ADMITERE LICENȚĂ SEPTEMBRIE 2020

Click pentru a descărca

Metodologia de Admitere Licență 2020 

Procedura privind organizarea și desfășurarea online a admiterii în ciclul de studii universitare de licență

 

 Locuri scoase la concurs sesiunea septembrie 2020

 

Specializare

Forma de învățământ

Capacitate de școlarizare

ROMÂNI*, UE, SEE, CE

Buget total

din care:

TAXĂ

Candidați proveniți din sistemul de protecție socială

Absolvenți de licee situate în mediul rural

Etnici ROMI

Domenii prioritare de dezvoltare ale României

Filosofie

IF

40

10

 

1

   

7

Sociologie

IF

100

10

 

1

   

64

Resurse umane

IF

120

         

19

Asistență socială

IF

315

         

42

Asistență socială

ID

50

         

0

Științe politice

IF

100

         

45

Relații internaționale și studii europene

IF

120

1

 

1

   

35

Comunicare și relații publice

IF

130

         

15

TOTAL

21

0

3

0

0

247

* cetățeni ROMÂNI cu domiciliul în România

IF = învățământ cu frecvență; ID = învățământ la distanță

 

Calendarul concursului de admitere sesiunea septembrie 2020

Înscrierea candidaților: 7-9 septembrie – exclusiv online  aici

Selecția candidaților și afișarea rezultatelor: 9-10 septembrie ( online )

Confirmarea locurilor*: 10-11 septembrie (ora 16:00); (Candidați admiși buget: Corp A, Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu; Candidați admiși taxă: online)

* în data de 12 septembrie (intervalul orar 0:00-16.00), se va organiza o nouă sesiune de confirmare a locurilor pentru candidații admiși în urma revizuirii listelor.

Atenție: neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

Pentru situații deosebite se poate solicita suport la telefon: 0232.201.650 sau 0752.665.853 (de luni până vineri între orele 8:30-12:30 și 13:00-16:00)

IMPORTANT

Informațiile privind condițiile de admitere, actele necesare pentru înscriere, taxele, înmatricularea și încheierea contractului (confirmarea locului) și alte informații suplimentare sunt similare cu cele valabile în sesiunea iulie-august 2020 si sunt listate mai jos.

 

 

 ADMITERE LICENȚĂ IULIE 2020

 

 

Locuri scoase la concurs sesiunea iulie 2020


Specializare

Forma de învățământ

Capacitate de școlarizare

ROMÂNI*, UE, SEE, CE

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Buget total

din care:

TAXĂ

Buget:

TAXĂ

Candidați proveniți din sistemul de protecție socială

Absolvenți de licee situate în mediul rural

Etnici ROMI

Domenii prioritare de dezvoltare ale României

cu bursă

fără bursă

Filosofie

IF

40

29

0

1

0

0

8

1

1

0

Sociologie

IF

100

31

0

1

0

2

65

1

1

0

Resurse umane

IF

120

43

0

0

0

2

70

1

1

0

Asistență socială

IF

315

74

1

1

1

2

165

0

1

1

Asistență socială

ID

50

 

0

0

0

0

50

0

0

0

Științe politice

IF

100

36

0

1

1

2

60

1

1

0

Relații internaționale și studii europene

IF

120

53

0

1

0

2

45

1

1

0

Comunicare și relații publice

IF

130

59

0

1

1

2

65

1

1

0

TOTAL

325

1

6

3

12

478

6

7

1

* cetățeni ROMÂNI cu domiciliul în România

Click pentru înscrieri online Licență 2020

 

Condițiile de admitere
Media de la bacalaureat (100%).

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie: Nota la disciplina Limba și Literatura Romana din cadrul examenului de bacalaureat.

Notă: În stabilirea ordinii de admitere se va avea în vedere media de admitere, atât în ceea ce priveşte locurile finanţate de la buget, cât şi cele cu taxă!

