Examenul de la Sistemul de asistența socială de pe data de 9.06.2023 ora 12-14 se mută de la ora 8-10 , data 9.06.2023!!!!!!

CALENDAR TABERE 2023

Informarea, înscrierea, selecția și definitivarea listelor cu studenții beneficiari se va face după următorul calendar:

 • transmiterea de către universități a metodologiei și documentației aferente facultăților, afișarea la loc vizibil și pe site-ul propriu: 23.05.2023
 • perioada de depunere a cererilor: 24.05 – 14.06.2023
 • desemnarea comisiei de selecție a studenților beneficiari și a comisiei de soluționare a contestațiilor și afișarea componenței acestora, precum și a datelor de întrunire a acestora: 14.06.2023
 • întocmirea listelor cu studenții care au depus cerere, selectarea acestora conform art.15 din metodologie și afișarea acestora: 16.06.2023
 • întrunirea comisiei de selecție: 19-20.06.2023
 • afișarea procesului verbal de selecție a studenților și a listelor cu studenții selectați: 20.06.2023  perioada de depunere a contestațiilor: 21-23.06.2023
 • întrunirea comisiei de soluționare a contestațiilor și soluționarea acestora: 26-27.06.2023
 • afișarea listelor finale: 27.06.2023

Nota calendar

MO Partea I nr. 407Bis Tabere studentesti

Nota repartitie tabere studentesti 2023

Repartizare locuri tabere 2023

 

 

 

PROGRAMUL PENTRU ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR PENTRU STUDENŢI

ÎN VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII DE CALCULATOARE

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022-2023  

“EURO 200” este un program prin care studenţii din cadrul instituţiilor de învăţământ superior din România cu o vârstă de până la 26 de ani şi provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 500 ron pe membru de familie pot beneficia de un ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, conform Hotărârii nr. 395/04.05.2023. Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un calculator si se acordă o singură data în cadrul unei familii.

Acte necesare Program “Euro 200”: 

1.         Cerere tip conform modelului prevăzut în anexa nr.2 a Legii 269/2004, format Word sau PDF;

2.         Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului;

3.         Copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;

4.         Adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori, cu specificarea faptului dacă au beneficiat sau nu de această facilitate, deoarece ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;

5.         Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii - în original;

6.         Declarația pe propria răspundere a studentului/ei în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut (500 RON) și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă recomandată, conform Hotărârii nr. 395/04.05.2023:

  1. Pentru desktop-procesor cu frecvenţă nominală minimum 3.0 GHz ; HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240 GB; RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB; monitor LCD sau LED cu diagonală minimum 18.5” şi rezoluţie minimum 1.920 x 1.080; tastatură, mouse optic; cameră web;
  2. Pentru laptop, notebook, ultrabook şi dispozitive echivalente – procesor cu minimum 2 nuclee; RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB; HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240 GB; diagonală minimum 14”; rezoluţie minimum 1.366 x 768; cameră web.

Calculatoarele a căror achiziţionare se realizează prin ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vor cuprinde în mod obligatoriu un sistem de operare licenţiat.

7.         Adeverința eliberată de către Facultate din care să rezulte că studentul a promovat cu MINIMUM 45 DE CREDITE în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepția studenților din anul 1), respectiv adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții din anul 1).

Documentele vor fi trimise pe mail către Cristina Lucan – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (Telefon: 0232/201102 int 2481) până la data de 22 mai 2023.

Comisia de selecţie:

1.       Prof.dr. Anton Adămuţ – Prodecan

2.       Prof.dr. Alexandru Grădinaru – Prodecan

3.       Cristina Lucan – Secretar

4.       Romedea Andrei Petru – reprezentant studenţi.

Banner 1

Care sunt veniturile medii ale unui student român? Care sunt caracteristicile generale ale unui student care ia bursă? Ce proporție a studenților lucrează în timpul facultății și în ce fel le afectează acest lucru experiența de studiu?

La aceste întrebări și multe altele încercăm să găsim răspunsul în perioada mai-iunie 2023, când are loc o cercetare amplă privind condițiile de viață şi de studiu ale studenților din România, prin intermediul chestionarului EUROSTUDENT VIII.

 

EUROSTUDENT este o cercetare transnațională care are ca obiectiv principal colectarea de date despre condițiile sociale și economice ale studenților din Europa, în aproximativ 30 de țări. Studenții sunt întrebați despre condițiile lor de viață şi de studiu, bugetul de timp alocat activităților educative, situația pe piața forței de muncă, veniturile și cheltuielile, dar și despre internship-urile și mobilitățile internaționale realizate. Datele naționale sunt apoi centralizate la nivel european și prezentate comparativ. Implementarea națională a studiului este coordonată de Ministerul Educației (ME), prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație – Unitatea de Cercetare în Educație (CNPEE-UCE).

Dacă ești student la licență sau la masterat într-o universitate de stat sau privată, vei primi prin e-mail în această perioadă o invitație pentru a completa chestionarul EUROSTUDENT, pe care te rugăm să nu o ignori, fiind o oportunitate utilă să-ți faci vocea auzită și să oferi decidenților politici informații relevante cu privire la viața de student din România!

Mai multe detalii despre studiu, precum și rezultatele valurilor precedente de implementare, sunt disponibile la adresele http://eurostudent.uefiscdi.ro/, https://www.eurostudent.eu/ și https://database.eurostudent.eu/drm/.

sigla-ministerul-educatiei

Ministerul Educației, în demersul de a asigura accesul unui număr cât mai mare de copii și elevi la serviciile de asitență psihopedagogică, consiliere educațională și orientare școlară și profesională, a suplimentat numărul posturilor de consilier școlar – profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică din unitățile de învățământ preuniversitar.

Pentru anul școlar 2023-2024 mai sunt vacante peste 1000 de posturi pentru care se pot înscrie atât studenți care au finalizat studiile cât și studenți care urmează să finalizeze studiile de licență sau master în domeniile Sociopsihopedagogie, Asistență socială, Psihologie, Pedagogie, Științe ale educației, Sociologie, Filosofie, Științe ale comunicării cu specializări în conformitate cu Centralizatorul disciplinelor din învățământul preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educației nr.3656/2023, precum și programul de pregătire psihopedagogică în specialitate oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.

În perioada 8-17 mai 2023 se va desfășura etapa de înscriere la concursul național de ocupre a sporutilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2023.

Lista finală a posturilor didactice va fi afișată în data de 5 mai 2023, pe site-urile inspectoratelor școlare județene/al Municipiului București, precum și site-ul: http://titularizare.edu.ro/2023.

 

Articol preluat de pe 360.uaic.ro

Dragi studenți,

Vă invităm la Maratonul sesiunilor de informare cu privire la mobilitățile de studiu și practică Erasmus+ și SEE ce va avea loc la cafeneaua "Erasmus", campus Titus Maiorescu!

Luni, 6 martie, 2023 va fi întâlnirea destinată studenților de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice! 

Maratonnul sesiunilor de informare ERASMUS și SEE

Go to top