PROGRAMUL ERASMUS+ KA131-HED

Mobilități de practică de lungă durată

Apel deschis la candidaturi pentru studenți și doctoranzi

în anul academic 2021 – 2022

În cadrul Programului Erasmus+ KA131-HED, mobilitățile de lungă durată  se pot desfășura în statele membre UE, SEE - Norvegia, Islanda și Liechtenstein, Turcia, Macedonia de Nord și Serbia[1].

Mobilitatea de practică ERASMUS+ reprezintă o perioadă de stagiu în străinătate (nu cursuri urmate în cadrul unei universități) desfășurată de studenți, doctoranzi și viitori proaspăt absolvenți la[2]:

  • o instituție publică sau privată activă pe piața muncii, sau în domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovației;
  • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
  • un organism care oferă servicii de orientare profesională, de consiliere profesională și de informare;

Aici se includ și:

  • Stagii de asistență pentru viitoarele cadre didactice - „assistantships”;
  • Stagii de asistență pentru cercetare realizate în orice instituție de cercetare relevantă;
  • Digital Opportunity Traineeships[3] - desfășurate pentru obținerea de competențe digitale.

 

Durata mobilităților de practică poate fi cuprinsă între 2 și 12[4] luni de activitate în format fizic.

Stagiile de practică Erasmus+ se pot desfășura pe toată durata anului academic sau pot include și o parte a anului academic următor.

Pentru oferte de mobilități de practică consultați:

  • Coordonatorul Erasmus+ pentru mobilități de practică de la facultate:dr. Bogdan Ștefanachi

Centralizator-coordonatori-Erasmus-SMS-SMP-STA_actualizat-1.pdf (uaic.ro)

https://m.facebook.com/profile.php?id=797439953928797&__tn__=%2As-R

 

[1] Se pot finanța mobilități și către state partenere Programului Erasmus+ KA131-HED, în limita fondurilor disponible și cu condițiia semnării prealabile a unui acord bilateral Erasmus; acestea vor face obiectul unui apel separat la mobilități Erasmus.

[2] Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile ca organizații gazdă în cazul mobilității studenților în scopul stagiilor: instituțiile UE și alte organisme ale UE, inclusiv agenții specializate (lista exhaustivă a acestora este disponibilă pe site-ul - https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_ro); organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale Erasmus+ (pentru a se evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).

[3] Atunci când studentul sau proaspăt absolventul realizează una sau mai multe dintre următoarele activități pe durata mobilității: marketing digital; design grafic, mecanic sau arhitectural digital; dezvoltarea de aplicații, programe informatice, scripturi sau site-uri web; instalarea, întreținerea și gestionarea de sisteme și rețele IT; securitatea cibernetică; analiza, explorarea și vizualizarea de date; programarea și instruirea de roboți și aplicații ale inteligenței artificiale. Asistența generică pentru clienți, onorarea comenzilor, introducerea de date sau activitățile de birou nu fac parte din această categorie.

[4] Perioada mobilității se calculează conform regulilor Programului Erasmus+ stabilite de Comisia Europeană, care precizează că o lună de mobilitate Erasmus+ are 30 de zile, indiferent de numărul de zile calendaristice (28, 29, 30 sau 31 zile) ale lunii respective.

 

Mai multe informatii ...

Regulament Erasmus+ KA131-HED 

Go to top