Pentru olimpici
Pot fi înscriși fără admitere (și fără plata taxei de înscriere) absolvenții de liceu care au obținut următoarele distincții:

 • Premiile I, II și III la Olimpiadele: Filosofie, Socio-Umane, Logică, Sociologie, Cultură civică;
 • Premiile I, II și III la Concursuri Naționale și Internaționale pentru elevi în domeniul științelor sociale și umaniste.

 

Calendarul concursului de admitere sesiunea iulie 2020

Înscrierea candidaților: 13-24 iulie - online aici  sau fizic, de luni până vineri între orele 12:00-13:00 în Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu, Corp A. Depunerea dosarelor fizice se face doar cu programare telefonică prealabilă la 0232.201.650 sau 0752.665.853 (Programarea se poate face de luni până vineri între orele 8:30-12:30 și 13:00-16:00)
Pasi pentru admitere online:
1️ Completare și procesare conturi de acces pentru Admiterea on-line (07.04.2020 - 24.07.2020, ora 14:00)
2️ Completare fișe de înscriere (07.04.2020 - 24.07.2020, ora 16:00)
3️ Proces verificare și corecție fișe de înscriere (13.07.2020 - 29.07.2020)

 

Selecția candidaților și afișarea rezultatelor: 27-31 iulie ( online )

Confirmarea locurilor*: 31 iulie, 3 - 8 august, intervalul orar 9.00-16.00; (după caz: confirmare online sau punct preluare intrare Corp A sau Amfiteatrul “Mihail Kogălniceanu”, Corp A, UAIC)

* în perioada 10 - 13 august, intervalul orar 9.00-16.00, se va organiza o nouă sesiune de confirmare a locurilor pentru candidații admiși în urma revizuirii listelor.

Atenție: neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

Pentru situații deosebite se poate solicita suport la telefon: 0232.201.650 sau 0752.665.853 (de luni până vineri între orele 8:30-12:30 și 13:00-16:00)

 

Actele necesare pentru înscriere la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice

 • Fișa de înscriere – formular online
 • Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D pentru studiile efectuate în afara României;
 • Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) / pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)
 • Certificat de naștere;
 • Certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice și care sunt acestea, dacă este cazul);
 • Diploma de licență și Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă sau echivalentă pentru candidații care doresc să urmeze a doua specializare;
 • În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 • 2 fotografii color tip legitimație (format 2 / 2,5 cm);
 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic (original* și copie**);

Documentele pot fi scanate (pentru admiterea online), original* sau copie** pentru înscrierea fizică.
(*) cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.
(**) sunt necesare copii simple, conform Ordonanța de urgență nr. 41/2016 care elimină cerința de depunere a copiilor legalizate.

 

Taxă de înscriere:
250 LEI pentru fiecare specializare și formă de învățământ

 

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidați:

a) candidații (în vârstă de până la 25 ani și aflați în întreținerea părinților) care sunt copii ai personalului didactic (de predare și auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;

b) candidații (în vârstă de până la 25 ani și aflați în întreținerea părinților) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

c) candidații (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinți;

d) candidații (în vârstă de până la 25 ani) proveniți din casele de copii sau plasament familial;

f) candidații care au obținut distincții (premiile I, II, III, mențiune, premii speciale) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de M.E.N. sau la alte concursuri recunoscute de către Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice;

Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare, acolo unde și-au depus actele în original) cuantumul taxei de înscriere la admitere pentru candidații care sunt salariați ai Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și ai Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iași.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați comisiei de admitere pe facultate.

Taxa de înscriere se achită prin ordin de plată, de la orice sucursală BRD din țară.

Este suficient să mergi la o sucursală a băncii BRD unde vei putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, menționând

 • numele Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
 • numele Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice și
 • forma de învățământ (licență / masterat; învățământ cu frecvență / învățământ la distanță) la care urmează să îți depui dosarul.

Dovada plății (o copie a ordinului de plată) o anexezi dosarului de candidatură.

