FotoCSoitu 

 

Mesajul Decanului

BINE AȚI VENIT LA FACULTATEA DE FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚE SOCIAL-POLITICE!

Facultatea de Filosofie - actualmente Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice – este una din structurile precursoare şi fondatoare ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza. Prin organizarea a două corpuri profesorale în facultăţi (Filosofie si Drept), la 6 octombrie 1855, se realizează şi legătura directă dintre Academia Mihăileană şi Universitatea de azi.
Facultatea noastră organizează, în mod evident, unul dintre cele mai vechi programe de studiu ale universităţii, dar impune şi unele dintre cele mai noi direcţii de afirmare academică.
Sintetic, aceasta înseamnă 2 domenii fundamentale, 4 ramuri de ştiinţă, 4 domenii de studii de doctorat, 5 domenii de studii de masterat, 6 domenii de licenţă, 7 programe de licenţă, 12 programe de master. Studii cu frecvenţă, dar şi la distanţă (3 programe de studiu de licenţă). Studii în limba română şi în limba engleză. Numărând structurile componente: 4 departamente didactice cu peste 50 de cadre didactice titulare şi peste 40 de asociaţi, 1 departament de cercetare cu 5 posturi, dintre care 3 ocupate, 1 departament ID. Sau, cuantificând efective, la 1 ianuarie 2016: peste 2100 de studenti, din care peste 1500 la studii de licenţă, cu frecvenţă şi ID, aproape 600 de masteranzi şi peste 100 de doctoranzi.
Trecutul, prezentul şi proiecţia viitorului ne îndreptăţesc să afirmăm că viziunea şi misiunea Universităţii Alexandru Ioan Cuza sunt asimilate de către Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice nu doar ca o preluare a valorilor şi aspiraţiilor instituţionale, ci, mai ales,  ca o responsabilitate  asumată. Ne recunoaştem datoria de a tezauriza, restaura, afirma, dezvolta şi transmite patrimoniul cunoaşterii şi pe cel cultural şi spiritual. Ne cunoaştem obligaţia de a oferi studenţilor, doctoranzilor şi partenerilor sociali, comunităţii în care funcţionăm şi comunităţilor alumni şi oricare altora, modele şi paradigme de gândire independentă, ale respectului pentru excelenţa umană şi profesională. Ne ştim datori a contribui la dezvoltarea şi valorificarea cunoaşterii, la promovarea şi preţuirea necondiţionată a valorilor fundamentale ale neamului şi ale lumii.

DECAN,

Prof. univ. dr. Conţiu Tiberiu ŞOITU

Go to top