filososofie

 

DEPARTAMENTUL DE FILOSOFIE

Scurt istoric:

Specializarea Filosofie de la Iași este cea mai veche dintre specializările de profil din țară (înființată în 1855). Alături de facultăţile de Teologie şi Drept, Facultatea de Filosofie a constituit nucleul în jurul căruia s-a fondat Universitatea din Iaşi, la 1 octombrie 1860, în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. În 1990, Facultatea de Filosofie s-a constituit ca facultate de sine stătătoare în cadrul Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi. Din 2008 noua denumire a Facultăţii de Filosofie este Facultatea de Filosofie şi Știinţe Social-Politice. În structura acesteia, Departamentul de Filosofie funcționează ca un departament distinct, alături de celelalte specializări desprinse din acesta de-a lungul timpului, cu care întreține relații de colaborare didactică, științifică și interdisciplinară.

***

Departamentul de Filosofie are două programe de studiu acreditate:

- Licență în Filosofie (180 de credite, 3 ani)

- Masteratul Filosofie aplicată și management  cultural (120 de credite, 2 ani)

În componența Departamentului există actualmente 12 cadre didactice având titlul de „doctor în filosofie” (dintre care două cadre didactice cu doctorat în cotutelă Franța-România). Departamentul editează nu mai puțin de 4 reviste recunoscute la nivel internațional și indexate în baze de date de prestigiu (Clarivate Analytics, Scopus, Erih Plus, ProQuest, Ebscohost, DOAJ, Philosopher’s Index, DOAJ)

Agathos: An International Review of the Humanities and Social Sciences

Cultura: International Journal of Philosophy of Culture and Axiology

Hermeneia: Journal of Hermeneutics, Art Theory and Criticism

Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy

În cadrul departamentului funcționează Centrul de Hermeneutică, Fenomenologie si Filosofie practică care organizează lunar sau la date dinainte anunțate evenimente științifice (colocvii, conferințe, prelegeri publice, workshopuri) la care au acces și studenți, cercetători și cadre didactice, inclusiv din celelalte departamente ale Facultății.

****

Filosofia este studiul problemelor fundamentale ale existenței umane. Cea mai bună definiție ar fi cea conturată cu ajutorul celor  4 întrebări ale filosofului Immanuel Kant:

 - Ce pot să știu?

 - Ce trebuie să fac?

 - Ce pot să sper?

 - Ce este omul?

Filosofia studiază sensul realității (generale) și al existenței (umane), cunoașterea teoretică și limitele acesteia, rolul și capacitățile rațiunii, sursa și importanța valorilor morale, teoriile despre originea și funcționarea limbajului, problemele privind raportul între om și societate,  între realitate și ficțiune, între uman și divin, între etic și politic.

La finalul parcursului universitar, absolvenții trebuie să fie capabili să gândească liber și argumentat, reflexiv și critic, atenți la argumentele celorlalți, capabili să promoveze toleranța  și libertatea, virtutea și responsabilitatea personală, respectul pentru valorile umane și optimismul în capacitatea gândirii raționale de a rezolva pașnic problemele individuale și sociale.

Profesiile care sunt accesibile absolvenților de Filosofie:

 

Tabel profesii Filosofie

Go to top