REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR 2021

 Procent Raport Similitudine

Ghid de utilizare GMeet.

Comisii licenta

Comisii disertatii

HCF nr. 3 mai 2021

 HCF nr. 4 mai 2021

 

Sesiunea septembrie 2021

 Examenul de licență la specializarea Resurse umane (sesiunea septembrie): Sâmbătă, 04.09.2021, ora 8:30 (online).

 

Examenul de licență la programul de studii Comunicare și relații publice (CRP) se va desfășura în perioada 28 iunie - 2 iulie 2021. Examenul de licență are două probe:

(1) Proba orală de verificare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate;

(2) Susținerea lucrării de licență.

Examenul de disertație la programul de studii Relații publice și publicitate (RPP) se va desfășura în perioada 2-3 iulie 2021. Examenul constă într-o singură probă, și anume susținerea lucrării de disertație.

Programarea analitică a celor două examene de finalizare a studiilor (pe coordonatori și candidați) va fi postată pe site sâmbătă, 26 iunie 2021.

Secretarul comisiei pentru examenul de licență: lect.dr. Horia-Costin Chiriac (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)
Secretara comisiei pentru examenul de disertație: lect.dr. Ioana Grancea (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

 

 

Perioada de inscriere la examenele de finalizare a studiilor:

21 iunie 2021- 24 iunie 2021, ora 12.00 p.m.
Înscrierea se face exclusive online!!!!

LICENȚĂ
 
Atenţie!!!!!
Următoarele documente  în format pdf se trimit secretarei specializării:

1. Fişă de înscriere la examenul de finalizare a studiilor – anexa 2;
2. Formular privind înscrierea numelui după căsătorie pe documentele oficiale conform Ordinul MEN, (unde este cazul);
3. Acordul de prelucrare a datelor – finalizare studii;
4. Declaraţia de autenticitate – Anexa 1, semnată de candidat şi de către profesorul coordonator;
5. Cerere eliberare acte finalizare studii (adeverinţă absolvent);
6. Lucrarea de licenţă/disertaţie în format pdf;
7. Raportul de similitudine;
8. Copie după certificatul de naştere;
9. Copie după certificatul de căsătorie (acolo unde este cazul);
10. Copie după cartea de identitate;
11. Fişa de lichidare – se va ocupa secretariatul. (Model NOU!!!)
Documentele (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original) – dacă nu se regăsesc la dosarul existent la secretariat – pentru licenţă; şi (diploma de bacalaureat, foaia matricolă, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original) – dacă nu se regăsesc la dosarul existent la secretariat – pentru disertaţie. Se vor aduce în momentul în care veţi veni să vă ridicaţi adeverinţa de absolvent.

Specializarea Filosofie  - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Specializarea Sociologie  - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Specializarea Resurse umane - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Specializarea Asistenţă socială (I.F + I.D.) – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Specializarea Relaţii Internaţionale si Studii Europene  -  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Specializarea Ştiinţe politice – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Specializarea Comunicare şi relaţii publice  - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Atenţie!!!
Următoarele documente se trimit secretarului/secretarilor comisiei/comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor :
  1. Declaraţia de autenticitate – Anexa 1, semnată de candidat şi de către profesorul coordonator;
  2. Lucrarea de licenţă/disertaţie în format pdf;
  3. Raportul de similitudine;

LICENŢĂ
Secretar specializarea  Filosofie  - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Secretar specializarea   Sociologie         Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Secretar specializarea  Resurse umane -  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Secretar specializarea  Asistenţă socială (I.F + I.D.)
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. şi
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Secretar specializarea   Relaţii Internaţionale si Studii Europene  - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretar specializarea   Ştiinţe politice – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Secretar specializarea   Comunicare şi relaţii publice  - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

MASTER:

 

1. Fişă de înscriere la examenul de finalizare a studiilor – anexa 2;
2. Formular privind înscrierea numelui după căsătorie pe documentele oficiale conform Ordinul MEN, (unde este cazul);
3. Acordul de prelucrare a datelor – finalizare studii;
4. Declaraţia de autenticitate – Anexa 1, semnată de candidat şi de către profesorul coordonator;
5. Cerere eliberare acte finalizare studii (adeverinţă absolvent);
6. Lucrarea de licenţă/disertaţie în format pdf;
7. Raportul de similitudine;
8. Copie după certificatul de naştere;
9. Copie după certificatul de căsătorie (acolo unde este cazul);
10. Copie după cartea de identitate;
11. Fişa de lichidare – se va ocupa secretariatul. (Model NOU!!!)
Documentele (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original) – dacă nu se regăsesc la dosarul existent la secretariat – pentru licenţă; şi (diploma de bacalaureat, foaia matricolă, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original) – dacă nu se regăsesc la dosarul existent la secretariat – pentru disertaţie. Se vor aduce în momentul în care veţi veni să vă ridicaţi adeverinţa de absolvent.

