ADMITERE MASTERAT 2017

Click pentru a descărca Metodologia de Admitere Master 2017 

 Afis Admitere SEPTEMBRIE 2017 Masterat

LOCURI SCOASE LA CONCURS SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017


DOMENIU

PROGRAM MASTERAT

ROMÂNI*

ROMI

ROMÂNI DE PRETUTINDENI 
din Republica Moldova

Buget

Taxă

Buget

Buget,
cu bursă

Buget,
fără bursă

Taxă

Filosofie

Filosofie aplicată şi management cultural

10

5

 

1

 

 

Sociologie

Securitate comunitară şi controlul violenţei

6

13

 

2

 

 

Asistenţă socială

Familia şi managementul resurselor familiale

 

12

 

1

 

 

Probaţiune, mediere şi asistenţa sociala a victimelor infracţiunilor

5

13

1

1

 

 

Masterat european de protecţie a drepturilor copilului

9

13

 

1

1

 

Supervizare şi planificare socială

12

14

 

1

 

 

Ştiinţe politice

Politici publice şi management instituţional

5

8

 

1

 

 

Studii europene de integrare şi securitate

22

8

 

1

 

 

Studii de dezvoltare internaţională
(în limba engleză)

12

6

 

1

 

1

Ştiinţe ale comunicării

Relaţii publice şi publicitate

27

10

 

 

1

 

 

Click pentru înscrieri online Master 2017

 

Condiţiile de admitere
Media examenului de licenţă - 60%
Interviu - 40%
Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: nota la disciplina Cunoştinte fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licenţă

 

Taxă de înscriere:

250 LEI pentru fiecare specializare și formă de învățământ

Taxa de înscriere se achită prin ordin de plată, de la orice sucursală BRD din ţară. Este suficient să mergi la o sucursală a băncii BRD unde vei putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, menţionând numele Univeristății “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, numele Facultăţii de Filosofie și Științe Social-Politice si forma de învățământ (licență / masterat; zi / învățământ la distanță) la care urmează să îţi depui dosarul. Dovada plăţii (o copie a ordinului de plată) o anexezi dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului; altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.

Nu recomandăm plata prin online banking (există un singur cont pe toată univeristatea, motiv pentru care este îngreunată foarte mult confirmarea plății).

Nu uita să ceri chitanță pentru fiecare taxa de înscriere pe care o plătești, dacă te înscrii la mai multe specializări!

Pentru ordinul de plată trebuie să menționezi următoarele informații:

    Titular cont: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Nr. cont: se completează de către casierul BRD (Cod IBAN: RO68 BRDE 240 SV 895 344 524 00);
Suma: 250 lei;
Depunător: Nume, Inițiala tatălui, Prenume candidat, CNP candidat;
Detalii operațiune: admitere FSSP, licență / master.

Te rugăm să te asiguri că pe chitanța pe care o primești apar și următoarele informații:

    Cod taxă școlaritate: 28 (taxa admitere);
Cod formă de învățământ: licență zi - 1251; licență ID - 2204; master zi – 2406.

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:

3000 LEI

 

 

Calendarul concursului de admitere sesiunea septembrie 2017
Înscrierea candidaților: 7-9 septembrie (9:00 – 18:00) (Amfiteatrul “Mihail Kogălniceanu”, Corp A, UAIC; online aici)

Interviuri și afișarea rezultatelor: 11 septembrie (Amfiteatrul “Mihail Kogălniceanu”, Corp A, UAIC; online)
Vezi planificarea interviurilor (pdf)

Confirmarea locurilor*: 12-13 septembrie (9:00 – 17:00) (Amfiteatrul “Mihail Kogălniceanu”, Corp A, UAIC)
* în ziua de 14 septembrie (9:00 – 17:00) se va organiza o sesiune de confirmare a locurilor pentru candidaţii admişi în urma revizuirii listelor.

