REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR 2021

 Procent Raport Similitudine

Ghid de utilizare GMeet.

Comisie licenta I.D. lunga durata

Comisii licenta I.F+I.D

Comisii disertatii

 

SESIUNEA Februarie 2021

Programarea examenelor de licenţă / disertaţie

Sesiunea Februarie 2021

SPECIALIZAREA

DATA

ORA

AS IF

17 februarie

12.00

AS ID (Programare AICI)

19 februarie

16.00

CRP ID (Programare AICI)

19 februarie

9.00

RISE

16 februarie

9.00

SP (Programare AICI)

17 februarie

9.00

RU

18 februarie

11.00

Probaţiune

15 februarie

10.00

SDI

16 februarie

10.30

PPMI

17 februarie

9.30

Supervizare

17 februarie

14.30

RPP

19 februarie   8:00  

SCCV

17 februarie 10:00

 

 

 

TEMATICI SUSŢINERE EXAMEN LICENŢĂ SESIUNEA IULIE 2020

FILOSOFIE

 

SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Cerere susținere examen de licență Sociologie, Resurse umane, Asistență socială

Cerere susținere examen de disertație domeniul sociologie și asistență socială

SOCIOLOGIE Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență, specializarea Sociologie sesiunea iulie, septembrie 2020, februarie 2021

RESURSE UMANE  Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență, specializarea Resurse umane sesiunea iulie, septembrie 2020, februarie 2021

ASISTENŢĂ SOCIALĂ Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență, specializarea Asistență socială sesiunea iulie, septembrie 2020, februarie 2021


GHID de elaborare a lucrărilor de finalizare a studiilor de licență și master din cadrul Departamentului de Sociologie și Asistență Socială NEW-24-03-2020

Model copertă lucrare de finalizare a studiilor de licență și master

Declarație privind originalitatea conținutului lucrării de licență / disertație

Referat de apreciere asupra lucrării de licență / disertație

ŞTIINŢE POLITICE ŞI RISE

 

COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

DOCUMENTE FINALIZARE STUDII

 

NEW:  Descărcați si completați Acord prelucrare date

1. REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR 2021

2. Comisiile privind organizarea și desfășurarea examenelor pentru finalizarea studiilor

CONTACTE FINALIZARE STUDII LICENŢĂ

CONTACTE FINALIZARE STUDII MASTER

3. Acte necesare pentru inscriere

1. Fişă de înscriere la examenul de finalizare a studiilor – anexa 2;
2. Formular privind înscrierea numelui după căsătorie pe documentele oficiale conform Ordinul MEN, (unde este cazul);
3. Acordul de prelucrare a datelor – finalizare studii;
4. Declaraţia de autenticitate – Anexa 1, semnată de candidat şi de către profesorul coordonator;
5. Cerere eliberare acte finalizare studii (adeverinţă absolvent);
6. Lucrarea de licenţă/disertaţie în format pdf;
7. Raportul de similitudine;
8. Copie după certificatul de naştere;
9. Copie după certificatul de căsătorie (acolo unde este cazul);
10. Copie după cartea de identitate;
11. Fişa de lichidare – se va ocupa secretariatul. (Model NOU!!!)

Documentele (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original) – dacă nu se regăsesc la dosarul existent la secretariat – pentru licenţă; şi (diploma de bacalaureat, foaia matricolă, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original) – dacă nu se regăsesc la dosarul existent la secretariat – pentru disertaţie. Se vor aduce în momentul în care veţi veni să vă ridicaţi adeverinţa de absolvent.

4. Cereri cu titlul lucrării Licență \ Disertație

Licenţă
Master
Go to top