Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor 2022
Hotărârea Consiliului Facultății privind procentul maxim de similitudine acceptat pentru lucrările de finalizarea a studiilor
Componența comisiilor de licență
Componența comisiilor de disertație

Modificare comisia crp

 

CALENDAR DESFĂŞURARE EXAMENE FINALIZARE STUDII
SESIUNEA IUNIE-IULIE 2022

 1. Sesiune examene: (2 saptamani): 23 mai 2022-5 iunie 2022 (conform HCF nr. 2/1.04.2022) -Examenele se desfăşoara "faţă în faţă";
 2. 6 iunie 2022 -19 iunie 2022 (2 saptamani):-definitivare lucrare licenţă/disertaţie;
 3. 20 iunie 2022 -26 iunie 2022 (1 săptămână) – reexaminari în vederea promovării sau măririi notei;
 4. 20 iunie 2022-24 iunie 2022, ora 14.00 – perioadă înscriere examen finalizare studii (depunerea documentelor si a lucrărilor pentru susţinerea examenelor de finalizare studii)
  • Documentele se depun fizic la secretariat;
  • Se pot înscrie şi pot depune documentaţia doar studenţii integralişti;
  • Se pot înscrie doar studenţii care şi-au achitat integral plata taxelor de şcolarizare pe durata studiilor;
 5. 27 iunie  2022 -3 iulie 2022 – susţinerea examenelor de finalizare a studiilor

 

Documente  pentru înscriere la examenul de finalizare a studiilor 

Fişă înscriere tip Anexa 1
Declarație privind afițarea rezultatelor tip Anexa 2;
Lucrarea de licenţă/disertaţie însoţită de declaraţia de autenticitate Anexa 3 si raportul de similitudine conform HCF nr. 7/21.02.2022;
Cerere eliberare acte finalizare studii – Anexa 4
Copie Carte identitate;
Copie Certificat naştere;
Copie certificat căsătorie (unde este cazul)
Diplomă Bacalaureat şi Foaie Matricolă Liceu în original (dacă nu există la dosarul de student);
Diplomă de licenţă şi Supliment la Diplomă în original (dacă nu există la dosarul de student masterand);
Copie Atestat echivalare CNRED – acolo unde este cazul;
Fişa de lichidare – se eliberează electronic de către secretariat la momentul înscrierii;
Chitanţa de plată a taxei in cuantum de 200 lei în cazul repetării examenului de finalizare studii;
Lucrările de licenţă şi disertatie se imprimă față-verso.
Lucrările de licenţă şi disertatie vor respecta sololicitările specifice fiecărui departament care gestionează programele de studii de licență/master.

 

 

 

 

Cerere susținere examen de licență Sociologie, Resurse umane, Asistență socială

Cerere susținere examen de disertație domeniul sociologie și asistență socială

Arii tematice coordonatori lucrări de licență și disertație

SOCIOLOGIE Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență, specializarea Sociologie sesiunea iulie, septembrie, februarie

RESURSE UMANE  Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență, specializarea Resurse umane sesiunea iulie, septembrie , februarie

ASISTENŢĂ SOCIALĂ Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență, specializarea Asistență socială IF/ID sesiunea iulie, septembrie, februarie


GHID de elaborare a lucrărilor de finalizare a studiilor de licență și master din cadrul Departamentului de Sociologie și Asistență Socială 

Model copertă lucrare de finalizare a studiilor de licență și master

Declarație privind originalitatea conținutului lucrării de licență / disertație

Referat de apreciere asupra lucrării de licență / disertație

 

Programare disertatie SORU 30.06

Programare FMRF 1.07

Programare disertatie Probatiune 30.06

 

Programarea pentru examenul de licenta la AS, ZI, Comisia 1    27.06

Programarea pentru examenul de licenta la AS, ZI, Comisia 1    28.06

Programarea pentru examenul de licenta la AS, ZI, Comisia 2    27.06

Programarea pentru examenul de licenta la AS, ZI, Comisia 2    28.06

Sociologie 28.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top