Atenție: neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

 

Programarea interviurilor pentru admiterea la programele de masterat
sesiunea septembrie 2017

Atenţie: Prezenţa la interviu este obligatorie

 

Vezi planificarea interviurilor (pdf)

Programarea interviurilor pentru admiterea la programele de masterat
sesiunea septembrie 2017

DOMENIU

PROGRAM MASTERAT

DATĂ, LOCAŢIE INTERVIURI

Filosofie

Filosofie aplicată şi management cultural

11 septembrie 2017,
ora 10:00
D308, Corp D, UAIC

Sociologie

Securitate comunitară şi controlul violenţei

11 septembrie 2017,
ora 9:00
D1, Corp D, UAIC

Asistenţă
socială

Familia şi managementul resurselor familiale

11 septembrie 2017,
ora 12:00
D1, Corp D, UAIC

Masterat european de protecţie a drepturilor copilului

Probaţiune, mediere şi asistenţa sociala a victimelor infracţiunilor

Supervizare şi planificare socială

Ştiinţe ale
 comunicării

Relaţii publice şi publicitate

11 septembrie 2017,
ora 11:00
D2, Corp D, UAIC

Ştiinţe
politice

Politici publice şi management instituţional

11 septembrie 2017,
ora 10:00
D2, Corp D, UAIC

Studii de dezvoltare internaţională (en)

11 septembrie,
ora 10:00
II8, Corp A, UAIC

Studii europene de integrare şi securitate

11 septembrie,
ora 10:30
II8, Corp A, UAIC

 

 

Actele necesare pentru înscriere la studii de masterat la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

 • Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D;
 • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D.
 • Original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)
 • Original* și copie după certificat de naștere;
 • Original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);
 • În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 • 2 fotografii 3/4;
 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;
 • Dosar plic.
 • (*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe programe de studii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie (Adeverința este eliberată de facultatea la care s-au depus actele în original).

Candidaţii din etnia romilor vor trebui să prezinte, la înscriere, şi o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu apartenența la organizaţia în cauză.

Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.

Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ).

Înscrierea candidaților se poate face direct în Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu, Corp A, UAIC (în perioada 7 – 9 septembrie; zilnic între orele 9:00 – 18:00) sau on-line aici (în perioada 7 – 9 septembrie)

 

Afis Admitere IULIE 2017 Masterat

Afis Masterate Sociologie şi Asistenţă Socială

 

Locuri scoase la concurs sesiunea iulie 2017


DOMENIU

PROGRAM MASTERAT

ROMÂNI*

ROMI

ROMÂNI DE PRETUTINDENI 
din Republica Moldova

Buget

Taxă

Buget

Buget,
cu bursă

Buget

Taxă

Filosofie

Filosofie aplicată şi management cultural

18

6

 

1

 

 

Asistenţă socială

Familia şi managementul resurselor familiale

21

14

 

1

   

Masterat european de protecţie a drepturilor copilului

21

14

 

1

1

 

Probaţiune, mediere şi asistenţa sociala a victimelor infracţiunilor

21

14

1

1

   

Supervizare şi planificare socială

21

14

 

1

   

Sociologie

Securitate comunitară şi controlul violenţei

21

14

 

1

   

Ştiinţe ale comunicării

Relaţii publice şi publicitate

50

10

 

2

1

 

Ştiinţe politice

Politici publice şi management instituţional

22

8

 

1

1

 

Studii europene de integrare şi securitate

22

8

 

1

   

Studii de dezvoltare internaţională
(în limba engleză)

21

8

 

1

 

1

 

Click pentru Înscrieri online Master 2017

 

Condiţiile de admitere
Media examenului de licenţă - 60%
Interviu - 40%
Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: nota la disciplina Cunoştinte fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licenţă

 

Taxă de înscriere:

250 LEI pentru fiecare specializare și formă de învățământ

Taxa de înscriere se achită prin ordin de plată, de la orice sucursală BRD din ţară. Este suficient să mergi la o sucursală a băncii BRD unde vei putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, menţionând numele Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, numele Facultăţii de Filosofie și Științe Social-Politice si forma de învățământ (licență / masterat și zi / învățământ la distanță) la care urmează să îţi depui dosarul. Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) o anexezi dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului; altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.

