logo LSFI

LIGA STUDENȚILOR DE LA FILOSOFIE

Liga Studenților de la Filosofie este o asociație non-guvernamentală ce a luat ființă în anul 2015 reunind 3 asociații studențești din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social Politice cu scopul de a crea o singură organizație, mai puternică, capabilă să reprezinte studenții FSSP și să asigure oportunități de dezvoltare personală și profesională a acestora.
Misiunea organizației este reprezentată de oferirea de oportunități de dezvoltare personală, profesională, antreprenorială și socială a tinerilor din cadrul Facultății de Filsofie și Științe Social-Politice.
Viziunea LSFI este accederea între cele mai importante organizații studențești la nivel național, prin consolidarea unei poziții de vârf în cadrul campusului universitar ieșean.
Valorile ce stau la baza Ligii Studenților de la Filosofie Iași sunt Implicarea, Performanța, Inovarea și Egalitatea. Aceste valori ne ajută să menținem un mediu dinamic, în care studenții membri ai organizației pot să își aducă contribuția pentru organizație în scopul pregătirii tuturor membrilor pentru a deveni adevărați profesioniști în spațiul științelor umaniste.
Motto: LSFI - Tu alegi ce vrei să fii!

asspi logo

PRIME Iaşi este o organizaţie studenţească, nonguvernamentală, nonprofit şi nereprezentativă, apolitică, bazată pe voluntariat, membru a  Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și membru fondator al Federației Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași (FONTIS).

Asociaţia Studenţilor la Ştiinţe Social-Politice

 

asspi logo

"Asociaţia Studenţilor la Ştiinţe Social-Politice UAIC Iași este formată din reprezentanții studenților Facultății de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, alături de alți studenți dornici de implicare și de a realiza un aport în acțiunile noastre de a schimba modul în care sunt priviţi studenţii şi poroaspăt-absolvenţii în societate. Adevărata schimbare se întāmplă cānd suntem uniți de o cauză comună: implicarea în viitorul nostru, al tuturor. Acest lucru înseamnă ambiție, optimism, apărare şi exercitare a drepturilor, precum şi corecta fructificare a oportunităţilor în ceea ce priveşte îmbunătăţirea vieţii academice şi domeniile de studiu ce alcătuiesc sfera Ştiinţelor Sociale.

conexionis

CONEXIUNI. INTERDISCIPLINARY RESEARCH Grupul pentru DIALOG  FILOSOFIC

Scopul organizării acestui eveniment este acela de a face capabilă cultura și interdisciplinaritatea să colaboreze în vederea dezvoltării spațiului universitar local, national și internațional. Astfel, studenții de la toate domeniile de cercetare vor constitui, pe parcursul întregii activități, un dialog constructiv în jurul temelor propuse și a corelativelor ei din filosofie, religie și știință.

Obiectivele activității sunt:

Go to top