METODOLOGIA

Cerere (Anexa 4)

 LISTA REPARTIZARE LOCURI TABARA

 

LISTA INIȚIALA CU STUDENTII CARE AU DEPUS CERERI PENTRU PROGRAMUL DE TABERE 2021

LISTA  STUDENȚILOR SELECTAȚI PENTRU TABERE 2021

Contestatii se pot depune pană pe 16.07.2021 ora 13 pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Beneficiarii de locuri gratuite în tabere studenţeşti, în perioada vacanţei de vară 2021, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2020/2021;
 2. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2020/2021 la programul de studii de la ciclurile de licenţă şi masterat;
 3. sunt integralişti (studenţii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2019-2020; în cazul studenţilor înscrişi în anul I de şcolarizare, studenţii care sunt integralişti pe semestrul I din anul în curs de şcolarizare 2020-2021);
 4. sunt studenţi cu vârsta de până la 35 de ani.

A se citi METODOLOGIA pentru a identifica documentatia care trebuie depusa pentru cazurile sociale, implicarea în activităţi extracurriculare etc.

NUMĂR DE LOCURI: 18

Mediile de selecţie sunt:

 • anii I licenţă şi I master - media din semestrul I al anului universitar 2020/2021
 • anii II, III, IV licenţă şi II master DE - media din anul universitar 2019/2020
 • la medii egale, departajarea se face în funcţie de media de admitere (pentru anul I licenta şi I master), respectiv media semestrului I 2020/2021 (pentru anii II, III, IV şi II master DE)

 

Comisia de selecţie a studenţilor beneficiari:

Conf. Univ. Dr. Alexandru Grădinaru

Secretar Gabriela Sevoe

Student Lisa Mironescu

EXAMENE FINALIZARE STUDII SESIUNEA IULIE 2021

    Pentru vizualizarea programărilor nominale faceți click pe specializare:

LICENTE DATA INTERVALUL ORAR  
LICENTA FILOSOFIE 28 iunie 2021 9.00 ONLINE
LICENTA SOCIOLOGIE 29 iunie 2021 9.00 ONLINE
LICENTA RESURSE UMANE 28 iunie 2021 9.00 ONLINE

LICENTA ASISTENTA SOCIALA I.F.

Comisia1-2iulie Comisia2-2iulie Comisia1-3iulie Comisia2-3iulie

2 - 3 iulie 2021 9.00 Ambele comisii ONLINE
LICENTA ASISTENTA SOCIALĂ I.D. 28 iunie 2021 9.00 ONLINE
LICENTA ŞTIINTE POLITICE 2 iulie 2021 8.30 ONLINE
LICENTA RELATII INTERNAŢIONALE SI STUDII EUROPENE 28-29 iunie 2021 9.00 ONLINE

LICENTA COMUNICARE SI RELATII PUBLICE I.F.+I.D. (TOATE COMISIILE)

Proba 1: Verificarea cunoștințelor      REZULTATE 28/06  REZULTATE 29.06

Proba 2 Sustinere lucrare REZULTATE

28 iunie 2021- 1 iulie 2021 8.00 ONLINE
DISERTATII DATA INTERVALUL ORAR SALA 
FILOSOFIE APLICATA SI MANAGEMENT CULTURAL-FILOSOFIE REZULTATE 2 iulie 2021 9.00 ONLINE
SECURITATE COMUNITARĂ ŞI CONTROLUL VIOLENŢEI-SOCIOLOGIE 4 iulie 2021 9.00 ONLINE
FAMILIA SI MANAGEMENTUL RESURSELOR FAMILIALE 1 iulie 2021 9.00 ONLINE
PROBATIUNE, MEDIERE SI ASISTENTA SOCIALA A VICTIMELOR INFRACTIUNILOR 30 iunie 2021 11.00 ONLINE
SUPERVIZARE SI PLANIFICARE SOCIALA 4 iulie 2021 12.00 ONLINE
STUDII DE DEZVOLTARE INTERNATIONALA 30 iunie 2021 10.00 ONLINE
POLITICI PUBLICE ŞI MANAGEMENT INSTITUŢIONAL 1 iulie 2021 8.30 ONLINE
STUDII DE DEZVOLTARE INTERNATIONALA 2 iulie 2021   ONLINE
MARKETING POLITIC ŞI COMUNICARE 1 iulie 2021  8.30 ONLINE
STUDII EUROPENE DE INTEGRARE ŞI SECURITATE 30 iunie 2021 10.00 ONLINE
RELATII PUBLICE SI PUBLICITATE-ŞTIINTE ALE COMUNICĂRII 2-3 iulie 2021 10.00 ONLINE

