ADMITERE MASTER SEPTEMBRIE 2020

  

Click pentru a descărca

Metodologia de Admitere Master 2020

Procedura privind organizarea și desfășurarea online a admiterii în ciclul de studii universitare de master

 

 

Domeniul de masterat

Programul de masterat

Forma de învățământ

Limba de predare

Capacitate de școlarizare domeniu

ROMÂNI*, UE, SEE, CE

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Buget total

din care:

TAXĂ

Buget:

TAXĂ

Domenii prioritare de dezvoltare ale României

cu bursă

fără bursă

Filosofie

Filosofie aplicată și management cultural

IF

RO

50

   

8

1

1

 

Sociologie

Securitate comunitară și controlul violenței

IF

RO

75

   

9

 

1

 

Sociologia organizațiilor și a resurselor umane

IF

RO

   

9

 

1

1

Asistență socială

Familia și managementul resurselor familiale

IF

RO

300

   

4

 

1

 

Probațiune, mediere și asistența socială a victimelor infracțiunilor

IF

RO

   

6

 

1

 

Supervizare și planificare socială

IF

RO

   

5

 

1

2

Masterat european de protecție a drepturilor copilului

IF

RO

           

Științe politice

Politici publice și management instituțional

IF

RO

150

   

11

   

1

Studii de dezvoltare internațională

IF

EN

6

 

15

 

1

 

Științe ale Comunicării

Relații publice și publicitate

IF

RO

75

       

1

1

TOTAL

6

0

67

1

8

5

* cetățeni ROMÂNI cu domiciliul în România

IF = învățământ cu frecvență; ID = învățământ la distanță

 

Înscrierea candidaților: 7-9 septembrie – exclusiv online

Selecția candidaților și afișarea rezultatelor: 9-10 septembrie ( online  aici)

Confirmarea locurilor*: 10-11 septembrie (ora 16:00); (Candidați admiși buget: Corp A, Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu; Candidați admiși taxă: online)

* în data de 12 septembrie (intervalul orar 0:00-16.00), se va organiza o nouă sesiune de confirmare a locurilor pentru candidații admiși în urma revizuirii listelor.

Atenție: neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

Pentru situații deosebite se poate solicita suport la telefon: 0232.201.650 sau 0752.665.853 (de luni până vineri între orele 8:30-12:30 și 13:00-16:00)

IMPORTANT

Informațiile privind condițiile de admitere, actele necesare pentru înscriere, taxele, înmatricularea și încheierea contractului (confirmarea locului) și alte informații suplimentare sunt similare cu cele valabile în sesiunea iulie-august 2020 si sunt listate mai jos.

 

 ADMITERE MASTER IULIE 2020

 

Domeniul de masterat

Programul de masterat

Forma de învățământ

Limba de predare

Capacitate de școlarizare domeniu

ROMÂNI*, UE, SEE, CE

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Buget total

din care:

TAXĂ

Buget:

TAXĂ

Domenii prioritare de dezvoltare ale României

cu bursă

fără bursă

Filosofie

Filosofie aplicată și management cultural

IF

RO

50

10

0

10

1

1

0

Sociologie

Securitate comunitară și controlul violenței

IF

RO

75

15

1

15

0

1

0

Sociologia organizațiilor și a resurselor umane

IF

RO

15

2

15

0

1

1

Asistență socială

Familia și managementul resurselor familiale

IF

RO

300

16

2

15

0

1

0

Probațiune, mediere și asistența socială a victimelor infracțiunilor

IF

RO

16

2

15

0

1

0

Supervizare și planificare socială

IF

RO

15

2

15

0

1

0

Masterat european de protecție a drepturilor copilului

IF

RO

15

1

15

0

1

0

Științe politice

Politici publice și management instituțional

IF

RO

150

19

2

15

0

1

1

Studii de dezvoltare internațională

IF

EN

11

1

15

0

1

0

Științe ale Comunicării

Relații publice și publicitate

IF

RO

75

42

5

15

0

1

1

TOTAL

174

18

145

1

10

3

* cetățeni ROMÂNI cu domiciliul în România

 

Click pentru înscrieri online Master 2020

 

Condițiile de admitere
– 60% Media examenului de licență;
– 40% nota obținută la analiza unui CV (recomandăm modelul Europass) și a scrisorii de intenție

Notă: În stabilirea ordinii de admitere se va avea în vedere mai întâi prima opţiune, atât în ceea ce priveşte locurile finanţate de la buget, cât şi cele cu taxă!

