Regulamente

Documente FSSP

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-politice

Planul  operaţional al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-politice

Program managerial 2020 - 2024

Raport activitate

 Regulamentul de practică şi anexele aferente

 

  1. Regulament Comisie Etica a Cercetarii
  2. Metodologie avizarea proiectelor de cercetare

 

Documente oficiale

Legislație

Carta  Universităţii

Carta Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, inclusiv Codul de Etică

Regulamente ale Universității

Regulamente ale Universității

Regulamente privind activitatea profesională a studenților

Licență și master

Doctorat

Regulamente privind examenele de finalizare a studiilor

Metodologii/ regulamente privind organizarea și desfășurarea admiterii

Licență

Master

Programe de conversie

Doctorat

Programe postdoctorale

Proceduri privind desfășurarea online a activităților (evaluare, admitere, finalizare studii)

Regulamente privind desfășurarea procesului educațional

Cercetare

Relaţii internaţionale

Angajaţi

Alte documente:

LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi – Republicare

Carta Universităţii din perioada 7.09. 2011-25.06.2019

Etică

Reprezentare şi alegeri

Institutul de Cercetări Interdisciplinare (ICI)

Studenţi

Go to top