PROGRAMUL ERASMUS+ KA131-HED
Apel deschis la candidaturi pentru mobilități studențești de scurtă durată
Studiu (SMS) și Practică (SMT)


 Mobilitate de studiu (SMS) de scurtă durată - perioadă de studiu efectuată de studenți la o instituție de învățământ superior din străinătate.
La selecția pentru mobilitățile de studiu de scurtă durată în cadrul Programului Erasmus+ KA131-HED pot participa studenții UAIC al căror domeniu de studiu este inclus în acordurile bilaterale încheiate de UAIC cu universități din țările Programului Erasmus+ KA131-HED (statele membre UE, SEE - Norvegia, Islanda și Liechtenstein, Turcia, Macedonia de Nord, Serbia).
Lista cu universitățile partenere este disponibilă atât pe pagina web UAIC (https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/studenti/mobilitati-de-studiu-erasmus/), cât și pe website-ul facultății (https://www.fssp.uaic.ro/relatii-internationale/mobilitati-studiu).
 Mobilitatea de practică (SMT) de scurtă durată – o perioadă de stagiu în străinătate (nu cursuri urmate în cadrul unei universități) desfășurat de studenți, doctoranzi și viitori proaspăt absolvenți la:
• o instituție publică sau privată activă pe piața muncii, sau în domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovației;
• o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
• un organism care oferă servicii de orientare profesională, de consiliere profesională și de informare;
• o instituție de învățământ superior dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program care deține o ECHE sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară terță care nu este asociată la program recunoscută de autoritățile competente, care a semnat acorduri interinstituționale cu partenerii săi
dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program înainte ca mobilitatea să aibă loc.
 Mobilitățile Erasmus+ de practică includ și:
• Stagii de asistență pentru viitoarele cadre didactice - „assistantships”;
• Stagii de asistență pentru cercetare realizate în orice instituție de cercetare relevantă;
• Digital Opportunity Traineeships3 - desfășurate pentru obținerea de competențe digitale.

MAI MULTE INFORMATII 

Go to top