Regulamente

Documente FSSP

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-politice  

 Regulamentul de practică şi anexele aferente

 

  1. Regulament Comisie Etica a Cercetarii
  2. Metodologie avizarea proiectelor de cercetare

Documente oficiale

Legislație

Carta Universităţii şi regulamentele subsecvente

Carta universităţii şi regulamentele incorporate

Regulamente de studii

Cercetare

Relaţii internaţionale

Angajaţi

Alte documente:

LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi – Republicare

Etică

Reprezentare şi alegeri

Studenţi

Burse, cazare, alegerea reprezentaţilor, alte servicii pentru studenţi

Asigurarea calităţii

Administrare

Alte documente

Go to top