Burse 2020-2021

 

 

Liste finale de burse de studiu şi sociale pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021

Burse de merit

Burse de studiu integrale

Burse de studiu partiale

Burse sociale

 

      Ca urmare a contestațiilor primite, au fost reevaluate bursele acordate la:
Sociologie, anul I


Nume, iniţială şi prenume

Media ECTS sem1

Bursa

ROMEDEA S.N. ANDREI-PETRU

10

Merit

SEREA S. GABRIELA-ANGELA

9.5

Studiu integrala

DOGARU M. IOANA-ROXANA

9.36

Studiu integrala

MIHAI G. ANDREEA-RAMONA

9.36

Studiu integrala

Resurse umane, anul III


Nume, iniţială şi prenume

Media ECTS sem1

Bursa

KUCHTA F. BIANCA

10

Merit

CONSTANTIN V. IOANA-MAGDA

10

Studiu integrala

GROSU G. LAVINIA-GEORGIANA

10

Studiu integrala

SĂICU C. SABINA-DIANA

10

Studiu integrala

LUCA N.D. GEORGIANA-DANA

9.86

Studiu partiala

GRUIA D.F. GABRIELA

9.8

Studiu partiala

GROSU F. ALEXANDRA

9.7

Studiu partiala

BENEDIC P. MONICA

9.63

Studiu partiala

CRISTIAN  V. ELENA-CAMELIA căs.PAVĂL

9.63

Studiu partiala

PREUTESCU A.V. DIANA-IULIANA

9.63

Studiu partiala

Probatiune , mediere și asistență socială a victimelor infracțiunilor, anul I


Nume, iniţială şi prenume

Media ECTS sem1

Bursa

CĂLĂRAŞU V LAURENŢIU ALIN

10

Merit

PONOR C OANA VASILICA

10

Studiu integrala

MURARIU C DENISIA- GEORGIANA

9.8

Studiu integrala

CRÎŞMĂREANU V.C. IOANA-DENISA

9.6

Studiu integrala

TOMA S. MIRUNA

9.6

Studiu partiala

BORDEI C ELENA - CRISTIANA

9.43

Studiu partiala

COSTINA M ANDREEA CRISTINA

9.43

Studiu partiala

ROIU P ANDREEA

9.43

Studiu partiala

BOCA T OANA

9.4

Studiu partiala

BOCÎNCĂ V ANDRUŢA DIANA MARIA

9.4

Studiu partiala

Modificări burse sociale:


Nume şi prenume

An studiu

Specializare

Modificare

ASCHIOPOAIE L ANDREEA MADALINA

1

Supervizare şi planificare socială - Cu frecvenţă

Nu beneficiază de bursă sociala

MACOVEI ALEXANDRU

1

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene - Cu frecvenţă

Beneficiaza de bursă socială

Toate celelalte contestații primite nu au putut fi rezolvate favorabil întrucât presupun alocarea de sume suplimentare și, implicit, depășirea fondului de burse alocat. Prin urmare, listele afișate devin finale şi se trimit la Compartimentul Burse în vederea realizării plăţilor.
PLATA BURSELOR CATRE STUDENTI SE FACE EXCLUSIV PRIN VIRAMENT BANCAR
Conturile IBAN se vor transmite în fotocopie , în regim de urgență, la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Studenții care în semestrul trecut au avut plăți de burse în cont bancar, NU mai trebuie să comunice contul IBAN decât în situația în care doresc plata în alt cont .
Băncile la care studentii isi pot deschide cont pentru virarea bursei sunt: BRD, BCR, Banca Transilvania, ING, Raiffeisen, Piraeus, Alpha Bank.

 

 

 

 

Propuneri de burse de studiu şi sociale pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021

LICENTA:

Bursă de merit

Bursă de studiu integrală

Bursă de studiu parțială

Bursă socială

MASTER:

Bursă de merit

Bursă de studiu integrală

Bursă de studiu parțială

Bursă socială

În urma analizei dosarelor de bursa socială depuse in semestrul al II- lea, în conformitate cu prevederile Regulamentului de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material, s-au acordat 3 burse sociale, suplimentar față de cele aflate în plată din semestrul I, următorilor studenti:

Nume și prenume

Specializare

Anul

CONSTANTIN BIANCA NICOLETA

FMRF

2

RUSU ANA

COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

2

ENACHE LIVIU

RESURSE UMANE

2

CUANTUMUL BURSELOR este:

 • Bursă de MERIT: 730 lei
 • Bursa INTEGRALĂ de studiu: 630 LEI
 • Bursa PARȚIALĂ de studiu: 580 lei
 • Bursa SOCIALĂ: 580 lei