Nu recomandăm plata prin online banking (există un singur cont pe toată univeristatea, motiv pentru care este îngreunată foarte mult confirmarea plății).

Nu uita să ceri chitanță pentru fiecare taxa de înscriere pe care o plătești, dacă te înscrii la mai multe specializări!

Pe ordinul de plată trebuie să treci următoarele informații:

 • Titular cont: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Nr. cont: se completează de către casierul BRD (Cod IBAN: RO68 BRDE 240 SV 895 344 524 00);
 • Suma: 250 lei;
 • Depunător: Nume, Inițiala tatălui, Prenume candidat, CNP candidat;
 • Detalii operațiune: admitere FSSP, licență / master.

Te rugăm să te asiguri că pe chitanța pe care o primești apar și următoarele informații:

 • Cod taxă școlaritate: 28 (taxa admitere);
 • Cod formă de învățământ: licență zi - 1251; licență ID - 2204; master zi – 2406.

 

Calendarul concursului de admitere sesiunea iulie 2017

Înscrierea candidaților: 17-21 iulie  (9:00 – 18:00) (Amfiteatrul “Mihail Kogălniceanu”, Corp A, UAIC; online aici)

Interviuri și afișarea rezultatelor: 24 – 26 iulie (Amfiteatrul “Mihail Kogălniceanu”, Corp A, UAIC; online)

Programarea interviurilor pentru admiterea la programele de masterat
sesiunea iulie 2017

Atenţie: Prezenţa la interviu este obligatorie

Vezi planificarea interviurilor (pdf)

DOMENIU

PROGRAM MASTERAT

DATĂ, LOCAŢIE INTERVIURI

Filosofie

Filosofie aplicată şi management cultural

24 iulie 2017, ora 10:00
D308, Corp D, UAIC

Asistenţă
socială

Familia şi managementul resurselor familiale

24 iulie 2017, ora 9:00
D1, Corp D, UAIC

Masterat european de protecţie a drepturilor copilului

Probaţiune, mediere şi asistenţa sociala a victimelor infracţiunilor

Supervizare şi planificare socială

Sociologie

Securitate comunitară şi controlul violenţei

25 iulie 2017, ora 9:00
D3, Corp D, UAIC

Ştiinţe ale
 comunicării

Relaţii publice şi publicitate

24 iulie 2017, ora 9:00
II8, Corp A, UAIC

Ştiinţe
politice

Politici publice şi management instituţional

24 iulie 2017, ora 10:00
D2, Corp D, UAIC

Studii europene de integrare şi securitate

25 iulie 2017, ora 10:00
II8, Corp D, UAIC

Studii de dezvoltare internaţională (limba engleză)

25 iulie 2017, ora 11:00
II8, Corp D, UAIC

Confirmarea locurilor*: 27-28 iulie (9:00 – 17:00) (Amfiteatrul “Mihail Kogălniceanu”, Corp A, UAIC)
* În zilele 29 IULIE 2017 (9:00 – 14:00) şi 31 IULIE 2017 (9:00 - 14:00) se va organiza o sesiune de confirmare a locurilor şi încheiere a contractelor pentru candidaţii admişi în urma revizuirii listelor.

Atenție: neconfirmarea locului atrage după sine excluderea din concurs!

 

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2017 – 2018:
3000 LEI

 

Actele necesare pentru înscriere la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

 • Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D;
 • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D.
 • Original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)
 • Original* și copie după certificat de naștere;
 • Original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);
 • În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 • 2 fotografii 3/4;
 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;
 • Dosar plic.
 • (*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.

Candidaţii din etnia romilor vor trebui să prezinte, la înscriere, şi o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu apartenența la organizaţia în cauză.

Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.

Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ).

