ADMITERE LICENȚĂ 2017

Click pentru a descărca Metodologia de Admitere Licenţă 2017 (pdf)

Afis Admitere SEPTEMBRIE 2017

Locuri scoase la concurs sesiunea septembrie 2017

 


SPECIALIZĂRI
Forma de învățământ: ZI

ROMÂNI*

ROMI

ROMÂNI DE PRETUTINDENI
din Republica Moldova

Buget

Taxă

Buget

Buget, cu bursă

Buget, fără bursă

Taxă

Filosofie

11

4

 

 

 

1

Sociologie

 

25

 

 

 

1

Resurse umane

 

7

 

 

 

 

Asistență socială

 

45

 

 

 

 

Științe politice

3

36

 

 

 

 

Relații internaționale și studii europene

 

40

1

 

 

1

Comunicare și relații publice

 

8

1

 

 

1

 

SPECIALIZĂRI
Forma de învățământ: Invățământ la Distanță

Buget

Taxă

Buget

Buget, cu bursă

Buget

Taxă

Asistență socială

--

3

--

--

--

--

Științe politice

--

50

--

--

--

--

Comunicare și relații publice

--

9

--

--

--

--

* cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE

 

Click pentru înscrieri online Licenţă 2017

 

Condiţiile de admitere
Media de la bacalaureat (100%).
Criteriile de departajare a candidatilor cu aceeasi medie: Nota la disciplina Limba si Literatura Romana din cadrul examenului de bacalaureat.

 

Pentru olimpici
Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii: Premii ( I, II sau III) la Olimpiadele naţionale de Filosofie, Estetică, Logică sau Sociologie.

 

Taxă de înscriere:
250 LEI pentru fiecare specializare și formă de învățământ

Taxa de înscriere se achită prin ordin de plată, de la orice sucursală BRD din ţară. Este suficient să mergi la o sucursală a băncii BRD unde vei putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, menţionând numele Univeristății “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, numele Facultăţii de Filosofie și Științe Social-Politice si forma de învățământ (licență / masterat; zi / învățământ la distanță) la care urmează să îţi depui dosarul. Dovada plăţii (o copie a ordinului de plată) o anexezi dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului; altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.

Nu recomandăm plata prin online banking (există un singur cont pe toată univeristatea, motiv pentru care este îngreunată foarte mult confirmarea plății).

Nu uita să ceri chitanță pentru fiecare taxa de înscriere pe care o plătești, dacă te înscrii la mai multe specializări!

Pentru ordinul de plată trebuie să menționezi următoarele informații:

    Titular cont: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Nr. cont: se completează de către casierul BRD (Cod IBAN: RO68 BRDE 240 SV 895 344 524 00);
Suma: 250 lei;
Depunător: Nume, Inițiala tatălui, Prenume candidat, CNP candidat;
Detalii operațiune: admitere FSSP, licență / master.

Te rugăm să te asiguri că pe chitanța pe care o primești apar și următoarele informații:

    Cod taxă școlaritate: 28 (taxa admitere);
Cod formă de învățământ: licență zi - 1251; licență ID - 2204; master zi – 2406.

 

Calendarul concursului de admitere sesiunea septembrie 2017
Înscrierea candidaților: 7-9 septembrie (9:00 – 18:00) (Amfiteatrul “Mihail Kogălniceanu”, Corp A, UAIC; online aici)

Afișarea rezultatelor: 11 septembrie (Amfiteatrul “Mihail Kogălniceanu”, Corp A, UAIC; online)

Confirmarea locurilor*: 12-13 septembrie (9:00 – 17:00) (Amfiteatrul “Mihail Kogălniceanu”, Corp A, UAIC)
* în ziua de 14 septembrie (9:00 – 17:00) se va organiza o sesiune de confirmare a locurilor pentru candidaţii admişi în urma revizuirii listelor.

Atenție: neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:
3000 LEI

 

Actele necesare pentru înscriere la studii de licență la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

 • Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D;
 • Diploma de licență sau echivalentă pentru candidații care doresc să urmeze a doua specializare;
 • Original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)
 • Original* și copie după certificat de naștere;
 • Original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);
 • În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 • 2 fotografii 3/4;
 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;
 • Dosar plic.
 • (*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe programe de studii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie (Adeverința este eliberată de facultatea la care s-au depus actele în original).

Candidaţii din etnia romilor vor trebui să prezinte, la înscriere, şi o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu apartenența la organizaţia în cauză.

Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.

