Burse 2021-2022

Burse semestrul II 2021-2022

 

 

BURSE DE STUDIU

BURSE PENTRU STUDENȚI ROMÂNI

LISTE FINALE -  burse de studiu și sociale pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2021 – 2022

1.            Lista burselor de studiu pentru ciclul de LICENȚĂ:

BURSA DE MERIT, BURSA DE STUDIU INTEGRALA, BURSA DE STUDIU PARTIALA

2.            Lista burselor de studiu pentru ciclul de MASTER: 

BURSA DE MERIT, BURSA DE STUDIU INTEGRALA, BURSA DE STUDIU PARTIALA

3.            Lista burselor sociale (licență și master)

BURSE SOCIALE (LICENTA SI MASTER)

 

 

Propuneri de burse de studiu și sociale pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2021 – 2022

1.            Lista burselor de studiu pentru ciclul de licență: anul I, anul al II-lea și anul al III-lea;

BURSA DE MERIT, BURSA DE STUDIU INTEGRALA, BURSA DE STUDIU PARTIALA

2.            Lista burselor de studiu pentru ciclul de master: anul I master și anul al II-lea master;

BURSA DE MERIT, BURSA DE STUDIU INTEGRALA, BURSA DE STUDIU PARTIALA

3.            Lista burselor sociale (licență și master)

BURSE SOCIALE (LICENTA SI MASTER)

 

  Medii de acordare și criterii de departajare luate în calcul:

Anul 

Criteriu principal de repartizare

Criteriu de departajare în cazul egalității punctajelor

I

media ects  semestrului I                  

media de admitere

II

media  ects semestrului  III                

media ects semestre anterioare ,  media de admitere            

III         

media  ects  semestrului V                

media ects semestre anterioare ,  media de admitere            

I master 

media ects  semestrului I             

media de admitere, media ects a anilor de  licenţă

II master 

media ects  semestrului III          

media ects semestre anterioare, media admitere

      

Studenţii înmatriculaţi la două facultăţi şi care obţin bursă la ambele facultăţi sunt invitaţi ca, în perioada de contestaţii, să opteze pentru un tip de bursă la una din cele două facultăţi (bursele de studiu nu se pot cumula).

Contestaţiile scrise, motivate și semnate se pot trimite pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  în perioada 05 – 06 aprilie 2022, până la ora 16:00. După soluţionarea contestaţiilor, listele afişate devin finale şi situaţia se transmite la Biroul Burse pentru efectuarea plăţilor.

Plata burselor către studenţi se face doar prin virament bancar. Băncile cu care UAIC are încheiată convenție sunt:  BRD, RAIFFEISEN BANK, BCR, ALPHA BANK, ING, TRANSILVANIA, FIRST BANK.

Studenţii anului I şi studenţii din anii II, III şi II master care nu au mai avut plăţi de burse în conturi bancare (în anul universitar precedent) sunt invitaţi trimită contul IBAN-ul (document scanat; poate fi o adresă de emitere a contului sau un extras de cont; nu trimiteti contul IBAN scris in email) pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , în perioada 05 – 06 aprilie 2022.

Studenţii care în anul universitar trecut au avut plăţi de burse într-un cont bancar nu mai trebuie să comunice facultăţii contul IBAN.

(afișat: 5.04.2022, ora 13:00)

 

 

 

Burse de ajutor social 

Metodologia de acordere a burselor sociale, sem II 2021-2022

Anexa 1 - Cerere tip

Anexa 2- Declarație

În vederea obținerii unei burse de ajutor social studenții vor depune următoarele  Documente 

 

FOARTE IMPORTANT !!

Perioada de depunere a dosarelor : 28.02-11.03.2022

Studenții posesori ai unei burse sociale în baza dosarelor depuse în semestrul I NU mai trebuie să depună dosar în această sesiune

 • Comisia de acordare a burselor, constituită la nivelul Facultății de Filosofie și Științe Social Politice va lua în calcul pentru evaluare în semestrul al doilea, DOAR DOSARELE depuse de către studenții care se încadrează în categoriile :
 1. studenții orfani de unul sau ambii părinți respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale (1386 lei/lună)
 2. cazuri medicale (studenții bolnavi TBC, care se află în evidența unităților medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular )
 3. Dosarele se depun in Sala de consiliu a facultatii, dupa urmatorul program:

28 februarie 2022 – 04 martie 2022 între orele 9°° - 12°°

07 martie 2022 – 11 martie 2022 între orele 9°° - 12°° și 13°° - 15°°

 

Având în vedere:

