică a realităţilor sociale, politice şi economice româneşti

Go to top