 

Înscrierea candidaților se poate face direct în Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu, Corp A, UAIC (în perioada 7 – 9 septembrie; zilnic între orele 9:00 – 18:00) sau on-line aici (în perioada 7 – 9 septembrie)

 

 

Afis Admitere IULIE 2017

 Locuri scoase la concurs sesiunea IULIE 2017


SPECIALIZĂRI
Forma de învățământ: ZI

ROMÂNI*

ROMI

ROMÂNI DE PRETUTINDENI
din Republica Moldova

Buget

Taxă

Buget

Buget, cu bursă

Buget

Taxă

Filosofie

30

4

--

--

--

1

Sociologie

30

30

1

--

1

1

Asistență socială

45

85

4

--

--

1

Științe politice

40

45

--

--

--

1

Comunicare și relații publice

45

55

1

1

--

1

Relații internaționale și studii europene

35

50

1

--

--

1

Resurse umane

25

25

--

--

--

1

SPECIALIZĂRI
Forma de învățământ: Invățământ la Distanță

Buget

Taxă

Buget

Buget, cu bursă

Buget

Taxă

Asistență socială

--

50

--

--

--

--

Comunicare și relații publice

--

50

--

--

--

--

* cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE

 

 

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriile de departajare a candidatilor cu aceeasi medie: Nota la disciplina Limba si Literatura Romana din cadrul examenului de bacalaureat.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii: Premii ( I, II sau III) la Olimpiadele naţionale de Filosofie, Estetică, Logică sau Sociologie.

 Taxă de înscriere:

Taxă de înscriere:

250 LEI pentru fiecare specializare și formă de învățământ

Taxa de înscriere se achită prin ordin de plată, de la orice sucursală BRD din ţară. Este suficient să mergi la o sucursală a băncii BRD unde vei putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, menţionând numele Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, numele Facultăţii de Filosofie și Științe Social-Politice si forma de învățământ (licență / masterat și zi / învățământ la distanță) la care urmează să îţi depui dosarul. Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) o anexezi dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului; altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.

Nu recomandăm plata prin online banking (există un singur cont pe toată univeristatea, motiv pentru care este îngreunată foarte mult confirmarea plății).

Nu uita să ceri chitanță pentru fiecare taxa de înscriere pe care o plătești, dacă te înscrii la mai multe specializări!

Pe ordinul de plată trebuie să treci următoarele informații:

 • Titular cont: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Nr. cont: se completează de către casierul BRD (Cod IBAN: RO68 BRDE 240 SV 895 344 524 00);
 • Suma: 250 lei;
 • Depunător: Nume, Inițiala tatălui, Prenume candidat, CNP candidat;
 • Detalii operațiune: admitere FSSP, licență / master.

Te rugăm să te asiguri că pe chitanța pe care o primești apar și următoarele informații:

 • Cod taxă școlaritate: 28 (taxa admitere);
 • Cod formă de învățământ: licență zi - 1251; licență ID - 2204; master zi – 2406.

 

Calendarul concursului de admitere sesiunea iulie 2017

Înscrierea candidaților: 17-21 iulie  (9:00 – 18:00) (Amfiteatrul “Mihail Kogălniceanu”, Corp A, UAIC; online aici)

Afișarea rezultatelor: 24 iulie (Amfiteatrul “Mihail Kogălniceanu”, Corp A, UAIC; online)

Confirmarea locurilor*: 25-27 iulie (9:00 – 17:00) (Amfiteatrul “Mihail Kogălniceanu”, Corp A, UAIC)
* în zilele 28 iulie 2017 (9:00 - 17:00), 29 iulie 2017 (9:00 – 14:00) şi 31 iulie 2017 (9:00 – 14:00) se va organiza o sesiune de confirmare a locurilor şi încheiere a contractelor pentru candidaţii admişi în urma revizuirii listelor.

Atenție: neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:
3000 LEI

 

Actele necesare pentru înscriere la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

 • Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D;
 • Diploma de licență sau echivalentă pentru candidații care doresc să urmeze a doua specializare;
 • Original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)
 • Original* și copie după certificat de naștere;
 • Original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);
 • În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 • 2 fotografii 3/4;
 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;
 • Dosar plic.
 • (*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.

Candidaţii din etnia romilor vor trebui să prezinte, la înscriere, şi o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu apartenența la organizaţia în cauză.

Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.

 

Înscrierea candidaților se poate face direct în Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu, Corp A, UAIC (în perioada 17 – 21 iunie; zilnic între orele 9:00 – 18:00) sau on-line aici (în perioada 17 – 21 iunie)
Go to top