Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor 2023
Hotărârea Consiliului Facultății privind procentul maxim de similitudine acceptat pentru lucrările de finalizarea a studiilor

 

CALENDAR DESFĂŞURARE EXAMENE FINALIZARE STUDII
SESIUNEA IUNIE-IULIE 2023

  1. perioada de evaluare –reexaminării în vederea promovării sau măriri notei:

    --

  2. perioada pentru înscrierea la examenele pentru finalizarea studiilor:

    --

  3. susţinerea examenelor pentru finalizarea studiilor , sesiunea iunie-iulie 2023

       26 iunie – 9 iulie.

 

Documente  pentru înscriere la examenul de finalizare a studiilor 

Fişă înscriere tip Anexa 1
Declarație privind afițarea rezultatelor tip Anexa 2;
Lucrarea de licenţă/disertaţie însoţită de declaraţia de autenticitate Anexa 3 si raportul de similitudine conform HCF nr. 7/21.02.2022;
Cerere eliberare acte finalizare studii – Anexa 4
Copie Carte identitate;
Copie Certificat naştere;
Copie certificat căsătorie (unde este cazul)
Diplomă Bacalaureat şi Foaie Matricolă Liceu în original (dacă nu există la dosarul de student);
Diplomă de licenţă şi Supliment la Diplomă în original (dacă nu există la dosarul de student masterand);
Copie Atestat echivalare CNRED – acolo unde este cazul;
Fişa de lichidare – se eliberează electronic de către secretariat la momentul înscrierii;
Chitanţa de plată a taxei in cuantum de 200 lei în cazul repetării examenului de finalizare studii;


Lucrările de licenţă şi disertatie se imprimă față-verso. 

Lucrările de licenţă şi disertatie se inscripționează pe un CD/DVD care se atașeză pe coperta lucrării.

Lucrările de licenţă şi disertatie vor respecta solicitările specifice fiecărui departament care gestionează programele de studii de licență/master.

 

 

 

 TEMATICI FILOSOFIE

Cerere susținere examen de disertație FILOSOFIE

 

 

Cerere susținere examen de licență Sociologie, Resurse umane, Asistență socială

Cerere susținere examen de disertație domeniul sociologie și asistență socială

Arii tematice coordonatori lucrări de licență și disertație

SOCIOLOGIE Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență, specializarea Sociologie sesiunea iulie, septembrie, februarie

RESURSE UMANE  Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență, specializarea Resurse umane sesiunea iulie, septembrie , februarie

ASISTENŢĂ SOCIALĂ Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență, specializarea Asistență socială IF/ID sesiunea iulie, septembrie, februarie


GHID de elaborare a lucrărilor de finalizare a studiilor de licență și master din cadrul Departamentului de Sociologie și Asistență Socială 

Model copertă lucrare de finalizare a studiilor de licență și master

Declarație privind originalitatea conținutului lucrării de licență / disertație

Referat de apreciere asupra lucrării de licență / disertație

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top