 

Examenul de licență la programul de studii Comunicare și relații publice (CRP) se va desfășura în perioada 28 iunie - 2 iulie 2021. Examenul de licență are două probe:

(1) Proba orală de verificare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate;

(2) Susținerea lucrării de licență.

Examenul de disertație la programul de studii Relații publice și publicitate (RPP) se va desfășura în perioada 2-3 iulie 2021. Examenul constă într-o singură probă, și anume susținerea lucrării de disertație.

Programarea analitică a celor două examene de finalizare a studiilor (pe coordonatori și candidați) va fi postată pe site sâmbătă, 26 iunie 2021.

Secretarul comisiei pentru examenul de licență: lect.dr. Horia-Costin Chiriac (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)
Secretara comisiei pentru examenul de disertație: lect.dr. Ioana Grancea (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

 

Perioada de inscriere la examenele de finalizare a studiilor:

21 iunie 2021- 24 iunie 2021, ora 12.00 p.m.
Înscrierea se face exclusive online!!!!

 

LICENȚĂ
 
Atenţie!!!!!
Următoarele documente  în format pdf se trimit secretarei specializării:

1. Fişă de înscriere la examenul de finalizare a studiilor – anexa 2;
2. Formular privind înscrierea numelui după căsătorie pe documentele oficiale conform Ordinul MEN, (unde este cazul);
3. Acordul de prelucrare a datelor – finalizare studii;
4. Declaraţia de autenticitate – Anexa 1, semnată de candidat şi de către profesorul coordonator;
5. Cerere eliberare acte finalizare studii (adeverinţă absolvent);
6. Lucrarea de licenţă/disertaţie în format pdf;
7. Raportul de similitudine;
8. Copie după certificatul de naştere;
9. Copie după certificatul de căsătorie (acolo unde este cazul);
10. Copie după cartea de identitate;
11. Fişa de lichidare – se va ocupa secretariatul. (Model NOU!!!)
Documentele (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original) – dacă nu se regăsesc la dosarul existent la secretariat – pentru licenţă; şi (diploma de bacalaureat, foaia matricolă, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original) – dacă nu se regăsesc la dosarul existent la secretariat – pentru disertaţie. Se vor aduce în momentul în care veţi veni să vă ridicaţi adeverinţa de absolvent.

Specializarea Filosofie  - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Specializarea Sociologie  - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Specializarea Resurse umane - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Specializarea Asistenţă socială (I.F + I.D.) – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Specializarea Relaţii Internaţionale si Studii Europene  -  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Specializarea Ştiinţe politice – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Specializarea Comunicare şi relaţii publice  - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Atenţie!!!
Următoarele documente se trimit secretarului/secretarilor comisiei/comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor :
 1. Declaraţia de autenticitate – Anexa 1, semnată de candidat şi de către profesorul coordonator;
 2. Lucrarea de licenţă/disertaţie în format pdf;
 3. Raportul de similitudine;

LICENŢĂ
Secretar specializarea  Filosofie  - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Secretar specializarea   Sociologie         Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Secretar specializarea  Resurse umane -  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Secretar specializarea  Asistenţă socială (I.F + I.D.)
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. şi
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Secretar specializarea   Relaţii Internaţionale si Studii Europene  - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretar specializarea   Ştiinţe politice – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Secretar specializarea   Comunicare şi relaţii publice  - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

MASTER:

 

1. Fişă de înscriere la examenul de finalizare a studiilor – anexa 2;
2. Formular privind înscrierea numelui după căsătorie pe documentele oficiale conform Ordinul MEN, (unde este cazul);
3. Acordul de prelucrare a datelor – finalizare studii;
4. Declaraţia de autenticitate – Anexa 1, semnată de candidat şi de către profesorul coordonator;
5. Cerere eliberare acte finalizare studii (adeverinţă absolvent);
6. Lucrarea de licenţă/disertaţie în format pdf;
7. Raportul de similitudine;
8. Copie după certificatul de naştere;
9. Copie după certificatul de căsătorie (acolo unde este cazul);
10. Copie după cartea de identitate;
11. Fişa de lichidare – se va ocupa secretariatul. (Model NOU!!!)
Documentele (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original) – dacă nu se regăsesc la dosarul existent la secretariat – pentru licenţă; şi (diploma de bacalaureat, foaia matricolă, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original) – dacă nu se regăsesc la dosarul existent la secretariat – pentru disertaţie. Se vor aduce în momentul în care veţi veni să vă ridicaţi adeverinţa de absolvent.

