ADMITERE LICENȚĂ 2018

Click pentru a descărca Metodologia de Admitere Licenţă 2018 (pdf)

 

SPECIALIZĂRI Limba de predare Capacitate de școlarizare Număr locuri distribuite BUGET cetăţeni ROMÂNI*, UE, SEE şi CE Taxă TOTAL
Forma de învățământ: cu Frecvență Buget Rromi Domenii prioritare Absolvenţi licee rural TOTAL BUGET
Filosofie română 40 9 1   1 11 3 14
Sociologie română 100 2 1   1 4 62 66
Resurse umane română 60       1 1 7 8
Asistență socială română 315       2 2 161 163
Științe politice română 100 13 1 2 2 18 47 65
Relații internaționale și studii europene română 100 4       4 31 35
Comunicare și relații publice română 130       2 2 10 12
                   
SPECIALIZĂRI Limba de predare Capacitate de școlarizare Număr locuri distribuite BUGET cetăţeni ROMÂNI, UE, SEE şi CE Taxă TOTAL
Forma de învățământ: la Distanță Buget Rromi Domenii prioritare Absolvenţi licee rural TOTAL BUGET
Asistență socială română 50         0 0 0
Comunicare și relații publice română 50         0 5 5
                   
* Cu domiciliul în România                  

 

 Tel: 0757.766.531

 email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Media de la bacalaureat (100%).

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie: Nota la disciplina Limba și Literatura Romana din cadrul examenului de bacalaureat.

 

Pentru olimpici
Pot fi înscriși fără admitere absolvenții de liceu care au obținut următoarele distincții:

 • Premiile I, II și III la Olimpiadele: Filosofie, Socio-Umane, Logică, Sociologie, Cultură civică;
 • Premiile I, II și III la Concursuri Naționale și Internaționale pentru elevi în domeniul științelor sociale și umaniste.

 

250 LEI pentru fiecare specializare și formă de învățământ

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde și-au depus actele în original), următoarele categorii de candidați:
a) candidații (în vârstă de până la 25 ani și aflați în întreținerea părinților) care sunt copii ai personalului didactic (de predare și auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
b) candidații (în vârstă de până la 25 ani și aflați în întreținerea părinților) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași;
c) candidații (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinți;
d) candidații (în vârstă de până la 25 ani) proveniți din casele de copii sau plasament familial;
e) candidații (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii ai eroilor martiri ai revoluției;
f) candidații care au obținut distincții (premiile I, II, III, mențiune, premii speciale) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de M.E.N.C.S. sau la alte concursuri recunoscute de către facultatea la care se înscrie;
Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) cuantumul taxei de înscriere la admitere pentru candidații care sunt salariați ai Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași și ai Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu" din Iași.
Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați comisiei de admitere pe facultate.

Taxa de înscriere se achită prin ordin de plată, de la orice sucursală BRD din țară. Este suficient să mergi la o sucursală a băncii BRD unde vei putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, menționând numele Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, numele Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice și forma de învățământ (licență / masterat; învățământ cu frecvență / învățământ la distanță) la care urmează să îți depui dosarul. Dovada plății (o copie a ordinului de plată) o anexezi dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului; altfel, chitanța nu va putea fi luată în considerare.

Nu recomandăm plata prin online banking (există un singur cont pe toată universitatea, motiv pentru care este îngreunată foarte mult confirmarea plății).

Nu uita să ceri chitanță pentru fiecare taxa de înscriere pe care o plătești, dacă te înscrii la mai multe specializări!

Pentru ordinul de plată trebuie să menționezi următoarele informații:

 • Titular cont: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași;
 • Nr. cont: se completează de către casierul BRD (Cod IBAN: RO68 BRDE 240 SV 895 344 524 00);
 • Suma: 250 lei;
 • Depunător: Nume, Inițiala tatălui, Prenume candidat, CNP candidat;
 • Detalii operațiune: admitere FSSP, licență / master.

Te rugăm să te asiguri că pe chitanța pe care o primești apar și următoarele informații:

 • Cod taxă școlaritate: 28 (taxa admitere);
 • Cod formă de învățământ: licență zi - 1251; licență ID - 2204; master zi – 2406.

Înscrierea candidaților: 10-12 septembrie (9:00 – 17:00) (Amfiteatrul "Mihail Kogălniceanu", Corp A, UAIC; online aici)

Selecția candidaților și afișarea rezultatelor: 13 septembrie  (Amfiteatrul "Mihail Kogălniceanu", Corp A, UAIC; online)

Confirmarea locurilor*: 14 septembrie (9:00 – 17:00)  (Amfiteatrul "Mihail Kogălniceanu", Corp A, UAIC)
* În data de 15 septembrie 2018 (9:00 – 17:00) se va organiza o nouă sesiune de confirmare a locurilor pentru candidații admiși în urma revizuirii listelor.

Atenție: neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

3000 LEI

 

 • Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D;
 • Diploma de licență și Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă sau echivalentă pentru candidații care doresc să urmeze a doua specializare;
 • Original* și copie** după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)
 • Original* și copie** după certificat de naștere;
 • Original* și copie** după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);
 • În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 • 2 fotografii color tip legitimație (format 2 / 2,5);
 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic (original* și copie**);
 • Dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.
(**) sunt necesare copii simple, conform Ordonanța de urgență nr. 41/2016 care elimină cerința de depunere a copiilor legalizate.

Întrucât candidații au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăți/instituții, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menționate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverință de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituție.

O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă.

Orice subvenție financiară sau bursă din fonduri publice se acordă numai într-o singură instituție de învățământ superior, pentru un singur program de studii (acolo unde se află actele de studii în original). Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit se suportă de către studenți

Candidații din etnia romilor vor trebui să prezinte, la înscriere, și o recomandare scrisă emisă de una din organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu apartenența la organizația în cauză.

Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.

 

Înscrierea candidaților se poate face direct în Amfiteatrul "Mihail Kogălniceanu", Corp A, UAIC (în perioada 10 – 12 septembrie, orele 9:00 – 17:00) sau on-line aici (în perioada 10 - 12 septembrie)

Programul de studii universitare de licenţăLimba de predareForma de învăţământMedia maximă BUGETMedia minimă BUGETMedia minimă TAXĂ
Asistenţă socială română IF 9.68 7.80 5.91
Asistenţă socială română ID 5.79
Filosofie română IF 9.16 6.03 8.90
Relaţii internaţionale şi studii europene română IF 9.73 7.71 6.16
Resurse umane română IF 9.80 8.43 6.23
Sociologie română IF 8.96 6.45 6.05
Comunicare şi relaţii publice română IF 9.75 8.50 6.00
Comunicare şi relaţii publice română ID 6.00
Ştiinţe politice română IF 9.71 6.73 6.10

Admitere 2018 Licență

NStepsLicenta

INFORMAŢII DESPRE SPECIALIZĂRI, DISCIPLINE, PROFESORI ETC:

 • Y
 • R
 • G

afis anunt

Go to top