PERIOADA DE ACORDARE:

 • Anii terminali : 15 februarie – 4 iulie 2021
 • Anii neterminali: 01 aprilie – 30 septembrie 2021

Medii și criterii de departajare luate în calcul:

Anul

Criteriu principal de repartizare

Criteriu de departajare în cazul egalităţii punctajelor

I

Media ECTS a semestrului  1

Media de admitere

II

Media ECTS a semestrului  3

Media ECTS a semestrului anterior

III

Media ECTS a semestrului  5

Media ECTS a semestrului anterior

I master

Media ECTS a semestrului  1

Media de admitere, Media ECTS a anilor de studiu din licenţă

II master

Media ECTS a semestrului  3

Media ECTS a semestrului anterior

 

Studenții înmatriculaţi la două facultăţi care obţin bursă de merit/studiu şi/sau socială la ambele facultăţi sunt invitaţi ca, în perioada de contestaţii, să opteze pentru un tip de bursă la una din cele două facultăţi.

PLATA BURSELOR CATRE STUDENTI SE FACE EXCLUSIV PRIN VIRAMENT BANCAR

Conturile IBAN se vor transmite în fotocopie , în regim de urgență, la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Studenții care în semestrul trecut au avut plăți de burse în cont bancar, NU mai trebuie să comunice contul IBAN decât în situația în care doresc plata în alt cont .

Băncile la care studentii isi pot deschide cont pentru virarea bursei sunt: BRD, BCR, Banca Transilvania, ING, Raiffeisen, Piraeus, Alpha Bank.

Eventualele CONTESTATII, scrise si motivate se vor  trimite pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în perioada 03 – 05 aprilie 2021 (până la ora 14.00). După soluţionarea contestaţiilor, listele afişate devin finale şi situaţia se transmite Compartimentului  Burse pentru efectuarea plăţilor.

Afișat 03-04-2021, ora 18:30

 

 

Metodologie acordare burse sociale

Anexa 1

Anexa 2

 

FOARTE IMPORTANT !!

  

 • Comisia de acordare a burselor, constituită la nivelul Facultății de Filosofie și Științe Social Politice va lua în calcul pentru evaluare în semestrul al doilea, doar dosarele depuse de către studenții care se încadrează în categoria : cazuri medicale, studenți proveniți din centrele de plasament și studenții orfani de ambii parinți.

Având în vedere:

 • prevederea Art. 44. Din Regulamentul de acordare a burselor: Semestrial, bursele sociale sunt revizuite doar în cazuri de excepţie (ex. completarea numărului de burse acordate în primul semestru … din cauza eliminării de pe liste a studenţilor care nu au îndeplinit criteriul acumulării a minimum 20 credite, dintre cei care au obținut această categorie de burse în semestrul I).
 • TOȚI STUDENȚII CARE AU AVUT BURSĂ SOCIALĂ ÎN SEMESTRUl I ÎȘI PĂSTREAZĂ BURSA ȘI ÎN SEMESTRUL II.
 • faptul ca bursele se acordă în limita fondurilor disponibile și conform prevederilor OMEN NR. 3392/2017 din 27 februarie 2017, Regulamentului de acordare a burselor și hotarârilor Consiliului Facultății
 • În acest sens, trebuie reținut faptul că, in funcție de fondul de burse care va fi primit și tinăndu-se cont de faptul ca toți studenții care au avut bursă socială în primul semestru iși mențin bursa și în semestrul al doilea, eventualele dosare care se vor depune pot rămâne la stadiul de “dosar depus”, dar fără posibilitatea de a fi acordată bursa, daca limitările financiare nu vor permite acest lucru.

 

 • Studenții posesori ai unei burse sociale în baza dosarelor depuse în semestrul I nu mai trebuie să depună dosar în această sesiune.
 • NU se vor PRIMI / ÎNREGISTRA dosare incomplete sau cu documente neconforme.
 • Perioada de depunere a dosarelor: 22.02-05.03.2021
 • Dosarele cu documentele pentru bursele de ajutor social se trimit pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
 • Informatii suplimentare puteti obtine de la dna administrator financiar, Petronela Mihailovici, la numarul: 0742741627
 • Vă rugăm să citiți cu atenţie documentaţia cu privire la acordarea burselor sociale

 

 

LISTE FINALE CU STUDENTII BURSIERI IN SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2020-2021

 

PLATA BURSELOR CĂTRE STUDENŢI SE FACE EXCLUSIV PRIN VIRAMENT BANCAR

CONTURILE IBAN (adresa/scrisoarea băncii de emitere a contului sau un extras de cont) se vor transmite in fotocopie sau document generat din contul personal, in format .pdf, prin internet banking, în regim de URGENȚĂ, la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Studenţii care în SEMESTRELE TRECUTE au avut plăţi de burse într-un cont bancar, NU mai trebuie să comunice contul IBAN, decât în situația în care și-au închis contul și au deschis un altul. Studenții care nu au avut un cont IBAN declarat la Universitate în acest scop, trebuie să efectueze neapărat și de urgență acest demers.