ESTE FOARTE IMPORTANT CA PLATA SĂ FIE FĂCUTĂ CU NUMELE CANDIDATULUI;  ALTFEL, CHITANȚA NU VA PUTEA FI LUATĂ ÎN CONSIDERARE.

 

NU UITA SĂ CERI CHITANȚĂ PENTRU FIECARE TAXA DE ÎNSCRIERE PE CARE O PLĂTEȘTI, DACĂ TE ÎNSCRII LA MAI MULTE SPECIALIZĂRI!

Pentru ordinul de plată trebuie să menționezi următoarele informații:

 • Titular cont: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Nr. cont: se completează de către casierul BRD (Cod IBAN: RO68 BRDE 240 SV 895 344 524 00);
 • Suma: 250 lei;
 • Depunător: Nume, Inițiala tatălui, Prenume candidat, CNP candidat;
 • Detalii operațiune: admitere FSSP, licență / master.

Te rugăm să te asiguri că pe chitanța pe care o primești de la BRD apar și următoarele informații:

 • Cod taxă școlaritate: 28 (taxa admitere);
 • Cod formă de învățământ: licență IF - 1251; licență ID - 2204; master IF – 2406.

Plata taxelor se poate face și online [aici].

Taxa de înscriere nu se restituie.

 

Taxă de școlarizare pentru anul I, an universitar 2020 – 2021:
3000 LEI

 

Înmatricularea și încheierea contractului (confirmarea locului)

1. Candidații admiși pe locurile cu finanțare bugetară trebuie să achite taxa de înmatriculare în valoare de 50 RON (taxă înmatriculare);


2. Candidații admiși pe locurile cu taxă trebuie să achite 500 RON, reprezentând prima rată din taxa anuală de studii, de 3000 RON (taxă școlarizare);

 

Plata taxelor de înmatriculare și școlarizare se poate face la orice sucursală BRD din țară sau online aici .

Te rugăm să te asiguri că pe chitanța pe care o primești de la BRD apar și următoarele informații:

 • Cod taxă înmatriculare: 38 sau cod taxă școlarizare: 31
 • Cod formă de învățământ: licență IF - 1251; licență ID - 2204; master IF 2406.

Informații suplimentare

O persoană poate fi admisă și înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă.
Orice subvenție financiară sau bursă din fonduri publice se acordă numai într-o singură instituție de învățământ superior, pentru un singur program de studii (acolo unde se află actele de studii în original). Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit se suportă de către studenți

Candidații din etnia romilor vor trebui să prezinte, la înscriere, și o recomandare scrisă emisă de una din organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu apartenența la organizația în cauză.

Pentru situații deosebite se poate solicita suport la telefon: 0232-201650 sau 0752 665 853 (între orele 8.30-12.00 și 13.00-16.00) 

Informații utile pentru echivalarea studiilor efectuate în străinătate

Candidații la admitere cetățeni români cu studii liceale și / sau studii de licență efectuate în străinătate vor depune la facultăți, în perioada înscrierilor dosarele pentru echivalarea diplomei de bacalaureat și/sau diplomei de licență obținute în străinătate, în vederea obținerii atestatelor de recunoaștere emise de către C.N.R.E.D.

Candidatul va depune două dosare: unul pentru înscriere la facultate, celălalt pentru echivalarea studiilor efectuate în străinătate, astfel:

 • Dosarul pentru echivalarea diplomei de bacalaureat obținute în străinătate va fi alcătuit conform actelor de pe site-ul CNRED
 • Dosarul pentru echivalarea studiilor de licență efectuate în străinătate va fi alcătuit conform actelor de pe site-ul CNRED.

 

Taxa pentru echivalare va fi achitată și depusă la dosar în momentul confirmării locului obținut prin admitere.

Dosarele pentru recunoașterea studiilor vor fi transmise către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) de către universitate.

Candidații vor fi declarați admiși sub rezerva completării dosarului cu Atestatul de recunoaștere a diplomelor.

Click pentru [înscrieri online Licență 2020]

Go to top