filososofie

 

DEPARTAMENTUL DE FILOSOFIE

Specializarea Filosofie de la Iași este cea mai veche din țară. Facultatea de Filosofie a fost înfiinţată în 1855, în conformitate cu principiile stabilite prin Legea din 1851, privind organizarea învăţământului public din Moldova. Alături de facultăţile de Teologie şi Drept, Facultatea de Filosofie a constituit nucleul în jurul căruia s-a fondat Universitatea din Iaşi, la 1 octombrie 1860, în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Facultatea de Filosofie are o tradiţie bogată, rezultate remarcabile în domeniile învăţământ şi cercetare şi relaţii internaţionale, benefice pentru studenţi şi cadre didactice. Aici s-au manifestat personalităţi remarcabile în domeniu: Simion Bărnuţiu, Titu Maiorescu, Vasile Conta, Dimitrie Gusti, Ştefan Zeletin, Ion Petrovici, Mihai Ralea, Petre Andrei. În 1990, Facultatea de Filosofie s-a constituit ca facultate de sine stătătoare în cadrul Universităţii „Al.I.Cuza“ din Iaşi. Din 2008, prin HG nr. 635, publicată în Monitorul Oficial, Nr. 467 din 24 iunie 2008, noua denumire a Facultăţii de Filosofie este Facultatea de Filosofie şi Știinţe Social-Politice. În structura acesteia, Departementul de Filosofie funcționează distinct, alături de noile specializări, înființate pe parcurs.

Departamentul are trei programe de studiu:

    • licență,
    • masterat
    • școala doctorală.

Programul de licență oferă o inițiere în istoria filosofiei și filosofia sistematică, cel de masterat aprofundează probleme de Filosofie aplicată și management cultural, iar școala doctorală oferă posibilitatea unei specializări de înalt nivel. La evaluarea națională a domeniilor de studiu, filosofia ieșeană a primit calificativ maxim (A).

În componența departamentului intră 15 cadre didactice și un cercetător, toți având titlul de „doctor în filosofie”. Departamentul editează mai multe reviste cu recunoaștere și circulație internaționale:

    • Anale de Filosofie,
    • Hermeneia: Journal of Hermeneutics,
    • Art Theory and Criticism,
    • Meta: Research in Hermeneutics,
    • Phenomenology, and Practical Philosophy,
    • Agathos: An International Review of the Humanities and Social Sciences.

            În cadrul departamentului funcționează Centrul de Hermeneutica, Fenomenologie si Filosofie practică. Periodic se organizează evenimente (colocvii, conferințe, prelegeri publice) la care au acces și studenții.

Go to top