Secretar – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Atenţie!!!
Următoarele documente se trimit secretarului/secretarilor comisiei/comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor :

 1. Declaraţia de autenticitate – Anexa 1, semnată de candidat şi de către profesorul coordonator;
 2. Lucrarea de licenţă/disertaţie în format pdf;
 3. Raportul de similitudine;

Filosofie aplicată şi management cultural - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Securitate comunitară şi controlul violenţei - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Probaţiune, mediere şi asistenţa social a victimelor infracţiunilor - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Masterat European privind protecţia drepturilor copilului  - promotii vechi - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Familia şi managementul resurselor familiale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Supervizare şi planificare socială - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Relaţii publice şi publicitate -  (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)
Politici publice şi management institutional - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Marketing politic şi comunicare - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Studii europene de integrare şi Securitate - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Studii de dezvoltare internaţională - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Prezentarea oportunităților de angajare oferite de Serviciul de Informații Externe

Serviciul de Informații Externe organizează la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași o prezentare a oportunităţilor de carieră oferite de instituţie.  Evenimentul va avea loc miercuri,  23 iunie 2021, ora 12.00, în Sala Senatului (Corp A, et. I) și sunt așteptați studenții UAIC din ultimul an de studiu (licența, master, doctorat).

Dacă ești interesat să afli detalii privind posibilitatea dezvoltării unei cariere în Serviciul de Informaţie Externe, te rugăm să confirmi prezența la acest eveniment la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Inregistrare OPŢIUNI CAZARE pentru anul universitar 2021-2022 

 Studenţii din ciclurile de licenţă, master şi doctorat, care solicită obţinerea unui loc de cazare în căminele universităţii pentru anul universitar 2021-2022, se vor înscrie completand formularul online, până la data de 31 iulie 2021: 

Conform art. 36 din Regulamentul de cazare (din cadrul Regulamentului serviciilor pentru studenţi): "studenţii care nu completează tabelul (formularul) de cazare, se consideră, din oficiu, că nu solicită un loc în căminele studenţeşti."

IMPORTANT ! ! !
Informare privind protecția datelor cu caracter personal, prelucrate în cadrul procesului de repartiţie cazare

Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, completate în prezentul formular, sunt necesare pentru: realizarea obiectului de activitate principal al instituției, respectiv educaţie şi cultură; iniţierea şi derularea de raporturi juridice între dumneavoastă şi instituție; îmbunătăţirea modului de comunicare cu studenții; comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre student şi universitate.
Acest formular va ajuta, strict, la întocmirea listelor de cazare, respectiv la repartizarea studenților Facultății de Filosofie și Științe Social - Politice în campusurile Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

 • Detalii despre spaţiile de cazare ale UAIC: 

http://www.uaic.ro/studenti/cazare/

Studenţii care solicită cazare în baza unor

 • criterii medicale
 • criterii sociale specifice: student orfan de unul sau ambii părinți/ student aflat in plasament familial (bunici, asistent maternal profesionist, alte persoane)/ student aflat in plasament rezidential (case de copii/centre de plasament) / studente-mame cu copii/ student cu părinţi participanţi la Revoluţie / caz fraţi (soră-soră / frate-frate)
 • studenţii familişti
 • alte cazuri specifice (studenți cu stagii Erasmus, SEE)

vor completa formularul on-line și vor depune dosare specifice pentru fiecare caz în parte online pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la 31.07.2021
Actele necesare pentru cazurile speciale:AICI
Pentru orice alte detalii/amănunte/probleme despre procedura și etapele de cazare, puteti contacta administratorul financiar Petronela Mihailovici email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / nr. telefon: 0232-201283

 

Go to top