Burse 2022-2023

 

Burse de studiu

     Burse pentru studenți români

Propuneri de burse de studiu și sociale pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2022 – 2023

1.            Lista burselor de studiu pentru ciclul de licență: anul I, anul al II-lea și anul al III-lea

2.            Lista burselor de studiu pentru ciclul de master: anul I master și anul al II-lea master;

3.            Lista burselor sociale

 

Medii de acordare și criterii de departajare luate în calcul:

Anul

Criteriu principal de repartizare

Criteriu de departajare în cazul egalității punctajelor

 

 

 

 

I

media ects semestrului I                  

media de admitere

II

media ects semestrului III                

media ects semestre anterioare , media de admitere            

III        

media ects semestrului V                

media ects semestre anterioare , media de admitere            

I master

media ects semestrului I            

media de admitere, media ects a anilor de licenţă

II master

media ects semestrului III          

media ects semestre anterioare, media admitere

      

Studenţii înmatriculaţi la două facultăţi şi care obţin bursă la ambele facultăţi sunt invitaţi ca, în perioada de contestaţii, să opteze pentru un tip de bursă la una din cele două facultăţi (bursele de studiu nu se pot cumula).

Contestaţiile scrise, motivate și semnate se pot trimite pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în perioada 04 – 05 aprilie 2023, până la ora 16:00. După soluţionarea contestaţiilor, listele afişate devin finale şi situaţia se transmite la Biroul Burse pentru efectuarea plăţilor.

Plata burselor către studenţi se face doar prin virament bancar. Băncile cu care UAIC are încheiată convenție sunt: BRD, RAIFFEISEN BANK, BCR, ALPHA BANK, ING, TRANSILVANIA, FIRST BANK.

Studenţii anului I şi studenţii din anii II, III şi II master care nu au mai avut plăţi de burse în conturi bancare (în anul universitar precedent) sunt invitaţi trimită contul IBAN-ul (document scanat; poate fi o adresă de emitere a contului sau un extras de cont; nu trimiteti contul IBAN scris in email) pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , în perioada 04 – 05 aprilie 2023.

Studenţii care în anul universitar trecut au avut plăţi de burse într-un cont bancar nu mai trebuie să comunice facultăţii contul IBAN.

(afișat: 04.04.2022, ora 16:00)

 

 

 

 

FOARTE IMPORTANT !!

BURSE DE AJUTOR SOCIAL    2022-2023

Semestrul al II-lea

 

                 DOSARELE SE PRIMESC FIZIC  la Secretariat I, în perioada 27.02 - 10.03.2023 de doamna administrator financiar Petronela Mihailovici după următorul program:

27 februarie 2022 – 03 martie 2023 între orele 9°° - 12°°

06 martie 2022 – 10 martie 2023 între orele 9°° - 12°° și 13°° - 15°°

            Studenții posesori ai unei burse sociale în baza dosarelor depuse în semestrul I NU mai trebuie să depună dosar în această sesiune.

Să aveți în vedere următoarele:

 • Prevederea Art. 44. Din Regulamentul de acordare a burselor: Semestrial, bursele sociale sunt revizuite doar în cazuri de excepţie (ex. completarea numărului de burse acordate în primul semestru … din cauza eliminării de pe liste a studenţilor care nu au îndeplinit criteriul acumulării a minimum 20 credite, dintre cei care au obținut această categorie de burse în semestrul I).
 • Bursele se acordă în limita fondurilor disponibile și conform prevederilor OMEN NR. 3392/2017 din 27 februarie 2017, Regulamentului de acordare a burselor și hotarârilor Consiliului Facultății. În acest sens, trebuie reținut faptul că, in funcție de fondul de burse care va fi primit, eventualele dosare care se vor depune pot rămâne la stadiul de “dosar depus”, dar fără posibilitatea de a fi acordată bursa, daca limitările financiare nu vor permite acest lucru.
 • Cuantumul salariului de bază minim net pe economie ce se ia în calcul la acordarea burselor sociale pentru anul semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023 este de: 1524 lei / lună.
 • Cuantumul alocaţiei de stat pentru lunile luate în calcul este:

600lei/lună – copiii în vârstă de până la 2 ani (sau 3 ani în cazul copiilor cu dizabilităţi);

600 lei/lunăcopiii cu dizabilităţi cu vărsta cuprinsă între 3 şi 18 ani;

243 lei/lunăcopiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit   18 ani şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestor cursuri.

 • Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor nete sunt:

OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2022

 • Vom primi doar dosarele ce conțin toate formularele și actele solicitate!!!!

 Pe dosar vă rog să menționați numele, specializarea, anul, tipul dosarului si numarul de telefon.

 • Informatii suplimentare puteti obtine de dna administrator financiar, Petronela Mihailovici la numarul: 0232201102 int 2570, sau pe email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Vă rugăm studiați cu atenţie documentaţia cu privire la acordarea burselor sociale:

Documentatie_burse_sociale_sem_II_an_universitar_2022_2023

Anexa 1

Anexa 2

  

 

Listele afisate  cu propunerile pentru bursele aferente semestrului 1- an univ. 2022-2023 raman definitive.

S-a efectuat o singura corectie in urma sesizarii erorii confuziei de nume la specializarea Comunicare si Relatii Publice anul 2.

Studentul  Stavrat Constantin ( filosofie aplicata si management cultural, anul1)  trebuie sa aduca adeverinta ca nu a mai beneficiat de bursa la programul de master urmat  pentru a ramane pe listele finale.

 

Propuneri de burse de studiu și sociale pentru semestrul I al anului universitar
 2022 – 2023

 

Studenții afișati pe lista burselor sociale, care vor prelua în comodat o tabletă Vonino, sunt invitați să se prezinte între 15 si 18 noiembrie 2022,  la Secretariatul facultății pentru a prelua documentele de semnat.

CUANTUMUL burselor este:

  • Bursă de MERIT: 730 lei
  • Bursa INTEGRALĂ de studiu: 630 LEI
  • Bursa PARȚIALĂ de studiu: 580 lei
  • Bursa SOCIALĂ: 580 lei

Medii si criterii de departajare luate în calcul:

Anul I, II, III :

    • Criteriile principale de repartizare sunt media de admitere, Punctajul semestrului 2, punctajul semestrului  4
    • Criteriile de departajare în cazul egalităţii punctajelor: nota BAC la Limba si Literatura Română, punctaj semestrul 1, punctaj semestrul 3

Master I,II:

    • Criteriile principale de repartizare sunt media de admitere, Punctajul semestrului 2
    • Criteriile de departajare în cazul egalităţii punctajelor: Media ECTS a anilor de studiu din licenţă, punctaj semestrul 1

Listele afisate sunt rezultatul aplicarii prevederilor Regulamentului de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material.
Studenţii înmatriculaţi la două facultăţi şi care obţin bursă de merit/studiu şi/sau socială la ambele facultăţi sunt invitaţi ca, în perioada de contestaţii, să opteze pentru un tip de bursă la una din cele două facultăţi (bursele de merit/studiu/socială nu se pot cumula la două facultăţi).
PLATA BURSELOR CĂTRE STUDENŢI SE FACE EXCLUSIV PRIN VIRAMENT BANCAR
CONTURILE IBAN (adresa/scrisoarea băncii de emitere a contului sau un extras de cont) se vor transmite in fotocopie sau document generat din contul personal, in format .pdf, prin internet banking, în regim de URGENȚĂ, la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Studenţii care în SEMESTRELE TRECUTE au avut plăţi de burse într-un cont bancar, NU mai trebuie să comunice contul IBAN, decât în situația în care și-au închis contul și au deschis un altul. Studenții care nu au avut un cont IBAN declarat la Universitate în acest scop, trebuie să efectueze neapărat și de urgență acest demers.
Băncile la care studenții pot să-și deschidă cont pentru virarea burselor: B.R.D. / Banca Transilvania / ING /B.C.R. / Raiffeisen /Alpha Bank / Piraeus.

