Contact Comisie Admitere 2023

Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

telefon: 0232.201.650 (luni-vineri, 8.00 - 16.00)

 banner call center

Click pentru a descărca
Metodologia de Admitere Licență 2023

 

 

Locuri scoase la concurs sesiunea iulie 2023

Specializare Forma de învățământ Capacitate de școlarizare ROMÂNI*, UE, SEE, CE ROMÂNI DE PRETUTINDENI
Buget total din care: TAXĂ Buget: TAXĂ
Statistic Domenii prioritare de dezvoltare ale României Cadre didactice Candidați proveniți din sistemul de protecție socială Candidați cu cerințe educaționale speciale / dizabilități Absolvenți de licee situate în mediul rural Etnici romi cu bursă fără bursă
Filosofie IF 40 28 26 -- 1 0 0 1 0 10 1 0 1
Sociologie IF 100 33 28 2 2 0 0 1 0 65 1 0 1
Resurse umane IF 120 48 43 2 2 0 0 1 0 68 1 0 1
Asistență socială IF 315 82 73 2 2 2 1 1 1 155 2 0 1
Asistență socială ID 75 --   -- -- -- -- -- -- 75 -- -- --
Științe politice IF 100 40 35 1 2 0 0 1 1 58 1 1 1
Relații internaționale și studii europene IF 120 43 39 2 2 0 0 0 0 73 2 0 1
Comunicare și relații publice IF 130 52 47 2 2 0 0 1 0 75 2 1 1
TOTAL 326 291 11 13 2 1 6 2 504 10 2 7

* cetățeni ROMÂNI cu domiciliul în România
IF = învățământ cu frecvență; ID = învățământ la distanță

 

Click pentru înscrieri online Licență 2023

 

Condițiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie: 

 1. Nota la disciplina Limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat;
 2. Media generală a ultimului an de studiu din liceu.

Important: Pentru fiecare specializare de licență se depune un dosar distinct și se achită o taxă distinctă. 

Important: În stabilirea ordinii de admitere se va avea în vedere media de admitere, atât în ceea ce privește locurile finanțate de la buget, cât și cele cu taxă!

Pentru olimpici

Au dreptul să fie admiși, pe locuri finanțate de la buget, fără susținerea concursului de admitere (și fără plata taxei de înscriere), cu Diplomă de Bacalaureat care au obținut următoarele distincții:

 • Premiile I, II și III la Olimpiade Naționale și Internaționale ciclul liceal: Științe Socio-Umane (Logică, Argumentare și comunicare, Psihologie, Sociologie, Economie, Filosofie), Inovare și creativitate digitală, Matematică, Informatică;
 • Premiile I, II și III la Concursuri Naționale și Internaționale pentru elevi ciclul liceal în domeniul științelor sociale sau în domeniul științelor umaniste.

Calendarul concursului de admitere sesiunea iulie 2023

Înscrierea candidaților online (varianta recomandată): 10-15 iulie AICI

Înscrierea candidaților fizic: 10-15 iulie, Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu, Corp A

                Depunerea dosarelor fizice se face conform următorului program:

 • 10.07.2023 - 14.07.2023 în intervalul orar 09:00 - 15:00
 • 15.07.2023 în intervalul orar 09:00 - 12:00

În cazul în care se optează pentru depunerea dosarului în format fizic, candidații vor completa în sală fișa de înscriere. În sală va fi permis doar accesul candidaților.

Selecția candidaților și afișarea rezultatelor: 17-22 iulie 2023  online

Confirmarea locurilor*: 24 - 26 iulie 2023, intervalul orar 9.00-16.00, Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu, Corp A

Atenție: neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

Atenție: confirmarea locului se face exclusiv în Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu!

Important: accesul în sala va fi permis doar candidaților.

* în perioada 27 - 28 iulie, intervalul orar 9.00-16.00, se va organiza o nouă sesiune de confirmare a locurilor, numai pentru candidații admiși în urma revizuirii listelor.

 

Actele necesare pentru înscriere la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice

 • Fișa de înscriere – formular online
 • Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D pentru studiile efectuate în afara României;
 • Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) / pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)
 • Certificat de naștere;
 • Certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice și care sunt acestea, dacă este cazul);
 • Diploma de licență și Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă sau echivalentă pentru candidații care doresc să urmeze a doua specializare;
 • În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 • 2 fotografii color tip legitimație (format 2 / 2,5 cm);
 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;

Documentele pot fi scanate (pentru admiterea online), original* sau copie** pentru înscrierea fizică.

