facebookcrp

 

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII ŞI RELAŢII PUBLICE

este o structură de educaţie şi cercetare care produce, dezvoltă şi diseminează cunoştinţe despre rolul comunicării în constituirea şi funcţionarea structurilor şi reţelelor sociale.           

Comunicarea este capacitatea care face din om o fiinţă cu performanţe unice. Comunicarea face posibilă educaţia, arta, dar şi orice acţiune în mediul de afaceri. Prin comunicare, oamenii îşi exprimă gândurile, îşi stabilesc standarde legale şi morale, îşi făuresc planuri de acţiune colectivă.            

Studiul sistematic al comunicării a devenit un imperativ astăzi, când proliferarea mediilor de comunicare a transformat lumea în care trăim într-un univers complex şi profund interconectat, a cărui trăsătură de bază este puternica interacţiune între toate componentele sale.  

Prioritate în cercetările şi educaţia oferită de departamentul nostru au:

 • impactul strategiilor de comunicare desfăşurate în jurul unui brand din sectorul economic, politic sau cultural
 • rolul relaţiilor publice şi al publicităţii în eficientizarea unei afaceri
 • sistemul mass-media în societatea actuală
 • impactul new media asupra comunicării de masă
 • dimensiunea retorică şi semiotică a comunicării publice
 • ipostaze ale comunicării interpersonale
 • rolul constitutiv al limbajului în crearea şi funcţionarea entităţilor sociale 

In cadrul Departamentului de Stiinte ale Comunicarii, functioneaza Seminarul de logica discursiva, teoria argumentarii si retorica. Infiintat in anul 2000, Seminarul isi propune investigarea problemelor actuale care marcheaza spatiul discursiv romanesc si international. Mai multe despre activitatea acestui centru de cercetare puteti afla accesand https://www.fssp.uaic.ro/seminar_logica/seminar_logica/seminarro.htm

 

Ce discipline se studiază la această specializare?

Disciplinele studiate în ciclul de licenţă vizează:

Fundamente ştiinţifice ale comunicării
   • Teoria comunicării 
   • Cunoaştere şi comunicare      
   • Comunicarea integrată de marketing
   • Comunicare interpersonală    
   • Comunicare politică
   • Comunicare interculturală      
Relaţii publice
   • Fundamente ale relaţiilor publice       
   • Managementul relaţiilor publice
   • Gestiunea imaginii publice     
   • Relaţii publice la nivelul ONG-urilor 
   • Negociere şi mediere  
   • Aplicaţii ale semioticii în PR şi publicitate     
Publicitate
   • Introducere în publicitate
   • Construcţia mesajului publicitar
Mass-media
   • Teorii ale comunicării de masă          
   • Sistemul mass-media  
   • Comunicarea cu presa
Performanţă discursivă în comunicarea publică
   • Logică
   • Retorică
   • Arta dezbaterilor publice
   • Tehnici de redactare   
   • Scriitură în relaţii publice şi publicitate          
Norme etice şi legale care reglementează comunicarea publică
   • Etică şi comunicare    
   • Dreptul comunicării   
Deprinderi tehniceîn sfera comunicării
   • Elaborarea produselor de relaţii publice şi publicitate     
   • Metode de cercetare în ştiinţele comunicării
   • Editare în limbaje specializate
   • Tehnologia informaţiei şi comunicării           

 

Ce deprinderi şi abilităţi va dobândi un student ce urmează programele de studii ale Departamentului de Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice

 • Abilitatea de a identifica necesităţile comunicaţionale ale unei organizaţii sau persoane publice şi de a le răspunde în mod adecvat prin strategii şi tactici de comunicare adecvate contextului
 • Abilitatea de a iniţia şi întreţine pe termen lung relaţii mutual benefice cu publicurile-cheie ale unei persoane publice sau ale unei organizaţii (persoane fizice,  grupuri informale, companii private, organizaţii neguvernamentale, instituţii publice)
 • Abilitatea de a gestiona comunicarea cu publicurile-cheie ale unei organizaţii în situaţii de criză
 • Priceperea de a elabora documente specifice comunicării publicitare, de la elaborarea unui brief creativ (care rezumă strategia creativă a unei campanii), până la redactarea unui storyboard (pe baza căruia să se poată dezvolta un spot video).
 • Priceperea de a redacta materiale de relaţii publice, de la scrierea unui comunicat de presă până la elaborarea unui plan detaliat de comunicare privitor la una din ipostazele activităţii de PR: responsabilitate socială corporativă, strângere de fonduri, lobby-ing.
 • Abilitatea de a folosi în mod eficient canalele media şi non-media disponibile, alegând un mix care să folosească în mod eficient bugetul clientului
 • Deprinderea de a pune moralitatea în prim-planul activităţii de elaborare a unui plan de comunicare, de a gândi în profunzime efectele pe termen-lung ale fiecărei strategii de comunicare propuse spre implementare, luând în considerare interesul public, precum şi credibilitatea organizaţiei în ochii publicului
 • Deprinderea de a raporta fiecare strategie de comunicare la normele legale şi principiile etice care definesc profesia de PR-ist, respectiv cea de publicitar
 • Abilitatea de a măsura şi de a evalua rezultatele unei campanii de comunicare desfăşurate în jurul unei persoane publice sau a unei organizaţii         

 

Ce posturi poate ocupa un absolvent de Ştiinţe ale Comunicării?

- Domeniul relaţiilor publice: purtător de cuvânt, consultant de relaţii publice, manager al relaţiilor cu publicurile-cheie ale unei companii, mediator social, analist media, organizator de evenimente etc.        

- Domeniul publicităţii: copywriter (elaborează strategia creativă a campaniilor publicitare şi conţinutul verbal al materialelor publicitare), planificator de cont, director de cont, planificator media, manager de brand etc.     

Posibilii angajatori (clienţii care apelează la servicii de relaţii publice şi/sau publicitate)pot aparţine unuia din următoarele domenii de activitate:economic (companii, întreprinzători independenţi), cultural (teatre, centre culturale, muzee), politic (autorităţi şi instituţii publice, partide politice, grupuri de interes), comunitar (organizaţii neguvernamentale).

 

Colaborări internaţionale

 

 • Parteneri Erasmus - mobilităţi pentru studenţi şi pentru profesori:  

  VIA University (Danemarca), Arteveldehogeschool Gent (Belgia), Universidade da

  Beira Interior (Portugalia), Universite Paul Sabatier Toulouse III,

  Universite Sorbonne Nouvelle Paris 3, Universite Paul Valery Montpellier

  3, Universite de Corse, EFAP Paris (Franţa), Latvian Academy of Culture

  Riga (Letonia), Philological School in Higher Education Wroclaw (Polonia).

 • Afilierea prin reteaua Communalis (parteneri de la centre de cercetare

  din Neuchatel, Elveţia, Bergamo, Italia; Rio de Janeiro, Brazilia; Montreal, Canada)

 • Alte colaborări punctuale (stagii de cercetare sau proiecte editoriale dezvoltate în colaborare cu cadre didactice ale Departamentului): Oxford University (Marea Britanie), Orebro University (Suedia), Plantijn Hogeschool Antwerp, Erasmus Hogeschool Bruxelles şi Universite de Liege (Belgia), Universite de Caen (Franţa).
Go to top