Metodologie licenta-disertatie 2020

 Procent Raport Similitudine

Ghid de utilizare GMeet.

Comisie licenta I.D. lunga durata

Comisii licenta I.F+I.D

Comisii disertatii

 

 

Programarea examenelor de finalizare a studiilor sesiunea SEPTEMBRIE 2020

Programare licente si disertatii perioade

 Programarea candidaţilor pentru susţinerea lucrării de licenta

Programare Asistenţă socială - ZI

Programare Științe Politice

Programare RISE

Comunicare și relații publice etapa I

 

 Asistență socială ID

 Rwzultate examene de finalizare a studiilor sesiunea SEPTEMBRIE 2020

Comunicare și relații publice I

Comunicare și relații publice II

REZULTATE EXAMENE DE FINALIZARE - sesiunea IULIE 2020

LICENȚA

Filosofie

Sociologie

Resurse umane

Asistență socială ZI

Asistență socială ID

Științe politice

Relații internaționale și studii europene

Comunicare și relații publice I

Comunicare și relații publice II

 

DISERTAȚIE

 

Filosofie aplicată și management cultural

Securitate comunitară și controlul violenței

Familia și managementul resurselor familiale

Probațiune, mediere și asistența socială a victimelor infracțiunilor

Supervizare şi planificare socială

Politici publice și management instituțional

Studii de dezvoltare internațională

Relații publice și publicitate

 

 

 

PROGRAMARE SESIUNE RESTANŢE, MĂRIRI ŞI FINALIZARE STUDII (LICENŢĂ/DISERTAŢIE)
SEPTEMBRIE 2020
PERIOADĂ SESIUNE: 31 AUGUST 2020 -6 SEPTEMBRIE 2020

PERIOADA 31 AUGUST 2020 -2 SEPTEMBRIE 2020
SE VOR SUSŢINE EXAMENELE RESTANTE PENTRU STUDENŢII DIN AN TERMINAL ( ANUL III LICENŢĂ, ANUL II MASTER);

PERIOADA 31 AUGUST – 6 SEPTEMBRIE
SESIUNE RESTANŢE ŞI MĂRIRI PENTRU STUDENŢII DIN ANII 1, 2  LICENŢĂ ŞI 1 MASTER

PERIOADA 3 – 4 SEPTEMBRIE 2020
EXAMEN FINALIZARE STUDII MASTER

PERIOADA 3 – 6 SEPTEMBRIE 2020
EXAMEN FINALIZARE STUDII LICENŢĂ

 

ATENŢIE!!!!
UN STUDENT SE POATE PREZENTA LA ACELAŞI EXAMEN DE RESTANŢĂ SAU MĂRIRE O SINGURĂ DATĂ, FIE ÎN SESIUNEA 15-22 IUNIE,  FIE IN  SESIUNEA  31 AUGUST – 6 SEPTEMBRIE.

 

 

Programarea examenelor de finalizare a studiilor sesiunea iunie 2020

 Programarea candidaţilor pentru susţinerea lucrării de licenta

 

Asistenţă socială - ZI - 29 iunie

Asistenţă socială - ZI - 30 iunie

Asistenţă socială - ZI -1 iulie 

Asistenţă socială - ZI - 2 iulie

Asistenţă socială - INVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

Programare Licente RU

 
 

Relații internaționale și studii europene 

Programare examen de licență - CRP Proba I

 Rezultate

 Catalog pentru susţinerea examenului  de licenţă CRP Proba 1:- Verificarea cunoștințelor

Programare CRP Examen Licenta iulie 2020 - Proba 2

 

Programarea candidaţilor pentru susţinerea lucrării de disertaţie

 

Filosofia aplicată şi management cultural

Securitate comunitară şi controlul violenţei

Supervizare şi planificare socială

Familia şi managementul resurselor familiale

Probațiune, mediere și asistența socială a victimelor infracțiunilor

Politici publice și management instituțional   -   NOTA DE INFORMARE CANDIDAȚII DISERTAȚIE MASTERAT PPMI
 

Relații Publice și Publicitate

 

TEMATICI SUSŢINERE EXAMEN LICENŢĂ SESIUNEA IULIE 2020

FILOSOFIE

 

SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Cerere susținere examen de licență Sociologie, Resurse umane, Asistență socială

Cerere susținere examen de disertație domeniul sociologie și asistență socială

SOCIOLOGIE Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență, specializarea Sociologie sesiunea iulie, septembrie 2020, februarie 2021

RESURSE UMANE  Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență, specializarea Resurse umane sesiunea iulie, septembrie 2020, februarie 2021

ASISTENŢĂ SOCIALĂ Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență, specializarea Asistență socială sesiunea iulie, septembrie 2020, februarie 2021


GHID de elaborare a lucrărilor de finalizare a studiilor de licență și master din cadrul Departamentului de Sociologie și Asistență Socială NEW-24-03-2020

Model copertă lucrare de finalizare a studiilor de licență și master

Declarație privind originalitatea conținutului lucrării de licență / disertație

Referat de apreciere asupra lucrării de licență / disertație

ŞTIINŢE POLITICE ŞI RISE

 

COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

DOCUMENTE FINALIZARE STUDII

 

NEW:  Descărcați si completați Acord prelucrare date

1. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de LICENȚĂ / DIPLOMĂ, DISERTAȚIE și ABSOLVIRE

2. Comisiile privind organizarea și desfășurarea examenelor pentru finalizarea studiilor

CONTACTE FINALIZARE STUDII LICENŢĂ

CONTACTE FINALIZARE STUDII MASTER

3. Acte necesare pentru inscriere

1. Fişă de înscriere la examenul de finalizare a studiilor – anexa 2;
2. Formular privind înscrierea numelui după căsătorie pe documentele oficiale conform Ordinul MEN, (unde este cazul);
3. Acordul de prelucrare a datelor – finalizare studii;
4. Declaraţia de autenticitate – Anexa 1, semnată de candidat şi de către profesorul coordonator;
5. Cerere eliberare acte finalizare studii (adeverinţă absolvent);
6. Lucrarea de licenţă/disertaţie în format pdf;
7. Raportul de similitudine;
8. Copie după certificatul de naştere;
9. Copie după certificatul de căsătorie (acolo unde este cazul);
10. Copie după cartea de identitate;
11. Fişa de lichidare – se va ocupa secretariatul. (Model NOU!!!)

Documentele (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original) – dacă nu se regăsesc la dosarul existent la secretariat – pentru licenţă; şi (diploma de bacalaureat, foaia matricolă, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original) – dacă nu se regăsesc la dosarul existent la secretariat – pentru disertaţie. Se vor aduce în momentul în care veţi veni să vă ridicaţi adeverinţa de absolvent.

4. Cereri cu titlul lucrării Licență \ Disertație

Licenţă
Master
Go to top