Utile:
Pentru elaborarea CV-ului recomandăm modelul Europass https://europass.cedefop.europa.eu/ro
Documente: Formular CV; instrucțiuni completare CV; Model scrisoare de intenție 

Criteriile de departajare pentru candidații cu aceeași medie: media generală E.C.T.S. a anilor de studii de licență.

 

Înscrierea candidaților: 13-24 iulie - online aici sau fizic, de luni până vineri între orele 12:00-13:00 în Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu, Corp A. Depunerea dosarelor fizice se face doar cu programare telefonică prealabilă la 0232.201.650 sau 0752.665.853 (Programarea se poate face de luni până vineri între orele 8:30-12:30 și 13:00-16:00)
Pași pentru admitere online:
(1️) Completare și procesare conturi de acces pentru Admiterea on-line (07.04.2020 - 24.07.2020, ora 14:00)
(2️) Completare fișe de înscriere (07.04.2020 - 24.07.2020, ora 16:00)
(3️) Proces verificare și corecție fișe de înscriere (13.07.2020 - 29.07.2020)

Selecția candidaților și afișarea rezultatelor: 27-31 iulie  online 

Confirmarea locurilor*: 31 iulie, 3 - 8 august, intervalul orar 9.00-16.00; (după caz: confirmare online sau punct preluare intrare Corp A sau Amfiteatrul "Mihail Kogălniceanu", Corp A, UAIC)
* în perioada 10 - 13 august, intervalul orar 9.00-16.00, se va organiza o nouă sesiune de confirmare a locurilor pentru candidații admiși în urma revizuirii listelor.

Atenție: neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

Pentru situații deosebite se poate solicita suport la telefon: 0232.201.650 sau 0752.665.853 (de luni până vineri între orele 8:30-12:30 și 13:00-16:00)

 

 • Fișa de înscriere – formular online
 • Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D pentru studiile efectuate în afara României (document scanat);
 • Diploma de Licență obținută în România și Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României (document scanat);
 • Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iulie 2019 și iulie 2020 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de licență, Adeverința eliberată de facultate
 • Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) / pașaport (candidați UE, SEE și Elveția) (document scanat);
 • Certificat de naștere (document scanat);
 • Certificat de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) (document scanat);
 • Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul) (document scanat);
 • În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă (document scanat);
 • CV (redactat în limba de predare a programului de master; recomandăm modelul Europass https://europass.cedefop.europa.eu/ro);
 • Scrisoare de intenție (redactată în limba de predare a programului de master conform modelului disponibil pe site-ul facultății; model scrisoare de intenție word / pdf);

Documentele pot fi scanate (pentru admiterea online); original* sau copie** pentru înscrierea fizică.
(*) cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.
(**) sunt necesare copii simple, conform Ordonanța de urgență nr. 41/2016 care elimină cerința de depunere a copiilor legalizate.

 

Taxă de înscriere:
250 LEI pentru fiecare domeniu

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere candidații (în vârstă de până la 25 ani și aflați în întreținerea părinților) care sunt copii ai personalului didactic (de predare și auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat.
Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați comisiei de admitere pe facultate.

Taxa de înscriere se achită prin ordin de plată, de la orice sucursală BRD din țară. Este suficient să mergi la o sucursală a băncii BRD unde vei putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, menționând numele Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, numele Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice și forma de învățământ (licență / masterat; învățământ cu frecvență / învățământ la distanță) la care urmează să îți depui dosarul. Dovada plății (o copie a ordinului de plată) o anexezi dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului; altfel, chitanța nu va putea fi luată în considerare.

Nu uita să ceri chitanță pentru fiecare taxa de înscriere pe care o plătești, dacă te înscrii la mai multe specializări!