Băncile la care studenții pot să-și deschidă cont pentru virarea burselor: B.R.D. / Banca Transilvania / ING /B.C.R. / Raiffeisen /Alpha Bank / Piraeus.

 

 

Propuneri de burse de studiu şi sociale pentru semestrul I al anului universitar 2020-2021

 

CUANTUMUL burselor este:

 • Bursă de MERIT: 730 lei
 • Bursa INTEGRALĂ de studiu: 630 LEI
 • Bursa PARȚIALĂ de studiu: 580 lei
 • Bursa SOCIALĂ: 580 lei

Medii si criterii de departajare luate în calcul:

 

Anul I, II, III :

 • Criteriile principale de repartizare sunt media de admitere, Punctajul semestrului 2, punctajul semestrului 4
 • Criteriile de departajare în cazul egalităţii punctajelor: nota BAC la Limba si Literatura Română, total puncte anul I, total puncte anul I+II

Master I,II:

 • Criteriile principale de repartizare sunt media de admitere, Punctajul semestrului 2
 • Criteriile de departajare în cazul egalităţii punctajelor: Media ECTS a anilor de studiu din licenţă,, total puncte anul I; Medie admitere

 

Studenţii înmatriculaţi la două facultăţi şi care obţin bursă de merit/studiu şi/sau socială la ambele facultăţi sunt invitaţi ca, în perioada de contestaţii, să opteze pentru un tip de bursă la una din cele două facultăţi (bursele de merit/studiu/socială nu se pot cumula la două facultăţi).

PLATA BURSELOR CĂTRE STUDENŢI SE FACE EXCLUSIV PRIN VIRAMENT BANCAR

 

CONTURILE IBAN (adresa/scrisoarea băncii de emitere a contului sau un extras de cont) se vor transmite in fotocopie sau document generat din contul personal, in format .pdf, prin internet banking, în regim de URGENȚĂ, la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Studenţii care în SEMESTRELE TRECUTE au avut plăţi de burse într-un cont bancar, NU mai trebuie să comunice contul IBAN, decât în situația în care și-au închis contul și au deschis un altul. Studenții care nu au avut un cont IBAN declarat la Universitate în acest scop, trebuie să efectueze neapărat și de urgență acest demers.

Băncile la care studenții pot să-și deschidă cont pentru virarea burselor: B.R.D. / Banca Transilvania / ING /B.C.R. / Raiffeisen /Alpha Bank / Piraeus.

 

Eventualele CONTESTAȚII se pot depune: pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Termenul de depunere: 24 ore de la data și ora afișării (până la data de 12.11.2020, ora 16:00

După soluționarea eventualelor contestații, listele devin finale și se vor transmite către Compartimentul BURSE al Biroului Probleme Sociale – Direcția Cămine și Cantine – UAIC.

 

In atentia studentilor care au depus dosare pentru burse sociale:

Bursele sociale au fost acordate respectandu-se alocarea a 30% din fondul total de burse, pentru aceasta categorie de burse. In acest sens, 30% inseamna 148 de burse sociale care pot fi acordate in acest semestru.

Prioritizarea, conform prevederilor regulamentare, este cea care apare si pe listele afisate: studenti centre de plasament, orfani de unul sau ambii parinti, dosarele pe criterii medicale si dosarele pe criteriul veniturilor mici.

Toate dosarele depuse pe criteriul veniturilor mici au fost analizate si au fost prioritizate in ordinea crescatoare a acestor venituri mici (Dosarele cu documentaţia completa, conform metodologiei: Afișate aici).

Avand in vedere faptul limitarii fondului existent, din cele 189 dosare depuse si inregistrate, doar 20 dosare s-au incadrat in acest fond. Reamintim conditia esentiala a obtinerii burselor:

IN LIMITA FONDULUI DISPONIBIL.

 

 

 

Consultaţi şi secţiunea Regulamente studenţi AICI unde găsiţi şi

 

 

Go to top