Înscrierea candidaților se poate face direct în Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu, Corp A, UAIC (în perioada 17 – 21 iunie; zilnic între orele 9:00 – 18:00) sau on-line aici (în perioada 17 – 21 iunie)

 

Filosofie

Nr.crt

Masterat

Domeniul

Formă examinare

Limba de predare

Media de admitere

Bibliografie

1

Filosofie aplicată si management cultural

Filosofie

Oral - interviu

Română

60 % media obținută la examenul de licență;
40% nota la proba orală

(1. Fr. Nietzsche, Amurgul idolilor, Humanitas, Bucuresti, 2012
2. H-G. Gadamer, Actualitatea frumosului, Editura Polirom, Iasi, 2000
3. Mircea Eliade, Imagini si simboluri, Editura Humanitas, Bucuresti, 2013
4. Umberto Eco, Limitele interpretarii, Editura Polirom, Iasi, 2016

Precizări privind desfăşurarea probei orale-interviu
din cadrul concursului de admitere la programul de masterat

 1. Fiecare candidat va susţine proba orală sub forma unui interviu individual, în prezenţa tuturor membrilor comisiei de concurs şi a altor doi candidaţi prezenţi în sală.
 2. Comisia de concurs va fi formată din preşedinte comisie, 2 membri şi un secretar ;
 3.  Interviul se va desfăşura pe baza a 2- 4 întrebări şi va avea o durată de maximum 20 de minute ;

Sociologie 

Nr.crt

Masterat

Domeniul

Formă examinare

Limba de predare

Media de admitere

Bibliografie

1

Securitate comunitară și controlul violenței*

Sociologie

Oral - interviu

Română

60 % media obținută la examenul de licență;
40% nota la proba orală

(1) Sandu, Maria. 2016. Reacția socială împotriva criminalității. Supravegherea și asistența post-penală. București: ProUniversitaria.
(2) Stan, Dumitru. 2015. Maladii ale socialului. Teorii explicative, cercetari si remedii posibile. Iași: Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

* Masterat profesional

Procedura desfășurării examenului de admitere la masterat 2017

 • Fiecare candidat va susţine proba orală sub forma unui interviu individual;
 • Interviul va fi susținut în prezenţa tuturor membrilor comisiei de examinare (președinte comisie, 3 membri, secretar comisie);
 • Interviul va fi susținut în prezenţa altor trei candidaţi;
 • Membrii comisiei de examinare vor adresa întrebări de verificare a cunoștințelor, abilităților și competențelor formulate exclusiv din bibliografia de concurs;
 • Interviul va avea o durată de maximum 20 de minute / candidat;
 • Interviul se va desfăsura exclusiv în limba de predare a programului de studiu de masterat;
 • Membrii comisiei de examinare vor evalua măsura în care candidaţii dispun de:
  • (a.1) cunoştinţe avansate în domeniul sociologie, care implică înţelegerea critică a teoriilor şi principiilor;
  • (a.2) abilităţi avansate, care denotă control şi inovaţie, necesare pentru a rezolva probleme complexe şi imprevizibile în domeniul sociologie / asistență socială;
  • (a.3) competențe care să permită gestionarea de activităţi sau proiecte tehnice sau profesionale complexe, prin asumarea responsabilităţii pentru luarea deciziilor în situaţii de muncă sau de studiu imprevizibil; competențe care să permită asumarea de responsabilităţii pentru gestionarea dezvoltării profesionale a indivizilor şi grupurilor;
  • precum și (b) nivelul de calificare (cunoştinţe, abilități, deprinderi) pe care candidaţii intenţionează să îl dezvolte pe parcursul programului de studii de masterat.

