Liste Cazare turul 3 - 2020-2021

 

Liste cazare turul 3 

Programul de distribuire a dispozițiilor de cazare pentru turul III, se face în MARTI, 29 septembrie 2020, orele 10:00 – 13:00 , în Amfiteatrul Mihail Kogalniceanu, corp A.

 

 

Liste Cazare turul 2 - 2020-2021

 

 LICENTA ANUL 1

 LICENTA ANUL 2

 LICENTA ANUL 3

MASTER ANII 1 si 2

Programul de distribuire a dispozițiilor de cazare pentru turul II, se face în grupuri de câte 10 studenți, astfel: LUNI, 28 septembrie 2020, orele 9:00 – 14:00 , în Amfiteatrul Mihail Kogalniceanu, corp A.

Accesul în clădire, se face după următorul scenariu (grupe de câte 10 studenți, neînsoțiți de alte persoane):

 • La intrarea în corpul B al Universității se face controlul epidemiologic. Studenții care au temperatura mai mare de 37.4 grade nu pot intra în clădire și vor anunța prin telefon Secretariatul facultății.
 • Studenții vor purta mască de protecție și vor păstra distanțarea socială.
 • Rugăm studenții să dispună de actul de identitate și de un pix la completarea documentelor de cazare.

ATENȚIE:

Locurile rămase libere prin neprezentarea unor studenți care au primit loc în al doilea tur de cazare, vor fi redistribuite marți 29 septembrie 2020 (turul III), între orele 12:00-14:00.

 

 

Informații privind cazarea an universitar 2020-2021 

 

LISTA STUDENTILOR CARE BENEFICIAZĂ DE CAZARE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

 Licență Anul 1

 Licență Anul 2

 Licență Anul 3

 

Master Anul 1

Master Anul 2

 

Doctoranzi

Români de pretutindeni

 

 

 

 Regulamentul Serviciilor pentru Studenţi (burse, cazare şi alegerea reprezentanţilor studenţilor)

Informatii suplimentare privind cazarea 2019 - 2020

Liste REcazare 2019 runda 3 - 27 septembrie

 

 

Atentie!!!!!!

Persoanele care nu s-au regasit pe listele de recazari, dar si-au depus cerere pentru recazare sunt rugate să aștepte până maine la ora 12:30.
Dispozițiile de cazare se elibereaza maine 27 septembrie in intervalul 08:30 – 12:30 SALA D3 CORP D Etaj.

 

Liste cazare runda 3 

 

DISPOZIŢIILE DE CAZARE SE IAU DIN AMFITEATRUL D3 (CORP D, ETAJ I), ÎN INTERVALUL 8.30-14.30,
JOI, 26 SEPTEMBRIE 2019.

 

        CERERILE PENTRU RECAZARI SE DEPUN LA SECRETARIATUL SPECIALIZARII, JOI, 26 SEPTEMBRIE 2019, INTERVALUL 8.30-14.30

 

Liste Cazare 2019 runda 2 LICENŢĂ

 

ANUL I

FETE  BĂIEŢI

ANUL II

FETE  BĂIEŢI

ANUL III

FETE  BĂIEŢI

Liste Cazare 2019 runda 2 MASTER

ANUL I

FETE  BĂIEŢI

ANUL II

FETE  BĂIEŢI

 

 

Cazare 2019 runda 1 LICENŢĂ

FILOSOFIE

FETEBĂIEŢI
anul 1anul 1
anul 2anul 2
anul 3anul 3

 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

FETEBĂIEŢI
anul 1anul 1
anul 2anul 2
anul 3anul 3

 

SOCIOLOGIE

FETEBĂIEŢI
anul 1anul 1
anul 2anul 2
anul 3anul 3

 

RESURSE UMANE

FETEBĂIEŢI
anul 1anul 1
anul 2anul 2
anul 3anul 3

 

ŞTIINŢE POLITICE

FETEBĂIEŢI
anul 1anul 1
anul 2anul 2
anul 3anul 3

 

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE

FETEBĂIEŢI
anul 1anul 1
anul 2anul 2
anul 3anul 3

 

COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

FETEBĂIEŢI
anul 1anul 1
anul 2anul 2
anul 3anul 3

 

Cazare 2019 runda 1 MASTER

Filosofie aplicată și management cultural

FETEBĂIEŢI
anul 1anul 1

 

Securitate comunitară și controlul violenței

FETEBĂIEŢI
anul 1anul 1

 

Familia și managementul resurselor familiale

FETEBĂIEŢI
anul 1anul 1

 

Probațiune, mediere și asistența sociala a victimelor infracțiunilor

FETEBĂIEŢI
anul 1anul 1

 

Supervizare și planificare socială

FETEBĂIEŢI
anul 1anul 1

 

Masterat european de protecție a drepturilor copilului

FETEBĂIEŢI
anul 1anul 1

 

Politici publice și management instituțional

FETEBĂIEŢI
anul 1anul 1

 

Studii de dezvoltare internațională

FETEBĂIEŢI
anul 1anul 1

 

Relații publice și publicitate

FETEBĂIEŢI
anul 1anul 1

 

LISTA MASTER FETE ANUL 2

LISTA MASTER BAIETI ANUL 2

 

LISTA AKADEMOS

LISTA GAUDEAMUS

LISTA BUNA VESTIRE

LISTA ROMANI DE PRETUTINDENI

LISTA CAZURI SOCIALE

LISTA DOCTORANZI

 

 

PROGRAM DE CAZARE – an universitar 2019-2020

 

CAZAREA VA AVEA LOC IN SALILE D2, D3 (CORPUL D)
Art. 30. Graficul pentru cazarea studentilor este:
            ► 20 septembrie – afişarea la facultaţi, a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare;
            ► 23 septembrie – 25 septembrie  eliberarea dispoziţiilor de cazare şi cazarea efectivă.