Pentru ordinul de plată trebuie să menționezi următoarele informații:
•             Titular cont: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași;
•             Nr. cont: se completează de către casierul BRD (Cod IBAN: RO68 BRDE 240 SV 895 344 524 00);
•             Suma: 250 lei;
•             Depunător: Nume, Inițiala tatălui, Prenume candidat, CNP candidat;
•             Detalii operațiune: admitere FSSP, licență / master.

Te rugăm să te asiguri că pe chitanța pe care o primești de la BRD apar și următoarele informații:
•             Cod taxă școlaritate: 28 (taxa admitere);
•             Cod formă de învățământ: licență IF - 1251; licență ID - 2204; master IF – 2406.

Plata taxelor se poate face și online  aici.

Taxa de înscriere nu se restituie.

 

Taxă de școlarizare pentru anul I, an universitar 2020 – 2021:
3000 LEI

 

1. Candidații admiși pe locurile cu finanțare bugetară trebuie să achite taxa de înmatriculare în valoare de 50 RON (taxă înmatriculare);
2. Candidații admiși pe locurile cu taxă trebuie să achite 500 RON, reprezentând prima rată din taxa anuală de studii, de 3000 RON (taxă școlarizare). Achitarea acestei taxe se poate face până la data de 20 septembrie 2020;

Plata taxelor de înmatriculare și școlarizare se poate face la orice sucursală BRD din țară sau online [aici]

Te rugăm să te asiguri că pe chitanța pe care o primești de la BRD apar și următoarele informații:

 • Cod taxă înmatriculare: 38 sau cod taxă școlarizare: 31
 • Cod formă de învățământ: licență IF - 1251; licență ID - 2204; master IF – 2406.

Atenție: neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

 

Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la buget o singură dată pentru ciclul de studii universitare de master.

Candidații care au fost exmatriculați de la studii universitare de master au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă (pe întreaga perioadă a școlarizării), indiferent de forma de învățământ. Ei au obligația ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declarațiile false atrag eliminarea din concursul de admitere și aplicarea dispozițiilor prevăzute în Codul Penal.

Absolvenții cu diplomă de master pot urma un alt program de studii de master. Cea de a doua specializare va fi în regim cu taxă (dacă au consumat finanțarea cu prima specializare) sau cu finanțare de la buget (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studiu finanțați urmați la specializarea inițială, dacă este cazul) în cazul în care au media de admitere mai mare sau egală cu ultima medie de admitere pentru locurile finanțate de la buget.

Candidații din etnia romilor vor trebui să prezinte, la înscriere, și o recomandare scrisă emisă de una din organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu apartenența la organizația în cauză.

Candidații absolvenți de studii universitare de licență de la Universitățile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ).

Pentru situații deosebite se poate solicita suport la telefon: 0232-201650 sau 0752 665 853 (între orele 8.30-12.00 și 13.00-16.00) 

Informații utile pentru echivalarea studiilor efectuate în străinătate

Candidații la admitere cetățeni români cu studii liceale și / sau studii de licență efectuate în străinătate vor depune la facultăți, în perioada înscrierilor dosarele pentru echivalarea diplomei de bacalaureat și/sau diplomei de licență obținute în străinătate, în vederea obținerii atestatelor de recunoaștere emise de către C.N.R.E.D.

Candidatul va depune două dosare: unul pentru înscriere la facultate, celălalt pentru echivalarea studiilor efectuate în străinătate, astfel:

 • Dosarul pentru echivalarea diplomei de bacalaureat obținute în străinătate va fi alcătuit conform actelor de pe site-ul CNRED
 • Dosarul pentru echivalarea studiilor de licență efectuate în străinătate va fi alcătuit conform actelor de pe site-ul CNRED.

 

Taxa pentru echivalare va fi achitată și depusă la dosar în momentul confirmării locului obținut prin admitere.

Dosarele pentru recunoașterea studiilor vor fi transmise către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) de către universitate.

Candidații vor fi declarați admiși sub rezerva completării dosarului cu Atestatul de recunoaștere a diplomelor.

Click pentru înscrieri online Master 2020

 

Go to top