(*) cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

(**) sunt necesare copii simple, conform Ordonanța de urgență nr. 41/2016 care elimină cerința de depunere a copiilor legalizate.

 

Taxă de înscriere:
250 LEI pentru fiecare specializare și formă de învățământ

 

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidați:

a) candidații (în vârstă de până la 25 ani și aflați în întreținerea părinților) care sunt copii ai personalului didactic (de predare și auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;

b) candidații (în vârstă de până la 25 ani și aflați în întreținerea părinților) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

c) candidații (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinți;

d) candidații (în vârstă de până la 25 ani) proveniți din casele de copii sau plasament familial;

e) candidații care au obținut distincții (premiile I, II, III, mențiune, premii speciale) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației sau la alte concursuri recunoscute de către Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice.

Se reduce cu 50% cuantumul taxei de înscriere la admitere pentru candidații care sunt salariați ai Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și ai Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iași.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați comisiei de admitere pe facultate.

 Plata taxelor se face online aici

 • Suport plăţi taxe on-line: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Atenție: Taxa de înscriere nu se restituie candidaților care au finalizat procesul de înscriere.

Important: Taxa de înscriere se restituie candidaților doar în cazul în care specializarea la care au fost admiși nu se mai organizează.

 

Taxă de școlarizare pentru anul I, an universitar 2023 – 2024:
3000 LEI

 

Înmatricularea și încheierea contractului (confirmarea locului)

1. Candidații admiși pe locurile cu finanțate de la buget au obligația de a depune dosarul cu actele de studii în original, de a semna Contractul de studii și de a achita taxa de înmatriculare în cuantum de 50 RON (taxă înmatriculare);
2. Candidații admiși pe locurile cu taxă trebuie să achite 500 RON, reprezentând prima rată din taxa anuală de studii, de 3000 RON (taxă școlarizare);

Candidaților admiși pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de școlarizare.

Plata taxelor de înmatriculare și școlarizare se face online aici sau la orice sucursală BRD din țară

Te rugăm să te asiguri că pe chitanța pe care o primești de la BRD apar și următoarele informații:

 • Cod taxă înmatriculare: 38 (pentru candidații admiși pe locurile cu finanțate de la buget)
 • Cod taxă școlarizare: 31 (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă)
 • Cod formă de învățământ: licență IF - 1251; licență ID - 2204; master IF – 2406.

Important: la semnarea Contractului de studii, candidații declarați admiși la forma de învățământ cu frecvență (I.F.) au obligația de a depune la dosar un extras de cont al titularului în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc.). În contractul de școlarizare va fi trecut contul IBAN, conform extrasului de cont depus la dosar.

Atenție: neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

Taxa de școlarizare achitată de către candidați în vederea confirmării locurilor se restituie integral în următoarele situații:
a) candidatul admis cu taxă a ocupat, în urma redistribuirii, un loc la buget;
b) candidatul nu a confirmat locul (deși a plătit prima tranșă din taxa de școlarizare).

Taxele de școlarizare se restituie, în cazul retragerii, astfel:

Candidaților admiși cu taxă care renunță la școlarizare în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii, li se va reține 10% din taxa de școlarizare pentru semestrul I (adică 150 RON).

Dacă cererea de retragere se va face după depășirea termenului de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (până la data de 3 septembrie 2023), candidaților li se va reține 15% din taxa de școlarizare pentru semestrul I (adică 225 RON).

Candidaților care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere (după data de 4 septembrie 2023), dar înainte de începerea anului universitar, li se va reține 20% din taxa de școlarizare pentru semestrul I (adică 300 RON).

Candidaților admiși la învățământ cu frecvență care se retrag după începerea anului universitar nu li se mai restituie taxa de școlarizare pentru confirmarea locului (adică 500 RON).

Taxa de școlarizare se restituie pe baza completării unei solicitări și anexării chitanței (copie), cărții de identitate (copie) și extrasului de cont.