Asistenţă socială 

Nr.crt

Masterat

Domeniul

Formă examinare

Limba de predare

Media de admitere

Bibliografie

1

Familia şi managementul resurselor familiale*

Asistență socială

Oral – interviu

Română

60 % media obținută la examenul de licență;
40% nota la proba orală

(1) Balahur, Doina. 2008. “Pedeapsă și control social în modernitatea târzie”, în Rob Candon, Valentin Schiaucu, Manual de probațiune, Bucuresti: Euro Standard. pag.57-67.
(2) Cojocaru, Ștefan. 2005. Metode apreciative în asistența socială. Ancheta, supervizarea și managementul de caz. Iași: Polirom.
(3) Howe, David. 2001. Introducere în teoria asistentei sociale, București: UNICEF.
(4) Miley, Karla Krogsrud, O'Melia, Michael, DuBois, Brenda. 2006. Practica asistenței sociale. Abordarea participativă. Iași: Editura Polirom.
(5) Muntean, Ana (coord). 2007. Supervizarea. Aspecte practice și tendințe actuale. Iași: Polirom.
(6) Payne, Malcolm. 2011. Teoria modernă a asistenței sociale. Iași: Editura Polirom.

2

Masterat european de protecţia drepturilor copilului*

Asistență socială

Oral – interviu

Română

3

Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilor*

Asistență socială

Oral – interviu

Română

4

Supervizare şi planificare socială*

Asistență socială

Oral – interviu

Română

* Masterat profesional

Procedura desfășurării examenului de admitere la masterat 2017

 • Fiecare candidat va susţine proba orală sub forma unui interviu individual;
 • Interviul va fi susținut în prezenţa tuturor membrilor comisiei de examinare (președinte comisie, 3 membri, secretar comisie);
 • Interviul va fi susținut în prezenţa altor trei candidaţi;
 • Membrii comisiei de examinare vor adresa întrebări de verificare a cunoștințelor, abilităților și competențelor formulate exclusiv din bibliografia de concurs;
 • Interviul va avea o durată de maximum 20 de minute / candidat;
 • Interviul se va desfăsura exclusiv în limba de predare a programului de studiu de masterat;
 • Membrii comisiei de examinare vor evalua măsura în care candidaţii dispun de:
  • (a.1) cunoştinţe avansate în domeniul asistență socială, care implică înţelegerea critică a teoriilor şi principiilor;
  • (a.2) abilităţi avansate, care denotă control şi inovaţie, necesare pentru a rezolva probleme complexe şi imprevizibile în domeniul sociologie / asistență socială;
  • (a.3) competențe care să permită gestionarea de activităţi sau proiecte tehnice sau profesionale complexe, prin asumarea responsabilităţii pentru luarea deciziilor în situaţii de muncă sau de studiu imprevizibil; competențe care să permită asumarea de responsabilităţii pentru gestionarea dezvoltării profesionale a indivizilor şi grupurilor;
  • precum și (b) nivelul de calificare (cunoştinţe, abilități, deprinderi) pe care candidaţii intenţionează să îl dezvolte pe parcursul programului de studii de masterat.

Relații Internaționale și Studii Europene

Nr.crt

Masterat

Domeniul

Formă examinare

Limba de predare

Media de admitere

Bibliografie

1

International Development Studies

Științe Politice

Oral - colocviu

Engleză

60% - examenul de licență
40% - proba orală

1. Goldstein, Joshua S., Jon C. Pevehouse, Relații internaționale, Iași: Polirom, 2008, (capitolele 5, 11, 12, 13)
2. Buzan, Barry, Popoarele, statele și teama, Chișinău: Cartier, 2014.
3. Sava, Ionel Nicu, Studii de securitate, Bucuresti: Editura Centrului Roman de Studii Regionale, 2005.
4. Victor Negrescu, Politicile europene de cooperare pentru dezvoltare. Între relații publice internaționale și politici publice, București: Tritonic, 2017.
5. Strategia naţională privind politica de cooperare internaţională pentru dezvoltare, disponibilă la adresa de aici.