Secretar – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Atenţie!!!
Următoarele documente se trimit secretarului/secretarilor comisiei/comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor :

  1. Declaraţia de autenticitate – Anexa 1, semnată de candidat şi de către profesorul coordonator;
  2. Lucrarea de licenţă/disertaţie în format pdf;
  3. Raportul de similitudine;

Filosofie aplicată şi management cultural - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Securitate comunitară şi controlul violenţei - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Probaţiune, mediere şi asistenţa social a victimelor infracţiunilor - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Masterat European privind protecţia drepturilor copilului  - promotii vechi - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Familia şi managementul resurselor familiale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Supervizare şi planificare socială - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Relaţii publice şi publicitate -  (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)
Politici publice şi management institutional - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Marketing politic şi comunicare - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Studii europene de integrare şi Securitate - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Studii de dezvoltare internaţională - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

 

SESIUNEA IULIE 2021

 

TEMATICI SUSŢINERE EXAMEN LICENŢĂ SESIUNEA IULIE 2021

FILOSOFIE

 

SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Cerere susținere examen de licență Sociologie, Resurse umane, Asistență socială

Cerere susținere examen de disertație domeniul sociologie și asistență socială

SOCIOLOGIE Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență, specializarea Sociologie sesiunea iulie, septembrie 2020, februarie 2021

RESURSE UMANE  Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență, specializarea Resurse umane sesiunea iulie, septembrie 2020, februarie 2021

ASISTENŢĂ SOCIALĂ Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență, specializarea Asistență socială sesiunea iulie, septembrie 2020, februarie 2021


GHID de elaborare a lucrărilor de finalizare a studiilor de licență și master din cadrul Departamentului de Sociologie și Asistență Socială NEW-24-03-2020

Model copertă lucrare de finalizare a studiilor de licență și master

Declarație privind originalitatea conținutului lucrării de licență / disertație

Referat de apreciere asupra lucrării de licență / disertație

ŞTIINŢE POLITICE ŞI RISE

 

COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

Tematici COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE pentru sesiunea IULIE 2022, februarie 2023

 MASS-MEDIA

PUBLICITATE

RELAŢII PUBLICE

RETORICĂ ŞI TEORIA DISCURSIVITĂŢII

 

DOCUMENTE FINALIZARE STUDII

 

NEW:  Descărcați si completați Acord prelucrare date

1. REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR 2021

2. Comisiile privind organizarea și desfășurarea examenelor pentru finalizarea studiilor

CONTACTE FINALIZARE STUDII LICENŢĂ

CONTACTE FINALIZARE STUDII MASTER

3. Acte necesare pentru inscriere

1. Fişă de înscriere la examenul de finalizare a studiilor – anexa 2;
2. Formular privind înscrierea numelui după căsătorie pe documentele oficiale conform Ordinul MEN, (unde este cazul);
3. Acordul de prelucrare a datelor – finalizare studii;
4. Declaraţia de autenticitate – Anexa 1, semnată de candidat şi de către profesorul coordonator;
5. Cerere eliberare acte finalizare studii (adeverinţă absolvent);
6. Lucrarea de licenţă/disertaţie în format pdf;
7. Raportul de similitudine;
8. Copie după certificatul de naştere;
9. Copie după certificatul de căsătorie (acolo unde este cazul);
10. Copie după cartea de identitate;
11. Fişa de lichidare – se va ocupa secretariatul. (Model NOU!!!)

Documentele (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original) – dacă nu se regăsesc la dosarul existent la secretariat – pentru licenţă; şi (diploma de bacalaureat, foaia matricolă, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original) – dacă nu se regăsesc la dosarul existent la secretariat – pentru disertaţie. Se vor aduce în momentul în care veţi veni să vă ridicaţi adeverinţa de absolvent.

4. Cereri cu titlul lucrării Licență \ Disertație

Licenţă
Master
Go to top