În conformitate cu Regulamentul de cazare al Universitaţii "Al.I.Cuza" Iaşi ( art. 30 ) la Facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice  cazarea studenţilor in toamna 2019 se va realiza după următorul program:

RUNDA I

 • prima zi de cazare23 sept 2019                

între orele 9:00 – 12.30 se vor caza :                                         studenţii din anul I – asistenţă socială, comunicare, sociologie,
                                                                                                                                          res.umane

între orele 13:00-16:00 se vor caza :                                         studenţii din anul I – filosofie, RISE, ştiinţe politice

 • a doua zi de cazare24 sept 2019                            

între orele 9:00 – 12.30  se vor caza :                                        studentii din anul III

între orele 13:00 – 16:00 se vor caza :                                       studentii din anul II

 •  a treia zi de cazare25 sept  2019                                       

                 
între orele 09:00 – 12:30 se vor caza :                                       studenţii la master şi doctoranzi

între orele 13.00 – 16:00 se vor caza :                                       familişti şi cazurile sociale si medicale
                                                                                                                 
IMPORTANT: Studenţii care au solicitat cazare vor studia lista documentelor ce trebuie prezentate la cazarea in  camine şi vor avea asupra lor aceste documente ( împreună cu o fotografie ) in momentul prezentarii la cazare.

 • Prima rundă de cazare se incheie pe 25 septembrie 2019.
 • In intervalul 26-28 septembrie 2019 – afişarea zilnică la facultăţi a listelor cu studentii care au primit dreptul de cazare în ordinea descrescătoare a mediilor (Runda II) – doar dacă ramân locuri libere de cazare din prima runda. Listele se vor afisa pe site si la avizierul facultăţii.

 

Documente necesare pentru cazare

 

DOSARELE PENTRU CAZARE VOR CUPRINDE URMATOARELE ACTE:

I. DOSARE MEDICALE:

 • Cerere;
 • Adeverinţă medicală eliberată de MEDICUL SPECIALIST VIZATĂ DE medicul de familie AL STUDENTULUI şi DE MEDICUL DISPENSARULUI STUDENŢESC (din căminul nr.8 complex studenţesc "T.Maiorescu");
 • Copie după certificatul de naştere al studentului;
 • Copie după B.I./C.I. al studentului;
 • Dosar plic.

II. DOSARE SOCIALE:


A. ORFANI DE AMBII PĂRINŢI:

 • Cerere;
 • Copie după certificatele de deces ale părinţilor;
 • Copie după certificatul de naştere al studentului;
 • Copie după B.I./C.I. al studentului;
 • Dosar plic.

B. STUDENŢII PROVENIŢI DIN CASE DE COPII ŞI CENTRE DE PLASAMENT :

 • Cerere;
 • Copie după certificatele de deces ale părinţilor;
 • Adeverinţă de la centrul de plasament/casa de copii ;
 • Copie după certificatul de naştere al studentului;
 • Copie după B.I./C.I. al studentului;
 • Dosar plic

C. STUDENTE CU COPII:

 • Cerere;
 • Copie după certificatul de naştere al copilului;
 • Copie după certificatul de căsătorie;
 • Copie după certificatul de naştere al studentei;
 • Copie după B.I./C.I. al studentei;
 • Declaraţie din partea studentei că va locui numai cu copilul;
 • Dosar plic.

D. ALTE CAZURI SOCIALE:

 • Cerere în care să specifice motivul cazului social;
  • Acte doveditoare că este caz social:
   • copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor
   • copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor
   • adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
   • documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii şi ale părinţilor acestora, după caz: (cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare (februarie, martie şi aprilie), adeverinţă de şomaj, adeverinţă de salariu net etc.
   • copie a certificatului de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte (se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş, pentru student şi fraţii acestuia);
   • copia hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi (se completează cu adeverinţă/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia)
   • adeverinţă, de la Primăria pe raza căreia are domiciliul, privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului(ei) şi ale familiei: terenuri agricole, a păduri, chirii etc.;
   • pentru student şi pentru membrii familiei acestuia, documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale);
   • declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai au şi alte venituri decât cele declarate;
 • Copie după certificatul de naştere al studentului;
 • Copie după B.I./C.I. al studentului;
 • Dosar plic.

E. CAZ SURORI SAU SORĂ/FRATE

 • cerere tip;
 • copii după certificatele de naştere;
 • copii după cărţile de identitate/buletine;
 • adeverinţe de student;
 • dosar plic.

III. DOSARE STUDENŢI FAMILIŞTI

 • Cerere tip;
 • Copie după B.I./C.I./paşaport soţie;
 • Copie după B.I./C.I./paşaport soţ;
 • Copie după certificatul de căsătorie;
 • Adeverinţă studentă/salariată/doctorandă soţie;
 • Adeverinţă student/salariat/doctorand soţ;
 • Copie după certificatul de naştere copil;
 • Dosar plic.

NOTĂ:
În cazul în care soţii nu sunt căsătoriţi dar urmează să se căsătorească până la data începerii cazărilor, în dosar vor depune o declaraţie din care să reiasă data căsătoriei şi precizarea că în 48 de ore se obligă să prezinte copie după certificatul de căsătorie, iar în caz contrar nu vor putea primi cazare ca familişti.

 

Go to top