logo LSFI

CINE SUNTEM NOI?

„Liga Studenților de la Filosofie Iași” este o asociație studențească din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice ce acționează de 7 ani în mediul universitar/ și comunitar Iași. Aceasta s-a creat în urma unei decizii de a reuni 3 alte asociații studențești din cadrul aceleași facultăți pentru a alcătui un singur ONG mult mai numeros în măsură să reprezinte studenții FSSP. ONG-ul s-a înființat în anul 2015 având drept scop crearea de oportunități pentru dezvoltarea personală, profesională, socială, dar și antreprenorială.
Pentru realizarea acestui scop, asociația are următoarele obiective:
● Să promoveze excelenţa şi să dezvolte spiritul de lider;
● Să sprijine cooperarea între mediul academic, politic şi cel antreprenorial;
● Să promoveze activităţile cultural - civice, ştiinţifice, sportive și sociale;
● Să promoveze spiritul democratic în mediul social, liceal şi universitar;
● Să ofere noi perspective și oportunităţi europene membrilor asociaţiei și studenţilor;
● Să ofere oportunitatea de a participa la programe locale, naţionale și internaţionale pentru studenţii și membrii asociaţiei.
Viziunea asociației Liga Studenților de la Filosofie Iași este de a se menține într-o poziție de vârf în cadrul campusului ieșean prin activitatea sa de formare și dezvoltare a membrilor/ studenților, indiferent de limitele ce pot apărea.
Valorile ce stau la baza acesteia sunt: Performanța, Inovarea, Implicarea și Egalitatea. Ele ajută la menținerea în cadrul academic, unde, atât studenții, cât și membrii organizației pot să își aducă contribuția. Totodată, principiile ce stau la baza activităților și proiectelor ligii pun accent pe oferirea sprijinului și asistență studenților în activitățile pe care le desfășoară. Scopul acestora este de a-și dezvolta abilitățile pe care le dobândesc în timpul cursurilor, indiferent de specializările lor.
Motto: LSFI - TU ALEGI CE VREI SĂ FII!

asspi logo

PRIME Iaşi este o organizaţie studenţească, nonguvernamentală, nonprofit şi nereprezentativă, apolitică, bazată pe voluntariat, membru a  Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și membru fondator al Federației Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași (FONTIS).

Asociaţia Studenţilor la Ştiinţe Social-Politice

 

asspi logo

"Asociaţia Studenţilor la Ştiinţe Social-Politice UAIC Iași este formată din reprezentanții studenților Facultății de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, alături de alți studenți dornici de implicare și de a realiza un aport în acțiunile noastre de a schimba modul în care sunt priviţi studenţii şi poroaspăt-absolvenţii în societate. Adevărata schimbare se întāmplă cānd suntem uniți de o cauză comună: implicarea în viitorul nostru, al tuturor. Acest lucru înseamnă ambiție, optimism, apărare şi exercitare a drepturilor, precum şi corecta fructificare a oportunităţilor în ceea ce priveşte îmbunătăţirea vieţii academice şi domeniile de studiu ce alcătuiesc sfera Ştiinţelor Sociale.

conexionis

CONEXIUNI. INTERDISCIPLINARY RESEARCH Grupul pentru DIALOG  FILOSOFIC

Scopul organizării acestui eveniment este acela de a face capabilă cultura și interdisciplinaritatea să colaboreze în vederea dezvoltării spațiului universitar local, national și internațional. Astfel, studenții de la toate domeniile de cercetare vor constitui, pe parcursul întregii activități, un dialog constructiv în jurul temelor propuse și a corelativelor ei din filosofie, religie și știință.

Obiectivele activității sunt:

Go to top