Nr.crt

Masterat

Domeniul

Formă examinare

Limba de predare

Media de admitere

Bibliografie

2

Studii europene de integrare și securitate

Științe Politice

Oral - colocviu

Română

60% - examenul de licență
40% - proba orală

1. Goldstein, Joshua S., Jon C. Pevehouse, Relații internaționale, Iași: Polirom, 2008, (capitolele 5, 11, 12, 13)
2. Buzan, Barry, Popoarele, statele și teama, Chișinău: Cartier, 2014.
3. Sava, Ionel Nicu, Studii de securitate, Bucuresti: Editura Centrului Roman de Studii Regionale, 2005.
4. Victor Negrescu, Politicile europene de cooperare pentru dezvoltare. Între relații publice internaționale și politici publice, București: Tritonic, 2017.
5. Strategia naţională privind politica de cooperare internaţională pentru dezvoltare, disponibilă la adresa de aici

 • Proba orală va fi sub forma unui colocviu.
 • Colocviul se va desfățuura în prezenţa tuturor membrilor comisiei de concurs şi a tuturor celorlalți candidaţi.
 • Colocviul se va desfășura în limba de predare a masteratului.
 •  Pe baza răspunsurilor primite la întrebări formulate pe baza bibliografiei, membrii comisiei de concurs vor aprecia:
  •  măsura în care candidaţii sunt familiarizaţi cu domeniul  Relațiilor internaționale
  • ansamblul de competenţe profesionale (cunoştinţe, deprinderi şi atitudini) pe care candidaţii  intenţionează să şi le dezvolte pe parcursul programului de studii.

Științe Politice

Nr.crt

Masterat

Domeniul

Formă examinare

Limba de predare

Media de admitere

Bibliografie

1

Politici publice și management instituțional

Științe Politice

Oral - colocviu

Română

60% - examenul de licență
40% - proba orală

 • Serban Cerkez – Grupurile de interese și politicile publice, Polirom, Iași, 2010
 • William Dunn – Analiza politicilor publice, Polirom, Iași, 2010
 • Laurie Boussaguet, Sophi Jacquot, Pauline Ravinet – Dicționar de politici publice, Polirom, Iași, 2009
 • Virgil Stoica – Procesul și analiza politicilor publice, Fides, Iași, 2000
 • Proba orală va fi sub forma unui colocviu.
 • Colocviul se va desfățuura în prezenţa tuturor membrilor comisiei de concurs şi a tuturor celorlalți candidaţi.
 • Colocviul se va desfășura în limba de predare a masteratului.
 •  Pe baza răspunsurilor primite la întrebări formulate pe baza bibliografiei, membrii comisiei de concurs vor aprecia:
  •  măsura în care candidaţii sunt familiarizaţi cu domeniile Politicilor publice

ansamblul de competenţe profesionale (cunoştinţe, deprinderi şi atitudini) pe care candidaţii  intenţionează să şi le dezvolte pe parcursul programului de studii

Ştiinţe ale comunicarii

Nr.crt

Masterat

Domeniul

Formă examinare

Limba de predare

Media de admitere

Bibliografie

1

Relaţii publice şi publicitate

Ştiinţe ale comunicarii

Oral - interviu

Română

60 % media obținută la examenul de licență;
40% nota la proba orală

BIBLIOGRAFIE

1.Coman, Cristina, Relaţiile publice: principii şi strategii, Editura Polirom, Iaşi, 2001
2. Newsom, Doug et al., Totul despre relaţiile publice, Editura Polirom, Iaşi, 2003
3.Cathelat, Bernard, Publicitate și societate, Editura Trei, București, 2005
4. Sutherland, Max şi Alice K. Sylvester, De la publicitate la consumator, Editura Polirom, Iași, 2008

Precizări privind desfăşurarea probei orale-interviu
din cadrul concursului de admitere la programul de masterat Relaţii publice şi publicitate

Fiecare candidat va susţine proba orală sub forma unui interviu individual, în prezenţa tuturor membrilor comisiei de concurs şi a altor trei candidaţi. Interviul se va desfăşura pe baza a 2-4 întrebări şi va avea o durată de maximum 20 de minute. Pe baza răspunsurilor primite, membrii comisiei de concurs vor aprecia (a) măsura în care candidaţii sunt familiarizaţi cu domeniile relaţiilor publice şi publicităţii, respectiv (b) ansamblul de competenţe profesionale (cunoştinţe, deprinderi şi atitudini) pe care candidaţii  intenţionează să şi le dezvolte pe parcursul programului de studii.

Go to top