Eventualele CONTESTAȚII se pot depune: pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Termenul de depunere: 24 ore de la data și ora afișării (până la data de 13.11.2022, ora 11:00)

După soluționarea eventualelor contestații, listele devin finale și se vor transmite către Compartimentul BURSE al Biroului Probleme Sociale – Direcția Cămine și Cantine – UAIC.

In atentia studentilor care au depus dosare pentru burse sociale:
Prioritizarea, conform prevederilor regulamentare, este cea care apare si pe listele afisate: studenti centre de plasament, orfani de unul sau ambii parinti, dosarele pe criterii medicale si dosarele pe criteriul veniturilor mici.
Toate dosarele depuse pe criteriul veniturilor mici au fost analizate si au fost prioritizate in ordinea crescatoare a acestor venituri mici (Dosarele cu documentaţia completa, conform metodologiei.
Avand in vedere faptul limitarii fondului existent, din cele 123 dosare depuse si inregistrate, doar 32 dosare de la s-au incadrat in acest fond (25 dosare licenta si 7 dosare master). Reamintim conditia esentiala a obtinerii burselor:
 IN LIMITA FONDULUI DISPONIBIL.

 

BURSE DE AJUTOR SOCIAL    2022-2023

              DOSARELE SE PRIMESC FIZIC  ÎNCEPÂND CU DATA DE 03.10.2022 PÂNĂ LA DATA DE 14.10.2021 de doamna administrator financiar Petronela Mihailovici după următorul program:

Saptamana   03.10.2023 - 7.10.2023 

în SALA DE CONSILIU a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice :

13:00 – 15:00

 Saptamana  10.10.2023 - 14.10.2023

 în SALA DE CONSILIU a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice   : 

9:00  - 11:00
13:00 – 15:00

 

 1. Documentatie_burse_sociale_sem_I_an_universitar_2022_2023
 2. Anexa 1
 3. Anexa 2

Vom primi doar dosarele ce conțin toate formularele și actele solicitate. Pe dosar vă rog să menționați numele, specializarea, anul și tipul dosarului si numarul de telefon.

Exemplu:  POPOVICI ALIN, ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ANUL I, ORFAN DE UN PĂRINTE

 

Bursele de ajutor social se acorda, conform următoarelor priorităţi şi criterii:

 1. Studenţilor orfani sau studenţi proveniţi din casele de copii sau plasament familial, în următoare ordine de prioritate:
  • orfani de ambii părinţi şi studenţi proveniţi din casele de copii sau plasament familial care nu realizează în lunile IUNIE, IULIE ŞI AUGUST 2022 un venit lunar net mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.
  • orfani de un părinte a căror familie nu a realizat în lunile IUNIE, IULIE ŞI AUGUST 2022 un venit lunar net per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie;
 1. Studenţilor bolnavi TBC, care se afla în evidenta unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, boli rare, boli hematologice (hemofilie, talasemie), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, poliartrită juvenilă, spondilita anchilozanta sau reumatism articular acut, handicap locomotor;
 2. Studenţilor a căror familie nu realizează pe lunile IUNIE, IULIE ŞI AUGUST 2022 un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

 

 • Cuantumul salariului de bază minim net pe economie ce se ia în calcul la acordarea burselor sociale pentru anul semestrul I al anului universitar 2022-2023 este de 1524 lei / lună.
 • Cuantumul alocaţiei de stat pentru lunile luate în calcul este:

             600 lei/lună – copiii în vârstă de până la 2 ani (sau 3 ani în cazul copiilor cu dizabilităţi);

            600 lei/lună – copiii cu dizabilităţi cu vărsta cuprinsă între 3 şi 18 ani;

            243 lei/lună – copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit 18 ani şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestor cursuri.

 • Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor nete sunt: IUNIE, IULIE, AUGUST 2022 (conform “Regulamentului de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile de zi”).

 

 • Pentru cazurile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei acestuia.
 • Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.
 • FOARTE IMPORTANT:  În vederea obţinerii unei burse de ajutor social studenții vor trimite următoarele documente:   DOCUMENTE

 

 

 

Go to top