 

Informații suplimentare

O persoană se poate înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăți/instituții, în vederea admiterii în învățământul superior, caz în care dosarul cu actele în original se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menționate, depuse în copie certificată de către facultatea/instituția care deține originalul și însoțite de o adeverință de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituție. În cazul în care înscrierea se face on-line, actele vor fi scanate și încărcate în sistemul de înscriere on-line, candidatul asumându-și obligația de a depune actele în original la momentul confirmării locului finanțat de la buget.

Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de licență, pentru un singur program de master și pentru un singur program de doctorat. Candidatul declarat admis la mai multe facultăți optează pentru programul de studii care va fi finanțat de la buget prin depunerea actelor de studii în original la facultatea pe care dorește să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.

Orice subvenție financiară sau bursă din fondurile publice se acordă numai într-o singură instituție de învățământ superior, pentru un singur program de studii (acolo unde se află actele de studii în original). Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenți.

Candidații din etnia romilor vor trebui să prezinte, la înscriere, o recomandare scrisă emisă de una din organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă.

Candidații proveniți din sistemul de asistență socială vor trebui să prezinte, la înscriere, documente care să ateste că face parte din această categorie.

Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia de admitere a facultății.

 

Informații utile pentru echivalarea studiilor efectuate în străinătate

Candidații la admitere cetățeni români cu studii liceale și / sau studii de licență efectuate în străinătate vor depune la comisia de admitere, în perioada înscrierilor dosarele pentru echivalarea diplomei de bacalaureat și/sau diplomei de licență obținute în străinătate, în vederea obținerii atestatelor de recunoaștere emise de către C.N.R.E.D.

Înscriere online: În momentul înscrierii online AICI candidatul va realiza un fișier PDF cu toate actele solicitate, pe care le va încărca în fișa de înscriere, la secțiunea Date privind pregătirea anterioară a candidatului. Documentele care trebuie depuse în original (traducerile legalizate ale actelor de studii, adeverințele de autenticitate, dacă este cazul), vor fi depuse la dosar în momentul confirmării locului obținut prin admitere, în amfiteatrul Mihail Kogălniceanu, Corp A.

Înscriere fizică: Candidatul va depune două dosare: unul pentru înscriere la facultate, celălalt pentru echivalarea studiilor efectuate în străinătate,

Dosarul pentru echivalarea diplomei de bacalaureat obținute în străinătate va fi alcătuit conform actelor de pe site-ul CNRED (www.cnred.edu.ro)

Dosarul pentru echivalarea studiilor de licență efectuate în străinătate va fi alcătuit conform actelor de pe site-ul CNRED (www.cnred.edu.ro)

Taxa pentru echivalare va fi achitată și depusă la dosar în momentul confirmării locului obținut prin admitere.

Dosarele pentru recunoașterea studiilor vor fi transmise către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) de către universitate.

Candidații vor fi declarați admiși sub rezerva completării dosarului cu Atestatul de recunoaștere a diplomelor.

Informații utile pentru admiterea candidaților români de pretutindeni

Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte:

a) Persoanele care își asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României (R. Moldova, Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria) – etnici români;

b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate – diaspora.

Școlarizarea românilor de pretutindeni se realizează cu respectarea strictă a capacității de școlarizare, astfel:

a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, la programe cu predare exclusiv în limba română;

b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, la programe cu predare exclusiv în limba română;

c) cu plata taxei de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii român

Se pot înscrie la programe de studii cu predare în limba română:

a) persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române;

b) persoanele care prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B1, eliberate de instituții de învățământ superior acreditate din țară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini sau obținute în străinătate, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român.

c) optează pentru frecventarea anului pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru programele de studii în limba engleză/franceză este necesară dovedirea competenței lingvistice printr-un certificat de atestare a cunoașterii limbii engleze/franceze eliberat de către o instituție recunoscută de MEN (minim nivel B1).

Concursul de admitere la programele de studii de licență și master se desfășoară la nivelul facultății.

Înscrierea candidaților români de pretutindeni se poate realiza în perioada 10-15 iulie 2023 printr-una din următoarele metode:

a) on-line https://eadmitere.uaic.ro/auth/login?return=%2Fcandidat (varianta recomandată);

b) fizic (Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu, Corp A)

Taxa de școlarizare achitată la confirmarea locului cu taxă se poate restitui în aceleași condiții ca pentru candidații români.

Contractul de studii se va semna după primirea Ordinului/Avizului MEN privind înmatricularea.

Click pentru înscrieri online Licență 2023 

Go to top