 • prevederea Art. 44. Din Regulamentul de acordare a burselor: Semestrial, bursele sociale sunt revizuite doar în cazuri de excepţie (ex. completarea numărului de burse acordate în primul semestru … din cauza eliminării de pe liste a studenţilor care nu au îndeplinit criteriul acumulării a minimum 20 credite, dintre cei care au obținut această categorie de burse în semestrul I).
 • faptul ca bursele se acordă în limita fondurilor disponibile și conform prevederilor OMEN NR. 3392/2017 din 27 februarie 2017, Regulamentului de acordare a burselor și hotarârilor Consiliului Facultății
 • În acest sens, trebuie reținut faptul că, in funcție de fondul de burse care va fi primit, eventualele dosare care se vor depune pot rămâne la stadiul de “dosar depus”, dar fără posibilitatea de a fi acordată bursa, daca limitările financiare nu vor permite acest lucru.
 • Informatii suplimentare puteti obtine de dna administrator sef facultate, Claudia Jacota la numarul:0232/201155, sau pe email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Vă rugăm studiati cu atenţie documentaţia cu privire la acordarea burselor sociale

 

 • Pentru cazurile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei acestuia.
 • Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

 

 

 

 

 

Liste finale de burse de studiu şi sociale pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022

 

1. BURSE DE STUDIU LICENTA 2021-2022 SEMESTRUL I
​​​​​​​2. BURSE DE AJUTOR SOCIAL LICENTA 2021-2022 SEMESTRUL I

3. BURSE DE STUDIU MASTER 2021-2022 SEMESTRUL I
4. BURSE DE AJUTOR SOCIAL MASTER 2021-2022 SEMESTRUL I

 

PLATA BURSELOR CATRE STUDENTI SE FACE EXCLUSIV PRIN VIRAMENT BANCAR

Conturile IBAN se vor transmite în fotocopie , în regim de urgență, la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Studenții care în semestrul trecut au avut plăți de burse în cont bancar, NU mai trebuie să comunice contul IBAN decât în situația în care doresc plata în alt cont .

Băncile la care studentii isi pot deschide cont pentru virarea bursei sunt:

BRD, BCR, Banca Transilvania, ING, Raiffeisen, Piraeus, Alpha Bank.

 

 

 

 CUANTUMUL burselor este:

 • Bursă de MERIT: 730 lei
 • Bursa INTEGRALĂ de studiu: 630 LEI
 • Bursa PARȚIALĂ de studiu: 580 lei
 • Bursa SOCIALĂ: 580 lei

Medii si criterii de departajare luate în calcul:

 Anul I, II, III :

 • Criteriile principale de repartizare sunt media de admitere, Punctajul semestrului 2, punctajul semestrului  4
 • Criteriile de departajare în cazul egalităţii punctajelor: nota BAC la Limba si Literatura Română, punctaj semestrul 1, punctaj semestrul 3

Master I,II:

 • Criteriile principale de repartizare sunt media de admitere, Punctajul semestrului 2
 • Criteriile de departajare în cazul egalităţii punctajelor: Media ECTS a anilor de studiu din licenţă, punctaj semestrul 1

Studenţii înmatriculaţi la două facultăţi şi care obţin bursă de merit/studiu şi/sau socială la ambele facultăţi sunt invitaţi ca, în perioada de contestaţii, să opteze pentru un tip de bursă la una din cele două facultăţi (bursele de merit/studiu/socială nu se pot cumula la două facultăţi).

PLATA BURSELOR CĂTRE STUDENŢI SE FACE EXCLUSIV PRIN VIRAMENT BANCAR

CONTURILE IBAN (adresa/scrisoarea băncii de emitere a contului sau un extras de cont) se vor transmite in fotocopie sau document generat din contul personal, in format .pdf, prin internet banking, în regim de URGENȚĂ, la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Studenţii care în SEMESTRELE TRECUTE au avut plăţi de burse într-un cont bancar, NU mai trebuie să comunice contul IBAN, decât în situația în care și-au închis contul și au deschis un altul. Studenții care nu au avut un cont IBAN declarat la Universitate în acest scop, trebuie să efectueze neapărat și de urgență acest demers.

Băncile la care studenții pot să-și deschidă cont pentru virarea burselor: B.R.D. / Banca Transilvania / ING /B.C.R. / Raiffeisen /Alpha Bank / Piraeus.

Eventualele CONTESTAȚII se pot depune pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Termenul de depunere: 48 ore de la data și ora afișării (până la data de 10.11.2021, ora 16:00)

După soluționarea eventualelor contestații, listele devin finale și se vor transmite către Compartimentul BURSE al Biroului Probleme Sociale – Direcția Cămine și Cantine – UAIC.

In atentia studentilor care au depus dosare pentru burse sociale:

Bursele sociale au fost acordate respectandu-se alocarea a 30% din fondul total de burse, pentru aceasta categorie de burse.

Prioritizarea, conform prevederilor regulamentare, este cea care apare si pe listele afisate: studenti centre de plasament, orfani de unul sau ambii parinti, dosarele pe criterii medicale si dosarele pe criteriul veniturilor mici.

Toate dosarele depuse pe criteriul veniturilor mici au fost analizate si au fost prioritizate in ordinea crescatoare a acestor venituri mici (Dosarele cu documentaţia completa, conform metodologiei:

 https://www.fssp.uaic.ro/images/files/burse/Documentatie_burse_sociale_sem_i_an_universitar_2021_2022.pdf

 

 

 

Go to top